Teema

Keskerakonna rahandus- ja maksundusprogramm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 28
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

28

Hoiame Eesti rahanduspoliitikas kindlat ning stabiilset joont

Hoiame Eesti rahanduspoliitikas kindlat ning stabiilset joont. Riigi rahandusstrateegia peab olema jätkusuutlik, riigivõlg tuleb hoida stabiilsena ning laenuraha tohib kasutada riiklikult olulisteks investeeringuteks ja majanduse elavdamiseks.

Toetame riigieelarve laiapõhjalist revideerimist, et vaadata üle riigi kulude optimaalne planeerimine

Toetame riigieelarve laiapõhjalist revideerimist, et vaadata üle riigi kulude optimaalne planeerimine.

Rakendame vähemalt 20 miljoni euro ulatuses kaasava riigieelarve põhimõtet

Rakendame vähemalt 20 miljoni euro ulatuses kaasava riigieelarve põhimõtet.

Viime läbi kodanikupalga pilootprojekt mõnes regioonis või omavalitsuses

Viime läbi kodanikupalga pilootprojekt mõnes regioonis või omavalitsuses.

Tõstame keskmise vanaduspensioni koos indekseerimisega ja erakorraliste pensionitõusudega vähemalt 1000 euroni aastaks 2027

Vähendame lõhet keskmise pensioni ja palga vahel. Tõstame keskmise vanaduspensioni koos indekseerimisega ja erakorraliste pensionitõusudega vähemalt 1000 euroni aastaks 2027.

Suuname laekuvatest keskkonnatasudest suurem osa kohalikele omavalitsustele

Suuname laekuvatest keskkonnatasudest suurem osa kohalikele omavalitsustele. Eraldame senisest suurema osa põlevkivi ressursitasust Ida-Virumaa omavalitsustele.

Eraldame senisest suurema osa põlevkivi ressursitasust Ida-Virumaa omavalitsustele

Suuname laekuvatest keskkonnatasudest suurem osa kohalikele omavalitsustele. Eraldame senisest suurema osa põlevkivi ressursitasust Ida-Virumaa omavalitsustele.

Analüüsime taluvustasu maksmise laiendamist erinevates valdkondades

Analüüsime taluvustasu maksmise laiendamist erinevates valdkondades.

Loome kõiki krediidiasutusi ja -andjaid ühendav riiklik krediidiandmete register

Loome kõiki krediidiasutusi ja -andjaid ühendav riiklik krediidiandmete register.

Suurendame riiklikku järelevalvet tarbijakrediiti pakkuvate ettevõtete üle ning tõsta tarbijate teadlikkust krediiditeenuste osas

Suurendame riiklikku järelevalvet tarbijakrediiti pakkuvate ettevõtete üle ning tõsta tarbijate teadlikkust krediiditeenuste osas.

Võrdsustame tulumaksuvaba miinimum Eestis kehtiva alampalga määraga

Võrdsustame tulumaksuvaba miinimum Eestis kehtiva alampalga määraga. Maksumuudatus jätab väiksemat ja keskmist sissetulekut teenivatele inimestele aastas kätte kuni 1100 eurot rohkem.

Kehtestame õiglane ja lihtne kolmeastmeline tulumaksusüsteem

Kõigile kehtib alampalga suurune tulumaksuvabastus. Alampalgast kuni kahe keskmise palgani saadavat tulu maksustatakse 20-protsendilise tulumaksumääraga. Kahte keskmist palka ületavat tuluosa maksustatakse 30-protsendilise tulumaksumääraga.

Toetame sotsiaalmaksulae kehtestamist, et soodustada kõrgepalgaliste töökohtade loomist

Toetame sotsiaalmaksulae kehtestamist, et soodustada kõrgepalgaliste töökohtade loomist.

Algatame tööandjapensioni seadustamine

Algatada tööandjapensioni seadustamine.

Võimaldame täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni

Võimaldada täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni. Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda.

Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda

Võimaldada täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni. Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda.

Kehtestame jagamismajanduses loodud töökohtade aus ja läbipaistev maksustamine

Kehtestame jagamismajanduses loodud töökohtade aus ja läbipaistev maksustamine.

Rakendame Eestis tegutsevate suurkorporatsioonide maksustamist siin teenitud tulult

Rakendame Eestis tegutsevate suurkorporatsioonide maksustamist siin teenitud tulult. Eesti inimeste raha ei tohi liikuda meie majandusest välja.

Analüüsime kogu senist aktsiisipoliitikat ning ühtlustada see lähiriikidega

Analüüsime kogu senist aktsiisipoliitikat ning ühtlustada see lähiriikidega.

Langetame ravimite käibemaksu

Langetame ravimite ja toidukaupade käibemaksu. Alandame ravimite käibemaksu määra üheksalt protsendilt viiele ning vabastame retseptiravimid käibemaksust.

Langetame toidukaupade käibemaksu

Alandame toiduainete käibemaksu määra kahekümnelt protsendilt viiele protsendile, et aidata pidurdada toiduainete kiiret hinnatõusu.

Turismisektori konkurentsivõime tõstmiseks vähendada toitlustusteenuste käibemaksu hotellindusega samale tasemele

Turismisektori konkurentsivõime tõstmiseks vähendada toitlustusteenuste käibemaksu hotellindusega samale tasemele.

Vähendame raamatute ja e-raamatute käibemaksumäära viiele protsendile

Vähendame raamatute ja e-raamatute käibemaksumäära viiele protsendile.

Muudame dividendidelt kogutud tulumaksu jaotust nii, et osa laekuvast maksutulust läheks maksumaksja elukohajärgse omavalitsuse eelarvesse

Muudame dividendidelt kogutud tulumaksu jaotust nii, et osa laekuvast maksutulust läheks maksumaksja elukohajärgse omavalitsuse eelarvesse.

Laiendame kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat. Anname kohalikele omavalitsustele võimaluse kehtestada kohaliku maksuna turismimaks

Laiendame kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat. Anname kohalikele omavalitsustele võimaluse kehtestada kohaliku maksuna turismimaks.

Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas

Suurendame tööandja maksuvabastust töötaja tervise edendamiseks tehtavatelt kulutustelt. Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas.

Suuname hiigelkasumeid teenivad kommertspangad senisest rohkem panustama riigikassasse ja osalema ühiskondlikes programmides

Suuname hiigelkasumeid teenivad kommertspangad senisest rohkem panustama riigikassasse ja osalema ühiskondlikes programmides.

Suurendame järgmise nelja aasta jooksul alampalka, et Eesti kehtiv alampalk oleks üle 1000 euro kuus

Suurendame järgmise nelja aasta jooksul alampalka, et Eesti kehtiv alampalk oleks üle 1000 euro kuus.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram