Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Lääne-Nigula vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 15

Lubatud

15

Kullamaa arendus

● Tagame keskhariduse jätkumise Kullamaal ● Seisame selle eest, et Käntu-Kastja hoiuala looduskaitseliste piirangute karmistamine saab toimuda ainult koostöös vallavalitsusega ● Arendame Kullamaa tehisjärve vaba aja keskuseks

Nõva arendus

● Taastame Nõva elamukruntide arendusprojekti, mis kindlustab ka Nõva kooli püsimajäämise põhikoolina ● Arendame Nõva sadamat ● Alustame kergliiklusteede projekte Nõva-Vaisi ja Nõva-Rannaküla suunal

Noarootsi arendus

● Teeme vajalikud eeltööd Noarootsi püsiühenduse rajamiseks ● Teeme koostööd kinnisvara-arendajatega püsielanikkonna suurendamiseks ● Aitame käivitada tegevust Österby sadamas

Martna arendus

● Toetame vanasse korrusmajja üürimaja rajamist, mis tooks Martnasse elanikke, kooli ja lasteaeda lapsi ● Jätkame projekti Martnasse uue tänapäevase koolihoone ehituseks

Risti arendus

● Jätkame Läänemaa värava projekti ● Lahendame vastuolud elanike ja riigifirmade vahel ● Jätkame Marimetsa raba kui puhkekeskkonna arendamist

Linnamäe arendus

● Viime ellu Räägu-Rannaküla kergliiklustee projekti ● Teeme koostööd Silma õpikojaga tähtsustades Lääne-Nigula valda kui rohelist elukeskkonda

Palivere arendus

● Arendame Palivere tehnoparki ja lahendame elektrivarustuse probleemid ● Taastame Palivere ujumiskoha ● Arendame Palivere spordikeskust ● Taastame Palivere lasteaia köögi

Taebla arendus

● Algatame Taebla Gümnaasiumi taastamise ● Lahendame Kirimäe elektrivarustuse probleemid ● Taaskäivitame Koela talumuuseumi ● Anname Taebla spordi-ja kultuurikeskusele uue hoo

Me lükkame valla arengule sisse uue hoo, kaasates rohkem inimesi ja panustades nende vaba aja võimalustesse

Lääne-Nigula vallavalitsus on töötanud hästi, kuid valda saab juhtida inimlikumalt. Me lükkame valla arengule sisse uue hoo, kaasates rohkem inimesi ja panustades nende vaba aja võimalustesse. Toetame ja soodustame kultuuri- ja spordiürituste läbiviimist ja seltsielu, sest sädeinimesi on vähe, neid ei jätku igale poole.

Tagame kodulähedaste koolide säilimise

Tagame kodulähedaste koolide säilimise. Peame laste ja noorte huviharidust, sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi valla arengu ja jätkusuutlikkuse aluseks. Kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikulti propaganda lasteaedadest ja koolidest eemal.

Alustame valla energiapoliitika väljatöötamist, mis väldiks vastuolusid riigifirmade ja elanike vahel

Alustame valla energiapoliitika väljatöötamist, mis väldiks vastuolusid riigifirmade ja elanike vahel, kuid lahendaks ka Palivere, Kirimäe ja teiste asulate energiaprobleemid. Panustame lairibavõrgu arendusse – peame kiiret internetti inimõiguseks.

Jätkame eesti rahva traditsioonide hoidmist

Jätkame eesti rahva traditsioonide hoidmist. Toetame koorilaulu, rahvatantsu ja pärimusmuusikat. Me ei luba Eestit üle ujutada kaugest kultuuriruumist tulevate immigrantidega.

Edendame kogukonna heaolu ja turvalisust ning toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi

Edendame kogukonna heaolu ja turvalisust ning toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi. Arendame vabatahtlikke päästekomandosid ja aitame luua need sinna, kuhu veel vaja.

Teeme otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest

Seisame selle eest, et igal pool vallas oleks hea elada. Teeme otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest. Jälgime, et uue raudtee ehitus oleks planeeritud nii, et sellega oleks rahul inimesed, kes elavad alevis, alevikus või külas, mida tulevane raudtee läbib.

Toetame noori peresid ja lapsi, et meie riik kestaks

Toetame noori peresid ja lapsi, et meie riik kestaks. Lapsed peavad saama parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Me aitame eakaid ning ühiskonna enim abivajavaid liikmeid.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
crossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram