Teema

Keskerakonna regionaalprogramm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 46
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

46

Tagame riiklikult omavalitsustele võimalused ja vahendid kohaliku sotsiaalse ning tehnilise taristu korrashoiuks ja arenguks

Tagame riiklikult omavalitsustele võimalused ja vahendid kohaliku sotsiaalse ning tehnilise taristu korrashoiuks ja arenguks.

Arendame maakonnakeskusi ja piirkondlikke tõmbekeskusi

Arendame maakonnakeskusi ja piirkondlikke tõmbekeskusi. Keskuste arenguvõimest sõltub kogu maakonna areng.

Toetame kaugemaid piirkondi teiste piirkondadega samaväärse tehnilise taristu rajamisel

Toetame kaugemaid piirkondi nende asendist tulenevate sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamisel ning teiste piirkondadega samaväärse tehnilise taristu rajamisel.

Seisame selle eest, et kiirabi-, politsei- ja päästeteenused oleksid kõigis piirkondades kättesaadavad, tõstmaks inimeste turvatunnet

Seisame selle eest, et kiirabi-, politsei- ja päästeteenused oleksid kõigis piirkondades kättesaadavad, tõstmaks inimeste turvatunnet.

Soodustame ettevõtluse arengut ja töökohtade loomist piirkondades läbi regionaalprogrammide, toetuste ning riiklike tagatiste

Soodustame ettevõtluse arengut ja töökohtade loomist piirkondades läbi regionaalprogrammide, toetuste ning riiklike tagatiste.

Rakendame regionaalarengu tegevuskava

Rakendame regionaalarengu tegevuskava, milles kõik riiklikud meetmed peavad olema prioriseeritud piirkondade arengule. Langetame omaosalust ja pakume soodsamaid tingimusi inimestele, ettevõtetele ja omavalitsustele projektides osalemiseks.

Langetame omaosalust ja pakume soodsamaid tingimusi inimestele, ettevõtetele ja omavalitsustele projektides osalemiseks

Langetame omaosalust ja pakume soodsamaid tingimusi inimestele, ettevõtetele ja omavalitsustele projektides osalemiseks

Jätkame tasuta maakondliku ühistranspordiga

Seisame kohalike inimeste reaalsetele vajadustele vastava ühistranspordi korralduse eest – jätkame tasuta maakondliku ühistranspordiga. Meie eesmärk on mõistlik, elanike vajadustele vastav transpordikorraldus, hajaasustusega piirkondades tuleb rakendada nõudepõhist transporti.

Arendame Eesti e-riigi teenuseid tagamaks nende turvalisus ja jätkusuutlikkus

Arendame Eesti e-riigi teenuseid tagamaks nende turvalisus ja jätkusuutlikkus. Rakendame rohkem nn ühe ukse lahendusi, kus riigile esitatud andmeid ei peaks elanikud ja ettevõtted korduvalt esitama.

Rakendame rohkem nn ühe ukse lahendusi

Arendame Eesti e-riigi teenuseid tagamaks nende turvalisus ja jätkusuutlikkus. Rakendame rohkem nn ühe ukse lahendusi, kus riigile esitatud andmeid ei peaks elanikud ja ettevõtted korduvalt esitama.

Pakkume kvaliteetset, taskukohast ning kiiret laevaühendust mandri ja suur- ning väikesaarte vahel

Pakkume kvaliteetset, taskukohast ning kiiret laevaühendust mandri ja suur- ning väikesaarte vahel. Ostame mandri ning suur- ja väikesaarte vaheliseks ühenduseks uued laevad.

Ostame mandri ning suur- ja väikesaarte vaheliseks ühenduseks uued laevad

Pakkume kvaliteetset, taskukohast ning kiiret laevaühendust mandri ja suur- ning väikesaarte vahel. Ostame mandri ning suur- ja väikesaarte vaheliseks ühenduseks uued laevad.

Tagame kvaliteetne ja mugav eestisisene lennuühendus

Tagame kvaliteetne ja mugav eestisisene lennuühendus.

Toetame kohalike sadamate ja muulide rajamist ning korrastamist

Toetame kohalike sadamate ja muulide rajamist ning korrastamist. Peame oluliseks liikuda edasi riigi ja erasektori koostöös Sillamäe reisiterminali rajamisega, et elavdada sealse piirkonna majandust.

Liikume edasi riigi ja erasektori koostöös Sillamäe reisiterminali rajamisega

Toetame kohalike sadamate ja muulide rajamist ning korrastamist. Peame oluliseks liikuda edasi riigi ja erasektori koostöös Sillamäe reisiterminali rajamisega, et elavdada sealse piirkonna majandust.

Jätkame koostöös kohalike omavalitsustega riiklikult toetatud üürielamute programmi

Jätkame koostöös kohalike omavalitsustega riiklikult toetatud üürielamute programmi, et tagada inimestele kvaliteetne ja taskukohane elamispind.

Jätkame sotsiaaleluruumide loomist üle Eesti

Jätkame sotsiaaleluruumide loomist üle Eesti.

Toetame elamuaseme soetamist ja renoveerimist riikliku laenugarantiiga, korterelamute rekonstrueerimist maapiirkondades väiksema omaosaluse ja riiklike laenudega

Toetame elamuaseme soetamist ja renoveerimist riikliku laenugarantiiga, korterelamute rekonstrueerimist maapiirkondades väiksema omaosaluse ja riiklike laenudega.

Jätkame regionaalsete kolledžite toetamist riigieelarvest

Jätkame regionaalsete kolledžite toetamist riigieelarvest. Loome riigigümnaasiumite juurde õppekodud.

Loome riigigümnaasiumite juurde õppekodud.

Jätkame regionaalsete kolledžite toetamist riigieelarvest. Loome riigigümnaasiumite juurde õppekodud.

Tagame, et kogu riik oleks kaetud kaasaegsel tasemel ülikiire internetiga

Tagame, et kogu riik oleks kaetud kaasaegsel tasemel ülikiire internetiga. Kiirendame „viimase miili“ programmi ning täiendame hajaasustuse programmi kiire internetiühenduse toetusega. Peame vajalikuks, et ülikiire internet jõuaks koduukseni taskukohase hinnaga.

Kiirendame „viimase miili“ programmi ning täiendame hajaasustuse programmi kiire internetiühenduse toetusega

Tagame, et kogu riik oleks kaetud kaasaegsel tasemel ülikiire internetiga. Kiirendame „viimase miili“ programmi ning täiendame hajaasustuse programmi kiire internetiühenduse toetusega. Peame vajalikuks, et ülikiire internet jõuaks koduukseni taskukohase hinnaga.

Peame vajalikuks, et ülikiire internet jõuaks koduukseni taskukohase hinnaga

Tagame, et kogu riik oleks kaetud kaasaegsel tasemel ülikiire internetiga. Kiirendame „viimase miili“ programmi ning täiendame hajaasustuse programmi kiire internetiühenduse toetusega. Peame vajalikuks, et ülikiire internet jõuaks koduukseni taskukohase hinnaga.

Toetame energiasäästlikke lahendusi kõigis valdkondades, sh lokaalseid energiatootmise allikaid, mille liitumist võrkudesse tuleb rahaliselt toetada

Toetame energiasäästlikke lahendusi kõigis valdkondades, sh lokaalseid energiatootmise allikaid, mille liitumist võrkudesse tuleb rahaliselt toetada. Võtame sihiks riigipoolsete investeeringute ning fondirahastuse kaasamisega tugevdada põhi- ja jaotusvõrgu kiiret arendamist, mis tagaks kõigile energiatootjatele juurdepääsu elektrivõrgule.

Võtame sihiks tugevdada põhi- ja jaotusvõrgu kiiret arendamist, mis tagaks kõigile energiatootjatele juurdepääsu elektrivõrgule

Toetame energiasäästlikke lahendusi kõigis valdkondades, sh lokaalseid energiatootmise allikaid, mille liitumist võrkudesse tuleb rahaliselt toetada. Võtame sihiks riigipoolsete investeeringute ning fondirahastuse kaasamisega tugevdada põhi- ja jaotusvõrgu kiiret arendamist, mis tagaks kõigile energiatootjatele juurdepääsu elektrivõrgule.

Rakendame maapiirkonna ettevõtjatele investeeringutoetusi ja -tagatisi kinnisvara madalast hinnast tuleneva takistuse kõrvaldamiseks

Rakendame maapiirkonna ettevõtjatele investeeringutoetusi ja -tagatisi kinnisvara madalast hinnast tuleneva takistuse kõrvaldamiseks.

Ehitame välja Peipsi-äärne kergliiklustee, mis kulgeks Vasknarvast Värskani, et luua uus arenguperspektiiv sealsele piirkonnale

Ehitame välja Peipsi-äärne kergliiklustee, mis kulgeks Vasknarvast Värskani, et luua uus arenguperspektiiv sealsele piirkonnale.

Jätkame ajalehtede kojukande toetamist riiklikult, et tagada elanike parem informeeritus

Jätkame ajalehtede kojukande toetamist riiklikult, et tagada elanike parem informeeritus.

Kohalike omavalitsuste osakaalu suurendamist Eesti elu korraldamisel

Kohalike omavalitsuste osakaalu suurendamist Eesti elu korraldamisel. Suurendame omavalitsuste otsustusõigust ning jätkame kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamist. Kohalikel omavalitsustel peab olema piisav rahaline ressurss oma ülesannete täitmiseks.

Suurendame omavalitsuste otsustusõigust

Kohalike omavalitsuste osakaalu suurendamist Eesti elu korraldamisel. Suurendame omavalitsuste otsustusõigust ning jätkame kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamist. Kohalikel omavalitsustel peab olema piisav rahaline ressurss oma ülesannete täitmiseks.

Jätkame kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamist

Kohalike omavalitsuste osakaalu suurendamist Eesti elu korraldamisel. Suurendame omavalitsuste otsustusõigust ning jätkame kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamist. Kohalikel omavalitsustel peab olema piisav rahaline ressurss oma ülesannete täitmiseks.

Eraldame riigieelarvest lisaraha kohalike teede ja linnatänavate remondiks ning hoolduseks

Eraldame riigieelarvest lisaraha kohalike teede ja linnatänavate remondiks ning hoolduseks.

Kiirendame kruusakattega riigiteede mustkatte alla viimist, selleks eraldame riigieelarvest igal aastal 25 miljonit eurot

Kiirendame kruusakattega riigiteede mustkatte alla viimist, selleks eraldame riigieelarvest igal aastal 25 miljonit eurot.

Rakendame riigieelarves eraldi toetusmeede kohalikele omavalitsustele ettevõtlusega seotud teede korrastamiseks

Rakendame riigieelarves eraldi toetusmeede kohalikele omavalitsustele ettevõtlusega seotud teede korrastamiseks, eesmärgiga aidata ettevõtlust erinevates Eesti regioonides.

Suuname laekuvatest keskkonnatasudest suurem osa kohalikele omavalitsustele

Suuname laekuvatest keskkonnatasudest suurem osa kohalikele omavalitsustele. Analüüsime taluvustasu maksmise laiendamist erinevates valdkondades.

Analüüsime taluvustasu maksmise laiendamist erinevates valdkondades

Suuname laekuvatest keskkonnatasudest suurem osa kohalikele omavalitsustele. Analüüsime taluvustasu maksmise laiendamist erinevates valdkondades.

Muutume kortermajad ligipääsetavaks piiratud liikumisvõimega inimestele

Muutume kortermajad üle Eesti koostöös kohalike omavalitsustega ligipääsetavaks piiratud liikumisvõimega inimestele. Käivitame pilootprojektid liftide ehitamiseks 5-korruselistesse majadesse ja muudame 9- ning 14-korruselised majad liftini ligipääsetavateks.

Muudame jäätmeseadust selliselt, et kohalik omavalitsus saaks pakkuda oma elanikele kvaliteetsemat korraldatud jäätmeveo teenust

Muutume jäätmeseadust selliselt, et kohalik omavalitsus saaks pakkuda oma elanikele kvaliteetsemat korraldatud jäätmeveo teenust.

Jätkame omavalitsuste puhta vee- ja reoveevõrgu renoveerimist ning arendamist

Jätkame omavalitsuste puhta vee- ja reoveevõrgu renoveerimist ning arendamist.

Toetame kohalike omavalitsuste ühistegevuse võimekust maakonna ulatusega ülesannete ühiseks täitmiseks ja arengu kavandamiseks

Toetame kohalike omavalitsuste ühistegevuse võimekust maakonna ulatusega ülesannete ühiseks täitmiseks ja arengu kavandamiseks.

Suurendame kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksuse õigusi

Suurendame kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksuse õigusi.

Toetame riigipalgaliste töökohtade loomist kõigis Eesti piirkondades

Toetame riigipalgaliste töökohtade loomist kõigis Eesti piirkondades. Soodustame paindlikumaid töövorme avalikus sektoris, arvestades piirkondlikku eripära.

Jätkame riigimajade ehitamist maakonnakeskustesse

Jätkame riigimajade ehitamist maakonnakeskustesse. Tagame riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste teenuste kvaliteetsema ja parema kättesaadavuse.

Liikume edasi sarnaseid funktsioone täitvate riigiasutuste ja –ametite liitmisega, et pakkuda paremaid teenuseid

Liikume edasi sarnaseid funktsioone täitvate riigiasutuste ja –ametite liitmisega, et pakkuda paremaid teenuseid.

Vähendame bürokraatiat ning vaadata üle inimeste ja ettevõtete suhtlusvõimalused avaliku sektoriga

Vähendame bürokraatiat ning vaadata üle inimeste ja ettevõtete suhtlusvõimalused avaliku sektoriga. Andmete kiirem kättesaadavus peab olema iga riigiasutuse ja ameti prioriteet.

Arendame avalikus sektoris olevate andemete ristkasutust, vähendamaks andmete küsimise dubleerimist

Arendame avalikus sektoris olevate andemete ristkasutust, vähendamaks andmete küsimise dubleerimist.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram