Teema

Keskerakonna rahvastikuprogramm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 31
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

31

Seame esikohale Eesti rahvaarvu kasvamine

Seame esikohale Eesti rahvaarvu kasvamine, pöörame senisest enam tähelepanu laste sündivusele.

Hoiame eesti keelt, kultuuri ning pärandit, et tagada eestluse säilimine ja edasiviiv areng põlvest põlve

Hoiame eesti keelt, kultuuri ning pärandit, et tagada eestluse säilimine ja edasiviiv areng põlvest põlve.

Rajame lipuväljakuid ning jätkata peatänavate ja keskväljakute projektidega üle Eesti

Rajame lipuväljakuid ning jätkata peatänavate ja keskväljakute projektidega üle Eesti.

Toetame Eesti majade tegevust välismaal, et tagada meie kultuuri ja keele säilimine väliseestlaste hulgas

Toetame Eesti majade tegevust välismaal, et tagada meie kultuuri ja keele säilimine väliseestlaste hulgas.

Laiendame ja mitmekesistada eesti keele õppimise võimalusi välismaal

Laiendame ja mitmekesistada eesti keele õppimise võimalusi välismaal.

Lihtsustame eestlaste tagasipöördumist kodumaale

Lihtsustame eestlaste tagasipöördumist kodumaale. Tagame tagasipöördujatele koostöös riigi ja omavalitsustega toetavad teenused.

Langetame kandideerimisiga Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale

Langetame kandideerimisiga Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale.

Tagame noortele võimalus saada oma kodu soetamiseks eluasemelaenu riigi käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta

Tagame noortele võimalus saada oma kodu soetamiseks eluasemelaenu riigi käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta.

Pöörame erilist tähelepanu noortele, kes lähevad välismaale õppima, et säiliks side kodumaaga

Pöörame erilist tähelepanu noortele, kes lähevad välismaale õppima, et säiliks side kodumaaga. Aitame neid integreerida Eesti välissuhtluse võrgustikku.

Võimaldame igale üldhariduskooli õpilasele üks tasuta spordi- või huvialaring oma kooli juures

Võimaldame igale üldhariduskooli õpilasele üks tasuta spordi- või huvialaring oma kooli juures ning pakkuda vähekindlustatud lastele võimaluse osaleda tasuta suvelaagrites.

Pakkume vähekindlustatud lastele võimaluse osaleda tasuta suvelaagrites

Võimaldame igale üldhariduskooli õpilasele üks tasuta spordi- või huvialaring oma kooli juures ning pakkuda vähekindlustatud lastele võimaluse osaleda tasuta suvelaagrites.

Toetame noorte teadlikkust liikumise vajalikkusest ning arendame liikumisharrastuse kättesaadavust igas piirkonnas

Toetame noorte teadlikkust liikumise vajalikkusest ning arendame liikumisharrastuse kättesaadavust igas piirkonnas

Seame riigi fookusse noorte vaimne tervis

Seame riigi fookusse noorte vaimne tervis. Tagame vajalike tugiteenuste kättesaadavuse, rahastuse ja kvaliteedi.

Suurendame noortevolikogude ja noorteühenduste rolli ühiskonnas läbi laiema kaasatuse

Suurendame noortevolikogude ja noorteühenduste rolli ühiskonnas läbi laiema kaasatuse.

Toetame puuetega noorte aktiivseid eluviise tagamaks neile võimalused osaleda täisväärtuslikult ühiskonnas

Toetame puuetega noorte aktiivseid eluviise tagamaks neile võimalused osaleda täisväärtuslikult ühiskonnas.

Tagame igale noorele võimalus saada noorsoo-, tugi- ning karjäärinõustaja teenust

Tagame igale noorele võimalus saada noorsoo-, tugi- ning karjäärinõustaja teenust. Aitame kohalikel omavalitsustel arendada mobiilse- ja tänavanoorsootöö teenust, et pakkuda riskinoortele arenguvõimalusi neile turvalises keskkonnas.

Aitame kohalikel omavalitsustel arendada mobiilse- ja tänavanoorsootöö teenust

Tagame igale noorele võimalus saada noorsoo-, tugi- ning karjäärinõustaja teenust. Aitame kohalikel omavalitsustel arendada mobiilse- ja tänavanoorsootöö teenust, et pakkuda riskinoortele arenguvõimalusi neile turvalises keskkonnas.

Toetame õpilasmaleva tegevuse laiendamist ning kaasame noori vabatahtlikku töösse.

Toetame õpilasmaleva tegevuse laiendamist, et pakkuda rohkematele noortele töövõimalusi. Kaasame noori vabatahtlikku töösse.

Säilitame lihtsustatud kodakondsuse andmine puuetegaa inimestele ja vanaduspensionäridele

Säilitame lihtsustatud kodakondsuse andmine puuetegaa inimestele ja vanaduspensionäridele.

Võimaldame Eestis elavatel määratlemata kodakondsusega inimestel taotleda kodakondsust lihtsustatud tingimustel

Võimaldame alaliselt Eestis elavatel määratlemata kodakondsusega inimestel, kes on ise elanud, või nende vanemad või vanavanemad on elanud Eestis enne 20. augustit 1991, taotleda kodakondsust lihtsustatud tingimustel.

Lubame mitmikkodakondsust Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidega

Lubame mitmikkodakondsust Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidega.

Pakkume Eesti kodakondsuse taotlejatele tasuta eesti keele kursusi ja tasustatud õppepuhkust keele õppimiseks

Pakkume Eesti kodakondsuse taotlejatele tasuta eesti keele kursusi ja tasustatud õppepuhkust keele õppimiseks.

Aitame kaasa siia saabunud sõjapõgenike ühiskonda lõimumisele

Aitame kaasa siia saabunud sõjapõgenike ühiskonda lõimumisele. Pakume neile kvaliteetseid riigiteenuseid, arvestades meie riigi võimekust.

Toetame rahvuslike kogukondade suuremat integreeritust Eesti ühiskonda

Toetame rahvuslike kogukondade suuremat integreeritust Eesti ühiskonda.

Jätkame rahvusvähemuste kultuuriseltside ja pühapäevakoolide toetamist

Väärtustame kõiki siinseid rahvuskultuure. Jätkame rahvusvähemuste kultuuriseltside ja pühapäevakoolide toetamist.

Loome riiklik nõuandev rahvusvähemuste konsultatiivnõukogu Vabariigi Valitsuse juurde

Loome riiklik nõuandev rahvusvähemuste konsultatiivnõukogu Vabariigi Valitsuse juurde.

Tagame mittekodanike ja alalise elamisloaga kolmandate riikide kodanike hääletamisõigus kohalike omavalitsuste valimistel

Tagame mittekodanike ja alalise elamisloaga kolmandate riikide kodanike hääletamisõigus kohalike omavalitsuste valimistel.

Tagame kõigile soovijatele tasuta eesti keele õpe

Tagame kõigile soovijatele tasuta eesti keele õpe.

Arendame eraldi koolitussüsteem, mis tagab erinevatele elukutsetele ja tegevusvaldkondadele vastavad eesti keele kursused

Arendame eraldi koolitussüsteem, mis tagab erinevatele elukutsetele ja tegevusvaldkondadele vastavad eesti keele kursused.

Edendame aktiivsemalt avaliku sektori tööhõive võimalusi muukeelsele elanikkonnale

Edendame aktiivsemalt avaliku sektori tööhõive võimalusi muukeelsele elanikkonnale.

Parandame avaliku sektoriga suhtlemiseks loodud e-keskkondade tõlget teistesse keeltesse

Parandame avaliku sektoriga suhtlemiseks loodud e-keskkondade tõlget teistesse keeltesse.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram