Teema

EKRE programm "Päästame Eesti õigussüsteemi!" Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades

Me kaitseme pühendunult põhiseaduslikke vabadusi ja õigusi, mis Reformierakonna valitsemise ajal on läinud vabalangusesse. Me ei lepi, et politseid, prokuratuuri ja kohtuid ei kasutata mitte õiglase ja turvalise ühiskonna ehitamiseks, vaid teatud ühiskonnagruppide ja isikute eelistamiseks ning n-ö omade päästmiseks. Me lõpetame riigi ja jõustruktuuride omavoli.

Rahvuskonservatiivide õiguspoliitika eesmärgiks on tagada põhiseaduse ülimuslikkus ja võimude lahusus, toimiv tsiviilkontroll prokuratuuri ja teiste õiguskaitseasutuste üle ning iga ametniku personaalne vastutus oma tegevuse tagajärgede eest.

Kokku lubadust 12
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

12

Seisame Eesti põhiseaduse ülimuslikkuse eest

Seisame Eesti põhiseaduse ülimuslikkuse eest ning tagame, et riigivõimu teostatakse eranditult kooskõlas põhiseadusega ja kodanikke käsitletakse seaduse ees võrdsetena.

Viime sisse sisulise parlamentaarse järelevalve õigus- ja julgeolekuasutuste tegevuse põhiseaduslikkuse üle

Viime sisse sisulise parlamentaarse järelevalve õigus- ja julgeolekuasutuste tegevuse põhiseaduslikkuse üle.

Lühendame kohtumenetluse tähtaegu ning vähendame kokkuleppemenetluste arvu

Kiire ja õiglase eeluurimise ning kohtumenetluse huvides lühendame kohtumenetluse tähtaegu ning vähendame kokkuleppemenetluste arvu.

Tagame õigusabi kättesaadavuse ka vähemkindlustatud elanikkonnale

Tagame õigusabi kättesaadavuse ka vähemkindlustatud elanikkonnale, alandame vastavaid riigilõive.

Nõuame õiguskaitseasutuste poolt olulise prioriteedina laste vastu suunatud seksuaalkuritegude menetlemist

Nõuame õiguskaitseasutuste poolt olulise prioriteedina laste vastu suunatud seksuaalkuritegude menetlemist; selliste kuritegude eest tuleb määrata tegelikud ja ranged karistused.

Päästame Eesti maine rahapesu uurimise taasalgatamisega

Tõhustame rahapesu uurimise võimekust ja sellealast rahvusvahelist koostööd; päästame Eesti maine rahapesu uurimise taasalgatamisega.

Riigile kahju tekitanud ametnikel tuleb vastutada enda tegemiste ja tegematajätmiste eest

Taastame ametnike isikliku vastutuse põhimõtte; riigile kahju tekitanud ametnikel tuleb vastutada enda tegemiste ja tegematajätmiste eest.

Lõpetame riigiametites üha kasvava salastamise

Lõpetame riigiametites üha kasvava salastamise – isikuandmete kaitse sildi all toimuv massiline teabe kõrvaldamine avalikust käibest ei ole kooskõlas avaliku võimu läbipaistvuse põhimõttega.

Loome sõjaaja riigikaitsekohtud

Loome sõjaaja riigikaitsekohtud, et kohtusüsteem saaks kodanike huve tõhusalt kaitsta ka sõjaliste kriisiolukordade korral.

Keelame otsese ja kaudse sundvaktsineerimise

Austame vaktsineerimisevabaduse põhimõtet ning välistame ühemõtteliselt vaktsiinipasside süsteemi kehtestamise. Keelame otsese ja kaudse sundvaktsineerimise. Taastame kõik õigused neile, kes vallandati töökohalt vaktsiinisunni tõttu ning kohustame riigiasutusi ja ettevõtteid maksma õiglast kahjutasu.

Taastame kõik õigused neile, kes vallandati töökohalt vaktsiinisunni tõttu ning kohustame riigiasutusi ja ettevõtteid maksma õiglast kahjutasu

Austame vaktsineerimisevabaduse põhimõtet ning välistame ühemõtteliselt vaktsiinipasside süsteemi kehtestamise. Keelame otsese ja kaudse sundvaktsineerimise. Taastame kõik õigused neile, kes vallandati töökohalt vaktsiinisunni tõttu ning kohustame riigiasutusi ja ettevõtteid maksma õiglast kahjutasu.

Toome kohtu ette nii NSV Liidu kui ka tema õigusjärglase aegumatud kuritööd ja nende toimepanijad

Toome kohtu ette nii NSV Liidu kui ka tema õigusjärglase aegumatud kuritööd ja nende toimepanijad.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram