Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Harku vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 33

Lubatud

33

Avame vallasisese ühistranspordiliini Harku alevik – Harkujärve küla – Tabasalu

Avame vallasisese ühistranspordiliini Harku alevik – Harkujärve küla – Tabasalu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome vallasisese hästi toimiva ühistranspordi süsteemi

Loome vallasisese hästi toimiva ühistranspordi süsteemi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme igasuguste uute kaevandusalade loomise vastu meie vallas

Oleme igasuguste uute kaevandusalade loomise vastu meie vallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame mõistlikku metsamajandamist ja oleme lageraiete korraldamise vastu

Toetame mõistlikku metsamajandamist ja oleme lageraiete korraldamise vastu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame Türisalu spordi- ja vaba-aja pargi ehituse

Algatame Türisalu spordi- ja vaba-aja pargi ehituse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame multifunktsionaalsed pallimänguväljakud Harku alevikku, Vääna, Meriküla ja teistesse küladesse

Ehitame multifunktsionaalsed pallimänguväljakud Harku alevikku, Vääna, Meriküla ja teistesse küladesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uuendame Tabasalu, Muraste ja Vääna-Jõesuu skateparke

Uuendame Tabasalu, Muraste ja Vääna-Jõesuu skateparke.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme valmis Harkujärve spordiväljaku

Teeme valmis Harkujärve spordiväljaku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame välijõusaalid Tabasallu, Harkusse, Murastesse, Harkujärvele, Vääna-Jõesuusse ja Tiskresse

Rajame välijõusaalid Tabasallu, Harkusse, Murastesse, Harkujärvele, Vääna-Jõesuusse ja Tiskresse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame lõpuks valmis Tabasallu Harku valla spordihalli koos jooksuradade ja täismõõtmetes jalgpalliväljakuga

Ehitame lõpuks valmis Tabasallu Harku valla spordihalli koos jooksuradade ja täismõõtmetes jalgpalliväljakuga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame regulaarselt vallavalitsuse ja külaseltside vahelist ümarlaua kohtumist

Korraldame regulaarselt vallavalitsuse ja külaseltside vahelist ümarlaua kohtumist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame Harku valla Kaasava Eelarve raames teostatavate projektide arvu ühelt kolmele

Suurendame Harku valla Kaasava Eelarve raames teostatavate projektide arvu ühelt kolmele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaotame ära tänased 2 vallavalitsuse liikme ametikohta, selle asemel loome abivallavanem vallamajanduse alal ametikoha

Kaotame ära tänased 2 vallavalitsuse liikme ametikohta, selle asemel loome abivallavanem vallamajanduse alal ametikoha.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valdkondade abivallavanemad peavad olema oma ala tippjuhid, kes valitakse tööle konkursi kaudu

Valdkondade abivallavanemad peavad olema oma ala tippjuhid, kes valitakse tööle konkursi kaudu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoolime heakorrast

Hoolime heakorrast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime lõpuni bussiootepaviljonide rajamise ja kaasajastamise

Viime lõpuni bussiootepaviljonide rajamise ja kaasajastamise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame meie valla matkaradu, teeme valmis vajalikud trepid ja ühendusteed ja loome nendest digitaalse kaardi

Korrastame meie valla matkaradu, teeme valmis vajalikud trepid ja ühendusteed ja loome nendest digitaalse kaardi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parendame üle kogu valla tänavavalgustust ja teede kvaliteeti

Parendame üle kogu valla tänavavalgustust ja teede kvaliteeti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame laste mänguväljaku kõikidesse valla küladesse

Rajame laste mänguväljaku kõikidesse valla küladesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Tilgu sadamasse Harku valla laulu-ja tantsulava

Ehitame Tilgu sadamasse Harku valla laulu-ja tantsulava.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Tabasallu, Tiskresse ja Vääna-Jõesuusse uue lasteaia ning laiendame Rannamõisa lasteaeda

Ehitame Tabasallu, Tiskresse ja Vääna-Jõesuusse uue lasteaia ning laiendame Rannamõisa lasteaeda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame 1. septembril 2023 Tiskre 9-klassilise kooli

Avame 1. septembril 2023 Tiskre 9-klassilise kooli ning loome vajalikud uued koolikohad vastavalt põhjalikule demograafilisele uuringule.

Täitmise tähtaeg: 01.09.2023

Hoiame meie valla üldplaneeringut ja rohekoridore

Hoiame meie valla üldplaneeringut ja rohekoridore.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome kulupõhise kriisitoetuse programmi ootamatute elumuutvate sündmuste korral

Loome kulupõhise kriisitoetuse programmi ootamatute elumuutvate sündmuste korral.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koondame sotsiaalteenused Harku valla ühtsesse kompetentsikeskusesse

Koondame sotsiaalteenused Harku valla ühtsesse kompetentsikeskusesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame eakaid ja suurenenud abivajadusega inimesi läbi uute ja kaasaegsete teenuste

Aitame eakaid ja suurenenud abivajadusega inimesi läbi uute ja kaasaegsete teenuste. See annab võimaluse eakal ja puudega inimesel olla võimalikult kaua iseseisev.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame eakate (alates 70-ndast eluaastast) tähtpäevatoetust 100 euroni

Suurendame eakate (alates 70-ndast eluaastast) tähtpäevatoetust 100 euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame esmakordselt kooliminevate laste nö ranitsatoetuse 800 euroni

Suurendame esmakordselt kooliminevate laste n.ö. ranitsatoetuse 800 euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame sünnitoetuse 1200 euroni

Suurendame sünnitoetuse 1200 euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame Harku valla rahvusliku festivali päeva

Algatame Harku valla rahvusliku festivali päeva.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame meie valla vabatahtlike päästeühingute tegevustoetusi ja aitame neid varustuse soetamisega

Suurendame meie valla vabatahtlike päästeühingute tegevustoetusi ja aitame neid varustuse soetamisega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame meie valla noorte spordi- ja huvialategevuse toetust ehk pearaha

Suurendame meie valla noorte spordi- ja huvialategevuse toetust ehk pearaha.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame valla spordiklubisid, külaseltse ja kultuuriringe

Toetame valla spordiklubisid, külaseltse ja kultuuriringe.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram