Teema

KOV 2021 Isamaa üldprogramm Tallinnas

Ava täisvaades
Kokku lubadust 24

Lubatud

24

Loome Tallinna üliõpilasstipendiumi

200-eurone igakuine stipendium on loodud pealinna ülikooli eestikeelse õppekava täiskoormusel õppivale tudengile, kes on Tallinna elanik. Stipendium on seotud õppetulemustega ning seda saavad igal aastal 1000 linna parimat üliõpilast.

Loome Tallinna hooldusgarantii

Loome Tallinna hooldusgarantii, et tagada eakatele inimestele vajaduspõhine hooldustoetus, mis arvestab tema elukorraldusega, olenemata sellest, kas inimene vajab abi enda kodus, hooldekodus või teenusmajas. Selleks eraldame linna eelarvest iga-aastaselt 10 miljonit eurot Tallinna hooldusgarantii rahastusse.

Viime ellu Tallinna rattastrateegia

Head, kiired ja turvalised ühendused tuleb tagada kõigile linnakodanikele olenemata sellest, kas nad kasutavad autot, ühistransporti, jalgratast või teisi transpordilahendusi. Viime ellu Tallinna rattastrateegia, kaasajastame linna ühistranspordivõrgu koos naabervaldadega ning säilitame parkimissoodustused autoomanikele kodutänaval.

Viime ellu Talsinki kaksiklinna idee

Loomaks uusi tasuvaid töökohti, viime ellu Eestit ja Soomet ühendava Talsinki kaksiklinna idee ning viime Tallinna Targa Linna (SmartCity) TOP 10 hulka.

Loome linna perekaardi

Loome linna perekaardi, et pakkuda täiendavaid võimalusi ja soodustusi lastega peredele

Loome Tallinna Noore Pere Kodu programmi

Toetame noorte perede kodu soetamist ning loome Tallinna Noore Pere Kodu programmi, et võimaldada lastega peredel saada koduomanikuks.

Toetame lasterikkust

Tagame lastega peredele kodulähedased ja taskukohased lasteaiad, koolid, huviringid ning tervishoiuteenused.

Tagame ausa ja läbipaistva asjaajamise

Tagame ausa ja läbipaistva asjaajamise, mis lähtub linnakodanike, mitte ühe partei huvidest. Teeme lõpu korruptsioonile Tallinna linnasüsteemis – loome linnavolikogus korruptsioonivastase erikomisjoni ja viime ellu linna korruptsioonivastase plaani.

Tallinnasse ei tohi tekkida getosid

Tallinnasse ei tohi tekkida getosid. Seisame vastu kontrollimatule sisserändele ja võõrkeelsete kõrge kuritegevusega piirkondade tekkele.

Viime venekeelsed lasteaiad ja koolid üle eestikeelsele õppele 2027/28 õppeaastaks

Viime venekeelsed lasteaiad ja koolid üle eestikeelsele õppele 2027/28 õppeaastaks. Nimetame ametisse eraldi eesti keele abilinnapea, kes vastutab eestikeelsele õppele ülemineku eest ning tagab, et linna asutustes ja avalikus ruumis järgitaks keelenõudeid.

Tallinn - linn, kus väärtustatakse eestimeelsust

Keskerakond on juhtinud Tallinna 20 aastat venemeelselt ja korruptiivselt. See on pidurdanud linna arengut, ohustanud Eesti julgeolekut ning pole arvestanud linnakodanike huvidega. On aeg lüüa plats puhtaks üheparteivõimust ning tuua pealinna tagasi isamaalised väärtused. Tallinn peab olema linn, kus väärtustatakse eestimeelsust, eesti keelt ja ausat asjaajamist. Linn, kus seistakse eakate, [...]

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
crossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram