Teema

KOV 2021 Reformierakonna programm Tallinna Kesklinnas

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 37
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

37

Kesklinnas on kõik olulisemad teenused jalgsi või rattaga.

15 minuti linn ehk kesklinnas on kõik olulisemad teenused 15 minuti kaugusel jalgsi või rattaga, aktiivselt liikudes.

Linn peab olema planeeritud selliselt, et iga liikumisviisiga oleks võimalik kiirelt ja turvaliselt sihtpunkti jõuda.

Iga linlane peab saama ise vabalt valida, millist liikumisviisi ta kasutab. Linn peab olema planeeritud selliselt, et iga liikumisviisiga – auto, jalgratas, ühistransport, jalgsi liikumine – oleks võimalik kiirelt ja turvaliselt sihtpunkti jõuda.

Ehitame isejuhtiva trammivõrgu Tallinna Tramm+

Ühendused Kesklinnas ning Kesklinna ja teiste linnaosade vahel peavad olema kiired ja mugavad. Selleks ehitame välja Tallinna katva moodsa isejuhtiva trammivõrgu Tallinna Tramm+.

Igale Talliinna pensionärile 200 eurot aktiivsete tegevuste jaoks.

Aktiivse vanaduspõlve võimaldamiseks loome igale Tallinna pensionärile Aktiivsuskonto, millel on aastas 200 eurot aktiivsete tegevuste jaoks.

Kesklinna eakate teenusmaja rajamine

Rajame kesklinna eakate teenusmaja, mis pakub võimalust elada edasi oma kodukandis, ent samal ajal saada omast majast kätte esmavajalik abi. Ühe võimaliku variandina kaalume teenusmaja rajamist Ida-Tallinna keskhaigla hoonetesse, kui need pärast Tallinna suurhaigla valmimist vabanevad.

Muudame haiglad, tervisekeskused ja teised avalikud hooned paremini ligipääsetavaks.

Linnaruum peab olema easõbralik. Muudame haiglad, tervisekeskused ja teised avalikud hooned paremini ligipääsetavaks.

Keskine pensioni muutmine tulumaksuvabaks

1. aprillist 2023 muutub keskmine pension tulumaksuvabaks. Seda nii töötava kui ka mittetöötava pensionäri jaoks.

Muudame tänased paljuski supiköökideks muutunud sotsiaalkeskused atraktiivseteks õpi-, rehabilitatsiooni- ja nõustamispaikadeks.

Muudame tänased paljuski supiköökideks muutunud sotsiaalkeskused atraktiivseteks õpi-, rehabilitatsiooni- ja nõustamispaikadeks.

Taotleme kõigile pensionäridele maamaksust vabastamist äripindadega kortermajades.

Taotleme kõigile pensionäridele maamaksust vabastamist äripindadega kortermajades.

Käsitleme alusharidust ehk lasteaeda osana ühtsest haridussüsteemist, kaotades lasteaia kohatasu. Säästetud rahale leiab iga pere parima kasutuse.

Käsitleme alusharidust ehk lasteaeda osana ühtsest haridussüsteemist, kaotades lasteaia kohatasu. Säästetud rahale leiab iga pere parima kasutuse.

Haridus on kvaliteetne ja riigikeelne lasteaiast alates.

Haridus on kvaliteetne ja riigikeelne lasteaiast alates.

Kodulähedane kool ja lasteaed on usaldusväärsed ja kvaliteetsed ning annavad hea hariduse. Pealinna haridusvõrk on planeeritud terviklikult ning tagab kõikidele lastele ühes vahetuses õppimise, et vanemad ei oleks sunnitud haridusturismiks.

Kodulähedane kool ja lasteaed on usaldusväärsed ja kvaliteetsed ning annavad hea hariduse. Pealinna haridusvõrk on planeeritud terviklikult ning tagab kõikidele lastele ühes vahetuses õppimise, et vanemad ei oleks sunnitud haridusturismiks.

Linnatänavad ja -ruum on sellised, kus lapsed saavad ise ohutult liikuda. Kiirused maas, ohutud kõnni-ja rattateed, parkimisnormid uutel ehitistel. Vanemad ei pea kulutama aega ega raha sunnitud sõitudele ning laste tervis muutub paremaks.

Linnatänavad ja -ruum on sellised, kus lapsed saavad ise ohutult liikuda. Kiirused maas, ohutud kõnni-ja rattateed, parkimisnormid uutel ehitistel. Vanemad ei pea kulutama aega ega raha sunnitud sõitudele ning laste tervis muutub paremaks.

Toetame koostöös erasektoriga Skåne bastioni alale Baltimaade suurima lastepargi loomist koos välispordialaga.

Toetame koostöös erasektoriga Skåne bastioni alale Baltimaade suurima lastepargi loomist koos välispordialaga.

Linn peab olema ettevõtjatele partner nii heal kui ka keerukamal ajal.

Linn peab olema ettevõtjatele partner nii heal kui ka keerukamal ajal.

Tallinn seab reegliks, et olulisemate juhtimisotsuste tegemisel, mis puudutavad erinevaid majandusvaldkondi, küsitakse arvamust suurematelt ettevõtlusorganisatsioonidelt ja alaliitudelt. Tallinna koostöö ettevõtjatega peab olema pidev ja regulaarne.

Tallinn seab reegliks, et olulisemate juhtimisotsuste tegemisel, mis puudutavad erinevaid majandusvaldkondi, küsitakse arvamust suurematelt ettevõtlusorganisatsioonidelt ja alaliitudelt. Tallinna koostöö ettevõtjatega peab olema pidev ja regulaarne.

Linnakodanikele ja külalistele turvalise õhtuse ja öise linnaelu korraldamiseks luuakse öölinnapea roll. Öölinnapea on ühiskondlik roll, mis loob ja hoiab ühisosa linna vaba aja sektori, kohalike elanike, politsei ja linna koostöös. Ööbusside loomine nädalavahetuste tarbeks, et kultuuriüritustelt mugavalt ja ohutult koju jõuda.

Linnakodanikele ja külalistele turvalise õhtuse ja öise linnaelu korraldamiseks luuakse öölinnapea roll. Öölinnapea on ühiskondlik roll, mis loob ja hoiab ühisosa linna vaba aja sektori, kohalike elanike, politsei ja linna koostöös. Ööbusside loomine nädalavahetuste tarbeks, et kultuuriüritustelt mugavalt ja ohutult koju jõuda.

Tallinna linna eelarve menetlemine on läbipaistev ning kogu maksumaksja raha kasutamine on reaalajas kõigile jälgitav. Selleks võtame esimese pealinnana Euroopas kasutusele Open Gov e-eelarve.

Tallinna linna eelarve menetlemine on läbipaistev ning kogu maksumaksja raha kasutamine on reaalajas kõigile jälgitav. Selleks võtame esimese pealinnana Euroopas kasutusele Open Gov e-eelarve.

Toetame omanäoliste asumite arendamist.

Toetame omanäoliste asumite arendamist.

Loovinimeste toetamine (temaatiliste sündmuste kureerimine).

Loovinimeste toetamine (temaatiliste sündmuste kureerimine).

Loome Asumifondi koos kaasava eelarvega. Reserveerime igal aastal eelarvest miljon eurot igas linnaosas elanike, asumiseltside ja kodanikuühenduste toetuse saanud piirkondlikele plaanidele.

Loome Asumifondi koos kaasava eelarvega. Reserveerime igal aastal eelarvest miljon eurot igas linnaosas elanike, asumiseltside ja kodanikuühenduste toetuse saanud piirkondlikele plaanidele.

Külaliskorterite regulatsioon.

Külaliskorterite regulatsioon.

Strateegia Tallinn 2035 elluviimine.

Strateegia Tallinn 2035 elluviimine.

Teede- ja tehnovõrkude ehitusprojektide sünkroniseerimine, et ehitataks kõik vajalik ühekorraga, tagades kohaliku elu minimaalse häirimise.

Teede- ja tehnovõrkude ehitusprojektide sünkroniseerimine, et ehitataks kõik vajalik ühekorraga, tagades kohaliku elu minimaalse häirimise.

Tagame parkides, lasteaedades, kortermajade hoovides, ülekäiguradadel ja tänavatel korraliku valgustuse.

Tagame parkides, lasteaedades, kortermajade hoovides, ülekäiguradadel ja tänavatel korraliku valgustuse.

Rajame kortermajade hoovidesse turvalised jalgrattaparklad.

Rajame kortermajade hoovidesse turvalised jalgrattaparklad.

Rajame kesklinna perepiknikualad, kus rohelust nautida.

Rajame kesklinna perepiknikualad, kus rohelust nautida.

Asumite tänavaruum kujundatakse nii, et neis oleks suur rõhk kvaliteetsel haljastusel, mis pakub varju ja kaitseb müra eest.

Asumite tänavaruum kujundatakse nii, et neis oleks suur rõhk kvaliteetsel haljastusel, mis pakub varju ja kaitseb müra eest.

Loome võimalused kvaliteetseks vaba aja veetmiseks kodu lähedal. Sündmused kesklinnas ja Raekoja platsil ning aastaringne kultuuriprogramm.

Loome võimalused kvaliteetseks vaba aja veetmiseks kodu lähedal. Sündmused kesklinnas ja Raekoja platsil ning aastaringne kultuuriprogramm.

Koostöös vanalinna seltsi, ettevõtjate ja kultuurivaldkondade esindajatega koostame vanalinna visiooni elu ja ettevõtluse koostööst Tallinna vanalinnas.

Koostöös vanalinna seltsi, ettevõtjate ja kultuurivaldkondade esindajatega koostame vanalinna visiooni elu ja ettevõtluse koostööst Tallinna vanalinnas.

Ühendame vanalinna merega.

Ühendame vanalinna merega.

Loome aeglustatud liiklusega avarad ülekäigurajad, kus sõidukiirus on aeglustatud, mis aitaks luua mugava ja ohutu liikumise vanalinna ja mere vahele.

Loome aeglustatud liiklusega avarad ülekäigurajad, kus sõidukiirus on aeglustatud, mis aitaks luua mugava ja ohutu liikumise vanalinna ja mere vahele.

Tänapäevastame vanalinna olulisemate tänavate (Müürivahe, Pikk, Lai jt) läbipääsetavuse uute ühetasandiliste teekatetega Viru ja Harju tänava eeskujul.

Tänapäevastame vanalinna olulisemate tänavate (Müürivahe, Pikk, Lai jt) läbipääsetavuse uute ühetasandiliste teekatetega Viru ja Harju tänava eeskujul.

Loome kirjandustänava Tammsaare ja Vilde muuseumi vahele Koidula tänavale, et aastaringselt tekiks koht, kuhu minna iga põlvkonna kirjasõna avastama.

Loome kirjandustänava Tammsaare ja Vilde muuseumi vahele Koidula tänavale, et aastaringselt tekiks koht, kuhu minna iga põlvkonna kirjasõna avastama.

Toetame kirjandus- ja kunstifestivali.

Toetame kirjandus- ja kunstifestivali.

Kavandame Vase, Tina ja Laulupeo tänava tervikliku rekonstrueerimise kohaliku tänava printsiibil, kus läbiv liiklus on aeglustatud ning rohkem on ruumi haljastusele, jalakäijatele ja jalgratturitele.

Kavandame Vase, Tina ja Laulupeo tänava tervikliku rekonstrueerimise kohaliku tänava printsiibil, kus läbiv liiklus on aeglustatud ning rohkem on ruumi haljastusele, jalakäijatele ja jalgratturitele.

Kujundame Vabaduse väljaku Palace’i hotellist Kaarli kirikuni jalakäijatele mugavaks alaks (ühistransport, jalgrattatee, kiirus 30 km/h).

Kujundame Vabaduse väljaku Palace’i hotellist Kaarli kirikuni jalakäijatele mugavaks alaks (ühistransport, jalgrattatee, kiirus 30 km/h).

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram