Teema

Isamaa Euroopa Liidu julgeoleku programm EP valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 26
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

26

Toetame Ukraina võitu ja Venemaa kaotust

Ukraina võitleb täna ka Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide julgeoleku eest, mistõttu vajavad nad EL-i, USA ja NATO riikide täielikku toetust

Tagame EL-i ühtse poliitika Venemaa suunal

Euroopa Liidu ühist poliitikat Venemaa suunal ning seismist Ukraina, Gruusia ja Moldova territoriaalse terviklikkuse eest

Isoleerime Venemaa majanduse

Venemaa majanduse täielik isoleerimine, senisest karmimate sanktsioonide kehtestamine ja nende jõustamine, vajadusel sanktsioonide laiendamine kolmandatele riikidele

Sulgeme Venemaa ja Valgevene piiri

EL-i idapiiril asuvate riikide koostöös Venemaa ja Valgevene piiri täielik sulgemine kaubaveole, et vältida sanktsioonidest kõrvale hiilimist

Uurime Venemaa sõjakuritegusid

Koostöös Ukrainaga Venemaa poolt sooritatud sõjakuritegude uurimine ja rahvusvahelise tribunali loomine Putini ja tema kaasosaliste vastutusele võtmiseks

Konfiskeerime Venemaa varasid

EL-i üleselt võimaluste loomine Venemaa varade konfiskeerimiseks ja nende kasutamine Ukraina ülesehitamiseks

Keelustame Venemaa agressiooni toetavad meediakanalid

Üleeuroopalise keelu kehtestamine Venemaa agressiooni toetavatele meediakanalitele ning valeinfo leviku takistamise algatuste soosimine

Piirame Venemaa kodanike valimisõigust EL-is

Euroopa Liidu ülese arutelu algatamine Venemaa kodanike valimisõiguse piiramiseks EL-i liikmesriikide valimistel

Jätkame abi andmist Ukrainale

Sõjalise, majandusliku ja humanitaarabi andmise jätkamine Ukrainale

Toetame Ukraina rahastamist

Euroopa Investeerimispanga laenude ja toetuste võimaldamine Ukrainale ning Euroopa Stabiilsusmehhanismi vahendite avamine Ukraina toetamiseks

Toetame Valgevene demokraatlikku opositsiooni

Valgevene demokraatliku opositsiooni toetamist ning vastuseisu Lukašenka autokraatlikule režiimile jätkamine

Kaitseme Euroopa identiteeti ja traditsioone

Isamaa kaitseb Euroopa identiteeti, elulaadi ja ühiseid traditsioone, olles vastu ebaseaduslikule rändele

Tagame kontrollitud rände ja tugeva välispiiri

Kontrollitud ränne ja tugev EL-i välispiir tagavad Euroopa riikide julgeoleku

Suurendame Frontexi finantseerimist

Frontexi finantseerimise suurendamine Euroopa Liidu välispiiride kaitseks ning piirivalve ja jälgimissüsteemide tugevdamine

Sõlmime lepingud Aafrika riikidega

Lepingute sõlmimine Aafrika põhjaranniku riikidega paatide saabumise ennetamiseks ja EL-i rahalise toetuse sidumine tingimuste täitmisega

Saadame illegaalsed piiriületajad tagasi

Euroopa Liitu illegaalselt saabunud piiriületajate tagasi saatmine lähteriiki

Suurendame Europoli ja Frontexi isikkoosseisu

Europoli ja Frontexi isikkoosseisu suurendamine inimkaubanduse vastase võitluse ja ebaseadusliku rände tõkestamise toetamiseks

Avame arutelu rahvusvaheliste pagulasõiguse lepingute üle

Arutelu avamine rahvusvaheliste pagulasõiguse lepingute tingimuste üle massilise sisserände tõkestamiseks ja menetlusprotsesside kiirendamiseks

Tihendame piiriülest koostööd ja infovahetust

Liikmesriikide piiriülese koostöö ja infovahetuse suurendamine terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse tõkestamiseks

Tagame EL-i ühtsuse Hiina suunal

Suhetes kommunistliku Hiina Rahvavabariigiga tagame EL-i ühtsuse ja vastuseisu formaatidele, kus EL-i liikmesriigid suhtlevad Hiinaga ebavõrdsetel alustel

Tihendame koostööd USA-ga Hiina küsimustes

USA ja EL-i ühtse poliitika tagamine Hiina suunal, sõltuvuse vähendamine Hiinast ja maailma demokraatlike riikide koostöö suurendamine

Tagame EL-i sõltumatuse Hiinast

Euroopa Liidu sõltumatuse tagamine Hiinast olulise ja tundliku tehnoloogia, maavarade ja kriitiliste tarneahelate küsimustes

Suurendame koostööd Taiwaniga

Koostööformaatide suurendamine Taiwaniga ja Taiwani julgeoleku tagamine rahvusvahelise stabiilsuse jaoks, samas keskendume tiibetlaste ja uiguuride õigustele Hiinas

Tihendame majandussuhteid Aafrika ja Aasia demokraatlike riikidega

Majandussuhete tihendamine Aafrika ja Aasia demokraatlike riikidega

Edendame idapartnerlusprogrammi

Idapartnerlusprogrammi edendamine, „hallide alade“ kadumise soodustamine EL-i lähinaabruses ja EL-i liikmelisuse perspektiivi pakkumine kriteeriumidele vastavatele riikidele

Sidume EL-i arenguabi konkreetsete nõuetega

EL-i rahalise toetuse ja arenguabi sidumine demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega, eesmärgiga laiendada demokraatia kandepinda ja ennetada korruptsiooni

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram