Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Haljala vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 13

Lubatud

13

Me toetame valla kodanikele laiema otsustuõiguse andmist, elanike poolt algatatavaid rahvahääletusi ja referendumeid

Me toetame valla kodanikele laiema otsustuõiguse andmist, elanike poolt algatatavaid rahvahääletusi ja referendumeid. Usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Kui inimesed seda soovivad, parandame haldusreformi vead ning taastame endised omavalitsused või muudame vajadusel valla piire.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame küttekollete renoveerimist pensionäridele, lasterikastele peredele ja vähekindlustatutele

Toetame, koostöös Päästeametiga, küttekollete renoveerimist pensionäridele, lasterikastele peredele ja vähekindlustatutele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaitseme rannarahva ja kohalike kalurite huve, seda ka väikesadamate arendamisel.

Kaitseme rannarahva ja kohalike kalurite huve, seda ka väikesadamate arendamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Abistame ja toetame talunikke, väikeettevõtjaid

Abistame ja toetame talunikke, väikeettevõtjaid. Toetame traditsiooniliste laatade korraldamist. Külateed korda!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame vabatahtlike päästjate ja abipolitsei tegevust.

Toetame vabatahtlike päästjate ja abipolitsei tegevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Austame iga pere ja inimese privaatsust ja kodurahu

Austame iga pere ja inimese privaatsust ja kodurahu. Seisame terviseküsimustes sh vaktsineerimises valikuvabaduste eest ja diskrimineerimise vastu töökohtadel ja haridusasutustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me kaitseme laste vaimset tervist ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal.

Me kaitseme laste vaimset tervist ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me toetame perekeskset valda

Me toetame perekeskset valda. Meie lapsed peavad saama parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame kogenud ja hinnatud õpetajate palkamist meie koolidesse. Tagame kodulähedaste koolide säilimise ja lasteaedade korrashoiu ning kohtade arvu kasvu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me toetame igat kohalikku algatust, vabatahtlikku tegevust ja seltsiliikumist

Me toetame igat kohalikku algatust, vabatahtlikku tegevust ja seltsiliikumist, mis on seotud kultuuripärandi säilitamise ja propageerimisega või valla elanike vaimse ning füüsilise heaolu edendamisega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me teeme omavalitsuses otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest

Me teeme omavalitsuses otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest. Me edendame kogukonna heaolu ja turvalisust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me ei lähe kaasa nn rohepöörde ja teiste kulukate kampaaniate ja ettekirjutustega

Me ei lähe kaasa nn rohepöörde ja teiste kulukate kampaaniate ja ettekirjutustega, mis vähendavad kohalikku konkurentsivõimet ning muudavad elamise kalliks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me seisame kohaliku ettevõtluse ja töökohtade eest

Me seisame kohaliku ettevõtluse ja töökohtade eest. Me toetame regionaalseid maksuerinevusi kohalikele ettevõtjatele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me ei luba korruptsiooni, ülekohut, äraostetavat mõtteviisi ja bürokraatia vohamist.

Me ei luba korruptsiooni, ülekohut, äraostetavat mõtteviisi ja bürokraatia vohamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram