Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Tartu vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 20

Lubatud

20

Valla territooriumil olevad kruusateed muuta tolmuvabadeks

Valla territooriumil olevad kruusateed muuta tolmuvabadeks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ajakohastame Tartu valla bussiliikluse

Ajakohastame Tartu valla bussiliikluse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tuleb tagada valla ühtne areng ning pöörata suuremat tähelepanu ääremaastumise vältimiseks

Tuleb tagada valla ühtne areng ning pöörata suuremat tähelepanu ääremaastumise vältimiseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame valla juhtimise korruptsioonivaba

Hoiame valla juhtimise korruptsioonivaba

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teostame tõhusamat järelvalvet kinnipidamaks heakorrast, lähtudes vastavatest seadustest ja õigusaktidest

Teostame tõhusamat järelvalvet kinnipidamaks heakorrast, lähtudes vastavatest seadustest ja õigusaktidest

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vallavalitsus peab olema inimeste jaoks, mitte inimesed vallavalitsuse jaoks

Vallavalitsus peab olema inimeste jaoks, mitte inimesed vallavalitsuse jaoks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame vallavalitsuse tegevuse läbipaistvamaks ja selgemaks

Muudame vallavalitsuse tegevuse läbipaistvamaks ja selgemaks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Piirame viljaka põllumaa muutmise tiheasustusaladeks

Piirame viljaka põllumaa muutmise tiheasustusaladeks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame valla toel keskustesse tagasi tuua kohalikku elu toetavad väikeettevõtted ja teenused

Aitame valla toel keskustesse tagasi tuua kohalikku elu toetavad väikeettevõtted ja teenused (perearst-/õde, kauplus, juuksur, apteek, post jne)

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Plaanime korrastada tiheasustusalade tehnovõrgustikud

Plaanime korrastada tiheasustusalade tehnovõrgustikud, kuna osadesse piirkondadesse ei ole 20 aastaga suudetud rajada tsentraalseid vee-ja kanalisatsioonitrasse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame eesmärgiks laiendada tänavavalgustussüsteemide võrgustikku külades ja asulates

Seame eesmärgiks laiendada tänavavalgustussüsteemide võrgustikku külades ja asulates

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame võimalusi luua valla territooriumile matkaradu ja puhkekohti ning välispordirajatisi

Leiame võimalusi luua valla territooriumile matkaradu ja puhkekohti ning välispordirajatisi

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Meie ei luba valla territooriumile rajada pagulaskeskusi

Meie ei luba valla territooriumile rajada pagulaskeskusi

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame valda vanurite päevakodu

Rajame valda vanurite päevakodu, mis annab võimaluse kodukoha keskkonnas inimväärikalt aega veeta ka neil, kes ehk iseendaga enam nii hästi hakkama ei saa

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame kooliteed alustava lapse ranitsatoetuse 200 euroni

Tõstame kooliteed alustava lapse ranitsatoetuse 200 euroni

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame lapse sünnitoetuse 800 euroni (mitmes osas)

Tõstame lapse sünnitoetuse 800 euroni (mitmes osas)

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame meie laste psüühikat kahjustava LGBT propaganda lasteasutustest eemal

Hoiame meie laste psüühikat kahjustava LGBT propaganda lasteasutustest eemal

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kohalikku kultuuri kandvaid ettevõtmisi (seltsid, ringid)

Toetame kohalikku kultuuri kandvaid ettevõtmisi (seltsid, ringid)

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame lasteasutustes pikapäevarühmad

Taastame lasteasutustes pikapäevarühmad

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Säilitame igas piirkonnas kooli , tagame kaasaegsed sportimise võimalused

Säilitame igas piirkonnas kooli , tagame kaasaegsed sportimise võimalused

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram