Teema

Isamaa keskkonna- ja põllumajanduspoliitika programm EP valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 19
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

19

Seisame põllumeeste, metsaomanike ja maaelanike huvide eest

Isamaa seisab põllumeeste, metsaomanike ja maaelanike huvide eest, arvestades Eesti ja Euroopa konkurentsivõime ning rahvuslike huvidega

Tagame läbimõeldud ja vastutustundliku kliimapoliitika

Seatud kliimaeesmärkide puhul on oluline otsuste läbimõeldus ning vastutustundlikkus, mis tagab parema ja loodussõbralikuma elukeskkonna

Toetame paremat elukeskkonda ja kestlikku majandamist

Parema elukeskkonna, loodusliku mitmekesisuse ja kestliku majandamise edendamine, arvestades sotsiaalmajanduslikke mõjusid ja liikmesriikide eripärasid

Tagame inimeste valikuvabaduse kliimaeesmärkide täitmisel

Kliimaeesmärkide täitmist tuleb soodustada garantiide ja toetusmeetmetega, seistes vastu sundmehhanismidele ja käskude-keeldude poliitikatele

Vähendame kliimaeesmärkidega kaasnevat bürokraatiat

Kehtestame moratooriumi kõigile täiendavatele rohepöörde initsiatiividele, mis pidurdavad ettevõtlust ja majandust

Soodustame keskkonnasäästlikku lähenemist

Keskkonnasäästliku lähenemise soodustamine, arvestades sotsiaalmajanduslikke mõjusid ja tagades Eesti majanduse konkurentsivõime

Lihtsustame reegleid ja planeerimisprotsesse

Reeglite ja planeerimisprotsesside lihtsustamine ning keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse investeeringuid pidurdavate piirangute vähendamine

Teeme koostööd Läänemere-äärsete riikidega

Koostöö Läänemere-äärsete riikidega Läänemere kaitseks, keskkonnareostuse vähendamiseks ja seirevõimekuse parendamiseks

Loome toetusmeetmed maaomanikele

Euroopa Liidu üleste toetusmeetmete loomine, et tagada maaomanikele õiglased hüvitised looduskaitsealaste piirangute eest

Edendame heaperemehelikku ja säästlikku eluviisi

Heaperemeheliku ja säästliku eluviisi edendamine, arvestades toote tervet elukaart ja suurendades teadlikkust ning võimalusi taaskasutamiseks

Rakendame tehisaru eri valdkondades

Tehisaru rakendamine eri valdkondades nagu transport ja energeetika, energia kokkuhoiu ja efektiivsema kasutamise eesmärgil

Investeerime elamufondi energiatõhususe suurendamiseks

Investeeringud elamufondi energiatõhususe suurendamiseks, tagades koduomanikele vajalikud investeeringutoetused ja vältides piiranguid eraomandile

Suurendame Ühise Põllumajanduspoliitika eelarvet

Järgmise Ühise Põllumajanduspoliitika eelarve suurendamine, sest karmistuvate nõudmistega peab kaasnema parem rahastus

Tõstame hektaripõhiste otsetoetuste taset

Hektaripõhiste otsetoetuste taseme tõus vähemalt 100%-ni EL-i keskmisest järgmise eelarveraamistiku läbirääkimistel

Kindlustame toidujulgeoleku

Euroopa Ühise Põllumajanduspoliitika eesmärkideks peab olema Eesti ja Euroopa toidujulgeoleku kindlustamine ning maapiirkondade majandusliku jätkusuutlikkuse toetamine

Kaitseme väärtuslikku põllumaad

Väärtusliku põllumaa kaitsmine ja põllumaa sunniviisilise metsastamise vastu seismine

Vähendame põllumajandussektori keskkonnajalajälge

Põllumajandussektori keskkonnajalajälje vähendamine, eelistades kodumaist ja kvaliteetset toodangut

Soodustame ringmajandust põllumajanduses

Ringmajanduse soodustamine põllumajandussektoris, näiteks piima- ja veisekarjakasvatuste investeeringud biometaani tootmisse

Tagame metsandussektori jätkusuutlikkuse

Metsandussektori jätkusuutlikkuse tagamine ja metsandussektori toodangu kõrge väärindamine Eestis ja Euroopa Liidus tervikuna

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram