Teema

Isamaa haridus- ja kultuuriprogramm EP valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 27
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

27

Toetame Euroopa üleminekut teaduspõhisele majandusele

Isamaa toetab Euroopa Liidu üleminekut teaduspõhisele majandusele, investeeringuid teadusuuringutesse ja tehnoloogilisse innovatsiooni

Suuname 3% SKT-st teadus- ja arendustegevustesse

Euroopa Liidu eesmärk suunata 3% SKT-st teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustesse, julgustades riigipoolseid ja erasektori investeeringuid

Toetame innovaatilisi ettevõtteid bürokraatiavabalt

Innovaatiliste ettevõtete toetamine Euroopa Liidu struktuurifondidest liigse bürokraatiata

Loome toimiva EL patendisüsteemi

Toimiva Euroopa Liidu patendisüsteemi loomine, mis vähendab intellektuaalomandi kaitse kulusid

Lihtsustame suurandmete kasutuselevõttu

Suurandmete kasutuselevõtu lihtsustamine, et suurendada lisandväärtust kõigis eluvaldkondades

Soodustame tehisaru ja robootika kasutuselevõttu

Tähelepanu pööramine tehisaru ja robootika laialdasemale kasutuselevõtule tööstuses ja teenuste pakkumisel

Taotleme EL teadusrahastuse eriprogrammi jätkumist

Euroopa Liidu teadusrahastuse laienemise eriprogrammi jätkumise taotlemine Eesti ja teiste väikeriikide teadlaste võimaluste parandamiseks

Moodustame regionaalsed teadusklastrid

Regionaalsete teadusklastrite moodustamine, et hoogustada Eesti teadusinstituutide koostööd Põhjala-Balti piirkonnas

Toetame Eesti kultuuri ja ühiskondlike protsesside uurimist

Eesti kultuuri ja ühiskondlike protsesside uurimise toetamine koostöös Euroopa Liiduga

Arvestame elukallidust teadus- ja õpirändeprogrammides

Elukalliduse arvestamine üle-euroopalistes teadus- ja õpirändeprogrammides, et tuua Eestisse kõrgtasemel rahvusvahelisi teadlasi ja õppejõude

Tagame noorte hea ettevalmistuse tööellu astumiseks

Noorte hea ettevalmistuse tööellu astumiseks kvaliteetse kutseõppe ja praktikavõimaluste toetamine Eestis ja teistes Euroopa riikides

Korraldame noorte kutsevõistluse EuroSkills Eestis

Ülejärgmise noorte kutsevõistluse EuroSkills korraldamine Eestis

Tugevdame ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide konkurentsivõimet

Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide tugevuste väljaarendamine rahvusvahelises konkurentsis

Toetame Eesti kõrgkoolide ligipääsu EL teadusrahastutele

Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste ligipääsu toetamine Euroopa Liidu teadusrahastutele ja koostöövõrkudele

Arendame digipädevust kui üldpädevust

Digipädevuse arendamine kui üldpädevust, toetades sama ka mujal Euroopas

Lisame usundiõpetuse koolide õppekavadesse

Usundiõpetuse viimine koolide õppekavadesse Euroopaliku kultuuri ja väärtuste järjepidevuse tagamiseks

Laiendame Erasmuse õpilas- ja üliõpilasvahetuse võimalusi

Erasmuse õpilas- ja üliõpilasvahetuse programmide võimaluste laiendamine kutse- ja kõrgkoolide õpilastele ja üliõpilastele

Kaasajastame talendipoliitikat

Talendipoliitika kaasajastamine, et tugevdada Eesti kõrgkoolide rahvusvahelist mainet

Arendame eesti keele tehnoloogilist tuge ja keeleõpet

Eesti keele tehnoloogilise toe ja keeleõpetuse arendamine nii Eestis kui teistes riikides

Toetame loomemajandust EL fondidest

Loomemajandusvaldkonna toetamine Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastamise ja sisulise arenduse kaudu

Säilitame ja kaitseme kultuuripärandit

Kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine, järgides kultuuripärandiga seotud konventsioone ja tehes riikideülest koostööd muinsuskaitseobjektide korrastamiseks

Toetame loojaid rahvusvahelises konkurentsis

Loojate rahvusvahelises konkurentsis toetamine, aidates kaasa piiriülesele koostööle ja professionaalse kultuuriloomingu levitamisele partnerriikides

Finantseerime arheoloogia ja kultuuriloo uurimist

Euroopa rahvusriikide arheoloogia, ajaloo ja kultuurilooga tegelemise finantseerimine Euroopa identiteetide tugevdamiseks

Aitame Eesti loomeinimesi intellektuaalomandi kaitsel

Eesti loomeinimeste aitamine intellektuaalomandi kaitsel ja eurotoetusega loomingu vahendamiseks tugeva agentuuri rajamine

Tagame võrdsed konkurentsitingimused digireklaamis

Digireklaami ja seonduvate teenuste turul võrdsete konkurentsitingimuste ja ühtlaste maksukohustuste tagamine ning suurplatvormide majandustegevuse läbipaistvus

Suuname EL rahastust liikumisharrastuse suursündmustele

Euroopa Liidu rahastuse suunamine liikumisharrastuse rahvusvahelistele suursündmustele

Isoleerime Venemaa ja Valgevene rahvusvaheliselt spordiareenilt

Venemaa ja Valgevene isoleerimine rahvusvaheliselt spordiareenilt ning nende sportlaste eemalhoidmine Pariisi olümpiamängudelt

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram