Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Peipsiääre vald)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 24
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

24

Saun on olnud eestlastel väga tähtis koht

Saun on olnud eestlastel väga tähtis koht. Seal on sigitatud, sünnitatud, valmistatud ette viimast teekonda. Saunas on ka valmistaud maitsvat külmsuitsu sinki. Alatskivil puudub aga ühissaun juba üks inimpõlv. Niisiis on viimane aeg ehitada uus saun, et oleks inimlikud võimalused pesemiseks ja lõõgastumiseks.

Teeme kaasaaegset nõuetekohast pesulat

Tänapäeval on suurenenud sõidukite arv jõudsalt, kuid meie kandis on hooldustingimused puudulikud. Selleks, et autot korralikult pesta, seejuures loodust mitte saastades, oleks vaja kaasaaegset nõuetekohast pesulat.

Taastame vallad osavaldadena oma juhtimis nõukodadega

Taastame vallad osavaldadena oma juhtimis nõukodadega. Kodavere Valla Volikogu oleks neid poliitiliselt ühendav võimukeskus. Seemoodi saaks peatada kogukondi lõhkuv haldusreformi mõju. Tarkus sünnib ühiselt kogutud teadmistest. Seepärast on vajalik kõigi vallaelanike osavõtt valitsemisest, mis saaks toimuda läbi külavanemate, osavaldade nõukodade ja vallavolikogu.

Vallavolikogu palkab kompetentse vallavanema, kes viib rahva tahet ellu ning elu edasi paremuse poole

Vallavolikogu palkab kompetentse vallavanema, kes viib rahva tahet ellu ning elu edasi paremuse poole. Vallavalitsus oleks administratiivseks, mitte poliitiliseks struktuuriks, kes juhindub volikogu tahtest. Elu ja mõttemaailma üldistuseks on sümbolid. Vallal on selleks vapp ja lipp, mis on õnnistatud Jumala tahtega, viies ellu selle all kõndiva rahva tarkust ja traditsiooni.

Teeme Kallastest linna, kus tahetaks elada ja kaugemalt linna vaatama tulla

Teeme Kallastest linna, kus tahetaks elada ja kaugemalt linna vaatama tulla. Kallastel on pikk elamise traditsioon, mis päädis 1938.a linnaõiguste saamisega, 1950-1959.a rajoonikeskusena. Kuni aastani 2017 saadi oma elu ise korraldada. Kunagisest rajoonikeskusest on saanud hääbuv paik, kus sellel aastal linna laste tulevik kustutati kooli sulgemisega. Juba üle kahe kümnendi pole linnaelanikele midagi antud, ainult maksudega võetud. Kas nii ka edaspidi?

Kallaste linna taastamine algab põhikooli taastamisest

Kallaste linna taastamine algab põhikooli taastamisest.Ilma kohalike noorteta pole linnas elu edendamisel mõtet. Ainult see paik edeneb, mille noored tunnevad uhkust selle üle, kus nad elavad. Kooli taastamiseks on koolimaja olemas, vaja vaid korda teha. Peipsi järve kaldal elavast vene emakeelega kogukonnast tulenevalt on venekeelse alg- ja põhihariduse andmine eluliselt vajalik.

Kallaste linnal on kõik eeldused olla nii elukohaks, kui ka kohaks, kus tööd teha

Kallaste linnal on kõik eeldused olla nii elukohaks, kui ka kohaks, kus tööd teha. Kunagisest tööstusest on järel vaid varemed, kalandus on veel hinges. Nii elukoha, kui ka tootmise rajamiseks on esmaseks eelduseks tänapäevase infrastruktuuri (tänavad, kõnniteed, veevarustuse, kanalisatsiooni, tänavavalgustuse, haljastuse) rajamine ja korrashoid. Kõik see aga algab arukast planeeringust. Kallaste on koht, kus sajandeid on kala püütud. Tänapäeval kaasneb kalapüügiga kala töötlemine ja üha laienev kalakasvatus. Kallaste linnas on selleks kõik eeldused olemas. Ainult keskendumine kalatööstusele on oht monofunktsionaalse asumi kujunemisele. Lisaks oma põhilisele tegevusalale on linnal suurepärased eeldused turismiks, puhkemajanduseks, väiketootmiseks. Siiani on kõik need eeldused kasutamata jäetud. Kallaste linnas on hulk kasutult seisvaid ehitisi endistest aegadest, mis elu käima tõmmates tulusat rakendust võivad leida.

Kallaste linn on oma eeldustelt sobiv koht Kodavere valla keskuseks

Kallaste linn on oma eeldustelt sobiv koht Kodavere valla keskuseks. Ükski valla piirkond ei kaota midagi, kui kogu elu vallas edeneb. Praegusel vallal puudub toimivalt elu edendav arengukava ja planeering. Toimiva valla arengukava puudumise põhjuseks on tahtmatus ja oskamatus hoolida kogukondadest ning neid tegutsema panna. Valides Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaatide hulgast saadiku omavalitsuse volikokku, saad ühiselt koostatud, heaks kiidetud ja toimiva arengukava ja paneeringu ning valla, kus POLE HÄBI ELADA.

Luua valda ehitusbrigaad, kes remondib ja hooldab valla kinnisvara

Luua valda ehitusbrigaad, kes remondib ja hooldab valla kinnisvara. Valla elanikud saavad ka sellelt teenust osta;

Valla kasutuses olevaid maju ja kortereid pigem tehakse korda ja üüritakse välja, mitte ei müüa

Valla kasutuses olevaid maju ja kortereid pigem tehakse korda ja üüritakse välja, mitte ei müüa. Hiljem on üüritud kinnisvara võimalik järelmaksuga välja osta. Vald saab sellega suunata üüriturgu ja hoida hinnad inimestele jõukohased;

Noorteküla loomiseks teha valla maale planeeringuga krundid, kus omavalitsus rajab infrastruktuuri

Noorteküla loomiseks teha valla maale planeeringuga krundid, kus omavalitsus rajab infrastruktuuri. Planeerida ühtne hoonestuse stiil ja haljastus;

Vanurite majade loomine, kus saaks ratastoolidega liikuda

Vanurite majade loomine, kus saaks ratastoolidega liikuda. Luua lihtsad elamud vanuritele, kes ei saa enam hakkama omas kodus, kuid ei soovi hooldekodusse minna. Kinnisvara hinnatakse ja omandi valdajaks on omavalitsus. Väärtuse vähenemine tasaarveldatakse üürimaksetega;

Valla tiheasustusega aladel luua looduslikku mitmekesisust erineva haljastuse loomisega, et poleks vaid niidetud muruplatsid

Valla tiheasustusega aladel luua looduslikku mitmekesisust erineva haljastuse loomisega, et poleks vaid niidetud muruplatsid;

Valla turuplatside korrastamine ja Alatskivile turuhoone ehitamine

Valla turuplatside korrastamine ja Alatskivile turuhoone ehitamine;

Väikepõllumajanduse ja mahetootmise toetamine ning turundusvõimaluste loomine

Väikepõllumajanduse ja mahetootmise toetamine ning turundusvõimaluste loomine. Peipsiääre kvaliteedimärgi väljatöötamine. Leida inimesed ja organisatsiooni loomisele kaasaaitamine;

Ühtne bussijaam Alatskivile, et lapsed ei peaks pendeldama erinevate bussipeatuste vahel

Ühtne bussijaam Alatskivile, et lapsed ei peaks pendeldama erinevate bussipeatuste vahel.

Asume riigiga läbirääkimistesse asutada Alatskivile riigigümnaasium

Asume riigiga läbirääkimistesse asutada Alatskivile riigigümnaasium. 30.aprillil 2015.a suleti Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool põhjendusega, et piirkonnas ei jagu lapsi keskkooli ossa. Lubati lastele korraldada trantsport lähematesse gümnaasiumitesse ja toetused. Tänase seisuga õpib üle 100 noore väljaspool valda gümnaasiumides. Toetuse suurus on 50 € kuus. Normaalne olukord? Alatskivi koolis viidi läbi kapitaalne remont kujul, nii et õpilastele koolis enam kohti ei jätku. Mõistlik tegu? Aga pole viga, meie pakume olukorrale lahenduse - asuda riigiga läbirääkimistesse asutada Alatskivile riigigümnaasium. Isegi endine koolihoone on olemas, kohas kus praegu vallamaja. Asume tööle ja noored tulevad piirkonda tagsi.

Õppe – ja huvitegevuse arendamine Vara kogukonnakeskuses

Õppe – ja huvitegevuse arendamine Vara kogukonnakeskuses;

Pakkuda tuge hariduse kitsaskohtade märkamisele vallas

Pakkuda tuge hariduse kitsaskohtade märkamisele vallas;

Õpiraskustega laste õigeaegne märkamine ja toetamine

Õpiraskustega laste õigeaegne märkamine ja toetamine;

Koos teineteise kompetentsidele toetudes luua last toetav võrgustik

Koos teineteise kompetentsidele toetudes luua last toetav võrgustik;

Riik, kool, õpilased ja vanemad teeks koostööd, toetaks ja mõistaks teineteist

Riik, kool, õpilased ja vanemad teeks koostööd, toetaks ja mõistaks teineteist.

Teeme vallavalitsuse, kes oleks näoga valla elanike, töötegijate ja ettevõtjate poole

Teeme vallavalitsuse, kes oleks näoga valla elanike, töötegijate ja ettevõtjate poole. Valla kohus on teha arengukavad ja planeeringud, mis tõesti on rahva poolt läbi arutatud, toimivad ja ettevõtlust piirkonda kutsuvad. Ettevõtjad saavad edukalt tegutseda, kui on piisavalt oskusteadmistega tööjõudu. Seepärast peab ka elukeskkond olema selline, kus tahetaks elada. Peipsi ranniku tiheasustusalad vajavad hädasti tänapäevast vee- ja kanalisatsiooni võrku, et vältida kauni keskkonna reostamist.

Vallavolikogu on see, kes peab hea seisma arengukava ja planeerinu eest

Vallavolikogu on see, kes peab hea seisma arengukava ja planeerinu eest. Enamus meie kandidaate on ise tegelenud ettevõtlusega ja viivad aktiivse hoiaku ka volikokku.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram