Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Otepää vald)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 6
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

6

TÖÖTAME KOOS KÕIGI AUSATE JA EESTIMEELSETE INIMESTEGA

Vallavalitsus peab olema näoga rahva poole ning kogukonna kõiki liikmeid arvestav. Korruptsioon ning sahkerdamine peab lõppema.

KUULAME KOGUKONNA HÄÄLT

Kõik inimesed linnas ja maal on meie jaoks võrdsed. Loome vallavalitsuse juurde kogukonna nõukogu, et kaasata vallarahvas otsuste langetamise juurde. Arendame külaliikumist.

TOETAME LAPSI JA NOORI PERESID

Tagame laste sünnitoetuse 1200 eurot ning 800 eurot ranitsatoetust koolitee alustajale. Kõik koolieelikud peavad saama lasteaiakoha kodu lähedal ning tasuta toidu. Jätkame kaasaegsete mänguväljakute ja jõulinnakute rajamist. Loome tugiprogrammi noortele spetsialistidele ja peredele, kes soovivad Otepääle kodu rajada. Toetame tarkade töökohtade loomist.

ABIVAJAJAID TULEB AIDATA TÄNA

Hooldekodu koht koduvallas on abivajaja õigus! Tõstame omastehoolduse toetuse riikliku miinimumpalgani kuus. Õnnetuse korral hättasattunute abistamiseks loome kriisifondi. Maksame juubelite puhul vanaduspensionäridele 500 eurot sünnipäevatoetust.

HOIAME KESKKONDA JA LOODUST

Puhas elukeskkond on inimese põhiõigus. Tagame tasakaalustatud arengu – arvestame inimeste, looduse ja ettevõtlusega. Tuleb lahendada kohalikud keskkonnaprobleemid ja lõpetada vastasseis Otepää Looduspargi ja maaomanike vahel. Loome vallavalitsuses keskkonnaspetsialisti ametikoha. Parandame jäätmemajandust ja toetame taaskasutust. Algatame liikumise Kodukoht kui aed – Eesti kauniks!

TAGAME TURVALISE KODUTEE

Taastame koolibussid ja loome vajaduspõhise ühis-ning sotsiaaltranspordi. Töötame välja teehoiukava ja rajame targad ülekäigurajad ohtlikesse kohtadesse.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram