Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Eestimaa Roheliste programm KOV valimistel 2021 (Tartu linn)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 74

Lubatud

74

Vähendame toidu raiskamist

Vähendame toidu raiskamist. Arendame välja kasutajasõbraliku süsteemi, mis aitab toiduga tegelevatel ettevõtetel annetada toitu abivajajatele. Linn kannab vastutust jagatava toidu ohutuse ja annetatava toidu lisakulude kandmise eest.

Toetame projekte, mis edendavad ring-, taas- ja uuskasutust

Toetame projekte, mis edendavad ring-, taas- ja uuskasutust.

Koostöös riigiga toetame eetilist ja vastutustundlikku ettevõtlust

Koostöös riigiga toetame eetilist ja vastutustundlikku ettevõtlust. Üheks meetmeks on vähendada mahetoidu käibemaksu 9 protsendini.

Toome kokku iduettevõtluse ja aktivismi eesliini

Toome kokku iduettevõtluse ja aktivismi eesliini. Selleks algatame regulaarse targa linna häkatoni, kuhu kutsume linna koostööpartnerid, vabaühendused ja aktivistid leidma koos tehnoloogilisi ja innovaatilisi lahendusi põletavatele probleemidele. Selleks teeme koostööd idufirmade, ülikoolide ja teadusmahuka ettevõtluse arendamise organisatsioonidega.

Loome taristu pistikhübriid-, elektri- ja vesinikusõidukitele akude laadimiseks ja vesinikkütuse tankimiseks

Loome taristu pistikhübriid-, elektri- ja vesinikusõidukitele akude laadimiseks ja vesinikkütuse tankimiseks. Loome korteriühistutele võimaluse rajada majade juurde laadimisjaamu.

Toetame kortermajade, kaubanduskeskuste ja ärimajade katustele päikesepaneelide paigaldamist

Toetame kortermajade, kaubanduskeskuste ja ärimajade katustele päikesepaneelide paigaldamist.

Toetame hoonete fassaadide korrastamist ja energiasäästlikumaks muutmist

Toetame hoonete fassaadide korrastamist ja energiasäästlikumaks muutmist.

Lülitame kõik ametiasutused ja avaliku kasutusega hooned 100% taastuvenergiale

Lülitame kõik linnale kuuluvad ametiasutused ja avaliku kasutusega hooned 100% taastuvenergiale.

Tagame igale rajatavale või tegutsevale tootmisettevõttele keskkonnamõju hindamise

Tagame igale rajatavale või tegutsevale tootmisettevõttele keskkonnamõju hindamise koos asukoha-alternatiivide kaalumisega. Elukeskkonna seisund ei tohi halveneda kellegi ärihuvidest lähtuvalt ega ole ka avalike vahendite kokkuhoidmise koht.

Toetame vastutustundlikke, kestlikke ja eetilisi ettevõtteid

Toetame vastutustundlikke, kestlikke ja eetilisi ettevõtteid.

Toetame linnaelanike ökoprojekte

Toetame linnaelanike projekte, mille eesmärk on taastuvenergia kasutusele võtmine ja süsinikuneutraalse saavutamine.

Näitame rohelist tuld mõttetööstusele

Mõttetööstus ei saasta! Näitame rohelist tuld mõttetööstusele ja tagame, et Tartu linn on sobiv keskkond teadmismahukale ettevõtlusele, digitaliseerimisele, loomeettevõtlusele ning ülikoolide lõpetajad soovivad end teostada Tartus. Meie pikem eesmärk on kujundada Tartu roheparadiisiks, mis pakub elamisväärset ja atraktiivset keskkonda globaalsest kliimakriisist hoolimata.

Muudame Tartu esimeseks süsinikuneutraalseks linnaks Eestis

Muudame Tartu esimeseks süsinikuneutraalseks linnaks Eestis.

Kindlustame loomade varjupaikade rahastatuse

Kindlustame loomade varjupaikade rahastatuse, et loomad saaksid seal elada, mitte surma oodata.

Tahame, et Tartu liituks Vikerkaarelinnade Võrgustikuga

Tahame, et Tartu liituks Vikerkaarelinnade Võrgustikuga (Rainbow Cities Network), et üheskoos inimeste teadlikkust tõsta vähemuste olemasolust ja probleemidest.

Avaldame protesti nende omavalitsuste kohta Euroopa Liidus, kes on vastu võtnud "homovaba" piirkonna staatuse

Avaldame protesti nende omavalitsuste kohta Euroopa Liidus, kes on vastu võtnud "homovaba" piirkonna staatuse.

Tagame, et Tartus on piisavalt vaimse tervise nõustajaid

Tagame, et Tartus on piisavalt palju professionaalsel tasemel vaimse tervise nõustajaid, kelle teenus on kõigile kättesaadav.

Teeme teavitustööd ja parandame vaimse tervise teenuste kättesaadavust

Teeme teavitustööd ja parandame vaimse tervise teenuste kättesaadavust, et takistada ja ennetada perevägivalda.

Lähme ühistranspordis täielikult üle mittefossiilsete kütuste kasutamisele

Lähme ühistranspordis täielikult üle mittefossiilsete kütuste kasutamisele.

Võtame suuna sisepõlemismootoritega autodest vabama linna saavutamiseks

Võtame selge suuna sisepõlemismootoritega autodest vabama linna saavutamiseks.

Teeme “Pargi ja Sõida” süsteemi tõhusamaks

Teeme “Pargi ja Sõida” süsteemi tõhusamaks, et vähendada autode hulka linnas.

Ühistranspordi süsteem ja marsruudid käivad ajaga kaasas

Teeme Tartust elamisväärse linna, mille ühistranspordi süsteem ja marsruudid käivad ajaga kaasas.

Vähendame autoliiklust kesklinnas, soodustame ühistransporti ja kergliiklust

Vähendame autoliiklust kesklinnas, soodustame ühistransporti ja kergliiklust.

Linnas leiduks rohkem turvalisi ja mugavaid jalgrattahoidlaid ja parkimispunkte

Kindlustame selle, et terves linnas leiduks rohkem turvalisi ja mugavaid jalgrattahoidlaid ja parkimispunkte. Laiendame jalgrataste laenutuspunkte, et laenutussüsteem oleks senisest mugavam.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome jalgratturitele ja kergliiklusvahenditele linnaosasid ühendava võrgustiku

Loome jalgratturitele ja teistele kergliiklusvahenditele sidusa ja linnaosasid ühendava võrgustiku, mis on turvaline ja aastaringselt hooldatud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame uusi vabaõhu spordi- ja mänguväljakuid ning välijõusaale

Rajame uusi vabaõhu spordi- ja mänguväljakuid ning välijõusaale. Igas linnaosas peab olema võimalik vabas õhus terve perega sportida.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartus on piisaval hulgal rohealasid, kus on meeldiv jalutada ning keha ja vaimu värskendada

Nutikalt planeeritud rohealad toetavad linnarahva tervist, sest värskes õhus liikumine on oluline osa tervislikust eluviisist. Rohelised tagavad, et Tartus on piisaval hulgal rohealasid, kus on meeldiv jalutada ning keha ja vaimu värskendada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame uute taliujumiskohtade ja rannasaunade rajamist

Toetame uute taliujumiskohtade ja rannasaunade rajamist, et tugevdada rahvatervist ja edendada kogukondade omavahelist suhtlust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Propageerime abistavat, mitte karistavat uimastipoliitikat kui mõtteviisi

Toetame alkohoolikute ja uimastisõltlaste ravi ning rehabiliteerimist ühiskonnaliikmena. Propageerime abistavat, mitte karistavat uimastipoliitikat kui mõtteviisi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lastele tuleb anda võimalus süüa kvaliteetset, tasakaalustatud kodumaist toitu

Toetame lasteasutuste toitlustuses kohalikule mahetoidule üleminekut. Lastele tuleb anda võimalus süüa kvaliteetset, tasakaalustatud kodumaist toitu, suunates neid eemale eeltöödeldud rasva- ja suhkrurikastest valikutest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame igale koolilapsele ühe tasuta sportliku huviringi

Toetame laste- ja noorte spordiklubisid. Tagame igale koolilapsele ühe tasuta sportliku huviringi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame võimalusi lastehoidude korraldamiseks tööandjate juures

Soodustame võimalusi lastehoidude korraldamiseks tööandjate juures.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame laste suvelaagreid vähekindlustatud peredele

Toetame laste suvelaagreid vähekindlustatud peredele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame keskkonnahariduse ja õuesõppe osakaalu

Suurendame keskkonnahariduse ja õuesõppe osakaalu. Toome tagasi kooliaiad ja võimaldame neid kasutada õppetöös.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Põhikoolis peavad tunnid peavad algama pärast kella 9

Põhikoolis peavad tunnid peavad algama pärast kella 9. Teadusuuringud on näidanud selle kasu nii laste tervisele kui ka õppimisvõimele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame noorte teadlikkust rahast ja majandusest

Tõstame noorte teadlikkust rahast ja majandusest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame laste ja noorte vaimset tervist

Hoiame laste ja noorte vaimset tervist. Tagame koolipsühholoogidele väärilise töökeskkonna. Soodustame psühholoogide pikaajalist tööstaaži ühes koolis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame tasuta lasteaiakohad kõigile Tartus elavatele peredele

Tagame tasuta lasteaiakohad kõigile Tartus elavatele peredele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome kogukonnaprojekte, mis soodustavad eri vanuses inimeste koostööd ja vähendavad põlvkondade vahelist lõhet

Loome kogukonnaprojekte, mis soodustavad eri vanuses inimeste koostööd ja vähendavad põlvkondade vahelist lõhet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume inimväärseid võimalusi päevahoidudeks nii lastele kui erihoolt vajavatele täiskasvanutele ja eakatele

Vähendame lähedaste koormust omastehooldusel ja pakume inimväärseid võimalusi päevahoidudeks nii lastele kui erihoolt vajavatele täiskasvanutele ja eakatele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me ei karda läbi viia vajalikke muudatusi avalikus ruumis

Me vaatame tulevikku ja ei karda läbi viia vajalikke muudatusi avalikus ruumis, hariduskorralduses, transpordiühendustes, sotsiaaltoetustes ja -teenustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Iga pere käekäik oleks võimalikult õnnelik, turvaline ja kindlustatud

Võitleme selle nimel, et iga pere käekäik oleks võimalikult õnnelik, turvaline ja kindlustatud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame võrdsed õigused ühiskonnakorralduses

Tagame võrdsed õigused ühiskonnakorralduses.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja tõhusama tegevuskava müra-, õhu- ja valgusreostuse vähendamiseks

Töötame välja tõhusama tegevuskava müra-, õhu- ja valgusreostuse vähendamiseks, et iga inimene saaks elada linnas võimalikult stressivabalt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Keelame suurüritustel ühekordsete plastnõude kasutamise

Keelame suurüritustel ühekordsete plastnõude kasutamise (v.a plastkõrred, mis on vajalikud erivajadustega inimestele).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame avalikud veekraanid üle linna

Rajame avalikud veekraanid üle linna, et vähendada pudelivee tarbimisega seotud negatiivset keskkonna- ja tervisemõju.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame masstarbimise vähendamist

Toetame masstarbimise vähendamist. Suuri kaubanduskeskusi pole juurde vaja ehitada ning olemasolevate laiendamisele tuleb panna piirid. Toetame kohalikke väikeettevõtjaid ja turgudel kauplejaid, kes vahendavad kaupa otse tootjalt tarbijale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linnas on piisavas koguses üldkasutatavaid tualette

Tagame, et linnas on piisavas koguses üldkasutatavaid ja puudega inimestele ligipääsetavaid sooeristuseta tualette.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame kogu linna mugavalt ligipääsetavaks nii lastekärudega kui ka liikumise abivahenditega liikujatele

Muudame kogu linna mugavalt ligipääsetavaks nii lastekärudega kui ka liikumise abivahenditega liikujatele (näiteks kõnniraami, rulaatori või ratastooli kasutajatele). Parandame avalike hoonete ligipääsetavust liikumisraskustega inimestele ja toetame ettevõtteid, kes soovivad teha sama.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linlaste võimalused osaleda otsustamises ei hakka sõltuma nende digitehnoloogia kasutamise oskustest või kommertsplatvormide kasutamisest

Tagame, et linlaste võimalused osaleda otsustamises ei hakka sõltuma nende digitehnoloogia kasutamise oskustest või kommertsplatvormide kasutamisest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linn peab olema oma toimetustes läbipaistev ja kaasav

Linn peab olema oma toimetustes läbipaistev ja kaasav. Muudame koostöös vabasektoriga teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamise läbipaistvamaks, loome lobitegevuse registri, deklareerime linnaasutuste sotsiaalmeedia kontod ning paneme paika neis suhtlemise korra.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Targas linnas on info lihtsasti kättesaadav ja taaskasutatav

Targas linnas on info lihtsasti kättesaadav ja taaskasutatav. Kujundame linna ja allasutuste tehnotaristu vastavaks tänapäevastele info taaskasutuse põhimõtetele. Omavalitsuse toodetud info ja tellitud tarkvara peavad võimaldama rist- ja taaskasutust nagu näeb ette avaandmete ja digitaalse riigivara regulatsioon. Vaid nii saame elavdada innovatsiooni, koostööd erasektori ja avalikkusega. Muudame linna infosüsteemi dünaamilisemaks, [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu teeb vaid hankeid, mis aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge ja saavutada kliimaeesmärke

Meie juhitud Tartu teeb ainult selliseid hankeid, mis aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge ja saavutada kliimaeesmärke.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kultuurikeskusest peab saama tõeline kogukonnakeskus

Kultuurikeskusest peab saama tõeline kogukonnakeskus, mille haldamise delegeerib linn vähemalt 50% ulatuses loomeühendustele, asumiseltsidele ja teistele kogukonnaorganisatsioonidele. Tagame, et keskuse edendatav kultuur on avatud uuendustele väljastpoolt kohalikku kultuurivälja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Meil on nulltolerants korruptsiooni, üleliigse salastamise ja rohepesu vastu

Meil on nulltolerants korruptsiooni, üleliigse salastamise ja rohepesu vastu. Rahval on õigus teada, kuidas nende linna juhitakse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Äratame elule ununenud kaasamiskava ja viime selle päriselt ellu

Äratame elule ununenud kaasamiskava ja viime selle päriselt ellu. Sellega viime Tartu kõiki võrdselt kaasava kogukonnapoliitika rajale, kus on määravaks jõuks linnaelanikud ja eksperdid sõltumata nende poliitilisest eelistusest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Juhime Tartut läbipaistvalt, kaasavalt ja ambitsioonikalt

Juhime Tartut läbipaistvalt, kaasavalt ja ambitsioonikalt. Meie eesmärk on pakkuda kõigile tartlastele võimalikult tervet ja vaheldusrikast elu!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame pestitsiidide kasutamise omavalitsuse haljasaladel

Lõpetame pestitsiidide kasutamise omavalitsuse haljasaladel. Toome haljasaladele igal kevadel multši, et tõrjuda umbrohtu keskkonda ja linnarahva tervist kahjustamata.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vanad taimesordid saavad erilist tähelepanu

Vanad taimesordid saavad erilist tähelepanu — seemned ei pea olema suurfirmade monopol.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Niidame haljasalasid kord aastas

Niidame haljasalasid kord aastas. See võimaldab niidutaimedel lõpuni õitseda ning õistaimede mitmekesisusest sõltuvail kooslustel säilida ka järgmisel aastal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame linnaelanike ühistööna loodavaid rohealasid

Toetame linnaelanike ühistööna loodavaid rohealasid. Toetame hoovide haljastamist ja kohalike haljastusseltside loomist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame välja sinivõrgustiku

Arendame välja sinivõrgustiku — veekogude taastamisel kasutame looduspõhiseid lahendusi. Kasutame sademevett kui ressurssi nii hoonestuses kui haljastuses.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame mitmetasandilist haljastust

Suurendame mitmetasandilist haljastust, et leevendada kuumalainete ja üleujutuste mõju linnas ning hoida linna õhk puhtana. Tagame rohevõrgustiku sidususe. Arendame rohealasid kutsuvamaks, inimsõbralikumaks ja liigirikkust toetavamaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame puhke- ja kooskäimise alade laialdasemat väljaehitamist ja korralikku hooldamist

Selleks, et tuua elurikkus tagasi Tartu kesklinna parkidesse, soodustame puhke- ja kooskäimise alade laialdasemat väljaehitamist ja korralikku hooldamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Looduslik mitmekesisus on meie majandusliku heaolu garantiiks

Looduslik mitmekesisus on meie majandusliku heaolu garantiiks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Tartusse kultuurikeskuse, mis ei vaja oluliste rohealade hävitamist

Ehitame Tartusse kultuurikeskuse, mis ei vaja oluliste rohealade hävitamist. Kultuurikeskuse asukohaks on sobivamaid alternative kui südalinna asendamatu roheala.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme Keskpargi korda

Teeme Keskpargi korda. Keskpark peab olema mitmekesine ja kutsuv paik, kus on meeldiv puhata, õppida ja aktiivselt aega veeta.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame ja tutvustame ringmajanduse võimalusi

Kasutame ja tutvustame ringmajanduse võimalusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoolime linlaste tervisest

Hoolime linlaste tervisest. Toetame lasteasutuste üleminekut mahetoidule, soodustame huvi- ja sporditegevusi, oleme valmis ohjama pandeemiat.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame Tartu elanikele ja külalistele turvatunde

Edendame võrdõiguslikkust. Tagame Tartu elanikele ja külalistele turvatunde.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame elanikke Tartu linna juhtimisse, anname rahvaalgatustele suurema mõju

Kaasame elanikke linna juhtimisse, anname rahvaalgatustele suurema mõju.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame ühistransporti (sh trammi), rohevööndeid ja jalgrattateede võrgustikku

Muudame Tartu linnaks, kus on mugav autovabalt elada. Arendame ühistransporti (sh trammi), rohevööndeid ja jalgrattateede võrgustikku. Teeme kõik endast oleneva selleks, et vähendada kesklinna autoliikluse põhjustatud saastekoormust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame Tartu linnaks, kus on mugav autovabalt elada

Muudame Tartu linnaks, kus on mugav autovabalt elada. Arendame ühistransporti (sh trammi), rohevööndeid ja jalgrattateede võrgustikku. Teeme kõik endast oleneva selleks, et vähendada kesklinna autoliikluse põhjustatud saastekoormust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome tagasi elurikkuse Tartu rohealadele ja parkidesse

Toome tagasi elurikkuse Tartu rohealadele ja parkidesse. Kaitseme linnaloodust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram