Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Saaremaa vald)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 32
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

32

Toetame Saaremaal hariduse omandamise võimaluste mitmekesistamist, huvitegevuste juhendamist, vajaliku huvi- ja täiendõppe korraldamist, kutseõppevõimaluste avardamist ning erakoolide ja eralasteaedade loomist ka maapiirkondades.

Toetame Saaremaal hariduse omandamise võimaluste mitmekesistamist, huvitegevuste juhendamist, vajaliku huvi- ja täiendõppe korraldamist, kutseõppevõimaluste avardamist ning erakoolide ja eralasteaedade loomist ka maapiirkondades.

Toetame vabatahtlikke rahvaalgatusi ja kogukondlikku ühistegevust.

Toetame vabatahtlikke rahvaalgatusi ja kogukondlikku ühistegevust.

Moodustame Kuressaares eraldi osavalla, millele valitaval esinduskogul on võimalik taastada Kuressaare linnaõigused.

Anname osavaldades valitavatele osavallakogudele tagasi kohaliku elukorralduse juhtimiseks vajaliku otsustuspädevuse ja eelarve ning moodustame Kuressaares eraldi osavalla, millele valitaval esinduskogul on võimalik taastada Kuressaare linnaõigused.

Jätkame koolihoonete renoveerimist ja ventilatsioonisüsteemide väljaehitamist.

Jätkame koolihoonete renoveerimist ja ventilatsioonisüsteemide väljaehitamist.

Arendame uuenduslike lahendustega vajaduspõhist transpordivõrku.

Arendame uuenduslike lahendustega vajaduspõhist transpordivõrku.

Parandame sõiduteid ja arendame kergliiklusteede võrgustikku, mis suurendab oluliselt liiklejate turvalisust.

Parandame sõiduteid ja arendame kergliiklusteede võrgustikku, mis suurendab oluliselt liiklejate turvalisust.

Toetame Saare maakonnale täiendavaid töökohti lisavaid riiklikke plaane ja investeeringuid.

Toetame Saare maakonnale täiendavaid töökohti lisavaid riiklikke plaane ja investeeringuid.

Toetame Saaremaa arendamist Eesti riigikaitsele strateegiliselt olulise tagalapiirkonnana.

Toetame Saaremaa arendamist Eesti riigikaitsele strateegiliselt olulise tagalapiirkonnana.

Arendame Kuressaare haiglat, tagamaks täiendavaid ravivõimalusi ja lühendame tasuta eriarstile pääsemise aega.

Arendame Kuressaare haiglat, tagamaks täiendavaid ravivõimalusi ja lühendame tasuta eriarstile pääsemise aega.

Arendame Saaremaale autonoomse kombineeritud elektrivarustussüsteemi

Arendame Saaremaale autonoomse kombineeritud elektrivarustussüsteemi

Toetame pärimuskultuurihoidjaid ja Saaremaa murrakuid.

Toetame pärimuskultuurihoidjaid ja Saaremaa murrakuid.

Toetame kohalikke kultuuriharrastajaid kõikides

Toetame kohalikke kultuuriharrastajaid kõikides

Saaremaa paikades.

Saaremaa paikades.

Toetame Saaremaa rikkaliku muinasajaloo uurimist.

Toetame Saaremaa rikkaliku muinasajaloo uurimist.

Säilitame arhitektuuri traditsioone ning toetame kirikute jt muinsuskaitse all

Säilitame arhitektuuri traditsioone ning toetame kirikute jt muinsuskaitse all olevate ehitiste ja kultuurimälestiste arheoloogilist uurimist, hooldamist ning remonti.

Saaremaa loodusressursid peavad teenima eelkõige saarlaste ja nende järglaste huve.

Saaremaa loodusressursid peavad teenima eelkõige saarlaste ja nende järglaste huve.

Saaremaal peab jätkuma maamajandus ja talupidamine.

Saaremaal peab jätkuma maamajandus ja talupidamine.

Avalikus ruumis hoiame Saaremaad rangelt eestikeelsena, hoiame ära pagulaste suunamise ja nende keskuste rajamise Saaremaale.

Avalikus ruumis hoiame Saaremaad rangelt eestikeelsena, hoiame ära pagulaste suunamise ja nende keskuste rajamise Saaremaale.

Soodustame töökohtade loomist ja noortel peredel oma kodude rajamist ka väljaspool Kuressaare linna, koos sellega arendame maapiirkondi.

Soodustame töökohtade loomist ja noortel peredel oma kodude rajamist ka väljaspool Kuressaare linna, koos sellega arendame maapiirkondi.

Tagame ettevõtluses ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused.

Tagame ettevõtluses ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused.

Soodustame tarkade töökohtade ja suure lisandväärtusega ettevõtete loomist.

Soodustame tarkade töökohtade ja suure lisandväärtusega ettevõtete loomist.

Toetame algatusi, mis viivad kokku tööd soovivad õppivad noored ja osalist tööaega võimaldavad tööandjad

Toetame algatusi, mis viivad kokku tööd soovivad õppivad noored ja osalist tööaega võimaldavad tööandjad

Tagame, et meie rahvas on majanduslikult kindlustatud, perekonnad ühtsed, lapsed peredesse oodatud ning meie elukeskkond säilib puhta, inimsõbraliku ja turvalisena.

Saarlaste eluliste ja majanduslike huvide kaitsmise ning lastega perede sihipärase toetamisega tagame, et meie rahvas on majanduslikult kindlustatud, perekonnad ühtsed, lapsed peredesse oodatud ning meie elukeskkond säilib puhta, inimsõbraliku ja turvalisena.

Saaremaa lasteasutustes ja koolides õpetame lapsi lähtuvalt põhiseadusest ja traditsioonilistest pereväärtustest.

Saaremaa lasteasutustes ja koolides õpetame lapsi lähtuvalt põhiseadusest ja traditsioonilistest pereväärtustest.

Toetame abiellu astumist ja noori abielupaare

Toetame abiellu astumist ja noori abielupaare, tõstame otsustavalt laste sünnitoetust ja kooliteed alustava lapse toetust, alandame lasteaia kohatasu ning kehtestame kolme ja enama lapsega peredele väiksema sissetuleku korral täiendavad soodustused.

Toetame eakate inimeste kohtlemist võimaldavate päevakeskuste ja hooldekodude rajamist

Toetame eakate inimeste väärikat kohtlemist võimaldavate päevakeskuste ja hooldekodude rajamist kõikides osavaldades, omaste hooldust ning kohalike koguduste kaasatust oma kogukondades vajaliku sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldamiseks.

Toetame raske ja sügava puudega laste paindlikku hoiuteenust.

Toetame raske ja sügava puudega laste paindlikku hoiuteenust.

Toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi ja nende algatusi.

Toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi ja nende algatusi.

Toetame randlaste põliseid õigusi kalapüügiks ning tagame juurdepääsu avalikele randadele ja supluskohtadele.

Toetame randlaste põliseid õigusi kalapüügiks ning tagame juurdepääsu avalikele randadele ja supluskohtadele.

Vaktsineerimiste puhul toetame inimeste vaba valiku ja iseseisva otsustamise õigust!

Vaktsineerimiste puhul toetame inimeste vaba valiku ja iseseisva otsustamise õigust!

Korraldame rahvahääletusi ja teeme seda edaspidi kõigis tähtsates küsimustes.

Korraldame rahvahääletusi ja teeme seda edaspidi kõigis tähtsates küsimustes.

Toetame külavanemate ning kihelkonnakogude ja asumiseltside esindajate kaasamist osavallakogudes tehtavatesse otsustesse ja ettepanekute koostamisse.

Toetame külavanemate ning kihelkonnakogude ja asumiseltside esindajate kaasamist osavallakogudes tehtavatesse otsustesse ja ettepanekute koostamisse.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram