Teema

Keskerakonna tervishoiu, tööturu ja sotsiaalvaldkonna programm EP valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 23
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

23

Rakendame Euroopa Sotsiaalõiguste sammast

Peame oluliseks Euroopa Sotsiaalõiguste samba rakendamisega edasi liikuda, kohandades reeglistikku muutunud olukorras

Tagame töötajate õiguste kaitse

Töötajate õigused oleksid kaitstud ning abivajajatele tagatakse kohane abi

Võitleme töötavate inimeste vaesuse vastu

Oleme seisukohal, et töötavate inimeste vaesusel ei ole kohta 21. sajandi ühiskonnas

Toetame õiglase sissetuleku tagamist

Toetame kooskõlastatud Euroopa Liidu lahendusi, et saavutada reaalpalga kasv ning edendada sotsiaalset lähenemist

Tugevdame ametiühinguid

Seisame ametiühingute tugevdamise eest ja toetame kollektiivläbirääkimiste osakaalu suurendamist Eestis

Loome Euroopa miinimumsissetuleku raamistiku

Tagamaks igaühele inimväärset elu, toetame Euroopa Liidu miinimumsissetuleku raamistiku väljatöötamist

Edendame võrdseid võimalusi naistele

Toetame algatusi naiste rahalise sõltumatuse tagamiseks ning naiste töötuse vähendamiseks

Võitleme sotsiaalse lõhestumise vastu

Seisame selle eest, et liikmesriigid, sealhulgas Eesti, seaksid prioriteediks Euroopa Komisjoni soovitused sotsiaal- ja tööhõive poliitika osas

Tagame platvormitöötajatele sotsiaalsed garantiid

Tagame platvormitöötajatele sotsiaalsed garantiid ja sotsiaalkindlustuse

Toetame töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat

Kutsume Euroopa Komisjoni üles esitama uut töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat

Vähendame tööga seotud surmasid ja kutsehaigusi

Seame eesmärgiks jõuliselt vähendada tööga seotud surmade ja kutsehaiguste arvu

Töötame välja Euroopa erivajadustega inimeste strateegia

Toetame uue Euroopa erivajadustega inimeste strateegia väljatöötamist kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga

Tagame ligipääsetavuse avalikule ruumile ja teenustele

Seisame avaliku ruumi, info ja teenuste ligipääsetavuse eest kõigile inimestele

Vähendame noorte töötust

Vähendamaks noorte töötust, tugevdame noortegarantii programmi rahastamist ja muudame selle liikmesriikidele siduvaks

Rakendame Euroopa lastegarantiid

Pooldame Euroopa lastegarantii kiiret vastuvõtmist ja rakendamist

Parandame tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti

Toetame investeeringuid e-tervise lahendustesse, tervisetehnoloogiatesse ja personaalmeditsiini arendamisse

Rajame Tallinna haigla ELi fondide abiga

Taotleme Euroopa Liidu fondidest rahalist tuge Tallinna haigla rajamiseks

Reformime ravimiturgu

Toetame ravimiturureformi, et muuta ravimid väikeriikide elanikele kättesaadavamaks

Toetame harvikhaigustega patsientide ravi

Pöörame erilist tähelepanu harvikhaigustega patsientide ravi toetamisele

Võitleme lähisuhte- ja perevägivalla vastu

Jõuliselt seisame lähisuhte- ja perevägivalla vastu ning nõuame vastava direktiivi kiiret ülevõtmist

Rakendame Istanbuli konventsiooni täiemahuliselt

Nõuame Istanbuli konventsiooni täiemahulist rakendamist

Võitleme diskrimineerimise vastu tööjõuturul

Võitleme rahvuse, soo, vanuse ja muude tunnuste alusel diskrimineerimise vastu tööjõuturul

Tagame töötajatele võrdse kohtlemise

Tagame töötajatele võrdse kohtlemise ning tööjõu vaba liikumise

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram