Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Harku vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 33

Lubatud

33

Avame vallasisese ühistranspordiliini Harku alevik – Harkujärve küla – Tabasalu

Avame vallasisese ühistranspordiliini Harku alevik – Harkujärve küla – Tabasalu.

Loome vallasisese hästi toimiva ühistranspordi süsteemi

Loome vallasisese hästi toimiva ühistranspordi süsteemi.

Oleme igasuguste uute kaevandusalade loomise vastu meie vallas

Oleme igasuguste uute kaevandusalade loomise vastu meie vallas.

Toetame mõistlikku metsamajandamist ja oleme lageraiete korraldamise vastu

Toetame mõistlikku metsamajandamist ja oleme lageraiete korraldamise vastu.

Algatame Türisalu spordi- ja vaba-aja pargi ehituse

Algatame Türisalu spordi- ja vaba-aja pargi ehituse.

Ehitame multifunktsionaalsed pallimänguväljakud Harku alevikku, Vääna, Meriküla ja teistesse küladesse

Ehitame multifunktsionaalsed pallimänguväljakud Harku alevikku, Vääna, Meriküla ja teistesse küladesse.

Uuendame Tabasalu, Muraste ja Vääna-Jõesuu skateparke

Uuendame Tabasalu, Muraste ja Vääna-Jõesuu skateparke.

Teeme valmis Harkujärve spordiväljaku

Teeme valmis Harkujärve spordiväljaku.

Rajame välijõusaalid Tabasallu, Harkusse, Murastesse, Harkujärvele, Vääna-Jõesuusse ja Tiskresse

Rajame välijõusaalid Tabasallu, Harkusse, Murastesse, Harkujärvele, Vääna-Jõesuusse ja Tiskresse.

Ehitame lõpuks valmis Tabasallu Harku valla spordihalli koos jooksuradade ja täismõõtmetes jalgpalliväljakuga

Ehitame lõpuks valmis Tabasallu Harku valla spordihalli koos jooksuradade ja täismõõtmetes jalgpalliväljakuga.

Korraldame regulaarselt vallavalitsuse ja külaseltside vahelist ümarlaua kohtumist

Korraldame regulaarselt vallavalitsuse ja külaseltside vahelist ümarlaua kohtumist.

Suurendame Harku valla Kaasava Eelarve raames teostatavate projektide arvu ühelt kolmele

Suurendame Harku valla Kaasava Eelarve raames teostatavate projektide arvu ühelt kolmele.

Kaotame ära tänased 2 vallavalitsuse liikme ametikohta, selle asemel loome abivallavanem vallamajanduse alal ametikoha

Kaotame ära tänased 2 vallavalitsuse liikme ametikohta, selle asemel loome abivallavanem vallamajanduse alal ametikoha.

Valdkondade abivallavanemad peavad olema oma ala tippjuhid, kes valitakse tööle konkursi kaudu

Valdkondade abivallavanemad peavad olema oma ala tippjuhid, kes valitakse tööle konkursi kaudu.

Hoolime heakorrast

Hoolime heakorrast.

Viime lõpuni bussiootepaviljonide rajamise ja kaasajastamise

Viime lõpuni bussiootepaviljonide rajamise ja kaasajastamise.

Korrastame meie valla matkaradu, teeme valmis vajalikud trepid ja ühendusteed ja loome nendest digitaalse kaardi

Korrastame meie valla matkaradu, teeme valmis vajalikud trepid ja ühendusteed ja loome nendest digitaalse kaardi.

Parendame üle kogu valla tänavavalgustust ja teede kvaliteeti

Parendame üle kogu valla tänavavalgustust ja teede kvaliteeti.

Rajame laste mänguväljaku kõikidesse valla küladesse

Rajame laste mänguväljaku kõikidesse valla küladesse.

Ehitame Tilgu sadamasse Harku valla laulu-ja tantsulava

Ehitame Tilgu sadamasse Harku valla laulu-ja tantsulava.

Ehitame Tabasallu, Tiskresse ja Vääna-Jõesuusse uue lasteaia ning laiendame Rannamõisa lasteaeda

Ehitame Tabasallu, Tiskresse ja Vääna-Jõesuusse uue lasteaia ning laiendame Rannamõisa lasteaeda.

Avame 1. septembril 2023 Tiskre 9-klassilise kooli

Avame 1. septembril 2023 Tiskre 9-klassilise kooli ning loome vajalikud uued koolikohad vastavalt põhjalikule demograafilisele uuringule.

Hoiame meie valla üldplaneeringut ja rohekoridore

Hoiame meie valla üldplaneeringut ja rohekoridore.

Loome kulupõhise kriisitoetuse programmi ootamatute elumuutvate sündmuste korral

Loome kulupõhise kriisitoetuse programmi ootamatute elumuutvate sündmuste korral.

Koondame sotsiaalteenused Harku valla ühtsesse kompetentsikeskusesse

Koondame sotsiaalteenused Harku valla ühtsesse kompetentsikeskusesse.

Aitame eakaid ja suurenenud abivajadusega inimesi läbi uute ja kaasaegsete teenuste

Aitame eakaid ja suurenenud abivajadusega inimesi läbi uute ja kaasaegsete teenuste. See annab võimaluse eakal ja puudega inimesel olla võimalikult kaua iseseisev.

Suurendame eakate (alates 70-ndast eluaastast) tähtpäevatoetust 100 euroni

Suurendame eakate (alates 70-ndast eluaastast) tähtpäevatoetust 100 euroni.

Suurendame esmakordselt kooliminevate laste nö ranitsatoetuse 800 euroni

Suurendame esmakordselt kooliminevate laste n.ö. ranitsatoetuse 800 euroni.

Suurendame sünnitoetuse 1200 euroni

Suurendame sünnitoetuse 1200 euroni.

Algatame Harku valla rahvusliku festivali päeva

Algatame Harku valla rahvusliku festivali päeva.

Suurendame meie valla vabatahtlike päästeühingute tegevustoetusi ja aitame neid varustuse soetamisega

Suurendame meie valla vabatahtlike päästeühingute tegevustoetusi ja aitame neid varustuse soetamisega.

Suurendame meie valla noorte spordi- ja huvialategevuse toetust ehk pearaha

Suurendame meie valla noorte spordi- ja huvialategevuse toetust ehk pearaha.

Toetame valla spordiklubisid, külaseltse ja kultuuriringe

Toetame valla spordiklubisid, külaseltse ja kultuuriringe.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
crossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram