Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Rahandus ja maksud

Martin Helme

Rahandusminister, EKRE

Jätkame laevade Eesti lipu alla toomise projektiga, loome vajalikud maksuerisused ning pakume kvaliteetsemaid kaldasektoriteenuseid.

• Töötame välja arengusuunad Eesti kui mereriigi staatuse tõstmiseks. Analüüsime riikliku merenduse reformi vajalikkust.

• Analüüsime maamaksuvabastuse laiendamise võimalusi liitsihtotstarbega maal elavatele koduomanikele.

• Analüüsime erinevaid võimalusi, sh maksupoliitilisi muudatusi, riiklikke investeeringuid, regionaalseid programme jms tagamaks tasakaalustatud areng kogu Eesti territooriumil.

• Vähendame elektri võrgutasusid ja taastuvenergia tasusid.

• Analüüsime võimalusi laiendada tarbijate ringi, kes saavad kasutada elektri- ja gaasiaktsiisi soodusmäärasid.

• Lahendame Eestis elavate eakate välismaal teenitud pensioni topeltmaksustamise küsimuse.

• Analüüsime osaajaga töötajate sotsiaalmaksukoormuse vähendamise võimalusi.

• Analüüsime e-raamatutele ja e-online ajakirjandusele madalama käibemaksumäära kehtestamist.

• Seame eesmärgiks maksutulude Eestisse tagasi toomise ning piirikaubanduse ohjeldamise läbi aktsiiside langetamise.

Kuidas see sinu elu mõjutab?

Pin It on Pinterest