Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Lääne-Harju vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 31

Lubatud

31

Teeme korda valla jäätmemajanduse

Teeme korda valla jäätmemajanduse. Toetame jäätmejaama rajamist Paldiski piirkonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame ja lahendame kasutuseta ehitiste ja rajatiste probleeme

Korrastame ja lahendame kasutuseta ehitiste ja rajatiste probleeme, teeme linnaruumi ja looduse puhtaks. Harime inimesi, et nad hoiaksid looduse puhtana igal pool mitte ainult oma koduaias/maja ümber.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uute ja olemasolevate maardlate planeerimine ja avamine/laiendamine peab olema kõrgendatud tähelepanu all

Uute ja olemasolevate maardlate planeerimine ja avamine/laiendamine peab olema kõrgendatud tähelepanu all. Oleme vastu kaevanduste avamisele/laiendamisele Aarnamäel, Tuulnas, Kloogal, Vasalemmas, Rummul ja Ohtus, kui see seab ohtu lähedal elavate kohalike elukvaliteedi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame loodust ja kaitseme meie keskkonda

Hoiame loodust ja kaitseme meie keskkonda. Kaitseme meie rohevööndeid ja kaitsealasid sh metsi ebaratsionaalsete raiete eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame lautrikohtade rajamist ranniku eri piirkondades

Algatame lautrikohtade rajamist ranniku eri piirkondades et paadiomanike oleks tasuta ja mugavalt võimalik oma sõidukit kasutada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa uute töökohtade loomisele, sh maapiirkondades.

Aitame kaasa uute töökohtade loomisele, sh maapiirkondades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soosime väikeettevõtlust ja turismi.

Soosime väikeettevõtlust ja turismi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ettevõtluse sh tööstuse arengut

Toetame ettevõtluse sh tööstuse arengut, kuid mitte valla elanike heaolu arvelt. Hindame kriitiliselt kõikide uute projektide nt. sadamad, tuulepargid, töötlev tööstus jne sobivust meie elukeskkonda, olgu siis linnas või maal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Planeerime ja korraldame valla omi kultuuri- ja spordiüritusi.

Planeerime ja korraldame valla omi kultuuri- ja spordiüritusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame puhkekohtade sh randade ja ujumiskohtade rajamist

Jätkame puhkekohtade sh randade ja ujumiskohtade, spordiväljakute ja muude puhkerajatiste arendamist ning täiendavate matkaradade ja matka/infopunktide loomist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame laste ja noorte huviharidust valla eri piirkondades

Toetame laste ja noorte huviharidust valla eri piirkondades, olles vastu olemasolevate asutuste tsentraliseerimisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame koolide, lasteaedade, spordihoonete ja terviseradade renoveerimisi ning rajamisi.

Toetame koolide, lasteaedade, spordihoonete ja terviseradade renoveerimisi ning rajamisi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame vaba aja veetmise võimaluste olulist parendamist

Toetame vaba aja veetmise võimaluste olulist parendamist, sh toetame kultuurikeskuse ja linnastaadioni-spordikompleksi rajamist Paldiskisse, staadioni rajamist Vasalemma.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame nulltolerantsi kohalike õppe- ja kultuuriasutuste sulgemise osas

Hoiame nulltolerantsi kohalike õppe- ja kultuuriasutuste sulgemise osas. Igal valla lapsel peab olema võimalus õppida võimalikult kodukoha lähedal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd raudteejaamade korrastamiseks Vasalemmas ja Paldiskis.

Teeme koostööd raudteejaamade korrastamiseks Vasalemmas ja Paldiskis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame sadamaala arendamist puhkemajanduseks Lohusalus

Toetame sadamaala arendamist puhkemajanduseks Lohusalus ja avaliku ranna kõigile Laulasmaal. Rajame ametliku supluskoha Rummu karjäärijärve ja Klooga järve kaldal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome Kloogarannas tagasi hiilgeajad

Toome Kloogarannas tagasi hiilgeajad - korrastame ranna ja rajame kaasaegse ranna tugiteenused, tagame vetelpääste võimekuse rannahooajal, rajame seikluspargi, uued matkarajad ja jalgrattaparkla, toetame sesoonse kontsertlava, välikino ja kohvikute, võimalusel restorani „Kajakas“ taasrajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et Paldiskis oleks tagatud vaba juurdepääs merele linnas

Seisame selle eest, et Paldiskis oleks tagatud vaba juurdepääs merele linnas, toetame avaliku rannapromenaadi ning turvalise supluskoha rajamist. Teeme jõupingutusi Paldiskisse jahtide ja väikelaevade sadama rajamiseks, ja sildumiskoht Väike-Pakri saarele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame elamumajanduse arengut Paldiski linnas

Soodustame elamumajanduse arengut Paldiski linnas. Praegu uusim kortermaja aastast 1986. Jätkame olemasolevate renoveerimise toetamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ja soodustame valla keskuse Paldiski arengut

Toetame ja soodustame valla keskuse Paldiski arengut nii, et sel oleks kõik linna tunnused – kauplused, restoranid, hotellid, kultuuri- ja vaba aja asutused, muuseumid, koolid/lasteaiad, kirikud, side- ja pangaasutused, politsei/pääste/kiirabi, head transpordiühendused valla teiste piirkondadega, turvaline keskkond ning kaasaegne linnaruum. Võimalusel toome rongipeatuse Paldiski kesklinna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame kergliiklusteede ehitamist

Jätkame kergliiklusteede ehitamist, sh Keila - Tuulna - Paldiski, Tuulna - Klooga rdtj, Laulasmaa - Lohusalu sadam, Lehola – Vasalemma.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame olulisemate teede tingimusi

Parandame olulisemate teede tingimusi, sh olulisemate kruusateede tolmuvaba kattega katmine, milleks käivitame vastava 4 aasta programmi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd valla transpordiühenduste parandamiseks

Teeme koostööd valla transpordiühenduste parandamiseks, sh maapiirkondade ühendused eri transpordisõlmedega ja paremad ühendused valla keskusega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kodanikualgatust

Toetame kodanikualgatust, anname kohalikele õiguse otsustada nende kodukohta puudutavates küsimustes läbi referendumite, mis oleksid otsuste tegemisel siduvad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome täiendavat infrastruktuuri inimeste heaolu tagamiseks nii linnas kui maal

Loome täiendavat infrastruktuuri inimeste heaolu tagamiseks nii linnas kui maal, võtame suurema tähelepanu alla võimalused keskustest kaugemal asuvatel valla äärealadel: võimalusel perearst igasse suuremasse alevikku; teeme koostööd politsei kättesaadavuse parendamiseks; toetame naabrivalve piirkondade loomist ja arendamist; internet, side, post ja pangateenused inimesele rohkem kättesaadavamaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome avalikud teenused valla elanikele lähemale

Toome avalikud teenused valla elanikele lähemale, hoiame korras ja teeme paremaks valla teed, parandame side ja transpordi võimekust. Toetame farmereid ja väikeettevõtjaid maapiirkondades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame ja toetame elu maakohtades

Hoiame ja toetame elu maakohtades. Seisame traditsiooniliste hajakülade säilimise eest ja kaitseme miljööväärtuslikke alasid. Hoiame koostööd valla vabaühendustega – külaseltside ja teiste kohaliku elu edendajatega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Püüdleme sihikindlalt, et tagada tasakaalustatud jätkusuutlik areng Lääne-Harju vallas

Püüdleme sihikindlalt, et tagada tasakaalustatud jätkusuutlik areng Lääne-Harju vallas, pöörates tähelepanu valla kõigile elanikele nii, et keegi ei tunneks kuidas vallavõim rahvast pidevalt kaugeneb. Iga ka väiksem hääl ka kaugemais valla nurgas peab olema kuuldav!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame valla juhtimise, kaasame tippspetsialiste eri tegevusvaldkondades.

Korrastame valla juhtimise, kaasame tippspetsialiste eri tegevusvaldkondades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd kõigi kandidaatidega, kellega leiame ühisosa eesmärkide saavutamiseks kogu valla paremaks arenguks

Teeme koostööd kõigi nende erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatidega, kellega leiame ühisosa eesmärkide saavutamiseks kogu valla paremaks arenguks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Iga valla elanik on meile tähtis.

Iga valla elanik on meile tähtis. Loome usaldust nendega suhtlemisel ja tutvustame võimalikult avatult oma seisukohti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram