Teema

Sotsiaaldemokraadide programm "Tugev pere ja kindel kodu" Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 32
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

32

Tõstame lapsetoetuse 150 euroni ja indekseerime selle

Seisame kõigi perede väärtustamise eest ja muudame perehüvitised õiglasemaks. Tõstame lapsetoetuse 150 euroni ja indekseerime selle. Kahekordistame üksikvanema toetuse.

Kahekordistame üksikvanema toetuse

Seisame kõigi perede väärtustamise eest ja muudame perehüvitised õiglasemaks. Tõstame lapsetoetuse 150 euroni ja indekseerime selle. Kahekordistame üksikvanema toetuse.

Kahekordistame rahastust laste nõustamis- ja teraapiateenusele ning muudame teenuse kättesaadavaks

Kahekordistame rahastust laste nõustamis- ja teraapiateenusele ning muudame teenuse kättesaadavaks.

Toetame kogukondlikke ennetus- ja peretöökeskusi

Laiendame vanemahariduse kättesaadavust ning toetame kogukondlikke ennetus- ja peretöökeskusi ning loome vähemalt 10 uut keskust üle Eesti.

Toetame mittetöötavaid ja -õppivaid noori nende jõudmisel tööturule või kooli

Toetame mittetöötavaid ja -õppivaid noori nende jõudmisel tööturule või kooli. Loome igasse kohalikku omavalitsusse juhtumikorraldaja ametikohad.

Loome igasse kohalikku omavalitsusse juhtumikorraldaja ametikohad.

Toetame mittetöötavaid ja -õppivaid noori nende jõudmisel tööturule või kooli. Loome igasse kohalikku omavalitsusse juhtumikorraldaja ametikohad.

Tõstame vaesusega võitlemiseks toimetulekupiiri ja toimetulekutoetust

Tõstame vaesusega võitlemiseks toimetulekupiiri ja toimetulekutoetust.

Suurendame töötutoetust inimesele kriisis paremale toimetuleku tagamiseks

Suurendame töötutoetust inimesele kriisis paremale toimetuleku tagamiseks.

Parandame ebaõigluse vanemahüvitise lõppemise järel hooldus- ja haigushüvitiste arvestamisel

Parandame ebaõigluse vanemahüvitise lõppemise järel hooldus- ja haigushüvitiste arvestamisel.

Teeme korda vanemahüvitise süsteemi

Teeme korda vanemahüvitise süsteemi lisades järjestikuste laste sündimise puhul vanemahüvitise arvestamise juurde elukalliduse koefitsiendi.

Toetame perepuhkuselt tööturule naasmist karjäärinõustamise ja koolitusega

Toetame perepuhkuselt tööturule naasmist karjäärinõustamise ja koolitusega.

Laiendame koduteenuse ja teiste teenuste osutamist erivajadusega laste peredele

Laiendame koduteenuse ja teiste teenuste osutamist erivajadusega laste peredele, et vähendada vanemate hoolduskoormust ja soodustavad nende osalemist tööturul.

Lähtume lisavajaduste lastele teenuste ja toetuste määramisel laste erilistest vajadustest

Lähtume lisavajaduste lastele teenuste ja toetuste määramisel laste erilistest vajadustest. Lisavajadusega laps peab teenuseid saama ka erivajaduse diagnoosi eel ja diagnoosita.

Tagame vajalike õppevahendite ja tugiteenuste olemasolu tavalasteaedades ja -koolides õppivatele erivajadustega lastele

Tagame vajalike õppevahendite ja tugiteenuste olemasolu tavalasteaedades ja -koolides õppivatele erivajadustega lastele.

Tõstame seksuaalhariduse taset koolides

Tõstame seksuaalhariduse taset koolides ja suurendame rahastust spetsialistide kaasamiseks.

Võtame erilise tähelepanu alla pere- ja soopõhise vägivalla vähendamise

Võtame erilise tähelepanu alla pere- ja soopõhise vägivalla vähendamise, peame oluliseks ohvrite toetamist, tugikeskuste stabiilset rahastamist ning spetsialistide koolitamist.

Töötame välja programmi lähisuhtevägivalla vähendamiseks

Töötame välja programmi lähisuhtevägivalla vähendamiseks ning selle põhjustajate käitumismustrite murdmiseks.

Toetame ühtsetele kvaliteedinõuetele vastava perelepitusteenuse väljaarendamist

Toetame ühtsetele kvaliteedinõuetele vastava perelepitusteenuse väljaarendamist.

Ennetame inimeste sattumist ebaõiglastesse võlaskeemidesse

Ennetame inimeste sattumist ebaõiglastesse võlaskeemidesse ning tagame kvaliteetse võlanõustamisteenuse.

Keelustame veebiennustusmängude reklaamid

Keelustame veebiennustusmängude reklaamid.

Ehitame 5000 uut korterit üle Eesti, suurendades üürielamute programmi rahastust

Ehitame 5000 uut korterit üle Eesti, suurendades üürielamute programmi rahastust.

Rekonstrueerime riikliku investeerimistoetuse toel 30 aastaga kogu elamufondi ja avaliku sektori hooned

Rekonstrueerime riikliku investeerimistoetuse toel 30 aastaga kogu elamufondi ja avaliku sektori hooned nüüdisaegsete energiatõhususe põhimõtete järgi.

Vähendame omaosaluse protsenti maapiirkondades rekonstrueerimistoetuse taotlemisel

Vähendame omaosaluse protsenti maapiirkondades rekonstrueerimistoetuse taotlemisel. Teeme rekonstrueerimistoetuse kättesaadavaks ka väiksematele kortermajadele ja eramutele.

Teeme rekonstrueerimistoetuse kättesaadavaks ka väiksematele kortermajadele ja eramutele.

Vähendame omaosaluse protsenti maapiirkondades rekonstrueerimistoetuse taotlemisel. Teeme rekonstrueerimistoetuse kättesaadavaks ka väiksematele kortermajadele ja eramutele.

Töötame välja laenutagatiste süsteemi suurkeskustest eemal kodu loovatele peredele

Töötame välja laenutagatiste süsteemi suurkeskustest eemal kodu loovatele peredele ning suurendame rahastust hajaasustusprogrammile.

Kortermajade rekonstrueerimisel lähtume kaasava disaini põhimõtetest

Kortermajade rekonstrueerimisel lähtume kaasava disaini põhimõtetest, et kõik uuendatud eluhooned oleksid ligipääsetavad ka eakatele ja erivajadusega inimestele.

Laiendame elamuinvesteeringuid hoonete ümbrusele

Laiendame elamuinvesteeringuid hoonete ümbrusele ning soodustame omavalitsuste investeeringuid kortermajapiirkondades hea avaliku ruumi loomiseks.

Nüüdisajastame ja muudame keskkonnasäästlikuks olemasolevad kaugküttesüsteemid

Nüüdisajastame ja muudame keskkonnasäästlikuks olemasolevad kaugküttesüsteemid ning soosime kodumajapidamiste ja ettevõtete liitumist uuendatud ja uute energia- ja ressursitõhusate kaugküttesüsteemidega tiheasustusaladel.

Töötame välja toetusmeetme miljööväärtusega ja muinsuskaitsealuste hoonete renoveerimiseks energiatõhusaks

Töötame välja toetusmeetme miljööväärtusega ja muinsuskaitsealuste hoonete renoveerimiseks energiatõhusaks. Leevendame energianõudeid käsitöövõtetel põhinevate hoonete ehitamisel.

Nüüdisajastame omanike ja üürnike suhete regulatsioonid

Nüüdisajastame omanike ja üürnike suhete regulatsioonid, soodustame üürnike õiguste eest seisvate organisatsioonide tugevnemist.

Kehtestame kodu üürihinna kasvule mõistlikud piirmäärad

Kehtestame kodu üürihinna kasvule mõistlikud piirmäärad.

Toome tagasi kodulaenude intressimaksete maksuvabastuse

Toome tagasi kodulaenude intressimaksete maksuvabastuse.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram