Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Tartu vald)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 20
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

20

Säilitame igas piirkonnas kooli , tagame kaasaegsed sportimise võimalused

Säilitame igas piirkonnas kooli , tagame kaasaegsed sportimise võimalused

Taastame lasteasutustes pikapäevarühmad

Taastame lasteasutustes pikapäevarühmad

Toetame kohalikku kultuuri kandvaid ettevõtmisi (seltsid, ringid)

Toetame kohalikku kultuuri kandvaid ettevõtmisi (seltsid, ringid)

Hoiame meie laste psüühikat kahjustava LGBT propaganda lasteasutustest eemal

Hoiame meie laste psüühikat kahjustava LGBT propaganda lasteasutustest eemal

Tõstame lapse sünnitoetuse 800 euroni (mitmes osas)

Tõstame lapse sünnitoetuse 800 euroni (mitmes osas)

Tõstame kooliteed alustava lapse ranitsatoetuse 200 euroni

Tõstame kooliteed alustava lapse ranitsatoetuse 200 euroni

Rajame valda vanurite päevakodu

Rajame valda vanurite päevakodu, mis annab võimaluse kodukoha keskkonnas inimväärikalt aega veeta ka neil, kes ehk iseendaga enam nii hästi hakkama ei saa

Meie ei luba valla territooriumile rajada pagulaskeskusi

Meie ei luba valla territooriumile rajada pagulaskeskusi

Leiame võimalusi luua valla territooriumile matkaradu ja puhkekohti ning välispordirajatisi

Leiame võimalusi luua valla territooriumile matkaradu ja puhkekohti ning välispordirajatisi

Seame eesmärgiks laiendada tänavavalgustussüsteemide võrgustikku külades ja asulates

Seame eesmärgiks laiendada tänavavalgustussüsteemide võrgustikku külades ja asulates

Plaanime korrastada tiheasustusalade tehnovõrgustikud

Plaanime korrastada tiheasustusalade tehnovõrgustikud, kuna osadesse piirkondadesse ei ole 20 aastaga suudetud rajada tsentraalseid vee-ja kanalisatsioonitrasse

Aitame valla toel keskustesse tagasi tuua kohalikku elu toetavad väikeettevõtted ja teenused

Aitame valla toel keskustesse tagasi tuua kohalikku elu toetavad väikeettevõtted ja teenused (perearst-/õde, kauplus, juuksur, apteek, post jne)

Piirame viljaka põllumaa muutmise tiheasustusaladeks

Piirame viljaka põllumaa muutmise tiheasustusaladeks

Muudame vallavalitsuse tegevuse läbipaistvamaks ja selgemaks

Muudame vallavalitsuse tegevuse läbipaistvamaks ja selgemaks

Vallavalitsus peab olema inimeste jaoks, mitte inimesed vallavalitsuse jaoks

Vallavalitsus peab olema inimeste jaoks, mitte inimesed vallavalitsuse jaoks

Teostame tõhusamat järelvalvet kinnipidamaks heakorrast, lähtudes vastavatest seadustest ja õigusaktidest

Teostame tõhusamat järelvalvet kinnipidamaks heakorrast, lähtudes vastavatest seadustest ja õigusaktidest

Hoiame valla juhtimise korruptsioonivaba

Hoiame valla juhtimise korruptsioonivaba

Tuleb tagada valla ühtne areng ning pöörata suuremat tähelepanu ääremaastumise vältimiseks

Tuleb tagada valla ühtne areng ning pöörata suuremat tähelepanu ääremaastumise vältimiseks

Ajakohastame Tartu valla bussiliikluse

Ajakohastame Tartu valla bussiliikluse

Valla territooriumil olevad kruusateed muuta tolmuvabadeks

Valla territooriumil olevad kruusateed muuta tolmuvabadeks

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram