Tulevikupädevuste arendamine kutsekoolides

Staatus:

Lubatud
|

Lubadus

Aine- ja erialaoskuste kõrval pöörame senisest rohkem tähelepanu üld- ja tulevikupädevuste arendamisele. Oluline on õppe personaliseerimine, mitmekesistamine, finantskirjaoskuse suurendamine ja õppetegevuse digilahendustega toetamine.

Eeldatav tulemus


Sihtrühm

ameti- ja rakenduskoolide tudengid

Jälgi

Lubaduse andmise kuupäev

25.01.2021

Täitmise tähtaeg

05.03.2023, 00:00

Vastutavad isikud

Teemad


Eelarve (EUR)


Lisatud

Pavel Fleišer, 28.01.2021

Viimane muudatus

, 28.01.2021, 19:44

Arutelu

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments