Teema

Isamaa sotsiaalpoliitika programm EP valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 18
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

18

Tõstame sotsiaalvaldkonna näitajad EL keskmisele tasemele

Isamaa seab sihiks, et Eesti jõuaks olulisemate sotsiaalvaldkonna näitajate poolest vähemalt Euroopa Liidu keskmisele tasemele

Säilitame edumaa parimates valdkondades

Samas tuleb hoida edumaad nendes valdkondades, kus Eesti on juba praegu paremiku hulgas

Tagame otsustusõiguse liikmesriikidele

Peame oluliseks, et otsustusõigus sotsiaalvaldkonna poliitikate sisu üle jääb liikmesriikide pädevusse

Seome tugeva sotsiaalpoliitika tugeva majandusega

Tugeva sotsiaalpoliitika eelduseks on tugev majanduspoliitika, mis võimaldab parandada sotsiaalvaldkonna teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti

Toetame paindlikkust tööturul ja ümberõppeprogramme

Paindlikkus tööturul ja ümberõppeprogrammid, mis võimaldavad kõigil ühiskonnaliikmetel tööturul osaleda

Tagame tööjõu vaba liikumise ja töötajate õigused

Tööjõu vaba liikumise kindlustamine kõigile Eesti inimestele ja Euroopa Liidu kodanikele, tagades töötajate õigused kõigis EL-i liikmesriikides

Kontrollime kolmandatest riikidest lähtuvat töörännet

Hoidame kontrolli all kolmandatest riikidest lähtuvat töörännet, et vältida palgakasvu pidurdumist ja liigset survet liikmesriikide sotsiaalsüsteemidele

Tõstame pensionid EL keskmisele tasemele

Töötame selle nimel, et Eesti pensionid jõuaks järele EL keskmisele, luues kõrge lisandväärtusega töökohti ja soodustades majandusarengut

Arendame hooldusteenuseid ja koduhooldust

Kaasame EL-i vahendeid hooldusteenuste, sh koduhoolduse arendamiseks, et võimaldada väärikat vanaduspõlve ja vähendada lähedaste hoolduskoormust

Parandame ligipääsetavust erinevates valdkondades

EL programmi käivitamine ligipääsetavuse parandamiseks füüsilises keskkonnas, veebilehtedel ja enamkasutatavates teenustes (nt transport, pangandus, e-kaubandus)

Arendame lastega peredele suunatud teenuseid

Kaasame EL vahendeid lastega peredele suunatud teenuste arendamiseks, parandades lastehoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning perekeskuste võrgustikku

Loome tõhusamad meetmed hooldusõiguse vaidluste lahendamiseks

Laste huvide kaitsmiseks loome tõhusamad meetmed hooldusõiguse vaidluste lahendamiseks, kui vanemad elavad erinevates riikides

Tagame perekonnaõiguse küsimuste pädevuse liikmesriikidele

Perekonnaõiguse küsimuste pädevuse jäämine EL-i liikmesriikide tasemele

Parandame tervishoiuteenuste kättesaadavust

Koostöö ja ressursside suunamine kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks Eesti inimestele nii riigisiseselt kui teistes liikmesriikides

Arendame terviseteenuste IT-lahendusi

Terviseteenustega seotud infotehnoloogiliste lahenduste arendamine ja bürokraatia vähendamine, et kergendada arstide töökoormust ja parandada teenuste kättesaadavust

Toetame tervishoiu oskusteabe piiriülest liikumist

Valdkonna oskusteabe piiriülese liikumise ja innovatsiooni toetamine ning Eesti tervishoiuteenuste ekspordi potentsiaali rakendamine

Parandame ravimite kättesaadavust ja taskukohasust

Euroopa Liidu ülese koostöö jätkamine ravimite kättesaadavuse ja taskukohasema hinna tagamiseks

Jätkame terviseriskide seiret ja toiduohutuse tagamist

EL-ülene terviseriskide seire jätkamine ja toiduohutusele tähelepanu pööramine ning tervisliku toitumise alase nõustamise parandamine, riskikäitumise vähendamine ja narkoennetuse tõhustamine

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram