Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Tervishoid

Tanel Kiik

Sotsiaalminister, Keskerakond

• Seisame solidaarse tervishoiumudeli ja selle arendamise eest.

• Parandame arstiabi kättesaadavust ning lühendame ravijärjekordi.

• Viime läbi tervishoiu rahastamise reformi eesmärgiga tõhustada ressursi kasutamist ning pakkuda inimestele rohkem kvaliteetseid teenuseid: a) parandame esmatasandi arstiabi kättesaadavust ja perearstinduse tehnoloogilist taset; b) kaalume ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise välja viimist Haigekassast; c) töötame välja ravijuhtumi diagnoosipõhise rahastamise mudeli; d) analüüsime raviteenuste hindu ja nende komponente.

• Panustame perearsti süsteemi toimimisse, et vähendada EMO ja eriarstiabi koormust.

• Tagame perearstikeskustes vastuvõtu ka õhtustel tundidel ning nädalavahetustel.

• Säilitame maakondlikud haiglad ja rajame tervisekeskusi. Tagame arstiabi inimestele võimalikult kodu lähedal, arvestades regionaalpoliitilisi kaalutlusi.

• Tõhustame narkomaania ja alkoholismi ennetust ning ravi. Peame oluliseks rakendada sõltlastest vägivaldsetele kurjategijatele kohustuslikke võõrutusprogramme.

• Tagame haigekassa poolt rahastatavate teenuste osutajate võrdse kohtlemise. • Kiirendame digisaatekirjade, e-konsultatsioonide, digiregistrite ja teiste digilahenduste kasutusele võtmist.

• Käivitame personaalse terviseplatvormi väljatöötamise, mis aitab inimesel koguda ja analüüsida terviseandmeid ning kujundada oma tervisekäitumist. Viime ellu põhimõtte, et igal täisealisel inimesel on oma perearstiga kokku lepitud terviseplaan.

• Analüüsime võimalusi raviteenuste kättesaadavuse laiendamiseks ravikindlustuseta inimestele.

• Peame oluliseks laste ja noorte regulaarse terviseseisundi jälgimist, sh ülekaalulisuse, sõltuvustegevuste ja vaimse tervise probleemide vähendamist.

• Suurendame haiguste ennetusse suunatavaid vahendeid.

• Loome vajalikud süsteemid inimeste vaimse tervise alaseks harimiseks, kogunevate probleemide ennetamiseks ja raviprotsessi õigeaegseks käivitamiseks.

• Vaatame üle hambaravihüvitise korra ning muudame hüvitise patsiendiga kaasaskäivaks. Pöörame erilist tähelepanu profülaktikale ja noorte hambaravile. 17

• Laiendame nõustamisprogramme teadlikuks pereplaneerimiseks, tervete laste sünniks, emade tervise kaitseks ja abortide arvu vähendamiseks.

• Teeme koostööd sotsiaalpartneritega tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse põhimõtete välja töötamiseks.

• Laiendame loovisikute sotsiaalseid garantiisid, eeskätt ravikindlustust.

Kuidas see sinu elu mõjutab?

Pin It on Pinterest