Teema

Eesti 200 inimõigused ja kodanikuühiskonnapoliitika Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 15
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

15

Algatame perekonnaseaduse muutmise, et abielu sõlmitakse kahe täiskasvanud inimese vahel

Algatame perekonnaseaduse paragrahv 1 lg 1 muutmise, sõnastades selle ümber selliselt, et abielu sõlmitakse kahe täiskasvanud inimese vahel.

Erakondade riikliku rahastuse eraldamises arvestame naiste osakaalu Riigikogu fraktsioonides

Soovime, et Riigikogus kui rahva esinduses oleks naiste osakaal lähedasem nende osakaalule ühiskonnas. Erakondade riikliku rahastuse eraldamises arvestame naiste osakaalu Riigikogu fraktsioonides.

Peame väga oluliseks inimõiguste, sealhulgas lapse õiguste ning üldise õigusteadlikkuse suurendamist ühiskonnas ja eelkõige koolilaste ja noorte seas

Peame väga oluliseks inimõiguste, sealhulgas lapse õiguste ning üldise õigusteadlikkuse suurendamist ühiskonnas ja eelkõige koolilaste ja noorte seas. Enda õiguste ja ühiskonna kaitseks on oluline pöörata tähelepanu ka meedia ja info tarbimise oskuste arendamisele.

Algatame võrdse kohtlemise seaduse põhiseaduspäraseks muutmise nii, et diskrimineerimine oleks keelatud ühiskonnaelu kõigis valdkondades mistahes alustel

Peame oluliseks pöörata eritähelepanu erinevate ühiskonnagruppide võrdsetele õigustele ja võimalustele tervishoius, hariduse kättesaadavuses, perekonnaõiguses ja inimese identiteedi enesemääratluses. Peame oluliseks seista ühiskondliku kiusu ja diskrimineerimise vastu põhiseaduse §-s 12 toodud avatud loetelu alusel. Algatame võrdse kohtlemise seaduse põhiseaduspäraseks muutmise nii, et diskrimineerimine oleks keelatud ühiskonnaelu kõigis valdkondades mistahes alustel.

Tugevdame erinevate kiusamise vormide vastu võitlemise meetmeid

Tugevdame erinevate kiusamise vormide vastu võitlemise meetmeid, sh parandame koolide töötajate ja õpilaste konfliktilahendamise oskusi. Parandame koolide võimalusi kiusamise ennetamise programmidega liitumisel.

Algatame perevägivalla vastase seaduse koostamise

Algatame perevägivalla vastase seaduse koostamise. Olemasolevad seadused (KarS, Tsiviilmenetluse seadustik) ei kaitse vägivalla ohvreid, sest võimaldavad vägivallatsejal jätkata vägivallatsemist ka aastaid peale suhte lõppemist, kasutades õigussüsteemi selle vahendina.

Parandame perevägivalla ja vägistamise ohvrite kaitset ning loome pikaajalised toetamisvõimalused ohvritele

Parandame perevägivalla ja vägistamise ohvrite kaitset ning loome pikaajalised toetamisvõimalused ohvritele. Täpsustame nõudeid alaealiste ja eriti haavatavas olukorras olevate inimeste kaitsmiseks vägistamise eest viies sisse nõustumise põhimõtte.

Täiendame vaenukõne definitsiooni

Täiendame vaenukõne definitsiooni selliselt, et vaenukõne on ka avalik vägivallale õhutamine, mis on suunatud rühmade vastu ja mis seega tekitab ohtu avalikule korrale.

Võtame vastu inimõigusi arvestavad abistatud ehk assisteeritud enesetappu võimaldavad sätted

Võtame vastu inimõigusi arvestavad abistatud ehk assisteeritud enesetappu võimaldavad sätted.

Otsuste kujundamisel ja seadusloomes kaasame avalikke huve esindavaid vabaühendusi senisest laiemalt

Otsuste kujundamisel ja seadusloomes kaasame avalikke huve esindavaid vabaühendusi senisest laiemalt.

Läbipaistvuse ja avatuse suurendamiseks koostame Riigikogule lobistidega suhtlemise hea tava

Läbipaistvuse ja avatuse suurendamiseks koostame Riigikogule lobistidega suhtlemise hea tava sarnaselt juba eksisteerivale ametnike lobistidega suhtlemise heale tavale.

Lisame kaasamise hea tava järgimise ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadusesse

Lisame kaasamise hea tava järgimise ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadusesse.

Kaotame Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete isiklikust suvast lähtuvate katuserahade jaotamise

Kaotame Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete isiklikust suvast lähtuvate katuserahade jaotamise. Toetame vabaühendusi läbi katusorganisatsioonide vastavalt pikaajalistele strateegiatele ning programmidele. Ka regionaalsed investeeringud saavad lähtuma mitte isiklikest tutvustest, vaid võrdsetel alustel lähtuvalt piirkondlikest vajadustest.

Tõstame füüsiliste isikute annetuste tulumaksutagastuse piirmäära tulumaksusoodustusega MTÜ, SA ja usuliste ühenduste toetamisel senise 1200 € pealt 2400 €-ni aastas

Tõstame füüsiliste isikute annetuste tulumaksutagastuse piirmäära tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste toetamisel senise 1200 € pealt 2400 €-ni aastas.

Parandame töökohal aset leidnud õigusrikkumistest teavitanud inimeste kaitset

Parandame töökohal aset leidnud õigusrikkumistest teavitanud inimeste kaitset.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram