Teema

Keskerakonna õigus- ja kodanikuühiskonna programm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 33
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

33

Seadustame presidendi otsevalimine

Seadustame presidendi otsevalimine.

Suurendame Riigikogu võimalusi kvaliteetselt oma rolli täita

Suurendame Riigikogu võimalusi kvaliteetselt oma rolli täita. Riigikogu peab suutma valitsuse tööd sisuliselt kontrollida ja hinnata. Tagame tugimeeskonna parlamendiliikmetele, kes parandab teabe kättesaadavust ning analüüsi- ja hindamise võimekust.

Tagame tugimeeskonna parlamendiliikmetele, kes parandab teabe kättesaadavust ning analüüsi- ja hindamise võimekust.

Suurendame Riigikogu võimalusi kvaliteetselt oma rolli täita. Riigikogu peab suutma valitsuse tööd sisuliselt kontrollida ja hinnata. Tagame tugimeeskonna parlamendiliikmetele, kes parandab teabe kättesaadavust ning analüüsi- ja hindamise võimekust.

Suurendame parlamentaarset kuulamist

Suurendame parlamentaarset kuulamist. Rahvaesindusel peab olema õigus senisest rohkem iseseisvalt teavet küsida ja kasutada. Kesksete riigiasutuste juhid peavad vähemalt kord aastas parlamendile aru andma.

Kesksete riigiasutuste juhid peavad vähemalt kord aastas parlamendile aru andma.

Suurendame parlamentaarset kuulamist. Rahvaesindusel peab olema õigus senisest rohkem iseseisvalt teavet küsida ja kasutada. Kesksete riigiasutuste juhid peavad vähemalt kord aastas parlamendile aru andma.

Rahvaesindusel peab olema õigus senisest rohkem iseseisvalt teavet küsida ja kasutada

Suurendame parlamentaarset kuulamist. Rahvaesindusel peab olema õigus senisest rohkem iseseisvalt teavet küsida ja kasutada. Kesksete riigiasutuste juhid peavad vähemalt kord aastas parlamendile aru andma.

Tagame valitsuse liikmetele operatiivsem võimalus oma poliitika elluviimiseks

Tagame valitsuse liikmetele operatiivsem võimalus oma poliitika elluviimiseks.

Toetame mitmekesist otsedemokraatiat

Toetame mitmekesist otsedemokraatiat, näiteks rahvaküsitlused, rahvahääletused, osalusveebid, arutlev hääletamine, planeerimistöötoad ja kaasav eelarve. Arendame koostöös ülikoolidega kodanikuharidust.

Arendame koostöös ülikoolidega kodanikuharidust

Toetame mitmekesist otsedemokraatiat, näiteks rahvaküsitlused, rahvahääletused, osalusveebid, arutlev hääletamine, planeerimistöötoad ja kaasav eelarve. Arendame koostöös ülikoolidega kodanikuharidust.

Seadustame rahvaalgatus, andes 25 000 kodanikule õiguse algatada eelnõu, mida Riigikogu peab menetlema parlamendi täiskogu ees

Seadustame rahvaalgatus, andes 25 000 kodanikule õiguse algatada eelnõu, mida Riigikogu peab menetlema parlamendi täiskogu ees.

Rahastame riigieelarvest eesti-, vene- ja ingliskeelse meedia arendamist Eestis

Rahastame riigieelarvest eesti-, vene- ja ingliskeelse meedia arendamist Eestis, et hoida kogu ühiskond ühtses inforuumis.

Langetame kandideerimisõiguslik Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale

Langetame kandideerimisõiguslik iga nii Riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale.

Suurendame seadusloome kvaliteeti ja vähendada läbi riigipoolse reguleerimise üldist bürokraatiat

Suurendame seadusloome kvaliteeti ja vähendada läbi riigipoolse reguleerimise üldist bürokraatiat.

Tagame Eesti inimeste põhiseaduslikud õigused ning nende kaitse nii kodu- kui ka välismaal

Tagame Eesti inimeste põhiseaduslikud õigused ning nende kaitse nii kodu- kui ka välismaal. Oma õiguste kasutamine ja tagamine peab olema inimeste jaoks arusaadav ja taskukohane.

Suurendame vaidluste ja kaebuste kohtuvälist lahendamist

Suurendame vaidluste ja kaebuste kohtuvälist lahendamist. Õiguskaitsesüsteem peab suutma toimida professionaalselt ja erapooletult.

Hüvitame omandireformi käigus tekkinud ebaõiglus neile inimestele, kes oma kodudest välja tõsteti ning kellel puudus võimalus oma elamispind erastada

Hüvitame omandireformi käigus tekkinud ebaõiglus neile inimestele, kes oma kodudest välja tõsteti ning kellel puudus võimalus oma elamispind erastada. Kompenseerimisel tuleb lähtuda ekspertidelt tellitud uurimistöös tehtud ettepanekutest ja koostatud andmebaasist.

Taastame kohtunike sotsiaalsed tagatised

Taastame kohtunike sotsiaalsed tagatised, mis motiveeriksid kohtunike pikaajalist töötamist ja oleksid võrdväärsed Euroopa Liidu liikmesriikides kohtunikele tagatud sotsiaalsete garantiidega.

Vähendame seadusandlike meetmetega kohtute töökoormust

Vähendame seadusandlike meetmetega kohtute töökoormust, vabastades kohtunikud õigusemõistmisega mitteseotud ülesannete täitmisest.

Eraldame kohtute juhtimine Justiitsministeeriumi alt ning luua eraldiseisev sõltumatu ja kohtunike kontrolli all olev kohtute haldusorgan

Eraldame kohtute juhtimine Justiitsministeeriumi alt ning luua eraldiseisev sõltumatu ja kohtunike kontrolli all olev kohtute haldusorgan, tingimusel, et kohtutele on tagatud vajalikud eelarvelised vahendid. Tagame kohtutele koos teiste põhiseaduslike institutsioonidega õigus osaleda riigieelarve koostamisel.

Tagame kohtutele koos teiste põhiseaduslike institutsioonidega õigus osaleda riigieelarve koostamisel.

Eraldame kohtute juhtimine Justiitsministeeriumi alt ning luua eraldiseisev sõltumatu ja kohtunike kontrolli all olev kohtute haldusorgan, tingimusel, et kohtutele on tagatud vajalikud eelarvelised vahendid. Tagame kohtutele koos teiste põhiseaduslike institutsioonidega õigus osaleda riigieelarve koostamisel.

Viime kriminaaluurimise protsessi sisse täiendused

Viime kriminaaluurimise protsessi sisse täiendused, mis tagaksid kodanike põhiõigused ja uurimisorganite mõistliku menetlusaja kohtueelses uurimises.

Toetame kogukondade omaalgatust, ettevõtlikkust ja ühistegevust

Toetame kogukondade omaalgatust, ettevõtlikkust ja ühistegevust.

Piirame poliitilist reklaami

Piirame poliitilist reklaami. Loome kõigile erakondadele võrdsed võimalused kampaania mahtude ja ajalise ressursi osas avalikus meedias.

Läheneme riigireformile mõistlikult, arvestades inimeste ootusi ning tõstes poliitika ja valitsemise kvaliteeti.

Läheneme riigireformile mõistlikult, arvestades inimeste ootusi ning tõstes poliitika ja valitsemise kvaliteeti.

Tagame Riigi targemat toimimist

Tagame Riigi targemat toimimist, selleks tuleb senisest enam poliitikakujundamisse ja valitsemisse tuua ülikoolide ja muud erialateadmust. Kasutame riigijuhtimisotsuste kujundamisel ekspertarvamusi ning ühiskonnauuringuid.

Tagame avalikus sektoris haritud, kõrge haldussuutlikkuse ja hea kvalifikatsiooniga töötajad

Tagame avalikus sektoris haritud, kõrge haldussuutlikkuse ja hea kvalifikatsiooniga töötajad. Töötajate väljaõpe ja täiendkoolitus tuleb korraldada koostöös ülikoolidega.

Suurendame kohalike omavalitsuste otsustuspädevust ning eelarvet

Suurendame kohalike omavalitsuste otsustuspädevust ning eelarvet. Riigi tasandil tuleb lahendada ainult üldriikliku tähtsusega küsimusi. Riigi keskvalitsus, kohalikud omavalitsused, nende liidud ja muud koostöövormid peavad moodustama hästitoimiva mitmetasandilise valitsemise süsteemi.

Arendame e-teenuste kvaliteeti ja turvalisust, pidades silmas kogukulusid ja turvariske

Arendame e-teenuste kvaliteeti ja turvalisust, pidades silmas kogukulusid ja turvariske. Pöörame tähelepanu inimeste põhiõiguste ja privaatsuse kaitsele e-teenuste kasutamisel. E-teenused ei tohi ära lõigata inimeste võimalusi poliitikute ja riigiga otse suhelda.

Arendame heategevuses paremaid võimalusi eraraha kaasamiseks

Arendame heategevuses paremaid võimalusi eraraha kaasamiseks. Ettevõtete ja eraisikute annetuste soodustamiseks analüüsime maksupoliitika muutmist.

Ettevõtete ja eraisikute annetuste soodustamiseks analüüsime maksupoliitika muutmist

Arendame heategevuses paremaid võimalusi eraraha kaasamiseks. Ettevõtete ja eraisikute annetuste soodustamiseks analüüsime maksupoliitika muutmist.

Soodustame sotsiaalset ettevõtlust ning omatulu teenivaid vabaühendusi

Soodustame sotsiaalset ettevõtlust ning omatulu teenivaid vabaühendusi. Aitame vähendada bürokraatiat sotsiaalse ettevõtluse soodustamiseks ning uute innovaatiliste lahenduste kasutamiseks vabaühendustes.

Aitame vähendada bürokraatiat sotsiaalse ettevõtluse soodustamiseks ning uute innovaatiliste lahenduste kasutamiseks vabaühendustes

Soodustame sotsiaalset ettevõtlust ning omatulu teenivaid vabaühendusi. Aitame vähendada bürokraatiat sotsiaalse ettevõtluse soodustamiseks ning uute innovaatiliste lahenduste kasutamiseks vabaühendustes.

Kutsume ellu riiklik vabatahtlikkuse register

Kutsume ellu riiklik vabatahtlikkuse register, kuhu on koondatud inimesed, keda riik saab erinevate kriiside lahendamiseks operatiivselt kaasata.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram