Teema

Eesti 200 programm KOV valimistel 2021 (Tartu linn)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 95

Lubatud

95

Tõstame linna toetuse tippvõistkondadele vähemalt kahekordseks

Edukad tippvõistkonnad tutvustavad läbi spordi Tartut, toovad külalisi, innustavad linlasi ja on eeskujuks noortele. Seame sihiks, et siinsed võistkonnad ei mängiks mitte ainult meistritiitlile, vaid suudaksid osaleda ka Euroopa sarjades. Selle saavutamiseks tõstame linna toetuse tippvõistkondadele vähemalt kahekordseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame kunsti ja kultuuri rolli Tartu avaliku ruumi ümberkujundamisel

Suurendame kunsti ja kultuuri rolli Tartu avaliku ruumi ümberkujundamisel. Loome kaasava eelarve raames eraldi fondi linnaruumi rikastavate kunstialgatuste toetuseks. Leiame koos kultuuriringkondade ja erasektoriga võimaluse vääristada kunstiga arhitektuuriliselt kõledaid või alles arendamist ootavaid piirkondi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimalike asukohtade asjus korraldame rahvaküsitluse

Ehitame kesklinna kultuurikeskuse, mis pakub nüüdisaegset avatud linnaruumi linlasele ja vajalikku töökeskkonda nii linnaraamatukogule kui ka kunstimuuseumile. Vähendame täna kavandatud hoone mahtu ja vaatame üle selle funktsioonid, et tagada teiste kultuuriasutuste jätkusuutlikkus. Leiame keskusele kõiki osalisi kaasates looduslikku mitmekesisust ja rohealade terviklikku arengut toetava asukoha. Võimalike asukohtade asjus korraldame rahvaküsitluse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame keskusele kõiki osalisi kaasates looduslikku mitmekesisust ja rohealade terviklikku arengut toetava asukoha

Ehitame kesklinna kultuurikeskuse, mis pakub nüüdisaegset avatud linnaruumi linlasele ja vajalikku töökeskkonda nii linnaraamatukogule kui ka kunstimuuseumile. Vähendame täna kavandatud hoone mahtu ja vaatame üle selle funktsioonid, et tagada teiste kultuuriasutuste jätkusuutlikkus. Leiame keskusele kõiki osalisi kaasates looduslikku mitmekesisust ja rohealade terviklikku arengut toetava asukoha. Võimalike asukohtade asjus korraldame rahvaküsitluse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame täna kavandatud hoone mahtu

Ehitame kesklinna kultuurikeskuse, mis pakub nüüdisaegset avatud linnaruumi linlasele ja vajalikku töökeskkonda nii linnaraamatukogule kui ka kunstimuuseumile. Vähendame täna kavandatud hoone mahtu ja vaatame üle selle funktsioonid, et tagada teiste kultuuriasutuste jätkusuutlikkus. Leiame keskusele kõiki osalisi kaasates looduslikku mitmekesisust ja rohealade terviklikku arengut toetava asukoha. Võimalike asukohtade asjus korraldame rahvaküsitluse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame kesklinna kultuurikeskuse, mis pakub nüüdisaegset avatud linnaruumi linlasele ja vajalikku töökeskkonda nii linnaraamatukogule kui ka kunstimuuseumile

Ehitame kesklinna kultuurikeskuse, mis pakub nüüdisaegset avatud linnaruumi linlasele ja vajalikku töökeskkonda nii linnaraamatukogule kui ka kunstimuuseumile. Vähendame täna kavandatud hoone mahtu ja vaatame üle selle funktsioonid, et tagada teiste kultuuriasutuste jätkusuutlikkus. Leiame keskusele kõiki osalisi kaasates looduslikku mitmekesisust ja rohealade terviklikku arengut toetava asukoha. Võimalike asukohtade asjus korraldame rahvaküsitluse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Nutikate lahenduste leidmiseks korraldame erinevat teadmist ja loovust kokku toovaid taibutalguid

Kaasame loomeinimesi linna ees seisvate ülesannete lahendamisse ja suurendame loomemajanduskeskuse suutlikkust aidata alustavaid loomeettevõtteid. Arendame loomeinimeste ja iduettevõtjate koostoimimiseks sobivat taristut. Nutikate lahenduste leidmiseks korraldame erinevat teadmist ja loovust kokku toovaid taibutalguid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame loomeinimeste ja iduettevõtjate koostoimimiseks sobivat taristut

Kaasame loomeinimesi linna ees seisvate ülesannete lahendamisse ja suurendame loomemajanduskeskuse suutlikkust aidata alustavaid loomeettevõtteid. Arendame loomeinimeste ja iduettevõtjate koostoimimiseks sobivat taristut. Nutikate lahenduste leidmiseks korraldame erinevat teadmist ja loovust kokku toovaid taibutalguid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame loomeinimesi linna ees seisvate ülesannete lahendamisse

Kaasame loomeinimesi linna ees seisvate ülesannete lahendamisse ja suurendame loomemajanduskeskuse suutlikkust aidata alustavaid loomeettevõtteid. Arendame loomeinimeste ja iduettevõtjate koostoimimiseks sobivat taristut. Nutikate lahenduste leidmiseks korraldame erinevat teadmist ja loovust kokku toovaid taibutalguid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu 2024 - Euroopa kultuuripealinn

Kultuuripealinna aasta korraldamisel seame sihiks elavdada Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurielu jäävalt, muuta rahvusvaheliselt nähtavaks siinne omanäoline, mitmekesine ja säästlikkust väärtustav kultuurielu, rikastada linnaruumi, anda tõuge siinse loomemajanduse arenguks, parandada Tartu linna mainet ja konkurentsivõimet ning suurendada tartlaste uhkust oma linna üle.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame arutelu Tartu laululava laialdasemaks väärikaks kasutuselevõtuks

Sõlmime erakondade ülese kokkuleppe Tartu kultuurisektori pikaajalise arengu ja jätkusuutliku rahastuse tagamiseks. Väärtustame inimesi, mitte betooni. Investeerime esimeses järjekorras valdkonna töötasude tõstmisse. Kultuurirühmade tegevuseks leiame nelja aasta jooksul sobilikud ruumid olemasolevaid hooneid renoveerides. Algatame arutelu Tartu laululava laialdasemaks väärikaks kasutuselevõtuks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kultuurirühmade tegevuseks leiame nelja aasta jooksul sobilikud ruumid olemasolevaid hooneid renoveerides

Sõlmime erakondade ülese kokkuleppe Tartu kultuurisektori pikaajalise arengu ja jätkusuutliku rahastuse tagamiseks. Väärtustame inimesi, mitte betooni. Investeerime esimeses järjekorras valdkonna töötasude tõstmisse. Kultuurirühmade tegevuseks leiame nelja aasta jooksul sobilikud ruumid olemasolevaid hooneid renoveerides. Algatame arutelu Tartu laululava laialdasemaks väärikaks kasutuselevõtuks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Investeerime esimeses järjekorras valdkonna töötasude tõstmisse

Sõlmime erakondade ülese kokkuleppe Tartu kultuurisektori pikaajalise arengu ja jätkusuutliku rahastuse tagamiseks. Väärtustame inimesi, mitte betooni. Investeerime esimeses järjekorras valdkonna töötasude tõstmisse. Kultuurirühmade tegevuseks leiame nelja aasta jooksul sobilikud ruumid olemasolevaid hooneid renoveerides. Algatame arutelu Tartu laululava laialdasemaks väärikaks kasutuselevõtuks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Sõlmime erakondade ülese kokkuleppe Tartu kultuurisektori pikaajalise arengu ja jätkusuutliku rahastuse tagamiseks

Sõlmime erakondade ülese kokkuleppe Tartu kultuurisektori pikaajalise arengu ja jätkusuutliku rahastuse tagamiseks. Väärtustame inimesi, mitte betooni. Investeerime esimeses järjekorras valdkonna töötasude tõstmisse. Kultuurirühmade tegevuseks leiame nelja aasta jooksul sobilikud ruumid olemasolevaid hooneid renoveerides. Algatame arutelu Tartu laululava laialdasemaks väärikaks kasutuselevõtuks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame liikumise ja tervisliku toitumise kampaaniaid

Meie eesmärgiks on, et igal linlasel on terviserada 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel kodust ning kõik linna spordirajatised on erivajadusega inimestele ligipääsetavad. Lisaks liikumist soodustavatele muutustele linnaruumis käivitame liikumise ja tervisliku toitumise kampaaniaid, et linlaste tervena elatud aastaid oleks rohkem ning väheneksid rasvumine ja eluviisihaigused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Igal linlasel on terviserada 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel kodust

Meie eesmärgiks on, et igal linlasel on terviserada 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel kodust ning kõik linna spordirajatised on erivajadusega inimestele ligipääsetavad. Lisaks liikumist soodustavatele muutustele linnaruumis käivitame liikumise ja tervisliku toitumise kampaaniaid, et linlaste tervena elatud aastaid oleks rohkem ning väheneksid rasvumine ja eluviisihaigused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu linnas elavale erivajadusega üliõpilasele maksame kõrghariduse omandamise toetuseks stipendiumi

Aitame vähenenud töövõimega linlastel leida endale jõukohase ja rahulolu pakkuva töö. Kaardistame koos esindusorganisatsioonidega sobivad töövõimalused linnavalitsuse haldusalas ja partnerite juures. Vajadusel pakume töötajale lisatuge. Toetame rahaliselt erivajadusega linlaste enesetäiendamist, mis toetab nende püüdlusi tööd leida. Tartu linnas elavale erivajadusega üliõpilasele maksame kõrghariduse omandamise toetuseks stipendiumi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame vähenenud töövõimega linlastel leida endale jõukohase ja rahulolu pakkuva töö

Aitame vähenenud töövõimega linlastel leida endale jõukohase ja rahulolu pakkuva töö. Kaardistame koos esindusorganisatsioonidega sobivad töövõimalused linnavalitsuse haldusalas ja partnerite juures. Vajadusel pakume töötajale lisatuge. Toetame rahaliselt erivajadusega linlaste enesetäiendamist, mis toetab nende püüdlusi tööd leida. Tartu linnas elavale erivajadusega üliõpilasele maksame kõrghariduse omandamise toetuseks stipendiumi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame koos riigiga võimaluse eakatele ja erihooldust vajavatele linlastele mõeldud päevakeskuste, töökodade ja erinevate teenuste ühiskasutuseks

Sotsiaalteenuste planeerimise ja pakkumise võimekuse suurendamiseks otsime koos teadlaste ja teiste omavalitsustega võimalust ühistranspordikeskustega sarnaneva piirkondliku teenuskeskuse loomiseks. Leiame koos riigiga võimaluse eakatele ja erihooldust vajavatele linlastele mõeldud päevakeskuste, töökodade ja erinevate teenuste ühiskasutuseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame isikliku abistaja teenuse kättesaadavust

Omastehooldajate füüsiline, vaimne ja majanduslik heaolu peab paranema. Suurendame erivajadusega last hooldava vanema toetust ja loome võimalusi vanema koormuse vähendamiseks ka väljaspool kooliaega ja vaheaegadel. Suurendame isikliku abistaja teenuse kättesaadavust ja otsime koostöös partneritega võimalusi omastehooldajate koorma jagamiseks ja neile paindlike töötamisvõimaluste pakkumiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome võimalusi vanema koormuse vähendamiseks ka väljaspool kooliaega ja vaheaegadel

Omastehooldajate füüsiline, vaimne ja majanduslik heaolu peab paranema. Suurendame erivajadusega last hooldava vanema toetust ja loome võimalusi vanema koormuse vähendamiseks ka väljaspool kooliaega ja vaheaegadel. Suurendame isikliku abistaja teenuse kättesaadavust ja otsime koostöös partneritega võimalusi omastehooldajate koorma jagamiseks ja neile paindlike töötamisvõimaluste pakkumiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame erivajadusega last hooldava vanema toetust

Omastehooldajate füüsiline, vaimne ja majanduslik heaolu peab paranema. Suurendame erivajadusega last hooldava vanema toetust ja loome võimalusi vanema koormuse vähendamiseks ka väljaspool kooliaega ja vaheaegadel. Suurendame isikliku abistaja teenuse kättesaadavust ja otsime koostöös partneritega võimalusi omastehooldajate koorma jagamiseks ja neile paindlike töötamisvõimaluste pakkumiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame eakate võimalust elada võimalikult kaua oma kodus

Elukeskkond, transpordivõrk ja töökohtade paindlikkus teevad Tartust parima paiga, kus vananeda. Eakate arvamuse ja vajaduste teadasaamiseks kasutame just neile sobivaid suhtluskanaleid. Toetame eakate võimalust elada võimalikult kaua oma kodus. Otsime säästlikke võimalusi koduga sarnaneva hooldekodu rajamiseks Tartusse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Valvekeskuse Raatuse tervisekeskusesse

Tartus ei ole täna tervise- ja meditsiinikeskust, kuhu saaks kiireloomuliste tervisehädade puhul pöörduda väljaspool tööaega. Valvekeskuse loomisega Raatuse tervisekeskusesse tagame kõikidele tartlastele vajaliku meditsiinilise abi igal hetkel leevendades samas erakorralise meditsiini töökoormust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame koos kogukondadega välja uue kogukonnamaja formaadi

Me elame sotsiaalse isolatsiooni ja üksinduse ajastul, mis mõjutab nii tartlaste vaimset kui ka füüsilist tervist. Töötame koos kogukondadega välja uue kogukonnamaja formaadi, kuhu koondame nii noortekeskuse, raamatukogu, lapsehoiu, eakate päevakeskuse kui ka erinevad töökojad, samuti kogukonna koostoimimist toetavad ettevõtmised.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ülikoole nii välistudengite ja -töötajate värbamisel

Tartu iduettevõtjad täidavad oma tööjõuvajaduse paljuski ettevõtlike välistudengitega. Toetame ülikoole nii välistudengite ja -töötajate värbamisel kui ka neile ja nende pereliikmetele vajalike teenuste, arstiabi, keeleõppe, praktikakohtade ja hariduse kättesaadavaks tegemisel. Siinse õpi- ja töökogemusega välistudengid lõimuvad ja loovad aastate möödudes siin ise uusi ettevõtteid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame kõrg- ja kutsekoolide õpilased linna probleemide nutikasse lahendamisse

Kõrgkoolid loovad Tartu arengupotentsiaali seeläbi, et toovad siia võimekaid noori nii Eestist kui kaugemalt. Toetame kõrgkoole tudengite toomisel ja nende õpingute ajal linnaga sidumisel. Aitame tudengitel leida parimad kohad nii praktikaks kui ka õpingute järgseks tööks, et siduda nad regiooniga pikemalt. Kaasame kõrg- ja kutsekoolide õpilased linna probleemide nutikasse lahendamisse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame tudengitel leida parimad kohad nii praktikaks kui ka õpingute järgseks tööks

Kõrgkoolid loovad Tartu arengupotentsiaali seeläbi, et toovad siia võimekaid noori nii Eestist kui kaugemalt. Toetame kõrgkoole tudengite toomisel ja nende õpingute ajal linnaga sidumisel. Aitame tudengitel leida parimad kohad nii praktikaks kui ka õpingute järgseks tööks, et siduda nad regiooniga pikemalt. Kaasame kõrg- ja kutsekoolide õpilased linna probleemide nutikasse lahendamisse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kõrgkoole tudengite toomisel ja nende õpingute ajal linnaga sidumisel

Kõrgkoolid loovad Tartu arengupotentsiaali seeläbi, et toovad siia võimekaid noori nii Eestist kui kaugemalt. Toetame kõrgkoole tudengite toomisel ja nende õpingute ajal linnaga sidumisel. Aitame tudengitel leida parimad kohad nii praktikaks kui ka õpingute järgseks tööks, et siduda nad regiooniga pikemalt. Kaasame kõrg- ja kutsekoolide õpilased linna probleemide nutikasse lahendamisse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame käivitada kasvupotentsiaaliga ettevõtete ärikiirendi

Aitame käivitada kasvupotentsiaaliga ettevõtete ärikiirendi ja saada sellele KredExi toe. Otsime koos ülikoolide ja teiste partneritega uusi vorme eri sektorite koostoimimiseks, sektoritevahelise liikuvuse suurendamiseks ja innovatsiooniks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime võimalusi linna rolli suurendamiseks lennujaama arendamisel

Seisame selle eest, et Euroopast Tartusse ja Tartust Euroopasse saaks reisida kiirelt ja mugavalt. Otsime võimalusi linna rolli suurendamiseks lennujaama arendamisel. Leiame võimalusi uute sihtkohtade lisamiseks. Seisame selle eest, et Tartust pääseks kiirelt rongiga Riiga, et parandada linna ühendusi valmiva Rail Balticu trassiga ja seeläbi Kesk-Euroopaga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartust pääseks kiirelt rongiga Riiga

Seisame selle eest, et Euroopast Tartusse ja Tartust Euroopasse saaks reisida kiirelt ja mugavalt. Otsime võimalusi linna rolli suurendamiseks lennujaama arendamisel. Leiame võimalusi uute sihtkohtade lisamiseks. Seisame selle eest, et Tartust pääseks kiirelt rongiga Riiga, et parandada linna ühendusi valmiva Rail Balticu trassiga ja seeläbi Kesk-Euroopaga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et Euroopast Tartusse ja Tartust Euroopasse saaks reisida kiirelt ja mugavalt

Seisame selle eest, et Euroopast Tartusse ja Tartust Euroopasse saaks reisida kiirelt ja mugavalt. Otsime võimalusi linna rolli suurendamiseks lennujaama arendamisel. Leiame võimalusi uute sihtkohtade lisamiseks. Seisame selle eest, et Tartust pääseks kiirelt rongiga Riiga, et parandada linna ühendusi valmiva Rail Balticu trassiga ja seeläbi Kesk-Euroopaga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Eestisse suurüritusi tuua võimaldava pere-, ürituste ja spordikeskuse Arena ehitamist Raadile

Võtame sihiks Tartust euroopa kultuurilinna arendamise. Anname hoo sisse Raadile, Eesti filmi sünnikohta, multimeediakeskuse ja filmilinnaku ehitamisele koos neid teenindava kultuuriklastriga. Toetame Eestisse suurüritusi tuua võimaldava pere-, ürituste ja spordikeskuse Arena ehitamist Raadile. Kultuuritööstus annab tõuke kogu piirkonna majandusele, loob uusi töökohti, avab Tartu veelgi rohkem maailmale ja toetab linna [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname hoo sisse Raadile, Eesti filmi sünnikohta, multimeediakeskuse ja filmilinnaku ehitamisele koos neid teenindava kultuuriklastriga

Võtame sihiks Tartust euroopa kultuurilinna arendamise. Anname hoo sisse Raadile, Eesti filmi sünnikohta, multimeediakeskuse ja filmilinnaku ehitamisele koos neid teenindava kultuuriklastriga. Toetame Eestisse suurüritusi tuua võimaldava pere-, ürituste ja spordikeskuse Arena ehitamist Raadile. Kultuuritööstus annab tõuke kogu piirkonna majandusele, loob uusi töökohti, avab Tartu veelgi rohkem maailmale ja toetab linna [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame sihiks Tartust euroopa kultuurilinna arendamise

Võtame sihiks Tartust euroopa kultuurilinna arendamise. Anname hoo sisse Raadile, Eesti filmi sünnikohta, multimeediakeskuse ja filmilinnaku ehitamisele koos neid teenindava kultuuriklastriga. Toetame Eestisse suurüritusi tuua võimaldava pere-, ürituste ja spordikeskuse Arena ehitamist Raadile. Kultuuritööstus annab tõuke kogu piirkonna majandusele, loob uusi töökohti, avab Tartu veelgi rohkem maailmale ja toetab linna [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kaasaegse äri- ja tehnoloogiakvartali sündi jalutuskäigu kaugusel südalinnast

Toetame kaasaegse äri- ja tehnoloogiakvartali sündi jalutuskäigu kaugusel südalinnast, et rohkem tulevikuvaldkondade ettevõtjaid (biotech, infotech, edutech) saaks Tartus ja Tartusse laieneda. Otsime võimalusi tuua rattaringluseks vajalike jalgrataste ja varuosade tootmine oleks Tartusse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kutsehariduskeskusel kasvada igas eas õppureid toetavaks elukestva õppe keskuseks

Haridus on tartlasele kättesaadav kogu elukaare jooksul. Aitame kutsehariduskeskusel kasvada igas eas õppureid toetavaks elukestva õppe keskuseks. Koostöös partneritega aitame luua ühtse digitaalse platvormi paindlike täienduskoolituste pakkumiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome linna haridustehnoloogia fondi

Loome linna haridustehnoloogia fondi, mille kaudu toetame haridustehnoloogia valdkonnas alustavaid innovaatilisi ettevõtteid ja projekte. Seame eesmärgiks, et Tartust saab kõige suurema haridustehnoloogia (EdTech) sektoriga linn Baltikumis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame haridusuuenduste labori

Koostöös Tartu Ülikooli ja haridustehnoloogia ettevõtetega käivitame haridusuuenduste labori, mille tegevuse eesmärgiks on koolide toetamine õpikäsitluse ja õppematerjalide nüüdisajastamisel, sealhulgas personaalsete õpiteede võimaldamisel, distantsõppe korraldamisel ja neid toetava õppeplatvormi kasutusele võtmisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lasteaia kohatasu peab olema linlastele taskukohane ja seome kohatasu lahti alampalga määrast

Lapsed peavad saama käia kodulähedases lasteaias ning lasteaia kohatasu peab olema linlastele taskukohane. Otsime lahendusi linlastele taskukohasema kohatasu jaoks. Seome kohatasu lahti alampalga määrast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame demokraatlike väärtuste mängulist arendamist lasteaias ja koolis rahastades demokraatia simulatsioonimängude korraldamist

Toetame demokraatlike väärtuste mängulist arendamist lasteaias ja koolis rahastades demokraatia simulatsioonimängude korraldamist eri kooliastmetes. Jätkame noorte kaasamist linna otsustusprotsessidesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Igal Tartu linna lapsel peab olema võimalus osaleda vähemalt ühes huviringis

Toetame koole senisest enam kiusuennetuse ja vaimse tervise edendamisel, tehes eri programmides osalemise ja õpetajatele käepärased tööriistad kõigile kättesaadavaks. Jätkame huvihariduse toetamist vähemalt senises mahus. Igal Tartu linna lapsel peab olema võimalus osaleda vähemalt ühes huviringis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame koole senisest enam kiusuennetuse ja vaimse tervise edendamisel

Toetame koole senisest enam kiusuennetuse ja vaimse tervise edendamisel, tehes eri programmides osalemise ja õpetajatele käepärased tööriistad kõigile kättesaadavaks. Jätkame huvihariduse toetamist vähemalt senises mahus. Igal Tartu linna lapsel peab olema võimalus osaleda vähemalt ühes huviringis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame bürokraatiat hariduses, et õpetajal jääks rohkem aega õppetööks

Vähendame noorte õpetajate läbipõlemist sellega, et piirame alustavate õpetajate koormust säilitades neile täiskoha tasu. Toetame Tartu koolide osalemist algatuses “Alustavat õpetajat toetav kool”. Vähendame bürokraatiat hariduses, et õpetajal jääks rohkem aega õppetööks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Tartu koolide osalemist algatuses “Alustavat õpetajat toetav kool”

Vähendame noorte õpetajate läbipõlemist sellega, et piirame alustavate õpetajate koormust säilitades neile täiskoha tasu. Toetame Tartu koolide osalemist algatuses “Alustavat õpetajat toetav kool”. Vähendame bürokraatiat hariduses, et õpetajal jääks rohkem aega õppetööks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kõigi koolide juurde ehitame mänguväljakud väljaspool kaasavat eelarvet

Laps peab tundma ennast koolis füüsiliselt ja vaimselt terve ja puhanuna. Muudame koolipäeva alguse hilisemaks ja seame sisse pikemad vahetunnid, et lapsed jõuaksid ka õues olla. Kõigi koolide juurde ehitame mänguväljakud väljaspool kaasavat eelarvet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame noorte õpetajate läbipõlemist sellega, et piirame alustavate õpetajate koormust säilitades neile täiskoha tasu

Vähendame noorte õpetajate läbipõlemist sellega, et piirame alustavate õpetajate koormust säilitades neile täiskoha tasu. Toetame Tartu koolide osalemist algatuses “Alustavat õpetajat toetav kool”. Vähendame bürokraatiat hariduses, et õpetajal jääks rohkem aega õppetööks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame koolipäeva alguse hilisemaks ja seame sisse pikemad vahetunnid, et lapsed jõuaksid ka õues olla

Laps peab tundma ennast koolis füüsiliselt ja vaimselt terve ja puhanuna. Muudame koolipäeva alguse hilisemaks ja seame sisse pikemad vahetunnid, et lapsed jõuaksid ka õues olla. Kõigi koolide juurde ehitame mänguväljakud väljaspool kaasavat eelarvet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame turvalised rattateed ja ilmastikukindlad rattaparklad koolide juurde

Tartu lapse koolitee ei tohi võtta aega rohkem kui 20 minutit. Et vähendada liiklust ning suurendada laste iseseisvust ja kogukonnatunnet, avame lasteaiad ja koolid või nende filiaalid suuremates uusarendustes Ihastes, Raadil ja Ränilinnas. Esimeses järjekorras ehitame turvalised rattateed ja ilmastikukindlad rattaparklad koolide juurde.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame lasteaiad ja koolid või nende filiaalid suuremates uusarendustes Ihastes, Raadil ja Ränilinnas

Tartu lapse koolitee ei tohi võtta aega rohkem kui 20 minutit. Et vähendada liiklust ning suurendada laste iseseisvust ja kogukonnatunnet, avame lasteaiad ja koolid või nende filiaalid suuremates uusarendustes Ihastes, Raadil ja Ränilinnas. Esimeses järjekorras ehitame turvalised rattateed ja ilmastikukindlad rattaparklad koolide juurde.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu lapse koolitee ei tohi võtta aega rohkem kui 20 minutit

Tartu lapse koolitee ei tohi võtta aega rohkem kui 20 minutit. Et vähendada liiklust ning suurendada laste iseseisvust ja kogukonnatunnet, avame lasteaiad ja koolid või nende filiaalid suuremates uusarendustes Ihastes, Raadil ja Ränilinnas. Esimeses järjekorras ehitame turvalised rattateed ja ilmastikukindlad rattaparklad koolide juurde.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame linnaosaseltse ja teisi kogukondi linnas otsuste tegemisse

Kaasame linnaosaseltse ja teisi kogukondi linnas otsuste tegemisse. Võimaldame neile tegutsemiseks ja arenguks koolitusi ning rahalist tuge kogukonna tugevdamiseks ürituste jm kaudu. Asumiseltsidele pakume rahalist tuge kogukonda tugevdavate ettevõtmiste korraldamiseks. Otsime koostöös kogukondade ja teiste partneritega võimalusi sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kehtestame nõude viia olulistes linnaruumi, teenuseid ja keskkonda puudutavates küsimustes läbi rahvaküsitlus

Parimad otsused sünnivad aruteludes. Kehtestame nõude viia olulistes linnaruumi, teenuseid ja keskkonda puudutavates küsimustes läbi rahvaküsitlus. Samuti viime sisse rahvaalgatuse korra, millega saab linnakodanike allkirjadega lisada volikogu päevakorda punkte, mille osas volikogu peab võtma selge seisukoha.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme linnajuhtimise otsustega seotud dokumendid lihtsalt arusaadavaks, avalikult kättesaadavaks ja kõigile ettepanekutele avatuks

Teeme linnajuhtimise otsustega seotud dokumendid lihtsalt arusaadavaks, avalikult kättesaadavaks ja kõigile ettepanekutele avatuks nende algatamisest kuni otsuste vastuvõtmiseni. Käivitame internetiplatvormi, mis annab linlastele võimaluse linna arengut puudutavaid küsimusi mõista, neisse sisulisemalt panustada ja aidata linnal areneda just tartlastele sobivas suunas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome linnavalitsuse juurde teenusekorralduse meeskonna

Loome linnavalitsuse juurde teenusekorralduse meeskonna, mille ülesandeks on leida tänastele teenustele personaalsed, ökonoomsed ja valdkondlikke silotorne lõhkuvad uued lahendused. Uus tiim toob analüütilise valitsemisvõimekuse kõrvale loomingulise, kaasava ja kasutajakogemusest lähtuva kastist-välja-mõtlemise ja teeme-ära-suhtumise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartlane leiab kõik talle vajalikud teenused mugavalt ühest kohast

Ühendame erinevad teenusplatvormid selliselt, et linlane leiab kõik talle vajalikud teenused mugavalt ühest kohast. Lähtume uute keskkondade arendamisel linlase, mitte linnavalitsuse vajadustest. Muudame linna käsutuses olevad koondandmed avalikuks ja visualiseerituna igale linlasele arusaadavaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linnavalitsuse liikmed võtavad vastutuse valdkonnaüleste terviklike lahenduste väljatöötamise ja rakendamise eest

Läheme Tartu linna juhtimisel üle valdkonnapõhiselt juhtimiselt ülesandepõhisele juhtimisele, kus linnavalitsuse liikmed võtavad vastutuse valdkonnaüleste terviklike lahenduste väljatöötamise ja rakendamise eest selgete eesmärkide, eelarve ja tähtaegade piires. Ühe valimistsükli jooksul lahendatavad ülesanded lepitakse kokku koalitsioonilepingus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome linnavalitsuse juurde jalgrattaliikluse tiimi

Loome linnavalitsuse juurde jalgrattaliikluse tiimi, mille ülesandeks on rattateede väljaehitamise juhtimine, rattateede aastaringse käigus hoidmise korraldamine ja ratturite huvide kaitsmine linnaplaneerimisel. Vajalike muutuste elluviimiseks rattaliikluses ja -kultuuris eraldame piisavalt eelarveraha.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu tänavad peavad olema lastele turvalised

Tartu tänavad peavad olema lastele turvalised, kõnniteed lapsesõbralikud ja piisavalt laiad. Koolimajade juurde peavad viima turvalised ratta- ja kõnniteed. Kõrval- ja kvartalisisestel tänavatel peab kiiruse piirmääraks olema 30 km/h.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame katusega rattaparklad üldkasutatavate hoonete juures kohustuslikuks

Nii linnas kui ka kodus peab tartlane saama oma ratast hoida turvaliselt ja ilma eest kaitstuna. Muudame katusega rattaparklad üldkasutatavate hoonete juures kohustuslikuks. Mõnda tüüpi hoonetel võib seni nõutud parkimiskohad asendada suletud rattaparkla kohtadega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame linna piirile pargi-ja-sõida- (auto+buss/tramm) ning pargi-ja-vänta-parklad (auto+jalgratas)

Tihedama liiklusega suundades ehitame linna piirile pargi-ja-sõida- (auto+buss/tramm) ning pargi-ja-vänta-parklad (auto+jalgratas), kus saab auto mugavalt rendiratta või ühistranspordi vastu vahetada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame nelja aasta jooksul kesklinna 14 kilomeetrit turvalisi rattateid

Toetamaks säästlikku ja tervislikku liiklemist, ehitame nelja aasta jooksul kesklinna 14 kilomeetrit turvalisi rattateid, alustades Riia-Turu-Vabaduse ristmikust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname õiglase ja turvalise ruumi jalgratturitele

Anname õiglase ja turvalise ruumi jalgratturitele. Toetamaks säästlikku ja tervislikku liiklemist, ehitame nelja aasta jooksul kesklinna 14 kilomeetrit turvalisi rattateid, alustades Riia-Turu-Vabaduse ristmikust. Tihedama liiklusega suundades ehitame linna piirile pargi-ja-sõida- (auto+buss/tramm) ning pargi-ja-vänta-parklad (auto+jalgratas), kus saab auto mugavalt rendiratta või ühistranspordi vastu vahetada. Talvine lumekoristus toimub esmajärjekorras kõnni- ja rattateedel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme kõnniteed kõige otsemaks ja turvalisemaks viisiks ühest kohast teise liikumiseks

Linlane peab saama kõnniteel ohutult liigelda. Viime jalg- ja tõukerattad kõnniteedelt ära.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname linnas õiglase ja turvalise ruumi jalakäijatele ja ratturitele

Keskkonda säästvad liikumisviisid on head nii linlase kehale ja vaimule, loodusele, õhu puhtusele, turvalisusele kui ka planeedi kliimale. Anname linnas õiglase ja turvalise ruumi jalakäijatele ja ratturitele. Kujundame linna selliselt, et linlane saab oma igapäevased käigud tehtud jalgsi, ratta ja keskkonnasäästliku ühistranspordiga. Võtame eesmärgiks, et tartlaste kõige rohkem kasutatud liikumisviisideks [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome elektriautode kiirlaadimise tüüplahenduse olemasolevatele kortermajadele

Loome elektriautode kiirlaadimise tüüplahenduse olemasolevatele kortermajadele ja aitame ühistutel kulude vähendamiseks korraldada ühishankeid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linna ametiautod, tänavapuhastus- ja prügiveoautod peavad liikuma elektri jõul

Autota liiklemine annab olulise panuse nii kliimaeesmärkide kui ka elamisväärsema elukeskkonna saavutamisse. Lisame mittesaastamise nõude linna kommunaalteenuste ja haldustranspordi hangetesse: linna ametiautod, tänavapuhastus- ja prügiveoautod peavad liikuma elektri jõul

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime võimalusi puhtama kütteenergia tootmiseks Tartus kohapeal

Tartu biomassil põhinev kaugküte kahjustab pikas plaanis elurikkust ja kliimaeesmärke, seetõttu otsime võimalusi puhtama kütteenergia tootmiseks Tartus kohapeal. Analüüsime koos teadlastega väiksemate tuuleparkide, päikesepaneelidel põhinevate energiajaamade ja Emajõe soojusenergia kasutamise võimalusi ja tasuvust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome rohkem linlasi Emajõe äärde

Toome rohkem linlasi Emajõe äärde pakkudes neile seal mõnusaid kohti peatumiseks ja tegutsemiseks. Ehitame piki kaldaid päikeseloojangu terrasse, kohvikuid, spordi- ja mänguväljakuid, lindude ja vihma eest varju pakkuvaid pinke jms. Alustame Ülejõe pargist ja liigume sealt nii alla- kui ka ülesvoolu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme Tartu aastaks 2035 prügivabaks linnaks

Teeme Tartu aastaks 2035 prügivabaks linnaks – prügi on tooraine, mis tuleb uuesti kasutusele võtta! Teeme sorteeritud prügi äraandmise segajäätmetest oluliselt odavamaks. Lisame nelja aasta jooksul linnaruumi vähemalt 100 sorteeritud prügi prügikasti. Loome koos ülikoolide ja ettevõtetega fondi, et prügi ümbertöötamise lahendusi ühiselt välja töötada, katsetada ja ringmajanduses kasutusele võtta. [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eesmärk: Tartu saab kliimaneutraalseks aastaks 2040

Toome ülikooli- ja start-up-linna mugavustsoonist välja ning lisame energia- ja kliimakavasse ambitsiooni saada kliimaneutraalseks aastaks 2040. Lisame energia- ja kliimakavale tegevusplaani, mis näitab eesmärgini jõudmiseks vajalikke samme, eelarvet ja ajakava.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome üheskoos linna, mis arvestab kliimamuutusi

Loome üheskoos linna, mis arvestab kliimamuutusi, hoiab tasakaalus hoonete ja rohealade vahekorra, pakub parkides võimalusi aktiivseks tegevuseks ja lõpetab raiskava rohepesu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame rohelise Tartu kokkuleppe

Käivitame rohelise Tartu kokkuleppe, millega otsime linlaste ühisosa rohepöörde elluviimisel, linnaruumi planeerimisel ja liigirikkuse edendamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame Keskparki

Hoiame Keskparki, kui linlastele olulist roheala ja puhkekohta ja olulist kaitset üha kuumenevate suvede ja kasvavate uputuste eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Roheline koridor ja püsiv autovabadus

Töötame koos linlastega, et luua uusi püsiva autovabaduse või piiratud autoliiklusega piirkondi, kus linlased saavad turvaliselt ja puhtas õhus mängida, liikuda, suhelda ja aeda pidada. Rajame piki jõge liigirikkust toetava rohelise koridori, kus linlased saavad puhata, liigelda ja sportida.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lähtume kavandamisel 10-minuti linna kontseptsioonist

Koolid ja lasteaiad, tervise- ja sotsiaalkeskused, raamatukogud, poed, restoranid ja isegi töökohad peavad olema inimestele võimalikult lähedal. Lähtume nende kavandamisel 10-minuti linna kontseptsioonist. Uued koolid, lasteaiad ja töökohad peavad kerkima elukohtade lähedale, mitte teise linna otsa.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame linna ja teenuste planeerimise lähtekohaks inimese

Kogu linnaruumi ja teenuste planeerimine peab lähtuma põhimõttest, et me investeerime oma inimestesse. Tartlasel peab olema siin turvaline elada, lapsi lasteaeda viia, arsti juurde minna, jalgsi ja rattaga liigelda, sporti teha ja kontserdil käia. Me peame suunama oma raha tartlastesse, nende heaolusse. Iga tartlane peab tundma, et seda linna ehitatakse [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome Tartu juhtimise juurde uued võimekad inimesed värskete ideede, julguse ja ambitsiooniga

Seame eesmärgiks selle, et järgmise nelja aastaga muutub Tartu suuruselt teisest Eesti linnast kõige ambitsioonikamaks ja kõige kiiremini arenevaks linnaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartul on kõik eeldused olla Baltimere piirkonna parima elukeskkonnaga linn

Tartul on kõik eeldused olla Baltimere piirkonna parima elukeskkonnaga linn, kus tegutseb kultuuritööstus, tugev rahvusvaheline ülikool ning uue majanduse tootmine ja ettevõtlus. Selle ambitsiooni täitumiseks peab Tartut juhtima julgelt, loobuma eilsesse kinni jäänud plaanidest ja mugandumisest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram