Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Eesti 200 erakonna programm KOV valimistel 2021 (Narva linn)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 51

Lubatud

51

Jätkame piiriülese koostöö arendamist

Jätkame piiriülese koostöö arendamist, et parandada majandust ja linnakeskkonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Nõuame riigilt rahaliste vahendite suurendamist väljaspool Tallinna asuvate piirkondade arendamiseks

Nõuame riigilt rahaliste vahendite suurendamist väljaspool Tallinna asuvate piirkondade arendamiseks – praegu on lõviosa ELi vahenditest suunatud ainult Tallinna arendamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme välisinvesteeringute otsimisega ja kaasamisega

Tegeleme välisinvesteeringute otsimisega ja kaasamisega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame elamusturismi

Arendame elamusturismi, toetades seeläbi veelgi loomemajanduse sektori ja väikeettevõtluse arengut.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme Narva linna ühtse brändi väljakujundamisega

Tegeleme Narva linna ühtse brändi väljakujundamisega, st visuaalne keel on linna turundamise jaoks oluline element.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arenduskeskuse

Avame ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arenduskeskuse - rahastamine, koolitamine ja nõustamine peaksid olema ühe terviku osad. Teenuste killustatus erinevate organisatsioonide vahel ei vii soovitud tulemuseni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pöörame erilist tähelepanu IKT majandussektori arendamisele

Pöörame erilist tähelepanu IKT majandussektori arendamisele, kus keskmiste palkade tase on üks kõrgeimatest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kiirendame täiendavate ja alternatiivsete majandussektorite arengut

Kiirendame täiendavate ja alternatiivsete majandussektorite arengut, et luua linnas uusi töökohti ning tugevdada majanduslikku stabiilsust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame rahvaalgatusi linna arengut puudutavates küsimustes ning suurendame rahvaeelarvet

Toetame rahvaalgatusi linna arengut puudutavates küsimustes ning suurendame rahvaeelarvet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame uue kortertüüpi ühiselamu korterite väljaüürimise eesmärgil

Ehitame uue kortertüüpi ühiselamu korterite väljaüürimise eesmärgil. Kasutame toetusfondide ja erainvestorite kaasrahastamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võitleme mahajäetud ehitiste demonteerimise eest

Võitleme mahajäetud ehitiste demonteerimise eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Joala promenaadi

Ehitame Joala promenaadi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame linnaruumi rohelisemaks muutmist, loome uusi kogu pere puhkealasid

Jätkame linnaruumi rohelisemaks muutmist, loome uusi kogu pere puhkealasid ning ehitame Joala promenaadi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös päästeameti ja politseiga loome linna julgeolekukomisjoni

Koostöös päästeameti ja politseiga loome linna julgeolekukomisjoni, kelle pädevusse kuuluks õnnetuste ennetamine, hädaolukorraks ettevalmistamine, preventiivne töö, sh perevägivalla küsimustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tingimused koertega jalutamiseks ja nende treenimiseks, võttes arvesse koeraomanike ja linnaelanike soove

Loome tingimused koertega jalutamiseks ja nende treenimiseks, võttes arvesse koeraomanike ja linnaelanike soove.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame parklate võrgustikku väljaarendamise erinevates linnaosades

Algatame parklate võrgustikku väljaarendamise erinevates linnaosades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Nõustame korteri- ja aiandusühistuid, et aidata neil läbi viia hoonete ja eluks olulise infrastruktuuri renoveerimistöid, kaasates selleks rahalisi lisaallikaid vastavatelt sihtasutustelt

Nõustame korteri- ja aiandusühistuid, et aidata neil läbi viia hoonete ja eluks olulise infrastruktuuri renoveerimistöid, kaasates selleks rahalisi lisaallikaid vastavatelt sihtasutustelt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme jalakäijate ja jalgratturite liikumise linnaruumis mugavamaks ja ohutumaks

Teeme jalakäijate ja jalgratturite liikumise linnaruumis mugavamaks ja ohutumaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Gerassimovi parki lava

Ehitame Gerassimovi parki lava, mille läheduses paneme tööle pühapäevaturu, et toetada kohalikku mikroettevõtlust, sh õpilasfirmasid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame manipuleerimispraktikad õpetajate töötasudega

Lõpetame manipuleerimispraktikad õpetajate töötasudega. Õpetajad peavad saama õiglast ja väärikat palka.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame bürokraatiat õpetajate töös

Vähendame bürokraatiat õpetajate töös.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame abiõpetaja ametikoha loomist igas koolis

Toetame abiõpetaja ametikoha loomist igas koolis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Riigigümnaasiumi küsimustes seisame Narva linnaelanike huvide eest

Riigigümnaasiumi küsimustes seisame Narva linnaelanike huvide eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõhustame koostööd regionaalkolledžitega ning algatame uute õppekavade avamise

Tõhustame koostööd regionaalkolledžitega, laiendame kõrghariduse saamise võimalusi regioonis ning algatame uute õppekavade avamise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame mitteformaalse õppe integreerimist Narva koolide õppeprotsessi

Toetame mitteformaalse õppe integreerimist Narva koolide õppeprotsessi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame noorsootöö arendamist, et parandada teenuste kättesaadavust noortele ning pakkuda neile rohkem tegevusi

Jätkame noorsootöö arendamist, sh mobiilset, et parandada teenuste kättesaadavust noortele ning pakkuda neile rohkem tegevusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme IT-hariduse kõikide huviliste jaoks kättesaadavaks

Teeme IT-hariduse kõikide huviliste jaoks kättesaadavaks. Tagame arvutiõpetuse võimaluse kõigile Narva põhikooli õpilastele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parendame eesti keele õppe kvaliteeti ja kättesaadavust igas vanuses

Parendame eesti keele õppe kvaliteeti ja kättesaadavust igas vanuses.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame botaanikaaia

Avame botaanikaaia.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Joala tänavast saab Narva peamine kultuuritänav

Joala tänavast saab Narva peamine kultuuritänav.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Kreenholmi linnaosa kui ajaloo-kultuurilist tähendust omavat linnaobjekti

Arendame Kreenholmi linnaosa kui ajaloo-kultuurilist tähendust omavat linnaobjekti. Joala tänavast saab Narva peamine kultuuritänav.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame aktiivse kodanikuühiskonna arendamist

Toetame aktiivse kodanikuühiskonna arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome uue kaasaegse veebipõhise linna infokeskkonna linnaelanikele ja külalistele

Loome uue kaasaegse veebipõhise linna infokeskkonna linnaelanikele ja külalistele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame väärikate ülikooli

Taastame väärikate ülikooli.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame uusi sportimisliike, näiteks kübersport ja autoralli

Arendame uusi sportimisliike, näiteks kübersport ja autoralli.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome fondi professionaalse spordi toetamiseks

Loome fondi professionaalse spordi toetamiseks. Eesmärgiks on parandada treeningute läbiviimise tingimusi, uuendada spordikeskuste inventari, pakkuda linna spordikoolide ja -ringide treeneritele väljaõpet ja kvalifikatsiooni tõstmist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame lisaks kaks noortekeskust Kreenholmi ja Pähklimäe linnaosadesse

Rajame lisaks kaks noortekeskust Kreenholmi ja Pähklimäe linnaosadesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame eakatele vaba aja veetmise keskuse

Avame eakatele vaba aja veetmise keskuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame linna kultuuriruumi mitmekülgset arengut

Toetame linna kultuuriruumi mitmekülgset arengut. Seisame loomemajandussektori ning linnaelanike kultuurielu arendamise eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Varustame iga esimese klassi õpilase isikliku arvutiga

Varustame iga esimese klassi õpilase isikliku arvutiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parendame kultuuriosakonna tööefektiivsust ning loome eraldiseisva Haridusameti

Parendame kultuuriosakonna tööefektiivsust ning loome eraldiseisva Haridusameti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome linna rahaliste vahendite kasutamise monitoorimiseks kasutajasõbraliku veebikeskkonna

Loome linna rahaliste vahendite kasutamise monitoorimiseks kasutajasõbraliku veebikeskkonna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võitleme korruptsiooniga linnaasutustes

Võitleme korruptsiooniga linnaasutustes ning loome linna rahaliste vahendite kasutamise monitoorimiseks kasutajasõbraliku veebikeskkonna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõhustame koostööd linna ja linna heaks töötavate mittetulundusühingute vahel

Tõhustame koostööd linna ja linna heaks töötavate mittetulundusühingute vahel. Töötame välja MTÜ-de õiglase finantseerimise korra.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume rohkem sotsiaalteenuseid ning tõstame sotsiaalteenuste kvaliteeti ja sotsiaaltöötajate palka

Pakume rohkem sotsiaalteenuseid ning tõstame sotsiaalteenuste kvaliteeti. Tõstame sotsiaaltöötajate palka.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parendame linnaasutuste poolt osutavate teenuste kvaliteeti ametnike kvalifikatsiooni tõstmise kaudu

Parendame linnaasutuste poolt osutavate teenuste kvaliteeti ametnike kvalifikatsiooni tõstmise kaudu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame ööpäevaringselt töötava apteegi

Avame ööpäevaringselt töötava apteegi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame psühholoogi- ja psühhiaatriteenuse lisarahastamist, et suurendada teenuse kättesaadavust

Toetame psühholoogi- ja psühhiaatriteenuse lisarahastamist, et suurendada teenuse kättesaadavust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame logopeedi teraapiakeskuse ning tagame kaasaegse logopeediteenuse kõikidele abivajajatele

Avame logopeedi teraapiakeskuse ning tagame kaasaegse logopeediteenuse kõikidele abivajajatele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme haigla arendamise ja selles osutavate teenuste kvaliteedi parendamisega

Tegeleme haigla arendamise ja selles osutavate teenuste kvaliteedi parendamisega. Pöörame erilist tähelepanu sünnitusosakonnale, laiendame laste ravivõimalusi, parendame personali töötingimusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome toetusfondi linna jaoks olulise tähtsusega spetsialistide värbamiseks

Loome toetusfondi linna jaoks olulise tähtsusega spetsialistide värbamiseks. Erilist tähelepanu pöörame meditsiini-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram