Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Keskerakonna programm KOV valimistel 2021 (Tallinna Mustamäe linnaosa)

Change to Kanban view
Kokku lubadust 18

Lubatud

18

Algatame linnaosa rahvaspordi programmi

Mustamäe on teinud suure sammu edasi, et tekiks juurde võimalusi sportimiseks ning tervislike eluviiside harrastamiseks. Koostöös erasektoriga valmis Elamuste Keskus, koolide ujulad ja spordisaalid on renoveeritud, renoveerisime ja rajasime korv- ja võrkpalliväljakuid. Noorte seas on erakordselt hästi vastu võetud Vilde tee spordipark. Märgiline on kolme uue staadioni valmimine koolide juures [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame koolidevaheliste spordivõistluste programmi

Mustamäe on teinud suure sammu edasi, et tekiks juurde võimalusi sportimiseks ning tervislike eluviiside harrastamiseks. Koostöös erasektoriga valmis Elamuste Keskus, koolide ujulad ja spordisaalid on renoveeritud, renoveerisime ja rajasime korv- ja võrkpalliväljakuid. Noorte seas on erakordselt hästi vastu võetud Vilde tee spordipark. Märgiline on kolme uue staadioni valmimine koolide juures [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Akadeemia teele bussitaskud

Mustamäe üheks suurimaks ja kasvavaks probleemiks on autostumine, millega kaasnevad ummikud, parkimiskohtade puudus ning otsene negatiivne mõju linnaosa keskkonnale. Viimaste aastate jooksul oleme korda teinud suure osa Kadaka ja Ehitajate teest ning Raja tänava, tegelenud tõsiselt kvartalisiseste teede korrastamise ja hooldusega. Erasektoriga koostöös rajasime pilootprojektina parkimismaja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame Mustamäe uue üldplaneeringu protsessiga, mis analüüsiks kehtivat planeeringut ning seaks uued eesmärgid

Mustamäe rajati kuuekümnendate aastate alguses, kus arvestati tolle aja harjumuste ja võimalustega. Tänapäevaks on see planeering aga ajale jalgu jäänud, tekkinud uued tõmbekeskused ning harjumused. Üks soov on jäänud aga samaks – Mustamäe peab olema kaasaegne ning mugav elukeskkond.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame kõrgkoolide abil programmiga tõstmaks veelgi hariduse kvaliteeti Mustamäe koolides ning aidata noori tulevase erialavaliku tegemisel.

Mustamäe üks sümboleid, Kaja keskus, on saanud uue kuue ja hingamise ning alus on pandud paljudele traditsioonilistele kultuuriüritustele. Tänaseks on kõik Mustamäe koolid renoveeritud, oleme alustanud uute hoonete ehitamisega Rõõmupesa lasteaiale ja Laste Loomingu Majale. Kaotasime lasteaia kohatasu alates teisest lapsest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kohaliku kogukonnatunde tagamiseks jätkame aktiivse kultuurielu korraldamisega

Mustamäe üks sümboleid, Kaja keskus, on saanud uue kuue ja hingamise ning alus on pandud paljudele traditsioonilistele kultuuriüritustele. Tänaseks on kõik Mustamäe koolid renoveeritud, oleme alustanud uute hoonete ehitamisega Rõõmupesa lasteaiale ja Laste Loomingu Majale. Kaotasime lasteaia kohatasu alates teisest lapsest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame pinkide ja prügikastide paigaldamist samas tempos

Mustamäel on pööratud olulist tähelepanu parkide ja rohealade heakorrale ning mänguväljakute korrastamisele ja rajamisele. Uue ilme on saanud Parditiigi park, tõsine töö käib Männi pargis. Suures mahus on paigaldatud istepinke ja prügikaste. Koostöös erasektoriga rajatud Elamuste Keskus pakub rõõmu kõigile.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja ühtse nägemuse rekreatsioonialade kujundamisest ning alustame selle ellu viimist

Mustamäe rajati kuuekümnendate aastate alguses, kus arvestati tolle aja harjumuste ja võimalustega. Tänapäevaks on see planeering aga ajale jalgu jäänud, tekkinud uued tõmbekeskused ning harjumused. Üks soov on jäänud aga samaks – Mustamäe peab olema kaasaegne ning mugav elukeskkond.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Asume korrastama kvartalisiseseid kõnniteid veelgi kiiremas tempos ning rajame uusi kõnni- ja kergliiklusteid

Mustamäe üheks suurimaks ja kasvavaks probleemiks on autostumine, millega kaasnevad ummikud, parkimiskohtade puudus ning otsene negatiivne mõju linnaosa keskkonnale. Viimaste aastate jooksul oleme korda teinud suure osa Kadaka ja Ehitajate teest ning Raja tänava, tegelenud tõsiselt kvartalisiseste teede korrastamise ja hooldusega. Erasektoriga koostöös rajasime pilootprojektina parkimismaja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valgustame kahe aasta jooksul kõigi Mustamäe lasteaedade hoovid ning tagame kõikide lasteaedade ja koolide ette turvalise liikluskorralduse

Mustamäe üks sümboleid, Kaja keskus, on saanud uue kuue ja hingamise ning alus on pandud paljudele traditsioonilistele kultuuriüritustele. Tänaseks on kõik Mustamäe koolid renoveeritud, oleme alustanud uute hoonete ehitamisega Rõõmupesa lasteaiale ja Laste Loomingu Majale. Kaotasime lasteaia kohatasu alates teisest lapsest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Igal aastal rajame või uuendame vähemalt neli mänguväljakut koos nende juurde kuuluva rekreatsioonialaga.

Mustamäel on pööratud olulist tähelepanu parkide ja rohealade heakorrale ning mänguväljakute korrastamisele ja rajamisele. Uue ilme on saanud Parditiigi park, tõsine töö käib Männi pargis. Suures mahus on paigaldatud istepinke ja prügikaste. Koostöös erasektoriga rajatud Elamuste Keskus pakub rõõmu kõigile.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame uue staadioni Mustamäe Gümnaasiumile ja Tallinna Saksa Gümnaasiumile

Mustamäe on teinud suure sammu edasi, et tekiks juurde võimalusi sportimiseks ning tervislike eluviiside harrastamiseks. Koostöös erasektoriga valmis Elamuste Keskus, koolide ujulad ja spordisaalid on renoveeritud, renoveerisime ja rajasime korv- ja võrkpalliväljakuid. Noorte seas on erakordselt hästi vastu võetud Vilde tee spordipark. Märgiline on kolme uue staadioni valmimine koolide juures [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime lõpuni Kadaka tee rekonstrueerimise 2022. aasta jooksul ning alustame Üliõpilaste tee rekonstrueerimisega

Mustamäe üheks suurimaks ja kasvavaks probleemiks on autostumine, millega kaasnevad ummikud, parkimiskohtade puudus ning otsene negatiivne mõju linnaosa keskkonnale. Viimaste aastate jooksul oleme korda teinud suure osa Kadaka ja Ehitajate teest ning Raja tänava, tegelenud tõsiselt kvartalisiseste teede korrastamise ja hooldusega. Erasektoriga koostöös rajasime pilootprojektina parkimismaja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lähtuvalt hoonete tihedusest ning teede võrgustikust, ei luba me väljakujunenud elamurajoonidesse rajada uusi ehitisi kui need pole saanud kogukonna heakskiitu

Mustamäe rajati kuuekümnendate aastate alguses, kus arvestati tolle aja harjumuste ja võimalustega. Tänapäevaks on see planeering aga ajale jalgu jäänud, tekkinud uued tõmbekeskused ning harjumused. Üks soov on jäänud aga samaks – Mustamäe peab olema kaasaegne ning mugav elukeskkond.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame koostöös riigiga projekti, mis võimaldaks toetada liftide rajamist viiekordsetesse kortermajadesse

Mustamäe rajati kuuekümnendate aastate alguses, kus arvestati tolle aja harjumuste ja võimalustega. Tänapäevaks on see planeering aga ajale jalgu jäänud, tekkinud uued tõmbekeskused ning harjumused. Üks soov on jäänud aga samaks – Mustamäe peab olema kaasaegne ning mugav elukeskkond.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerime igal aastal vähemalt kaks Mustamäe lasteaeda

Mustamäe üks sümboleid, Kaja keskus, on saanud uue kuue ja hingamise ning alus on pandud paljudele traditsioonilistele kultuuriüritustele. Tänaseks on kõik Mustamäe koolid renoveeritud, oleme alustanud uute hoonete ehitamisega Rõõmupesa lasteaiale ja Laste Loomingu Majale. Kaotasime lasteaia kohatasu alates teisest lapsest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame Kadaka ja Sütiste parkmetsa

Mustamäel on pööratud olulist tähelepanu parkide ja rohealade heakorrale ning mänguväljakute korrastamisele ja rajamisele. Uue ilme on saanud Parditiigi park, tõsine töö käib Männi pargis. Suures mahus on paigaldatud istepinke ja prügikaste.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame välja Sõpruse pst ja Mustamäe tee osas eraldi sõiduraja ühistranspordile

Mustamäe üheks suurimaks ja kasvavaks probleemiks on autostumine, millega kaasnevad ummikud, parkimiskohtade puudus ning otsene negatiivne mõju linnaosa keskkonnale. Viimaste aastate jooksul oleme korda teinud suure osa Kadaka ja Ehitajate teest ning Raja tänava, tegelenud tõsiselt kvartalisiseste teede korrastamise ja hooldusega. Erasektoriga koostöös rajasime pilootprojektina parkimismaja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram