Tulevikupädevuste arendamine kutsekoolides

Staatus:

Lubatud
|
|
Muuda

Mida lubati?

Aine- ja erialaoskuste kõrval pöörame senisest rohkem tähelepanu üld- ja tulevikupädevuste arendamisele. Oluline on õppe personaliseerimine, mitmekesistamine, finantskirjaoskuse suurendamine ja õppetegevuse digilahendustega toetamine.

Mida tehti?


Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Sihtrühm

ameti- ja rakenduskoolide tudengid

Lõpptulemus

Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Arutelu

0 arvamust
Inline Feedbacks
View all comments

Kes vastutab?

Millised asutused vastutavad?

Eelarve (EUR)

Lubaduse andmise kuupäev

25.01.2021

Täitmise tähtaeg

05.03.2023

Lisatud

Pavel Fleišer, 28.01.2021 19:44

Viimane muudatus

, 28.01.2021, 19:44
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram