Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Keskerakonna programm KOV valimistel 2021 (Tartu linn)

Change to Kanban view
Kokku lubadust 129

Lubatud

129

Võtame valitsemisel aluseks pikema vaate tulevikku valimisperioodi neliaastaku asemel

Võtame valitsemisel aluseks pikema vaate tulevikku valimisperioodi neliaastaku asemel. Töötame välja arenguvisiooni “Tartu 2075”.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taotluste menetlemisel peavad ametnikud taotlustes esinevad puudused tooma välja ühe korraga

Võtame linnavolikogus vastu otsuse, et taotluste menetlemisel peavad ametnikud taotlustes esinevad puudused tooma välja ühe korraga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb vastata poole kiiremini ehk 30 päeva asemel 15 päevaga

Võtame linnavolikogus vastu otsuse, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb vastata poole kiiremini ehk 30 päeva asemel 15 päevaga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame kontrolli alla prügiveohinnad

Võtame kontrolli alla prügiveohinnad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võitleme koolikiusamise vastu

Võitleme koolikiusamise vastu. Pöörame rõhku virtuaalsele kiusamisele ja internetiturvalisusele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame üliõpilastele tasuta ühistranspordi

Võimaldame üliõpilastele tasuta ühistranspordi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame igal lapsel ja noorel käia tasuta ühes huviringis

Võimaldame igal lapsel ja noorel käia tasuta ühes huviringis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame gümnaasiumis läbida autokooli teooriaosa vabaainena ning katame selle kulud

Võimaldame gümnaasiumis läbida autokooli teooriaosa vabaainena ning katame selle kulud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame eakatele tasuta ujulakasutuse

Võimaldame eakatele tasuta ujulakasutuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime väärikalt ellu kultuuripealinna programmi Tartu 2024, et see meelitada kohale ka välisturiste

Viime väärikalt ellu kultuuripealinna programmi Tartu 2024, et see meelitada kohale ka välisturiste.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame avalike arutelude korda selliselt, et linnakodanikel oleks aega ja abi oma ettepanekuid muudatusteks teha

Viime sisse korra, mille alusel muudame avalike arutelude korda selliselt, et linnakodanikel oleks tõepoolest aega ja vajadusel ka abi oma ettepanekuid muudatusteks teha ning selgitada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime lõpuni Annelinna jalgpallihalli ehituse

Viime lõpuni Annelinna jalgpallihalli ehituse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valgustame ohtlikud ülekäigurajad nutikate ülekäiguradadega

Valgustame ohtlikud ülekäigurajad nutikate ülekäiguradadega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uuendame tänavavalgustust kõigis linnaosades energiasäästlikkuse printsiibil

Uuendame tänavavalgustust kõigis linnaosades energiasäästlikkuse printsiibil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uuendame koolide ventilatsioonisüsteeme

Uuendame koolide ventilatsioonisüsteeme.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uuendame haridusasutustes üldhariduskoolides ventilatsioonisüsteeme

Uuendame haridusasutustes üldhariduskoolides ventilatsioonisüsteeme.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ühendame mänguväljakud ja puhkealad kõigile elanikele mõeldud väli-sportimisvõimalustega

Ühendame mänguväljakud ja puhkealad kõigile elanikele mõeldud väli-sportimisvõimalustega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame Tartu linna noortevolikogu rolli linnaelu kujundamisel

Tõstame Tartu linna noortevolikogu rolli linnaelu kujundamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame linnavolikogu rolli ja kontrolli linna juhtimises

Tõstame linnavolikogu rolli ja kontrolli linna juhtimises.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame kõigi pedagoogide palka

Tõstame kõigi pedagoogide palka.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame eakate teadlikkust internetis valitsevatest ohtudest

Tõstame eakate teadlikkust internetis valitsevatest ohtudest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja läbipaistva korra Tartu aukodaniku ja Tähe kavaleride nimetamiseks

Töötame välja läbipaistva korra Tartu aukodaniku ja Tähe kavaleride nimetamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome Tartu laululava kultuurile tagasi!

Toome Tartu laululava kultuurile tagasi!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõhustame järelevalvet tänava ja teede remontide üle, et neid ei tuleks iga aasta uuesti parandada

Tõhustame järelevalvet tänava ja teede remontide üle, et neid ei tuleks iga aasta uuesti parandada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame WRC-sarja MM-etapi korraldamist, mille võistluskeskuseks on Tartu linn

Toetame WRC-sarja MM-etapi korraldamist, mille võistluskeskuseks on Tartu linn.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame vaktsineerimistegevust tehes koostööd Tartu Ülikooli kliinikumi ja Tartu Kiirabiga ning ettevõtete ja organisatsioonidega

Toetame vaktsineerimistegevust tehes koostööd Tartu Ülikooli kliinikumi ja Tartu Kiirabiga ning ettevõtete ja organisatsioonidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame traditsioonilisi spordiüritusi

Toetame traditsioonilisi spordiüritusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame taaskasutuskeskuste tegevust

Toetame taaskasutuskeskuste tegevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame spordiklubisid ja ohjame samas sellega seotud bürokraatiat

Toetame spordiklubisid ja ohjame samas sellega seotud bürokraatiat.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldamist Tartus, mh multifunktsionaalse linnahalli rajamisega

Toetame rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldamist Tartus, mh multifunktsionaalse linnahalli rajamisega. Rajame perekeskse Tartu linnahalli

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame pühakodade renoveerimist

Toetame pühakodade renoveerimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame noortekeskuste ja õpilasmalevate tegevust

Toetame noortekeskuste ja õpilasmalevate tegevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame linnaosa-, asumi- ja külaseltside tegevust ja kaasame neid vastava piirkonna elu teemade otsuste kujundamisel

Toetame linnaosa-, asumi- ja külaseltside tegevust ja kaasame neid vastava piirkonna elu teemade otsuste kujundamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame laste spordiürituste, sh lasteaedade ja koolide spordipäevade regulaarset korraldamist

Toetame laste spordiürituste, sh lasteaedade ja koolide spordipäevade regulaarset korraldamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kogukondlikke rohealgatusi, nt toidujagamiskapid, riidekogumiskastid, topsiringlus

Toetame kogukondlikke rohealgatusi, nt toidujagamiskapid, riidekogumiskastid, topsiringlus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame jätkuvalt parkimisplatside ja -majade rajamist kortermajade lähedusse

Toetame jätkuvalt parkimisplatside ja -majade rajamist kortermajade lähedusse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame jätkuvalt linna esindusvõistkondi

Toetame jätkuvalt linna esindusvõistkondi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame inimeste usuvabadust

Toetame inimeste usuvabadust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame huvikoole ruumide leidmisel ning oluliste arenguprojektide käivitamisel

Toetame huvikoole ruumide leidmisel ning oluliste arenguprojektide käivitamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame eakate päevakeskusi ja organisatsioone, et tõsta elukvaliteeti

Toetame eakate päevakeskusi ja organisatsioone, et tõsta elukvaliteeti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegutseme tihedate ja mitmekesiste lennuühenduste nimel

Tegutseme tihedate ja mitmekesiste lennuühenduste nimel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme Toomemäe pargist meeldiva õpi- ja töökeskkonna, kus on avalik WiFi ala, laadimispunktid ja paviljonid

Teeme Toomemäe pargist meeldiva õpi- ja töökeskkonna, kus on avalik WiFi ala, laadimispunktid ja paviljonid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme majandusraskustes ettevõtetele üürisoodustusi, kui nad tegutsevad linnale kuuluval üüripinnal

Teeme majandusraskustes ettevõtetele üürisoodustusi, kui nad tegutsevad linnale kuuluval üüripinnal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme korda väliujulad ja ehitame jõele laste ujumisalad

Teeme korda väliujulad ja ehitame jõele laste ujumisalad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd, et tõsta inimeste teadlikkust ohutusest ja turvalisusest

Teeme koostööd Päästeameti, Eesti Politsei, Tartu Kiirabiga ja korteriühistutega, et tõsta inimeste teadlikkust ohutusest ja turvalisusest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd linnaosaseltside ja erasektoriga, et võimaldada talvel uisutada linnaosades

Teeme koostööd linnaosaseltside ja erasektoriga, et võimaldada talvel uisutada linnaosades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme kõik Tartu pargid korda aastaks 2030

Teeme kõik Tartu pargid korda aastaks 2030.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme Anne kanalis suurpuhastuse, et seal saaks terve suve vältel ujumas käia

Teeme Anne kanalis suurpuhastuse, et seal saaks terve suve vältel ujumas käia.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame linnaasutuste juures kasutajasõbraliku rattaparkla

Tagame linnaasutuste juures kasutajasõbraliku rattaparkla.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame linna tänavate ja kõnniteede puhtuse ja ligipääsetavuse igal aastaajal

Tagame linna tänavate ja kõnniteede puhtuse ja ligipääsetavuse igal aastaajal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame lasteaedades tasuta tervisliku toidu

Tagame lasteaedades tasuta tervisliku toidu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame kooliõpilastele tasuta ühistranspordi

Tagame kooliõpilastele tasuta ühistranspordi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame kiirelt vaimse tervise abi, parema psühholoogide kättesaadavuse koolides

Tagame kiirelt vaimse tervise abi, parema psühholoogide kättesaadavuse koolides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame emakeelse koolihariduse saamise võimaluse koostöös riigiga

Tagame emakeelse koolihariduse saamise võimaluse koostöös riigiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame eakatele tasuta ujulakasutuse

Tagame eakatele tasuta ujulakasutuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame eakatele hea ja mugava ligipääsu vajalikele teenustele

Tagame eakatele hea ja mugava ligipääsu vajalikele teenustele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame Tartu Televisiooni sõltumatu linnatelevisioonina

Taastame Tartu Televisiooni sõltumatu linnatelevisioonina.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame Raefondi stipendiumi ja teisi hariduspreemiaid

Suurendame Raefondi stipendiumi ja teisi hariduspreemiaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et lapsed saaksid õppida terve järgmise ja tulevaste õppeaastate jooksul klassiruumides

Seisame selle eest, et lapsed saaksid õppida terve järgmise ja tulevaste õppeaastate jooksul klassiruumides ning teadmiste omandamiseks parimas vormis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Säilitame Keskpargi tervikuna rohealana

Säilitame Keskpargi tervikuna rohealana.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerimine kõik lasteaiad ja koolimajad 10 aasta jooksul

Renoveerimine kõik lasteaiad ja koolimajad 10 aasta jooksul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerime Kuperjanovi 9 hoone linna seltside- ja kultuurikeskuseks

Renoveerime Kuperjanovi 9 hoone linna seltside- ja kultuurikeskuseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerime koolide staadionid, korrastame pallimänguväljakud

Renoveerime koolide staadionid, korrastame pallimänguväljakud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Väike-Anne kanalisse veesõidukite randumiskohti, et elavdada paadikultuuri

Rajame Väike-Anne kanalisse veesõidukite randumiskohti, et elavdada paadikultuuri.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame linnaosadesse tänavaterviserajad

Rajame linnaosadesse tänavaterviserajad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame koostöös ülikoolidega uusi ühiselamuid üliõpilastele

Rajame koostöös ülikoolidega uusi ühiselamuid üliõpilastele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame kergliiklusvahendite laadimispunkte, rattaringluse parklatele katused

Rajame kergliiklusvahendite laadimispunkte, rattaringluse parklatele katused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame karavaniparklad piknikukohtade, pesemisvõimaluste ja tualettidega

Rajame karavaniparklad piknikukohtade, pesemisvõimaluste ja tualettidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame euroopaliku promenaadi Vabaduse sillast Turu sillani, kust ei puudu jõekohvikud, trepistikud ja piknikualad

Rajame euroopaliku promenaadi Vabaduse sillast Turu sillani, kust ei puudu jõekohvikud, trepistikud ja piknikualad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Anne kanali ja Emajõe vahelisele alale perepargi

Rajame Anne kanali ja Emajõe vahelisele alale perepargi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Püstitame Tartu Maratoni ausamba

Püstitame Tartu Maratoni ausamba.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Planeerime hoolikalt tänavate ja teede remonte, et need ei tekitaks asjatuid autoummikuid

Planeerime hoolikalt tänavate ja teede remonte, et need ei tekitaks asjatuid autoummikuid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame talisupluse ja -ujumise taristut

Parandame talisupluse ja -ujumise taristut.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paigaldame hoiatussildid veekogudele ja Emajõe ümbrusele, et ennetada uppumisjuhtumeid

Paigaldame hoiatussildid veekogudele ja Emajõe ümbrusele, et ennetada uppumisjuhtumeid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Moodustame menetlusteenistuse põhjal munitsipaalpolitsei, et linnal oleks rohkem õigusi avaliku korra tagamisel

Moodustame menetlusteenistuse põhjal munitsipaalpolitsei, et linnal oleks rohkem õigusi avaliku korra tagamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Maksame pensionäridele 50 € sünnipäevatoetust

Maksame pensionäridele 50 € sünnipäevatoetust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame olukorra, kus kriisi ajal seisavad miljonid eurod eelarvel kasutamata

Lõpetame olukorra, kus kriisi ajal seisavad miljonid eurod eelarvel kasutamata.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Tartu linnas tegutsevate ettevõtete praktikakohtade nimekirja, et aidata igal noorel leida omale praktikat

Loome Tartu linnas tegutsevate ettevõtete praktikakohtade nimekirja, et aidata igal noorel leida omale praktikat. Pakume aktiivselt linnavalitsuse praktikakohti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Tartu linna telefonirakenduse, kust saab abi ja infot nii tartlane kui ka turist

Loome Tartu linna telefonirakenduse, kust saab abi ja infot nii tartlane kui ka turist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome regulaarselt ilmuva Tartu linna teabelehe, mille eesmärk on hoida linnaelanikke kursis toimuvaga

Loome regulaarselt ilmuva Tartu linna teabelehe, mille eesmärk on hoida linnaelanikke kursis toimuvaga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Päästeametile hea ligipääsu Emajõele, et suudetaks kiiresti reageerida jõeõnnetustele

Loome Päästeametile hea ligipääsu Emajõele, et suudetaks kiiresti reageerida jõeõnnetustele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome ettevõtjate, õppeasutuste ja linna osalusel ümarlaua kutseõppe probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks Tartus

Loome ettevõtjate, õppeasutuste ja linna osalusel ümarlaua kutseõppe probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks Tartus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Annelinna seinamaalide galerii

Loome Annelinna seinamaalide galerii.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Anne kanali äärde suure perepargi, kus saab igas vanuses inimene mõnusalt aega veeta

Loome Anne kanali äärde suure perepargi, kus saab igas vanuses inimene mõnusalt aega veeta.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome ametliku Tartu linna puhkpilliorkestri

Loome ametliku Tartu linna puhkpilliorkestri.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lihtsustame jäätmete liigiti sorteerimist, kogumist ja taaskasutamist

Lihtsustame jäätmete liigiti sorteerimist, kogumist ja taaskasutamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame lahenduse Ropka linnaosa haisureostusele

Leiame lahenduse Ropka linnaosa haisureostusele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame valvekaamerate võrgustikku

Laiendame valvekaamerate võrgustikku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame tugipersonali teenuste kättesaadavust

Laiendame tugipersonali teenuste kättesaadavust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame tasuta ühistranspordi õiguse nii Tartu õpilastele kui ka üliõpilastele!

Laiendame tasuta ühistranspordi õiguse nii Tartu õpilastele kui ka üliõpilastele!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame oluliselt koduhooldusteenuse kättesaadavust

Laiendame oluliselt koduhooldusteenuse kättesaadavust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame heaolumeistrite kättesaadavust ja jätkame eakate kõnniringidega

Laiendame heaolumeistrite kättesaadavust ja jätkame eakate kõnniringidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kujundame Kutsehariduskeskusest kaasaegse kompetentsikeskuse

Kujundame Kutsehariduskeskusest kaasaegse kompetentsikeskuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kui Vabariigi Valitsus tõstab maamaksu, siis teeme kõik meist sõltuva, et see ei puudutaks valusalt tartlasi

Kui Vabariigi Valitsus tõstab maamaksu, siis teeme kõik meist sõltuva, et see ei puudutaks valusalt tartlasi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame kergliiklusteede piirded ja märgistused

Korrastame kergliiklusteede piirded ja märgistused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame rahvaküsitlusi tartlaste jaoks olulistes küsimustes, näiteks Keskpargi tuleviku kujundamisel

Korraldame rahvaküsitlusi tartlaste jaoks olulistes küsimustes, näiteks Keskpargi tuleviku kujundamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koristame linnaruumist autoromud, mis hõivavad asjatult parkimiskohti

Koristame linnaruumist autoromud, mis hõivavad asjatult parkimiskohti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kindlustame tänavatööde kvaliteedi

Kindlustame tänavatööde kvaliteedi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kindlustame kultuuripealinn Tartu 2024 programmi eeskujuliku läbiviimise!

Kindlustame kultuuripealinn Tartu 2024 programmi eeskujuliku läbiviimise!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kindlustame koolide tugiteenused (sh psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi) kättesaadavuse koolides

Kindlustame koolide tugiteenused (sh psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi) kättesaadavuse koolides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kindlustame kõigile Tartu lastele kodu- või vanemate töökoha lähedase lastehoiuteenuse

Kindlustame kõigile Tartu lastele kodu- või vanemate töökoha lähedase lastehoiuteenuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kindlustame keelekümblusõppe võimalusi kõigile Tartu lastele alates lasteaiast

Kindlustame keelekümblusõppe võimalusi kõigile Tartu lastele alates lasteaiast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kehtestame tasuta ühistranspordi linnas!

Kehtestame tasuta ühistranspordi linnas!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame senisest enam Tartu ülikoolide potentsiaali linnaelu kujundamisel

Kasutame senisest enam Tartu ülikoolide potentsiaali linnaelu kujundamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame interaktiivseid ja nutikaid lahendusi, et tutvustada Tartu ajaloolisi hooneid

Kasutame interaktiivseid ja nutikaid lahendusi, et tutvustada Tartu ajaloolisi hooneid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käsitleme huviharidust ja -tegevust haridustee osana

Käsitleme huviharidust ja -tegevust haridustee osana.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kärbime bürokraatiat, et asjaajamine oleks lihtne ja kiire

Kärbime bürokraatiat, et asjaajamine oleks lihtne ja kiire.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaotame lasteaia kohatasu nelja aasta jooksul koostöös keskvalitsusega

Kaotame lasteaia kohatasu nelja aasta jooksul koostöös keskvalitsusega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasajastame pidevalt linnaliinibussigraafikuid ja tihendame liine, et need vastaksid päriselt inimeste vajadustele

Kaasajastame pidevalt linnaliinibussigraafikuid ja tihendame liine, et need vastaksid päriselt inimeste vajadustele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame paremate sportlaste ja treenerite toetamist heade tulemuste saavutamise nimel

Jätkame paremate sportlaste ja treenerite toetamist heade tulemuste saavutamise nimel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame ja tõhustame koostööd erinevate kirikukogudustega ja rahvuslike kultuuriseltsidega

Jätkame ja tõhustame koostööd erinevate kirikukogudustega ja rahvuslike kultuuriseltsidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätame ehitamata ebaõnnestunud projekti nn Südalinna Kultuurikeskuse hoides sellega kokku 60 000 000 eurot ehituskulusid, sh linna omaosalus 10 000 000 eurot, ja igal aastal vähemalt 2 000 000 eurot ülalpidamiskulusid

Jätame ehitamata ebaõnnestunud projekti nn Südalinna Kultuurikeskuse hoides sellega kokku 60 000 000 eurot ehituskulusid, sh linna omaosalus 10 000 000 eurot, ja igal aastal vähemalt 2 000 000 eurot ülalpidamiskulusid. Leiame selleks hoopis kordades odavama lahenduse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoogustame munitsipaalehitust, et tagada noortele spetsialistidele elukoht

Hoogustame munitsipaalehitust, et tagada noortele spetsialistidele elukoht.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Elavdame Emajõe, Peipsi, Võrtsjärve vesikonnaga seotud kultuuri

Elavdame Emajõe, Peipsi, Võrtsjärve vesikonnaga seotud kultuuri.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame välja ühtse kergliiklusteede võrgustiku, et linna ühest otsast saaks kergliigelda 15-minutiga

Ehitame välja ühtse kergliiklusteede võrgustiku, et linna ühest otsast saaks kergliigelda 15-minutiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Tartu Kutsehariduskeskusele tehnikamaja

Ehitame Tartu Kutsehariduskeskusele tehnikamaja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame pilootprojektina betoonkattega tänavaristmiku

Ehitame pilootprojektina betoonkattega tänavaristmiku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Edendame Tartut kui ülikoolilinna, kus asuvad parimad õppe- ja praktikavõimalused

Edendame Tartut kui ülikoolilinna, kus asuvad parimad õppe- ja praktikavõimalused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame Tartu - Pihkva veetee, kui seda võimaldavad rahvusvahelised suhted

Avame Tartu - Pihkva veetee, kui seda võimaldavad rahvusvahelised suhted.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Emajõe ja Peipsi järve veeturismi

Arendame Emajõe ja Peipsi järve veeturismi. Rahvusvaheliste suhete paranedes taastame Tartu - Pihkva jõeliini.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname süstemaatiliselt igale inimesele arusaadavas keeles ülevaadet linna rahalisest olukorrast

Anname süstemaatiliselt igale inimesele arusaadavas keeles ülevaadet linna rahalisest olukorrast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame teenuskodude ehk seeniorite majade ehitusega

Alustame teenuskodude ehk seeniorite majade ehitusega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame linnale omanikutulu tootvate rohe projektidega, nt tuulepark, päikeseenergia pargid

Alustame linnale omanikutulu tootvate rohe projektidega, nt tuulepark, päikeseenergia pargid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame läbirääkimisi Tartu linna ümbritsevate valdadega, et moodustada Suur-Tartu omavalitsus

Alustame läbirääkimisi Tartu linna ümbritsevate valdadega, et moodustada Suur-Tartu omavalitsus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame tagada turvalist ja ohutut Tartu ööelu

Aitame tagada turvalist ja ohutut Tartu ööelu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame korteriühistutel lahendada parkimisprobleeme

Aitame korteriühistutel lahendada parkimisprobleeme.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame korrastada kortermajade sisehoove

Aitame korrastada kortermajade sisehoove.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa tuleohtlike kodude turvalisemaks muutmisel

Aitame kaasa tuleohtlike kodude turvalisemaks muutmisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa eakate digioskuste arendamisele

Aitame kaasa eakate digioskuste arendamisele. Korraldame selleks vajalikke kursusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram