Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Peipsiääre vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 24

Lubatud

24

Vallavolikogu on see, kes peab hea seisma arengukava ja planeerinu eest

Vallavolikogu on see, kes peab hea seisma arengukava ja planeerinu eest. Enamus meie kandidaate on ise tegelenud ettevõtlusega ja viivad aktiivse hoiaku ka volikokku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme vallavalitsuse, kes oleks näoga valla elanike, töötegijate ja ettevõtjate poole

Teeme vallavalitsuse, kes oleks näoga valla elanike, töötegijate ja ettevõtjate poole. Valla kohus on teha arengukavad ja planeeringud, mis tõesti on rahva poolt läbi arutatud, toimivad ja ettevõtlust piirkonda kutsuvad. Ettevõtjad saavad edukalt tegutseda, kui on piisavalt oskusteadmistega tööjõudu. Seepärast peab ka elukeskkond olema selline, kus tahetaks elada. Peipsi ranniku [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Riik, kool, õpilased ja vanemad teeks koostööd, toetaks ja mõistaks teineteist

Riik, kool, õpilased ja vanemad teeks koostööd, toetaks ja mõistaks teineteist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koos teineteise kompetentsidele toetudes luua last toetav võrgustik

Koos teineteise kompetentsidele toetudes luua last toetav võrgustik;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Õpiraskustega laste õigeaegne märkamine ja toetamine

Õpiraskustega laste õigeaegne märkamine ja toetamine;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakkuda tuge hariduse kitsaskohtade märkamisele vallas

Pakkuda tuge hariduse kitsaskohtade märkamisele vallas;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Õppe – ja huvitegevuse arendamine Vara kogukonnakeskuses

Õppe – ja huvitegevuse arendamine Vara kogukonnakeskuses;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Asume riigiga läbirääkimistesse asutada Alatskivile riigigümnaasium

Asume riigiga läbirääkimistesse asutada Alatskivile riigigümnaasium. 30.aprillil 2015.a suleti Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool põhjendusega, et piirkonnas ei jagu lapsi keskkooli ossa. Lubati lastele korraldada trantsport lähematesse gümnaasiumitesse ja toetused. Tänase seisuga õpib üle 100 noore väljaspool valda gümnaasiumides. Toetuse suurus on 50 € kuus. Normaalne olukord? Alatskivi koolis viidi [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ühtne bussijaam Alatskivile, et lapsed ei peaks pendeldama erinevate bussipeatuste vahel

Ühtne bussijaam Alatskivile, et lapsed ei peaks pendeldama erinevate bussipeatuste vahel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väikepõllumajanduse ja mahetootmise toetamine ning turundusvõimaluste loomine

Väikepõllumajanduse ja mahetootmise toetamine ning turundusvõimaluste loomine. Peipsiääre kvaliteedimärgi väljatöötamine. Leida inimesed ja organisatsiooni loomisele kaasaaitamine;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valla turuplatside korrastamine ja Alatskivile turuhoone ehitamine

Valla turuplatside korrastamine ja Alatskivile turuhoone ehitamine;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valla tiheasustusega aladel luua looduslikku mitmekesisust erineva haljastuse loomisega, et poleks vaid niidetud muruplatsid

Valla tiheasustusega aladel luua looduslikku mitmekesisust erineva haljastuse loomisega, et poleks vaid niidetud muruplatsid;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vanurite majade loomine, kus saaks ratastoolidega liikuda

Vanurite majade loomine, kus saaks ratastoolidega liikuda. Luua lihtsad elamud vanuritele, kes ei saa enam hakkama omas kodus, kuid ei soovi hooldekodusse minna. Kinnisvara hinnatakse ja omandi valdajaks on omavalitsus. Väärtuse vähenemine tasaarveldatakse üürimaksetega;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Noorteküla loomiseks teha valla maale planeeringuga krundid, kus omavalitsus rajab infrastruktuuri

Noorteküla loomiseks teha valla maale planeeringuga krundid, kus omavalitsus rajab infrastruktuuri. Planeerida ühtne hoonestuse stiil ja haljastus;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valla kasutuses olevaid maju ja kortereid pigem tehakse korda ja üüritakse välja, mitte ei müüa

Valla kasutuses olevaid maju ja kortereid pigem tehakse korda ja üüritakse välja, mitte ei müüa. Hiljem on üüritud kinnisvara võimalik järelmaksuga välja osta. Vald saab sellega suunata üüriturgu ja hoida hinnad inimestele jõukohased;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Luua valda ehitusbrigaad, kes remondib ja hooldab valla kinnisvara

Luua valda ehitusbrigaad, kes remondib ja hooldab valla kinnisvara. Valla elanikud saavad ka sellelt teenust osta;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kallaste linn on oma eeldustelt sobiv koht Kodavere valla keskuseks

Kallaste linn on oma eeldustelt sobiv koht Kodavere valla keskuseks. Ükski valla piirkond ei kaota midagi, kui kogu elu vallas edeneb. Praegusel vallal puudub toimivalt elu edendav arengukava ja planeering. Toimiva valla arengukava puudumise põhjuseks on tahtmatus ja oskamatus hoolida kogukondadest ning neid tegutsema panna. Valides Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaatide [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kallaste linnal on kõik eeldused olla nii elukohaks, kui ka kohaks, kus tööd teha

Kallaste linnal on kõik eeldused olla nii elukohaks, kui ka kohaks, kus tööd teha. Kunagisest tööstusest on järel vaid varemed, kalandus on veel hinges. Nii elukoha, kui ka tootmise rajamiseks on esmaseks eelduseks tänapäevase infrastruktuuri (tänavad, kõnniteed, veevarustuse, kanalisatsiooni, tänavavalgustuse, haljastuse) rajamine ja korrashoid. Kõik see aga algab arukast planeeringust. [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kallaste linna taastamine algab põhikooli taastamisest

Kallaste linna taastamine algab põhikooli taastamisest.Ilma kohalike noorteta pole linnas elu edendamisel mõtet. Ainult see paik edeneb, mille noored tunnevad uhkust selle üle, kus nad elavad. Kooli taastamiseks on koolimaja olemas, vaja vaid korda teha. Peipsi järve kaldal elavast vene emakeelega kogukonnast tulenevalt on venekeelse alg- ja põhihariduse andmine eluliselt [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme Kallastest linna, kus tahetaks elada ja kaugemalt linna vaatama tulla

Teeme Kallastest linna, kus tahetaks elada ja kaugemalt linna vaatama tulla. Kallastel on pikk elamise traditsioon, mis päädis 1938.a linnaõiguste saamisega, 1950-1959.a rajoonikeskusena. Kuni aastani 2017 saadi oma elu ise korraldada. Kunagisest rajoonikeskusest on saanud hääbuv paik, kus sellel aastal linna laste tulevik kustutati kooli sulgemisega. Juba üle kahe kümnendi [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vallavolikogu palkab kompetentse vallavanema, kes viib rahva tahet ellu ning elu edasi paremuse poole

Vallavolikogu palkab kompetentse vallavanema, kes viib rahva tahet ellu ning elu edasi paremuse poole. Vallavalitsus oleks administratiivseks, mitte poliitiliseks struktuuriks, kes juhindub volikogu tahtest. Elu ja mõttemaailma üldistuseks on sümbolid. Vallal on selleks vapp ja lipp, mis on õnnistatud Jumala tahtega, viies ellu selle all kõndiva rahva tarkust ja traditsiooni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame vallad osavaldadena oma juhtimis nõukodadega

Taastame vallad osavaldadena oma juhtimis nõukodadega. Kodavere Valla Volikogu oleks neid poliitiliselt ühendav võimukeskus. Seemoodi saaks peatada kogukondi lõhkuv haldusreformi mõju. Tarkus sünnib ühiselt kogutud teadmistest. Seepärast on vajalik kõigi vallaelanike osavõtt valitsemisest, mis saaks toimuda läbi külavanemate, osavaldade nõukodade ja vallavolikogu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme kaasaaegset nõuetekohast pesulat

Tänapäeval on suurenenud sõidukite arv jõudsalt, kuid meie kandis on hooldustingimused puudulikud. Selleks, et autot korralikult pesta, seejuures loodust mitte saastades, oleks vaja kaasaaegset nõuetekohast pesulat.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Saun on olnud eestlastel väga tähtis koht

Saun on olnud eestlastel väga tähtis koht. Seal on sigitatud, sünnitatud, valmistatud ette viimast teekonda. Saunas on ka valmistaud maitsvat külmsuitsu sinki. Alatskivil puudub aga ühissaun juba üks inimpõlv. Niisiis on viimane aeg ehitada uus saun, et oleks inimlikud võimalused pesemiseks ja lõõgastumiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram