Tegemisel

Riigireform bürokraatia vähendamiseks

Этот текст переведен с эстонского языка системой автоматического перевода. Заметили ошибку? Сообщите нам!

Staatus:

Tegemisel
|
|
Muuda
Muudatuste ajalugu
Tugevus

3 / 5

Loe, mis on lubaduse tugevus >

Mida lubati?

25.01.2021

• Kaasajastame riigireformi plaani ja jätkame selle elluviimist vähendades bürokraatiat ja haldusmenetluse üldisi tähtaegu.

Этот текст переведен с эстонского языка системой автоматического перевода. Заметили ошибку? Сообщите нам!

Mida tehti?

22.07.2021

Этот текст переведен с эстонского языка системой автоматического перевода. Заметили ошибку? Сообщите нам!

Esitatud Vabariigi Valitsuse riigireformi tegevuskava 2021-2023.

"Riigireformi tegevuskava on kategoriseeritud nelja tegevussuuna lõikes, mis moodustavad ühtse terviku üldeesmärkide saavutamiseks: a) tulevikule orienteeritud riik; b) kohanemisvõimeline ja tegus riik; c) inimeste vajadustele suunatud riik; d) regionaalselt tasakaalus riik. Suundade juurde on lisatud
tegevused koos vastutajate ja tähtaegadega.

Riigireformi üldeesmärk: Tõhus valitsemine."

Riigireformi tegevuskava 2021-2023 tegevused
1. Kategooria „Tulevikule orienteeritud riik“ – pikk plaan, eesmärgistamine, teadmuspõhisus
1. Riigikogu otsuse eelnõu riigireformi elluviimiseks (riigihalduse minister, Riigikogus I lugemine läbitud).
2. Riigieelarve baasseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus (rahandusminister, juuni 2022).
3. Riigireformi seniste tulemuste ja uute suundade alusanalüüs (riigihalduse minister, juuni 2022).
4. Üle-Eestilise värbamise ja kaugtöö võimaluste edendamine (riigihalduse minister, november 2021).
5. Riigile kuuluva ettevõtluse ja vara revisjoni läbiviimine (rahandusminister, majandus- ja
taristuminister, juuli 2021).

2. Kategooria „Kohanemisvõimeline ja tegus riik“ – valitsemise korraldus, riiklikud
struktuurid, tegevusvormid

1. Analüüs ja ettepanekud raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi korralduse teiste
transpordiliikidega ühendamise võimaluste, otstarbekuse ja võimalike lahenduste kohta
(majandus- ja taristuminister, november 2021).
2. SA Erametsakeskus ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse liitmise teostatavuse analüüs (keskkonnaminister, september 2021).
3. Analüüs ja ettepanekud asjaajamise ning dokumendihalduse konsolideerimiseks (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, august 2021).
4. Analüüs ja ettepanekud avalikus sektoris eksperimenteerimiseks vajaliku raamistiku
väljatöötamise kohta (riigisekretär, november 2021).
5. Analüüs ja ettepanekud sotsiaalministeeriumi haldusala asutuste poolt teostatava järelevalve ja töökorralduse tõhustamiseks ning teenuste integreerimiseks (tervise- ja tööminister, sotsiaalkaitseminister, oktoober 2021).
6. Ettevõtluse Arendamise SA ja KredEx SA juriidiline ühendamine (ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister, jaanuar 2022).
7. Riigi laborite ühendamise tegevus- ja ajakava (maaeluminister, november 2021).
8. Uuringute ja analüüside ühtse avalikustamise ning nende tellimise koostöö edendamise ettepanekud (riigisekretär, riigihalduse minister, haridus- ja teadusminister, september 2021).
9. Kesksele arvutitöökoha- ja serveritaristu teenuse osutamisele ülemineku tegevus- ja ajakava (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, oktoober 2021).
10. Riigi asutajaõigustega sihtasutuste struktuuri ja ülesannete analüüs (riigihalduse minister, juuni 2022).
11. Riigi osalusega/riigi toetatud teatrite hoonete ühtse haldamise võimaluste analüüs
(kultuuriminister, märts 2022).
12. Muuseumivõrkude korrastamine (kultuuriminister, detsember 2022).
13. Riigimajade loomine maakonnakeskustesse (riigihalduse minister, detsember 2023).
14. Süüteomenetlemise digitaliseerimise ühine tegevuskava Siseministeeriumi ja
Justiitsministeeriumi valitsemisalas (siseminister, justiitsminister, august 2021).
15. Süütegude menetlemise digitaliseerimise I etapi elluviimine - PPA-s Prokuratuuri
Infosüsteemi kasutuselevõtt kriminaalmenetluse läbiviimisel (siseminister, justiitsminister, juuli 2022).
16. Riigi kasutuses olevate büroopindade või muu teenindava pinna optimeerimine (riigihalduse minister, september 2021).
17. Politsei- ja Piirivalveameti laevastiku Kaitseministeeriumi valitsemisalaga liitmise ettepanek ja teekaart koos õiguslike, finants- ja mõjuanalüüsidega (riigisekretär, kaitseminister, siseminister, majandus- ja taristuminister, oktoober 2021).
18. Riigi koosloome keskkonna loomine (justiitsminister, august 2023).

3. Kategooria „Inimeste vajadustele suunatud riik“ – avalikud teenused, vähenev
bürokraatia inimestele ja ettevõtetele

1. Ettevõtjate sündmusteenuste programmi elluviimine (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, veebruar 2023).
2. Analüüs ja ettepanekud Euroopa Liidu autentimisvahendit omava isiku Eesti avaliku sektori e-teenuste kasutamise võimekuse tagamise kohta (k.a proof-of-concept) (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, september 2021).
3. Avaandmete kättesaadavuse parandamine (justiitsminister, ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaminister, detsember 2022).
4. Justiitsvaldkonna digitaliseerimine (justiitsminister, detsember 2023).
5. Analüüs ja ettepanekud erivajadusega laste tugisüsteemi korrastamiseks
(sotsiaalkaitseminister, juuni 2022).
6. Planeeringute koostamise ja ruumiandmete kättesaadavuse lihtsustamine, kaasamise
efektiivistamine, sh asjakohaste digilahenduste kaudu (riigihalduse minister, oktoober 2022).
7. Aruandlus 3.0 projekti elluviimine (rahandusminister, detsember 2022).
8. Avalike teenuste revisjoni metoodika ja tegevuskava väljatöötamine (riigihalduse minister,august 2023).

4. Kategooria „Regionaalselt tasakaalus riik“ – regionaalpoliitika, kohalik valitsemine
1. Riigi ülesannete edasise detsentraliseerimise põhimõtete määratlemine ja kokkuleppimine (riigihalduse minister, detsember 2021).
2. Ettepanekud regionaalse dimensiooni tugevdamiseks valdkonnapoliitikate kavandamisel ja regionaalse koostöö tugevdamiseks (regionaalsete nõukogude kontseptsioon) (riigihalduse minister, november 2021).
3. Ettepanekud KOV rolli suurendamiseks kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamisel (riigihalduse minister, september 2021).
4. KOKSi revisjon KOV enesekorraldusõiguse suurendamiseks (riigihalduse minister, veebruar 2022).
5. Riigi strateegiliste eesmärkide täitmise toetamiseks KOV koolituste keskne kavandamine (riigi ja KOV koostöövõrgustiku käivitamine) (riigihalduse minister, jaanuar 2022).
6. Analüüs ja ettepanekud KOVide IT-teenuste ja IT-juhtimise konsolideerimiseks (ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister, detsember 2021).
7. Analüüs ja ettepanekud kohalikele omavalitsustele maa üleandmise lihtsustamise kohta (riigihalduse minister, september 2021

Allikas:
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/riigihaldus/riigivalitsemise_reform/riigireformi_tegevuskava_2021-2023.pdf

Sihtrühm

Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Этот текст переведен с эстонского языка системой автоматического перевода. Заметили ошибку? Сообщите нам!

Lõpptulemus

Этот текст переведен с эстонского языка системой автоматического перевода. Заметили ошибку? Сообщите нам!

Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Kes vastutab?

Millised asutused vastutavad?

Eelarve (EUR)

Lubaduse andmise kuupäev

25.01.2021

Täitmise tähtaeg

05.03.2023

Loodud

Sõna ja Tegu, 02.02.2021 00:12

Viimane muudatus

on 06.06.2022

Saada mulle e-kiri, kui see lubadus on uuendatud

Jaga oma arvamust!

Arutelu

NB! Kommentaarid on avaldatud kasutajate poolt. Kommentaare ei toimetata. Komentaaride sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid.
0 arvamust
Inline Feedbacks
View all comments
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
heartcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram