Teema

Eesti 200 erakonna programm KOV valimistel 2021 (Narva linn)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 51
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

51

Loome toetusfondi linna jaoks olulise tähtsusega spetsialistide värbamiseks

Loome toetusfondi linna jaoks olulise tähtsusega spetsialistide värbamiseks. Erilist tähelepanu pöörame meditsiini-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnale.

Tegeleme haigla arendamise ja selles osutavate teenuste kvaliteedi parendamisega

Tegeleme haigla arendamise ja selles osutavate teenuste kvaliteedi parendamisega. Pöörame erilist tähelepanu sünnitusosakonnale, laiendame laste ravivõimalusi, parendame personali töötingimusi.

Avame logopeedi teraapiakeskuse ning tagame kaasaegse logopeediteenuse kõikidele abivajajatele

Avame logopeedi teraapiakeskuse ning tagame kaasaegse logopeediteenuse kõikidele abivajajatele.

Toetame psühholoogi- ja psühhiaatriteenuse lisarahastamist, et suurendada teenuse kättesaadavust

Toetame psühholoogi- ja psühhiaatriteenuse lisarahastamist, et suurendada teenuse kättesaadavust.

Avame ööpäevaringselt töötava apteegi

Avame ööpäevaringselt töötava apteegi.

Parendame linnaasutuste poolt osutavate teenuste kvaliteeti ametnike kvalifikatsiooni tõstmise kaudu

Parendame linnaasutuste poolt osutavate teenuste kvaliteeti ametnike kvalifikatsiooni tõstmise kaudu.

Pakume rohkem sotsiaalteenuseid ning tõstame sotsiaalteenuste kvaliteeti ja sotsiaaltöötajate palka

Pakume rohkem sotsiaalteenuseid ning tõstame sotsiaalteenuste kvaliteeti. Tõstame sotsiaaltöötajate palka.

Tõhustame koostööd linna ja linna heaks töötavate mittetulundusühingute vahel

Tõhustame koostööd linna ja linna heaks töötavate mittetulundusühingute vahel. Töötame välja MTÜ-de õiglase finantseerimise korra.

Võitleme korruptsiooniga linnaasutustes

Võitleme korruptsiooniga linnaasutustes ning loome linna rahaliste vahendite kasutamise monitoorimiseks kasutajasõbraliku veebikeskkonna.

Loome linna rahaliste vahendite kasutamise monitoorimiseks kasutajasõbraliku veebikeskkonna

Loome linna rahaliste vahendite kasutamise monitoorimiseks kasutajasõbraliku veebikeskkonna.

Parendame kultuuriosakonna tööefektiivsust ning loome eraldiseisva Haridusameti

Parendame kultuuriosakonna tööefektiivsust ning loome eraldiseisva Haridusameti.

Varustame iga esimese klassi õpilase isikliku arvutiga

Varustame iga esimese klassi õpilase isikliku arvutiga.

Toetame linna kultuuriruumi mitmekülgset arengut

Toetame linna kultuuriruumi mitmekülgset arengut. Seisame loomemajandussektori ning linnaelanike kultuurielu arendamise eest.

Avame eakatele vaba aja veetmise keskuse

Avame eakatele vaba aja veetmise keskuse.

Rajame lisaks kaks noortekeskust Kreenholmi ja Pähklimäe linnaosadesse

Rajame lisaks kaks noortekeskust Kreenholmi ja Pähklimäe linnaosadesse.

Loome fondi professionaalse spordi toetamiseks

Loome fondi professionaalse spordi toetamiseks. Eesmärgiks on parandada treeningute läbiviimise tingimusi, uuendada spordikeskuste inventari, pakkuda linna spordikoolide ja -ringide treeneritele väljaõpet ja kvalifikatsiooni tõstmist.

Arendame uusi sportimisliike, näiteks kübersport ja autoralli

Arendame uusi sportimisliike, näiteks kübersport ja autoralli.

Taastame väärikate ülikooli

Taastame väärikate ülikooli.

Loome uue kaasaegse veebipõhise linna infokeskkonna linnaelanikele ja külalistele

Loome uue kaasaegse veebipõhise linna infokeskkonna linnaelanikele ja külalistele.

Toetame aktiivse kodanikuühiskonna arendamist

Toetame aktiivse kodanikuühiskonna arendamist.

Arendame Kreenholmi linnaosa kui ajaloo-kultuurilist tähendust omavat linnaobjekti

Arendame Kreenholmi linnaosa kui ajaloo-kultuurilist tähendust omavat linnaobjekti. Joala tänavast saab Narva peamine kultuuritänav.

Joala tänavast saab Narva peamine kultuuritänav

Joala tänavast saab Narva peamine kultuuritänav.

Avame botaanikaaia

Avame botaanikaaia.

Parendame eesti keele õppe kvaliteeti ja kättesaadavust igas vanuses

Parendame eesti keele õppe kvaliteeti ja kättesaadavust igas vanuses.

Teeme IT-hariduse kõikide huviliste jaoks kättesaadavaks

Teeme IT-hariduse kõikide huviliste jaoks kättesaadavaks. Tagame arvutiõpetuse võimaluse kõigile Narva põhikooli õpilastele.

Jätkame noorsootöö arendamist, et parandada teenuste kättesaadavust noortele ning pakkuda neile rohkem tegevusi

Jätkame noorsootöö arendamist, sh mobiilset, et parandada teenuste kättesaadavust noortele ning pakkuda neile rohkem tegevusi.

Toetame mitteformaalse õppe integreerimist Narva koolide õppeprotsessi

Toetame mitteformaalse õppe integreerimist Narva koolide õppeprotsessi.

Tõhustame koostööd regionaalkolledžitega ning algatame uute õppekavade avamise

Tõhustame koostööd regionaalkolledžitega, laiendame kõrghariduse saamise võimalusi regioonis ning algatame uute õppekavade avamise.

Riigigümnaasiumi küsimustes seisame Narva linnaelanike huvide eest

Riigigümnaasiumi küsimustes seisame Narva linnaelanike huvide eest.

Toetame abiõpetaja ametikoha loomist igas koolis

Toetame abiõpetaja ametikoha loomist igas koolis.

Vähendame bürokraatiat õpetajate töös

Vähendame bürokraatiat õpetajate töös.

Lõpetame manipuleerimispraktikad õpetajate töötasudega

Lõpetame manipuleerimispraktikad õpetajate töötasudega. Õpetajad peavad saama õiglast ja väärikat palka.

Ehitame Gerassimovi parki lava

Ehitame Gerassimovi parki lava, mille läheduses paneme tööle pühapäevaturu, et toetada kohalikku mikroettevõtlust, sh õpilasfirmasid.

Teeme jalakäijate ja jalgratturite liikumise linnaruumis mugavamaks ja ohutumaks

Teeme jalakäijate ja jalgratturite liikumise linnaruumis mugavamaks ja ohutumaks.

Nõustame korteri- ja aiandusühistuid, et aidata neil läbi viia hoonete ja eluks olulise infrastruktuuri renoveerimistöid, kaasates selleks rahalisi lisaallikaid vastavatelt sihtasutustelt

Nõustame korteri- ja aiandusühistuid, et aidata neil läbi viia hoonete ja eluks olulise infrastruktuuri renoveerimistöid, kaasates selleks rahalisi lisaallikaid vastavatelt sihtasutustelt.

Algatame parklate võrgustikku väljaarendamise erinevates linnaosades

Algatame parklate võrgustikku väljaarendamise erinevates linnaosades.

Loome tingimused koertega jalutamiseks ja nende treenimiseks, võttes arvesse koeraomanike ja linnaelanike soove

Loome tingimused koertega jalutamiseks ja nende treenimiseks, võttes arvesse koeraomanike ja linnaelanike soove.

Koostöös päästeameti ja politseiga loome linna julgeolekukomisjoni

Koostöös päästeameti ja politseiga loome linna julgeolekukomisjoni, kelle pädevusse kuuluks õnnetuste ennetamine, hädaolukorraks ettevalmistamine, preventiivne töö, sh perevägivalla küsimustes.

Jätkame linnaruumi rohelisemaks muutmist, loome uusi kogu pere puhkealasid

Jätkame linnaruumi rohelisemaks muutmist, loome uusi kogu pere puhkealasid ning ehitame Joala promenaadi.

Ehitame Joala promenaadi

Ehitame Joala promenaadi.

Võitleme mahajäetud ehitiste demonteerimise eest

Võitleme mahajäetud ehitiste demonteerimise eest.

Ehitame uue kortertüüpi ühiselamu korterite väljaüürimise eesmärgil

Ehitame uue kortertüüpi ühiselamu korterite väljaüürimise eesmärgil. Kasutame toetusfondide ja erainvestorite kaasrahastamist.

Toetame rahvaalgatusi linna arengut puudutavates küsimustes ning suurendame rahvaeelarvet

Toetame rahvaalgatusi linna arengut puudutavates küsimustes ning suurendame rahvaeelarvet.

Kiirendame täiendavate ja alternatiivsete majandussektorite arengut

Kiirendame täiendavate ja alternatiivsete majandussektorite arengut, et luua linnas uusi töökohti ning tugevdada majanduslikku stabiilsust.

Pöörame erilist tähelepanu IKT majandussektori arendamisele

Pöörame erilist tähelepanu IKT majandussektori arendamisele, kus keskmiste palkade tase on üks kõrgeimatest.

Avame ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arenduskeskuse

Avame ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arenduskeskuse - rahastamine, koolitamine ja nõustamine peaksid olema ühe terviku osad. Teenuste killustatus erinevate organisatsioonide vahel ei vii soovitud tulemuseni.

Tegeleme Narva linna ühtse brändi väljakujundamisega

Tegeleme Narva linna ühtse brändi väljakujundamisega, st visuaalne keel on linna turundamise jaoks oluline element.

Arendame elamusturismi

Arendame elamusturismi, toetades seeläbi veelgi loomemajanduse sektori ja väikeettevõtluse arengut.

Tegeleme välisinvesteeringute otsimisega ja kaasamisega

Tegeleme välisinvesteeringute otsimisega ja kaasamisega.

Nõuame riigilt rahaliste vahendite suurendamist väljaspool Tallinna asuvate piirkondade arendamiseks

Nõuame riigilt rahaliste vahendite suurendamist väljaspool Tallinna asuvate piirkondade arendamiseks – praegu on lõviosa ELi vahenditest suunatud ainult Tallinna arendamisele.

Jätkame piiriülese koostöö arendamist

Jätkame piiriülese koostöö arendamist, et parandada majandust ja linnakeskkonda.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram