Teema

Kaja Kallase kolmanda valitsusliidu programm "Kultuur ja sport" (53. EV valitsus)

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Peame oluliseks Eesti kultuuri hoidmist ja tema rahvusvahelise haarde kasvamist. Arendame loomemajandust ja anname hoogu kultuurivaldkonna digitaliseerimisele. Hoiame rahvus- ja pärimuskultuuri. Suurendame inimeste liikumisharjumusi, võimestame liikumise ja spordiga tegelevaid organisatsioone, panustame sporditaristu arendamisesse ja treenerite järelkasvu. Laiendame Eesti kultuuri kättesaadavuse võimalusi Ida-Virumaal."

Kokku lubadust 25
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

25

Kultuuri- ja spordivaldkonna rahastamiseks otsitakse eraraha kaasamise võimalusi

Otsime täiendavaid võimalusi eraraha kaasamiseks kultuuri- ja spordivaldkonna rahastamiseks.

Kultuuriranitsa programm jätkub

Jätkame kultuuriranitsa programmiga.

Film Estonia programmid jätkuvad

Jätkame Eesti filmitööstuse arengu toetamist läbi Film Estonia programmide.

Uuendame ERR-i seadust ja rahastusmudelit

Uuendame Rahvusringhäälingu seadust ja analüüsime ERR-i senist rahastusmudelit.

Leiame rahastuse ERR-i uue maja ehitamiseks

Leiame rahalised võimalused ERR-i uue maja ehitamiseks läbi Eesti Kultuurkapitali rahastusvõimaluste.

Eesti inimesed saavad ühtse raamatukogusüsteemi uue seadusega

Võtame vastu uue rahvaraamatukogu seaduse ja rakendame ühtset raamatukogusüsteemi kõikidele Eesti inimestele.

Loovisikute sotsiaalsete garantiide süsteemi parandamine ja seaduste kaasajastamine

Võtame eesmärgiks parandada loovisikute sotsiaalsete garantiide süsteemi. Kaasajastame loovisikute ja loomeliitude seaduse. Avaliku sektori kultuuriasutused ja avaliku sektori poolt finantseeritud loometöö tasustamise osas võetakse suund töötasuvormidele, millega kaasnevad tööandjapoolsed maksude tasumised ja sotsiaalsed garantiid.

Toetame ja arendame teoste digitaliseerimist, et tagada nende säilimine ja kättesaadavus

Toetame ja arendame teoste digitaliseerimist, mis on vajalik nii säilimise kui kättesaadavuse seisukohast. Selleks arendame kultuuriloome rahastamisvõimalusi, kaasates EL-i rahastust ning soodustame virtuaaltootmise arendamist.

Kaitseme rahvuskultuuri ja pärimuskultuuri läbi laulu- ja tantsupidude

Kaitseme laulu- ja tantsupidude traditsiooni, rahvuskultuuri ja pärimuskultuuri.

Muinsuskaitse objektide inventuur: omaniku toetamine ja harimine

Viime läbi muinsuskaitse objektide inventuuri. Muinsuskaitse peab olema omaniku initsiatiivi toetav ja hariv. Arhitektuuriväärtused ei tohi hävida omanikule seatavate bürokraatlike takistuste ja ametnike põhjendamatute nõudmiste tõttu ega ka omaniku teadmatuse, hoolimatuse või rahaliste raskuste tõttu.

Globaalsete digihiidude õiglane maksustamine.

Otsime võimalusi rahvusvaheliste voogedastusplatvormide maksustamiseks ning töötame globaalsete digihiidude õiglase maksustamise nimel.

Kultuuri ja loomeettevõtluse ühendamine: lubadus kaasata erasektor kultuuripoliitikasse

Lõpetame kultuuri ja loomeettevõtluse teineteisest lahutamise riigiametite ja agentuuride silmis, mis takistab kultuurivaldkonna arengut. Kaasame teadlikumalt erasektorit kultuuripoliitikasse ning strateegiatesse.

Loomemajanduse ja kultuurivaldkonna projektipädevuse tõstmine Euroopa investeeringutele ligipääsu parandamiseks

Peame vajalikuks tõsta loomemajanduse ja kultuurivaldkonna projektipädevust, et pääseda juhtpartnerina paremini ligi Loov Euroopa ja Horisont Euroopa investeeringutele. Panustame valdkonna võimekusse jõuda Euroopa tugistruktuuride ja uute rahastusvahenditeni.

Kohalike kultuuride toetamine ja esinduskogude võimekuse suurendamine

Toetame kohalike oludega seostunud identiteedikoosluste/kultuuride arengut. Seto, võru, rannarootsi, saare, kihnu, peipsivene jt, aga ka uuslõimuvate kogukondade kultuurilise arengu huvides võimendame nende esinduskogude ja/või institutsioonide (Võru instituut, Mulgi instituut jms) haldus- ja projektivõimekust.

Eesti inimesed lubavad suuremat liikumisharjumust kujundada

Soosime Eesti inimeste suuremat liikumisharjumuse kujundamist. Laiendame seniseid laste liikumist soosivaid programme kõikidesse koolidesse eesmärgiga, et lapsed liiguks koolipäeva jooksul vähemalt 60 minutit.

Jätkame "Team Estonia" projektiga

Jätkame EOK-i saavutusspordi projekti „Team Estonia“.

Treenerite kvalifikatsiooni ja arengu toetamine: EOK-i alaliitude uus süsteem

Kaasajastame EOK-i alaliitude treenerite kvalifikatsiooni omandamise tugiraamistikku ning loome treenerite järelkasvu ja professionaalse arengu toetamise süsteemi.

Eesti spordi ja turunduse toetamine võistluste kaudu

Töötame välja Eestile oluliste kõrge sportliku tasemega ja suure Eesti turundamise potentsiaaliga võistluste toetamise alused.

Riiklikult tähtsate spordiobjektide rahastamise põhimõtted ja rahastuse otsimine

Töötame välja riiklikult tähtsate spordiobjektide rahastamise põhimõtted, võttes arvesse regionaalset tasakaalustatust, ning otsime neile rahastust.

Regionaalsete tervisespordikeskuste võrgustik kõigile liikumisvõimaluste loomiseks

Arendame regionaalsete tervisespordikeskuste üleriigilist võrgustikku eesmärgiga luua kõigile liikumisvõimalused vabas õhus.

Austame ausat spordi ja arendame Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutust kompetentsikeskusena

Seisame ausa spordi eest, arendades Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse edasiarendamist kompetentsikeskusena, et tagada efektiivne võitlus dopingu, kokkuleppemängude, väärkohtlemise ja teiste spordieetika probleemide vastu.

Tagame Ukraina põgenikele kohanemisteenused

Tagame Ukraina põgenikele suunatud kohanemisteenused (erinevad jätkutegevused, sh kohanemiskoolitused ja eesti keele õpe).

Parandame venekeelse meedia kättesaadavust

Parandame venekeelses inforuumis kvaliteetsete meediaväljaannete kättesaadavust.

Eesti keele tasuta õppimine kõigile soovijatele igas vanuses ja keeleoskuses

Tagame eesti keele tasuta õppimise soovitud keeletasemel kõigile soovijatele igas vanuses ja keeleoskuses, olenemata Eestis elamise ajast. Parandame täiskasvanute eesti keele õpet sihtrühmade prioriseerimise ja online-õppeplatvormide arendamise toel.

Ida-Virumaa programmi mitmed meetmed jätkuvad

Jätkame Ida-Virumaale suunatud meetmete toetamist läbi Ida-Virumaa programmi: kultuurisaadiku programm, residentuuride programm, kultuuri- ja spordiürituste toetamise programm.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram