Teema

Keskerakonna spordiprogramm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 41
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

41

Asendame tänased stipendiumid spordisüsteemis sportlase palgaga, mis tagaks sinna juurde käivad sotsiaalgarantiid

Asendame tänased stipendiumid spordisüsteemis sportlase palgaga, mis tagaks sinna juurde käivad sotsiaalgarantiid.

Võimaldame igale üldhariduskooli õpilasele üks tasuta spordi- või huvialaring oma kooli juures

Võimaldame igale üldhariduskooli õpilasele üks tasuta spordi- või huvialaring oma kooli juures.

Seame riiklikuks prioriteediks inimeste vaimne ja füüsiline tervis

Seame riiklikuks prioriteediks inimeste vaimne ja füüsiline tervis. Eesmärgi täitmiseks propageerime üle riigi liikuvat ning sportlikku eluviisi.

Tõstame kutsekvalifikatsiooniga treenerite palka, võrdsustades nende palgad vähemalt õpetajate miinimummääraga

Tõstame kutsekvalifikatsiooniga treenerite palka, võrdsustades nende palgad vähemalt õpetajate miinimummääraga.

Toetame liikumisharrastuse kontseptsiooni elluviimist

Toetame liikumisharrastuse kontseptsiooni elluviimist. Toetame kohalikke omavalitsusi kergliiklusteede ja terviseradade võrgustike loomisel. Rajame üle Eesti multifunktsionaalseid avalikus kasutuses olevaid spordiväljakuid.

Toetame kohalikke omavalitsusi kergliiklusteede ja terviseradade võrgustike loomisel

Toetame liikumisharrastuse kontseptsiooni elluviimist. Toetame kohalikke omavalitsusi kergliiklusteede ja terviseradade võrgustike loomisel. Rajame üle Eesti multifunktsionaalseid avalikus kasutuses olevaid spordiväljakuid.

Rajame üle Eesti multifunktsionaalseid avalikus kasutuses olevaid spordiväljakuid

Toetame liikumisharrastuse kontseptsiooni elluviimist. Toetame kohalikke omavalitsusi kergliiklusteede ja terviseradade võrgustike loomisel. Rajame üle Eesti multifunktsionaalseid avalikus kasutuses olevaid spordiväljakuid.

Arendame ja toetame regionaalseid tervisespordikeskusi igas Eesti suuremas regioonis

Arendame ja toetame regionaalseid tervisespordikeskusi igas Eesti suuremas regioonis. Arendame lõpuni Lõuna-Eestis Kääriku ja Tehvandi spordibaasid, Lääne-Eestis Palivere spordikompleksi ning alustame Põhja- Eesti piirkonda uue riikliku spordikeskuse rajamist.

Arendame lõpuni Lõuna-Eestis Kääriku ja Tehvandi spordibaasid

Arendame ja toetame regionaalseid tervisespordikeskusi igas Eesti suuremas regioonis. Arendame lõpuni Lõuna-Eestis Kääriku ja Tehvandi spordibaasid, Lääne-Eestis Palivere spordikompleksi ning alustame Põhja- Eesti piirkonda uue riikliku spordikeskuse rajamist.

Arendame Lääne-Eestis Palivere spordikompleksi

Arendame ja toetame regionaalseid tervisespordikeskusi igas Eesti suuremas regioonis. Arendame lõpuni Lõuna-Eestis Kääriku ja Tehvandi spordibaasid, Lääne-Eestis Palivere spordikompleksi ning alustame Põhja- Eesti piirkonda uue riikliku spordikeskuse rajamist.

Alustame Põhja- Eesti piirkonda uue riikliku spordikeskuse rajamist

Arendame ja toetame regionaalseid tervisespordikeskusi igas Eesti suuremas regioonis. Arendame lõpuni Lõuna-Eestis Kääriku ja Tehvandi spordibaasid, Lääne-Eestis Palivere spordikompleksi ning alustame Põhja- Eesti piirkonda uue riikliku spordikeskuse rajamist.

Soodustame ettevõtete seas sponsorluse pakkumist nii harrastus- kui ka tippspordile läbi maksuerisuste tegemise

Soodustame ettevõtete seas sponsorluse pakkumist nii harrastus- kui ka tippspordile läbi maksuerisuste tegemise. Spordi rahastamine peab suurenema nii avaliku kui ka erasektori osalusel.

Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas

Suurendame tööandja maksuvabastust töötaja tervise edendamiseks tehtavatelt kulutustelt. Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas.

Rajame Tallinnasse Eesti Spordi Maja, et koondada kokku ühte hoonesse meie erinevad spordialaliidud

Rajame Tallinnasse Eesti Spordi Maja, et koondada kokku ühte hoonesse meie erinevad spordialaliidud.

Suurendame Eesti Olümpiakomitee programmi „Team Estonia“ rahastust vähemalt ühe miljoni euro võrra igal aastal

Suurendame Eesti Olümpiakomitee programmi „Team Estonia“ rahastust vähemalt ühe miljoni euro võrra igal aastal.

Tagame spordivaldkonnale piisav rahastus, et saavutada dokumendis „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ püstitatud eesmärgid

Tagame spordivaldkonnale piisav rahastus, et saavutada dokumendis „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ püstitatud eesmärgid.

Sporditaristu rajamisel arvestame nii tippsportlaste, noorte kui ka vanemaealiste vajadustega

Sporditaristu rajamisel arvestame nii tippsportlaste, noorte kui ka vanemaealiste vajadustega.

Toetame laste liikumisaktiivsuse tõstmist koolides

Toetame laste liikumisaktiivsuse tõstmist koolides. Iga kooli kõrvale loome koostöös kohalike omavalitsustega jalgrattaparkla.

Iga kooli kõrvale loome koostöös kohalike omavalitsustega jalgrattaparkla.

Toetame laste liikumisaktiivsuse tõstmist koolides. Iga kooli kõrvale loome koostöös kohalike omavalitsustega jalgrattaparkla.

Avame koolide välispordirajatised avalikus kasutamiseks

Avame koolide välispordirajatised avalikus kasutamiseks. Avaliku sektori rahaga rajatud sporditaristu peab saama maksimaalse kasutuse.

Laiendame Eesti Olümpiakomitee projekti "Sport kooli!“

Laiendame Eesti Olümpiakomitee projekti «Sport kooli!“, eesmärgiga suurendada noorte huvi spordi ja liikumise vastu.

Toetame riiklikult Eestis täna juba toimuvaid tippspordi suurüritusi (näiteks Rally Estonia, WTA tenniseturniir jne) ning tuua siia uusi rahvusvahelisi tippspordi sündmusi

Toetame riiklikult Eestis täna juba toimuvaid tippspordi suurüritusi (näiteks Rally Estonia, WTA tenniseturniir jne) ning tuua siia uusi rahvusvahelisi tippspordi sündmusi. Läbi tippspordi ürituste paraneb Eesti kui turismiriigi maine ning külastatavus ja elavneb majandus.

Rahastame rohkem ujumise algõpetuse kursusi nii haridusasutustes kui ka täiskasvanutele

Rahastame rohkem ujumise algõpetuse kursusi nii haridusasutustes kui ka täiskasvanutele. Eesti inimeste ujumisoskus ja teadlikkus veeohutusest peab paranema.

Suuname rohkem vahendeid invaspordi arendamisse

Suuname rohkem vahendeid invaspordi arendamisse. Eesti puuetega inimeste osalus spordis peab tõusma nii harrastajate kui ka tippsportlaste seas. Meie tippsportlastel peab olema võimalus osaleda nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel võistlustel.

Taastame spordirühm kaitseväes, et arendada läbi spordi suuremat ühiskonna kaitsetahet

Taastame spordirühm kaitseväes, et arendada läbi spordi suuremat ühiskonna kaitsetahet. Oluline on tagada tippsportlastele ajateenistuse läbimiseks tingimused, mis võimaldavad neil enda erialast sportlikku vormi säilitada.

Iga Eesti maakond peab saama 2027. aastaks vähemalt ühe multifunktsionaalse sisehalli

Jätkame koostöös kohalike omavalitsuste ja Eesti Jalgpalli Liiduga multifunktsionaalsete jalgpalli sisehallide rajamist. Iga Eesti maakond peab saama 2027. aastaks vähemalt ühe multifunktsionaalse sisehalli.

Ehitame välja Pirita Velodroomile rahvusvahelistele nõuetele vastav spordikompleks koos sisetrekiga

Ehitame riigi ja erasektori koostöös välja Pirita Velodroomile rahvusvahelistele nõuetele vastav spordikompleks koos sisetrekiga.

Rajame pallimängualade rahvusvaheliste suurtvõistluste korraldamiseks vastav multifunktsionaalne sporditaristu

Rajame pallimängualade rahvusvaheliste suurtvõistluste korraldamiseks vastav multifunktsionaalne sporditaristu, et Eesti saaks korralda tiitlivõistluste valikmänge ja -turniire.

Toetame riiklikult olümpianormidele vastava ujula rajamist Tallinnasse

Toetame riiklikult olümpianormidele vastava ujula rajamist Tallinnasse.

Ehitame koostöös Kaitseministeeriumiga Tapale ujula

Ehitame koostöös Kaitseministeeriumiga Tapale ujula.

Renoveerime koostöös kohaliku omavalitsusega Narva Kreenholmi staadion ning ehitame välja sealne spordikompleks koos abihoonetega

Renoveerime koostöös kohaliku omavalitsusega Narva Kreenholmi staadion ning ehitada välja sealne spordikompleks koos abihoonetega.

Liigume edasi suusatunneli projekti ettevalmistamisega koostöös erasektoriga

Taastame Eesti kui suusariigi kuulsus ja maine. Liigume edasi suusatunneli projekti ettevalmistamisega koostöös erasektoriga.

Soodustame ekstreemspordialade arengut Eestis, et edendada harrastussporti noorte seas

Soodustame ekstreemspordialade arengut Eestis, et edendada harrastussporti noorte seas ning toetame professionaalsete ekstreemsportlaste püüdlusi saavutamaks rahvusvaheliselt häid tulemusi. Loome programmi koostöös erasektoriga ekstreemhallide rajamiseks Eesti eri piirkondadesse.

Toetame professionaalsete ekstreemsportlaste püüdlusi saavutamaks rahvusvaheliselt häid tulemusi.

Soodustame ekstreemspordialade arengut Eestis, et edendada harrastussporti noorte seas ning toetame professionaalsete ekstreemsportlaste püüdlusi saavutamaks rahvusvaheliselt häid tulemusi. Loome programmi koostöös erasektoriga ekstreemhallide rajamiseks Eesti eri piirkondadesse.

Loome programmi koostöös erasektoriga ekstreemhallide rajamiseks Eesti eri piirkondadesse

Soodustame ekstreemspordialade arengut Eestis, et edendada harrastussporti noorte seas ning toetame professionaalsete ekstreemsportlaste püüdlusi saavutamaks rahvusvaheliselt häid tulemusi. Loome programmi koostöös erasektoriga ekstreemhallide rajamiseks Eesti eri piirkondadesse.

Renoveerime koostöös kohaliku omavalitsusega rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamiseks sobiv Kadrioru staadion

Renoveerime koostöös kohaliku omavalitsusega rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamiseks sobiv Kadrioru staadion.

Arendame koostöös kohaliku omavalitsusega välja Võrumaa uisukeskus

Arendame koostöös kohaliku omavalitsusega välja Võrumaa uisukeskus.

Panustame riiklikult Tallinna „Euroopa Spordipealinn 2025“ programmi ja tegevustesse

Panustame riiklikult Tallinna „Euroopa Spordipealinn 2025“ programmi ja tegevustesse.

Tugevdame riigi rolli koostöös ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega võitlemaks dopingu ning spordivõistlustega manipuleerimise vastasesse võitlusesse

Tugevdame riigi rolli koostöös ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega võitlemaks dopingu ning spordivõistlustega manipuleerimise vastasesse võitlusesse, et tagada puhas ja aus sport.

Toetame riiklikult e-spordi arengut koostöös erasektoriga

Toetame riiklikult e-spordi arengut koostöös erasektoriga.

Tagame igale põhikooli õpilasele koolipäeva õppeprogrammi raames vähemalt 60 minutit aktiivset liikumist

Tagame igale põhikooli õpilasele koolipäeva õppeprogrammi raames vähemalt 60 minutit aktiivset liikumist.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram