Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Saaremaa vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 32

Lubatud

32

Toetame külavanemate ning kihelkonnakogude ja asumiseltside esindajate kaasamist osavallakogudes tehtavatesse otsustesse ja ettepanekute koostamisse.

Toetame külavanemate ning kihelkonnakogude ja asumiseltside esindajate kaasamist osavallakogudes tehtavatesse otsustesse ja ettepanekute koostamisse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame rahvahääletusi ja teeme seda edaspidi kõigis tähtsates küsimustes.

Korraldame rahvahääletusi ja teeme seda edaspidi kõigis tähtsates küsimustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaktsineerimiste puhul toetame inimeste vaba valiku ja iseseisva otsustamise õigust!

Vaktsineerimiste puhul toetame inimeste vaba valiku ja iseseisva otsustamise õigust!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame randlaste põliseid õigusi kalapüügiks ning tagame juurdepääsu avalikele randadele ja supluskohtadele.

Toetame randlaste põliseid õigusi kalapüügiks ning tagame juurdepääsu avalikele randadele ja supluskohtadele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi ja nende algatusi.

Toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi ja nende algatusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame raske ja sügava puudega laste paindlikku hoiuteenust.

Toetame raske ja sügava puudega laste paindlikku hoiuteenust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame eakate inimeste kohtlemist võimaldavate päevakeskuste ja hooldekodude rajamist

Toetame eakate inimeste väärikat kohtlemist võimaldavate päevakeskuste ja hooldekodude rajamist kõikides osavaldades, omaste hooldust ning kohalike koguduste kaasatust oma kogukondades vajaliku sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame abiellu astumist ja noori abielupaare

Toetame abiellu astumist ja noori abielupaare, tõstame otsustavalt laste sünnitoetust ja kooliteed alustava lapse toetust, alandame lasteaia kohatasu ning kehtestame kolme ja enama lapsega peredele väiksema sissetuleku korral täiendavad soodustused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Saaremaa lasteasutustes ja koolides õpetame lapsi lähtuvalt põhiseadusest ja traditsioonilistest pereväärtustest.

Saaremaa lasteasutustes ja koolides õpetame lapsi lähtuvalt põhiseadusest ja traditsioonilistest pereväärtustest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame, et meie rahvas on majanduslikult kindlustatud, perekonnad ühtsed, lapsed peredesse oodatud ning meie elukeskkond säilib puhta, inimsõbraliku ja turvalisena.

Saarlaste eluliste ja majanduslike huvide kaitsmise ning lastega perede sihipärase toetamisega tagame, et meie rahvas on majanduslikult kindlustatud, perekonnad ühtsed, lapsed peredesse oodatud ning meie elukeskkond säilib puhta, inimsõbraliku ja turvalisena.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame algatusi, mis viivad kokku tööd soovivad õppivad noored ja osalist tööaega võimaldavad tööandjad

Toetame algatusi, mis viivad kokku tööd soovivad õppivad noored ja osalist tööaega võimaldavad tööandjad

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame tarkade töökohtade ja suure lisandväärtusega ettevõtete loomist.

Soodustame tarkade töökohtade ja suure lisandväärtusega ettevõtete loomist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame ettevõtluses ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused.

Tagame ettevõtluses ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame töökohtade loomist ja noortel peredel oma kodude rajamist ka väljaspool Kuressaare linna, koos sellega arendame maapiirkondi.

Soodustame töökohtade loomist ja noortel peredel oma kodude rajamist ka väljaspool Kuressaare linna, koos sellega arendame maapiirkondi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avalikus ruumis hoiame Saaremaad rangelt eestikeelsena, hoiame ära pagulaste suunamise ja nende keskuste rajamise Saaremaale.

Avalikus ruumis hoiame Saaremaad rangelt eestikeelsena, hoiame ära pagulaste suunamise ja nende keskuste rajamise Saaremaale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Saaremaal peab jätkuma maamajandus ja talupidamine.

Saaremaal peab jätkuma maamajandus ja talupidamine.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Saaremaa loodusressursid peavad teenima eelkõige saarlaste ja nende järglaste huve.

Saaremaa loodusressursid peavad teenima eelkõige saarlaste ja nende järglaste huve.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Säilitame arhitektuuri traditsioone ning toetame kirikute jt muinsuskaitse all

Säilitame arhitektuuri traditsioone ning toetame kirikute jt muinsuskaitse all olevate ehitiste ja kultuurimälestiste arheoloogilist uurimist, hooldamist ning remonti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Saaremaa rikkaliku muinasajaloo uurimist.

Toetame Saaremaa rikkaliku muinasajaloo uurimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Saaremaa paikades.

Saaremaa paikades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kohalikke kultuuriharrastajaid kõikides

Toetame kohalikke kultuuriharrastajaid kõikides

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame pärimuskultuurihoidjaid ja Saaremaa murrakuid.

Toetame pärimuskultuurihoidjaid ja Saaremaa murrakuid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Saaremaale autonoomse kombineeritud elektrivarustussüsteemi

Arendame Saaremaale autonoomse kombineeritud elektrivarustussüsteemi

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Kuressaare haiglat, tagamaks täiendavaid ravivõimalusi ja lühendame tasuta eriarstile pääsemise aega.

Arendame Kuressaare haiglat, tagamaks täiendavaid ravivõimalusi ja lühendame tasuta eriarstile pääsemise aega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Saaremaa arendamist Eesti riigikaitsele strateegiliselt olulise tagalapiirkonnana.

Toetame Saaremaa arendamist Eesti riigikaitsele strateegiliselt olulise tagalapiirkonnana.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Saare maakonnale täiendavaid töökohti lisavaid riiklikke plaane ja investeeringuid.

Toetame Saare maakonnale täiendavaid töökohti lisavaid riiklikke plaane ja investeeringuid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame sõiduteid ja arendame kergliiklusteede võrgustikku, mis suurendab oluliselt liiklejate turvalisust.

Parandame sõiduteid ja arendame kergliiklusteede võrgustikku, mis suurendab oluliselt liiklejate turvalisust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame uuenduslike lahendustega vajaduspõhist transpordivõrku.

Arendame uuenduslike lahendustega vajaduspõhist transpordivõrku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame koolihoonete renoveerimist ja ventilatsioonisüsteemide väljaehitamist.

Jätkame koolihoonete renoveerimist ja ventilatsioonisüsteemide väljaehitamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Moodustame Kuressaares eraldi osavalla, millele valitaval esinduskogul on võimalik taastada Kuressaare linnaõigused.

Anname osavaldades valitavatele osavallakogudele tagasi kohaliku elukorralduse juhtimiseks vajaliku otsustuspädevuse ja eelarve ning moodustame Kuressaares eraldi osavalla, millele valitaval esinduskogul on võimalik taastada Kuressaare linnaõigused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame vabatahtlikke rahvaalgatusi ja kogukondlikku ühistegevust.

Toetame vabatahtlikke rahvaalgatusi ja kogukondlikku ühistegevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Saaremaal hariduse omandamise võimaluste mitmekesistamist, huvitegevuste juhendamist, vajaliku huvi- ja täiendõppe korraldamist, kutseõppevõimaluste avardamist ning erakoolide ja eralasteaedade loomist ka maapiirkondades.

Toetame Saaremaal hariduse omandamise võimaluste mitmekesistamist, huvitegevuste juhendamist, vajaliku huvi- ja täiendõppe korraldamist, kutseõppevõimaluste avardamist ning erakoolide ja eralasteaedade loomist ka maapiirkondades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram