Teema

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna programm KOV valimistel 2021 (Tartu linn)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 109

Lubatud

109

Peame vajalikuks laiendada pühakodade toetamise programmi ka teistele Tartu kultuuriväärtusega hoonetele

Peame vajalikuks laiendada pühakodade toetamise programmi ka teistele Tartu kultuuriväärtusega hoonetele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lisame linna viidasüsteemi nutikoodid

Lisame linna viidasüsteemi nutikoodid, mille abil saaks igaüks mugavalt ja kiirelt teavet Tartu vaatamisväärsuste, kultuuriasutuste ja -sündmuste kohta nii eesti kui võõrkeeltes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasajastame Tartu Linnamuuseumi ruumid ja ekspositsioonid

Kaasajastame Tartu Linnamuuseumi ruumid ja ekspositsioonid ning muudame selle külastuse populaarseks ja meeldejäävaks igale elanikule ja Tartu külalisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jäädvustame linnaruumis Tartu väljapaistvate naiste mälestust

Jäädvustame linnaruumis Tartu väljapaistvate naiste mälestust, avalikel üritustel esitleme naisliidreid eeskujudena, linna tseremooniaüritustel tunnustame teadlikult naiste panust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame iga-aastase kultuuri ning humanitaarharidust väärtustava aasta teo konkursi

Korraldame iga-aastase kultuuri ning humanitaarharidust väärtustava aasta teo konkursi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame laulu- ja tantsupidude traditsiooni

Hoiame laulu- ja tantsupidude traditsiooni, tagades täiendavad võimalused Tartu koori- ja tantsujuhtide tasustamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame Linna kultuuritöötajate palgad samale tasemele riigi sama valdkonna töötajatega

Tõstame Linna kultuuritöötajate palgad samale tasemele riigi sama valdkonna töötajatega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame Kuperjanovi kultuurimaja sisustamise

Käivitame Kuperjanovi kultuurimaja sisustamise, millega lisame hädavajalikku tegevusruumi rahvakultuurile.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Südalinna kultuurikeskuse ehitamist

Toetame Südalinna kultuurikeskuse ehitamist, mis toob Tartu kunstimuuseumi rikkaliku varamu linlasteni, koos kaasaegse linnaraamatukogu ning vaba lavaga rahvakultuuri ja üliõpilaste ühistegevuste esitlemiseks. Kunst ja kirjandus põimuvad kesklinnas hea avaliku linnaruumiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Euroopa Kultuuripealinn 2024 meeldejääva programmi loomist

Toetame Euroopa Kultuuripealinn 2024 meeldejääva programmi loomist ja kõrgetasemelist korraldust, toetudes üliõpilasorganisatsioonide, kultuuriasutuste ja Lõuna-Eesti omavalitsuste tihedale koostööle.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame Tartusse tööle asuvate spetsialistide pereliikmete kaasamise programmi

Algatame Tartusse tööle asuvate spetsialistide pereliikmete kaasamise programmi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome uutele ettevõtetele võrgustiku, mis pakub värskeid teadmisi ja arenguks vajalikke kontakte

Loome uutele ettevõtetele võrgustiku, mis pakub värskeid teadmisi ja arenguks vajalikke kontakte — erilist tähelepanu pöörame kaasaegsele juhtimisteadusele, töökeskkonnale, turundusele, tootearendusele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lepime tööturu osapooltega kokku Tartu väärika palga piiri ja standardi

Lepime tööturu osapooltega kokku Tartu väärika palga piiri ja standardi. Muudame Tartu kõrgeima palga ja kõige tervislikuma tööeluga piirkonnaks Eestis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös Töötukassa ja koolitusvaldkonna asutustega teeme Tartu õpi-end-rikkaks-linnaks

Koostöös Töötukassa ja koolitusvaldkonna asutustega teeme Tartu õpi-end-rikkaks-linnaks. Tagame parima individuaalse õpi- ja arenguteekonna Tartus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Turundame Tartu ettevõtluse innovaatilisust

Turundame Tartu ettevõtluse innovaatilisust, pannes õla alla nii tunnustuse, tugiasutuste, vajalike kontaktide ja töötajate leidmise kui ka reaalse rahalise innustamisega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame konverentsitoetuste pakkumist, võimaldame seda ka väiksematele rahvusvahelistele üritustele

Jätkame konverentsitoetuste pakkumist, võimaldame seda ka väiksematele rahvusvahelistele üritustele. Toetame Tartu konverentsitaristu kohanemist tänapäevase hübriidsuhtluse nõuetega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et linnal oleks head lennu- ja raudteeühendused

Seisame selle eest, et linnal oleks head lennu- ja raudteeühendused. Toetame sellega Tartu avatust ja Tartu kõrgkoolide ning ettevõtete rahvusvahelistumist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame koostöös Tartu Ülikooliga visioonikonkursi

Algatame koostöös Tartu Ülikooliga visioonikonkursi tänapäevase TÜ Maarjamõisa Tehnoloogialinnaku loomiseks koos õpi-, spordi- ja puhkealadega kohalikele elanikele, töötajatele ja tudengitele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame ja avame uusi tööstus- ja logistikaparke

Arendame ja avame uusi tööstus- ja logistikaparke, et roheline ning jätkusuutlik teadmismahukas tööstus saaks Tartus kanda kinnitada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome atraktiivse kasvukeskkonna startup– ja loomesektorile

Loome atraktiivse kasvukeskkonna startup– ja loomesektorile. Soodustame riskiinvestorite huvi Tartu alustavate ettevõtete vastu ja toetame teadusmahukaid inkubatsioonikeskusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume üliõpilastele ja haridustee lõpetanutele töö- ja praktikakohti ning ettevõtluse stardiplatvorme

Koostöös kõrgkoolide ja ettevõtetega pakume üliõpilastele ja haridustee lõpetanutele töö- ja praktikakohti ning ettevõtluse stardiplatvorme. Välisüliõpilastel aitab Tartu tööturule ja võrgustikesse siseneda Tartu Välismaalaste Teenuskeskus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu on hea sünergia linn

Tartu on hea sünergia linn — linnaruum ja linna poolt algatatud koostöövormid soodustavad kontakte teadlaste, alustavate tarkettevõtjate, globaalsete platvormide ja Tartu traditsiooniliste ettevõtjate vahel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Asutame regulaarselt kooskäiva asumiseltside ümarlaua

Asutame regulaarselt kooskäiva asumiseltside ümarlaua, et läbi arutada asumite ruumimuutused ja planeeritavad tööd. Asumiseltside esindajaid on soovi korral oodatud volikogu komisjonide koosolekutele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme linnana heas partnerluses linna turvalisust tagavate asutustega

Oleme linnana heas partnerluses linna turvalisust tagavate asutustega. Teeme koostööd politsei, Kaitseliidu, teiste asutuste ja kogukondadega. Toetame päästekomandode töötingimuste parandamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avardame õuessportimise võimalusi

Avardame õuessportimise võimalusi, rajades uusi spordi- ja mänguväljakuid, et igas linnaosas oleks võimalik vabas õhus terve perega sportida. Sealjuures tagame ligipääsu lisavajadustega inimestele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame koostöös ettevõtjatega jõetrammi ning rajame kanuudele, sup-laudadele ja muudele veesõiduvahenditele rohkem kohti Emajõele pääsemiseks

Käivitame koostöös ettevõtjatega jõetrammi ning rajame kanuudele, sup-laudadele ja muudele veesõiduvahenditele rohkem kohti Emajõele pääsemiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renditõukerataste liikumiskiirus ja parkimine on linna ja teenusepakkujate koostöös korraldatud

Renditõukerataste liikumiskiirus ja parkimine on linna ja teenusepakkujate koostöös korraldatud nii, et kõigi liiklejate turvalisus on tagatud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös Tartu kõrgkoolidega arendame välja organisatsioonide liikuvuskavade metoodika

Koostöös Tartu kõrgkoolidega arendame välja organisatsioonide liikuvuskavade metoodika. Koostame suuremate asutuste ja ettevõtete liikuvuskavad, alustades pilootprojektina Tartu Kutsehariduskeskuse liikuvuskavast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Tartu peamisi sihtkohti ühendava trammi projektiga

Jätkame Tartu peamisi sihtkohti ühendava trammi projektiga. Kaasame elanikud ja kogukonnad trammikoridoride määratlemisse ning koostöös riigi ja Euroopa tõukefondidega valmistame ette trammitaristu rahastusskeemi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame linna bussiliinide marsruute ja graafikuid kaasavalt

Parandame linna bussiliinide marsruute ja graafikuid kaasavalt, lähtudes kõigi inimeste, sh eakate ja tudengite huvidest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Talvisest kõnniteede teehooldusest võtab linn senisest aktiivsemalt osa

Talvisest kõnniteede teehooldusest võtab linn senisest aktiivsemalt osa ning toetab koduomanikke ja ühistuid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame korteriühistuid katusega jalgrataste parkimismajade ehitamisel

Toetame korteriühistuid katusega jalgrataste parkimismajade ehitamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Igasse linnaossa rajame linnaaia ning inimeste kohtumispaiga

Igasse linnaossa rajame linnaaia ning inimeste kohtumispaiga, näiteks kohviku. Kodulähedaseks suhtlemiseks soodustame kogukonnakeskuste teket.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uusarenduste rajamisel jälgime, et hooned sobituksid miljöösse ning nõuame planeeringutes kogukonnaruumi rajamist

Uusarenduste rajamisel jälgime, et hooned sobituksid miljöösse ning nõuame planeeringutes kogukonnaruumi (nt ühiste õue- ja mängualade) rajamist. Hea elukeskkonna loomiseks korraldame rohkem planeeringukonkursse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu on lühikeste teede linn

Tartu on lühikeste teede linn — arvestame linnaplaneerimisel eesmärki, et olulisimad igapäevateenused paiknevad jalgsikäigutee kaugusel igast elu- ja töökohast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linna asutused viivad läbi oma tegevuse keskkonnamõjude hindamisi

Linna asutused viivad läbi oma tegevuse keskkonnamõjude hindamisi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös teiste eestvedajatega võtame linnana aktiivsema rolli toidupäästmise korraldamisel

Koostöös teiste eestvedajatega võtame linnana aktiivsema rolli toidupäästmise korraldamisel. Linnas on küllaldaselt toidujagamiskappe ning äraviskamise asemel jõuab ettevõtetes ja elanikel üle jääv toit toidulauale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ennetame rohepesu ja juurutame üldist teadlikkust valikute osas, mis on pikaajaliselt säästlikud ja globaalselt õiglased

Ennetame rohepesu ja juurutame üldist teadlikkust valikute osas, mis on pikaajaliselt säästlikud ja globaalselt õiglased. Sealjuures lisame linna keskkonnalahendustesse alati elutsüklianalüüsi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linn on jäätmete sorteerimisel ja taaskasutuse rakendamisel eestvedajaks ning rahastab eeskujuandvaid projekte

Linn on jäätmete sorteerimisel ja taaskasutuse rakendamisel eestvedajaks ning rahastab eeskujuandvaid projekte. Eri tüüpi elukeskkondades, asutustes ja ettevõtetes korraldatakse jäätmete sorteerimine samadel alustel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime keskkonnasõbralikke lahendusi äärmuslike ilmastikunähtuste mõjudega kohanemiseks linnas

Otsime keskkonnasõbralikke lahendusi äärmuslike ilmastikunähtuste mõjudega kohanemiseks linnas. Loome kliimanõuniku ametikoha, kes koordineerib tegevusi kogu linnavalitsuses ja hallatavates asutustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame praegust Tartu kliimakava edasi

Arendame praegust Tartu kliimakava edasi selliselt, et kliimamuutustesse panustamine toimuks koordineeritult kogu Lõuna-Eestis (sh Tartu eeslinnaaladel).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Sadamaraudtee koridorist arendame elurikka lineaarpargi ̶ olulise loodusliku puhkeala

Sadamaraudtee koridorist arendame elurikka lineaarpargi ̶ olulise loodusliku puhkeala ja liikumistee linnaelanikele ning linna looduskoosluste kokkusiduja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame inimeste teadlikkust panustada linna rohevõrgustikku koduaedade kaudu

Suurendame inimeste teadlikkust panustada linna rohevõrgustikku koduaedade kaudu. Hakkame koduomanikele ja ühistutele välja andma Rohelise Aiapidaja auhinda. Nõustame asutusi ja ettevõtjaid haljasalade hoolduskavade koostamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lindude pesitsusperioodil kehtib linna rohealadel (sh rohealaks planeerimata võsastikes) raierahu

Lindude pesitsusperioodil kehtib linna rohealadel (sh rohealaks planeerimata võsastikes) raierahu. Kliimamuutuste ja sagenevate kuumalainete kontekstis töötame välja niitmisrahu põhimõtted linnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame müra- ja õhureostust liikluse rahustamise ning linnast ümbersuunamisega

Vähendame müra- ja õhureostust liikluse rahustamise ning linnast ümbersuunamisega. Hoidume liigsest valgusreostusest ning valgustuse planeerimisel arvestame kogukondade ja ka paikkondliku elustikuga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu linn hoiab Emajõega seotud looduskeskkonda

Tartu linn hoiab Emajõega seotud looduskeskkonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Järgime linna arendustegevustes tasakaalus rohebilansi põhimõtet

Järgime linna arendustegevustes tasakaalus rohebilansi põhimõtet. Kõik puud, mida pole võimalik selle kasvukohas säilitada, istutatakse ümber või pannakse iga kaotatud puu asemele kasvama uusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rikastame samm-sammult linna parke eriilmelise ning mitmekesise loodusega

Rikastame samm-sammult linna parke eriilmelise ning mitmekesise loodusega. Koostame igale rohealale selle spetsiifikat arvestava hoolduskava. Rohevõrgustikku investeerimise plaanid kajastame linna eelarvestrateegias.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasava eelarve hääletusel saavad osaleda kõik kuni 26-aastased Tartus õppivad noored

Kaasava eelarve hääletusel saavad osaleda kõik kuni 26-aastased Tartus õppivad noored. Kaasava eelarve maht suureneb nelja aasta jooksul praeguselt 200 000 eurolt 1 miljoni euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu lähivaldade esindajad kutsutakse liitumis- ja koostööläbirääkimistele, linna kasvades kaalume valimisringkondade lisamist

Tartu lähivaldade esindajad kutsutakse liitumis- ja koostööläbirääkimistele, linna kasvades kaalume valimisringkondade lisamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teabe jagamisel arvestab linn erineva emakeelega elanikega

Teabe jagamisel arvestab linn erineva emakeelega elanikega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linna poolt pakutavad teenused on mugavalt kasutatavad ka lisavajadustega inimestel, eakatel ning eesti keelt mittekõnelejail

Linna poolt pakutavad teenused on mugavalt kasutatavad ka lisavajadustega inimestel, eakatel ning eesti keelt mittekõnelejail. Teenuste digiteerimine arvestab inimeste digivõimekust, vähem digiteadlikud linlased ei jää kõrvale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vajadusel moodustame linnavolikogu või linnavalitsuse juurde ajutisi ekspertkomisjone

Vajadusel moodustame linnavolikogu või linnavalitsuse juurde ajutisi ekspertkomisjone. Pikaajalise panustamise puhul tasustame osalevate ekspertide töö (nt juba aastaid töötav kergliikluskomisjon).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Volikogu komisjonide töö muutub sisukamaks

Volikogu komisjonide töö muutub sisukamaks. Volikogu päevakorras olevate teemade kõrval käsitletakse ka muid linnale olulisi teemasid ja kaasatakse eksperte.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linnavolikogu istungid tõlgitakse eesti viipekeelde

Linnavolikogu istungid tõlgitakse eesti viipekeelde.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame avaliku teabe ligipääsetavuse ja avaandmete laialdasema kasutamise eest

Seisame avaliku teabe ligipääsetavuse ja avaandmete laialdasema kasutamise eest. Viime läbi üldise andmerevisjoni, mille põhjal suurendame andmete kättesaadavust Avaandmete Portaalis. Koostöös ettevõtjate ja ülikoolidega korraldame loometalguid tekkivate andmete laialdasema kasutamise ergutamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Igal linnakodanikul on võimalus algatada pöördumisi volikogule ning osaleda linnajuhtimises rahvaküsitluste ja digireferendumite teel

Igal linnakodanikul on võimalus algatada pöördumisi volikogule ning osaleda linnajuhtimises rahvaküsitluste ja digireferendumite teel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kõik linnajuhtide lobikohtumised huvirühmadega avalikustatakse

Kõik linnajuhtide lobikohtumised huvirühmadega avalikustatakse, võttes eeskujuks vabariigi valitsuse poolt kinnitatud lobistidega suhtlemise hea tava.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome kõigile avatud võimalused väärkäitumisest teavitamiseks

Loome kõigile avatud võimalused väärkäitumisest teavitamiseks ning tagame vihjete sõltumatu käsitlemise, austades teavitaja soovi jääda anonüümseks ning kaitstes teda tagakiusamise eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome võrdsusvoliniku ja linnavalitsusest sõltumatu siseaudiitori ametikoha

Loome võrdsusvoliniku ja linnavalitsusest sõltumatu siseaudiitori ametikoha.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linna ja linna ettevõtteid juhitakse läbipaistvalt, kompetentselt ja kaasavalt

Linna ja linna ettevõtteid juhitakse läbipaistvalt, kompetentselt ja kaasavalt. Ametnikelt info saamine ja nende tööle tagasiside andmine on loomulik ja kiire protsess.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linn toetab ülikooli raamatukogu ööpäevaringset lahtiolekut õppeperioodil

Linn toetab ülikooli raamatukogu ööpäevaringset lahtiolekut õppeperioodil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Õpilasfirmade tegevuse ergutamiseks loome võimaluse taotleda algkapitali

Õpilasfirmade tegevuse ergutamiseks loome võimaluse taotleda algkapitali.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kahekordistame üliõpilastele mõeldud Raefondi stipendiumi mahtu

Kahekordistame üliõpilastele mõeldud Raefondi stipendiumi mahtu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linn koordineerib välisriigist Tartusse üldhariduskoolidesse õppima tulnud vahetusõpilaste eesti keele õpet

Linn koordineerib välisriigist Tartusse üldhariduskoolidesse õppima tulnud vahetusõpilaste eesti keele õpet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame üldhariduskoolides välja haridusrajad lühemaks või pikemaks perioodiks Tartusse elama asuvate välisõppejõudude ja teiste tippspetsialistide peredele

Töötame üldhariduskoolides välja haridusrajad lühemaks või pikemaks perioodiks Tartusse elama asuvate välisõppejõudude ja teiste tippspetsialistide peredele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu linn rajab ülelinnalise õpilaskodu üldhariduskoolide õpilastele ja loob koostöös kõrgkoolidega juurde ühiselamukohti

Tartu linn rajab ülelinnalise õpilaskodu üldhariduskoolide õpilastele ja loob koostöös kõrgkoolidega juurde ühiselamukohti, et Tartus õppimine oleks taskukohane.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Tartu lasteaedade ja koolide renoveerimist eelarvestrateegia ajakava alusel ning taotleme lisavahendeid renoveerimise tempo tõstmiseks

Jätkame Tartu lasteaedade ja koolide renoveerimist eelarvestrateegia ajakava alusel ning taotleme lisavahendeid renoveerimise tempo tõstmiseks. Haridusasutuste hoonete uuendamisel on erilise tähelepanu all ventilatsioonisüsteemid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame, et Tartu Kutsehariduskeskuses oleks kaasaegne õpikeskkond ja parimad õppevahendid

Tagame, et Tartu Kutsehariduskeskuses oleks kaasaegne õpikeskkond ja parimad õppevahendid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame ära edasise lasteaia kohatasu tõusu Tartus

Hoiame ära edasise lasteaia kohatasu tõusu Tartus. Seisame kohatasu kaotamise eest kogu riigis. Tartu lasteaedades ja -hoidudes peab toit olema kõigile lastele tasuta.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoolitseme, et Tartus ei ületataks klasside täituvusnormi ja õpetajate normkoormust

Hoolitseme, et Tartus ei ületataks klasside täituvusnormi ja õpetajate normkoormust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linn pakub stipendiumi karjääri alustavatele õpetajatele

Linn pakub stipendiumi karjääri alustavatele õpetajatele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et lasteaia- ja huvihariduse õpetajate palgad kasvaksid ühes tempos kooliõpetajate palkadega

Seisame selle eest, et lasteaia- ja huvihariduse õpetajate palgad kasvaksid ühes tempos kooliõpetajate palkadega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koolikiusu ärahoidmiseks eraldame vajalikud ressursid teadus- ja tõenduspõhiste meetmete kasutuselevõtuks

Koolikiusu ärahoidmiseks eraldame vajalikud ressursid teadus- ja tõenduspõhiste meetmete kasutuselevõtuks ning parandame koostööd erineva tasandi spetsialistide vahel keerulisemate juhtumite lahendamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu laste-, noorte- ja haridusasutustes pakutakse senisest enam kohalikku, mahetoodetud ja mitmekesist (sh taimset) toitu

Tartu laste-, noorte- ja haridusasutustes pakutakse senisest enam kohalikku, mahetoodetud ja mitmekesist (sh taimset) toitu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös ülikooliga vähendame koolipsühholoogide, logopeedide ja teiste tugispetsialistide põuda

Koostöös ülikooliga vähendame koolipsühholoogide, logopeedide ja teiste tugispetsialistide põuda. Loome meetme lapse lisavajadusi puudutava vajaliku teabe kiireks koolini jõudmiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame tõenduspõhise seksuaalhariduse pakkumist koolides

Toetame tõenduspõhise seksuaalhariduse pakkumist koolides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome eestikeelsetes koolides võimaluse muu kui eesti emakeelega (sh vene) õpilastele õppida süvendatult emakeelt ja kultuuri

Loome eestikeelsetes koolides võimaluse muu kui eesti emakeelega (sh vene) õpilastele õppida süvendatult emakeelt ja kultuuri.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Näeme väljakujunenud muu õppekeelega koole jätkuvalt Tartu haridusvõrgustiku olulise osana

Näeme väljakujunenud muu õppekeelega koole jätkuvalt Tartu haridusvõrgustiku olulise osana. Toetame muukeelsetes koolides ja lasteaedades tugevat lõimumist Eesti ühiskonnaga ja eesti keele õpet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Tartu hariduselu „õmblusteta hariduse“ põhimõttest lähtudes

Arendame Tartu hariduselu „õmblusteta hariduse“ põhimõttest lähtudes — liikumine erinevate haridusradade (nt kõrgharidus ja kutseharidus) vahel on võimalik, soositud ning soodustab õppimist ja ümberõppimist igas eas ja karjääriastmes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendame individuaalsete õpiradade kontseptsiooni

Rakendame individuaalsete õpiradade kontseptsiooni ja pakume õpilastele senisest mitmekesisemaid võimalusi valikõppeainete õppimiseks (religiooniõpetus, eetika, ettevõtlus jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kõiki Tartu koole arendame kogukonnakoolide kontseptsiooni järgi

Kõiki Tartu koole arendame kogukonnakoolide kontseptsiooni järgi. Edendame lastevanemate kaasamist kooliellu. Suurendame vanematekogu ja hoolekogu osalust koolijuhtimises.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Tartu Lemmikloomakalmistu

Rajame Tartu Lemmikloomakalmistu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Perearstiteenus on kättesaadav ka Tartus elavatele välismaalastele

Perearstiteenus on kättesaadav ka Tartus elavatele välismaalastele. Korraldame süsteemi, mis aitab välisüliõpilasi perearsti leidmisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linn toetab rahaliselt kõikide huvikaitseorganisatsioonide tegevust

Linn toetab rahaliselt kõikide huvikaitseorganisatsioonide tegevust. Naiste- ja laste turvakodude ning teiste sarnaste abivajajaid toetavate organisatsioonide tegevuse toetamine on stabiilne ja ei sõltu projektirahast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõhustame ennetustööd inimeste vaimse tervise hoidmiseks

Tõhustame ennetustööd inimeste vaimse tervise hoidmiseks. Oleme eestvedajad vaimse tervise murega laste ja noorte aitamisel. Loome koostöös riigi ja teiste omavalitsustega miljööteraapilise ravikodu toimiva Masingu kooli Pepleri ravikodu baasil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avalike asutuste uksed peavad avanema kergesti lapsele ja lisavajadusega inimesele

Avalike asutuste uksed peavad avanema kergesti lapsele ja lisavajadusega inimesele. Ka siseruumides järgitakse võrdse ligipääsu põhimõtet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linnaruum, taristu ja digitaalne teave on kõigile juurdepääsetav

Linnaruum, taristu ja digitaalne teave on kõigile juurdepääsetav, sh lisavajadusega ja eesti keelt mittekõnelevale elanikule. Punktkiri, vaegnägija tänavamärgistus ja viipekeele tõlge on laias kasutuses. Linn võimaldab eesti viipekeele tasuta õpet Tartu elanikele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame suuna munitsipaalelamufondi laiendamisele kõigile elanikerühmadele

Võtame suuna munitsipaalelamufondi laiendamisele kõigile elanikerühmadele, kelle jaoks puuduvad eluasemeturul taskukohased valikud (sh eakad, Tartule vajalikud töötajad). Tagame munitsipaalmajade sobivuse miljöösse ja kogukonda ning vajadusel toetavad teenused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome põlvkondadeülese toetatud teenustega munitsipaalmaja lahenduse

Loome põlvkondadeülese toetatud teenustega munitsipaalmaja lahenduse, et toetada nii eraüüriturule sisenevaid noori ja lähedaste igapäevase toeta eakaid inimesi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koduhoolduse ja hooldekodu hind kaetakse abivajaja ja omavalitsuse vahendeid kombineerides

Koduhoolduse ja hooldekodu hind kaetakse abivajaja ja omavalitsuse vahendeid kombineerides nii, et oleks tagatud abivajaja ja tema pere väärikas toimetulek.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame sotsiaalvaldkonnas juhtumikeskset, terviklikku ja paindlikku lähenemist

Toetame sotsiaalvaldkonnas juhtumikeskset, terviklikku ja paindlikku lähenemist. Selleks suurendame tugiisikute hulka ning pädevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame välja toimiva “ühe ukse” põhimõtte linna teenustes

Arendame välja toimiva “ühe ukse” põhimõtte linna teenustes ̶ ühtse kanali ja lähenemise, et inimesed leiaksid kiire abi iga eluvaldkonna probleemide puhul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame aktiivselt LGBT+ kogukonna eesmärki saavutada võrdsed õigused ja võimalused elada täisväärtuslikku elul

Toetame aktiivselt LGBT+ kogukonna eesmärki saavutada võrdsed õigused ja võimalused elada täisväärtuslikku elul. Teeme Tartu LGBT+ vabaduste alaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame tasuta menstruaalhügieenivahendid koolides, noortekeskustes jm avalikes ruumides

Tagame tasuta menstruaalhügieenivahendid koolides, noortekeskustes jm avalikes ruumides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu on naise näoga linn ̶ naine peab olema linnaelus nähtav ja kaasatud

Tartu on naise näoga linn ̶ naine peab olema linnaelus nähtav ja kaasatud. Loome rohkem tüdrukutele ja naistele suunatud vaba aja veetmise kohti ja linnaruumi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu on salliv ja rahvusvaheliselt avatud ülikoolilinn

Tartu on salliv ja rahvusvaheliselt avatud ülikoolilinn. Kõiki linna elanikke, päritolust, lisavajadusest, soost, usulisest tõekspidamisest, vanusest või orientatsioonist olenemata, koheldakse võrdselt. Toetame Tartu liitumist Mitmekesisuse kokkuleppega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Emajõe lõunakaldale kujundame katkematu kesklinnast Karlova sadamasse viiva rohelise promenaadi

Emajõe lõunakaldale kujundame katkematu kesklinnast Karlova sadamasse viiva rohelise promenaadi. Rajame uue pargi Emajõe ja Anne kanali vahelisele alale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toomemäest teeme taas esindusliku tartlaste lemmikpargi mitmekesise haljastuse ning ajaveetmise võimalustega

Toomemäest teeme taas esindusliku tartlaste lemmikpargi mitmekesise haljastuse ning ajaveetmise võimalustega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame kergliikluse ning ühistranspordi teekonnad ja graafikud

Korraldame kergliikluse ning ühistranspordi teekonnad ja graafikud nii, et ülikoolide igast õppehoonetest ja kampusest jõuaks teise kahe loengu vahelisel ajal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame linna elanikest õpilastel ja tudengitel kasutada rattaringlust tasuta

Võimaldame linna elanikest õpilastel ja tudengitel kasutada rattaringlust tasuta.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Autovabaduse puiestee edasiarendamist

Toetame Autovabaduse puiestee edasiarendamist. Muudame Vabaduse puiestee kaasaegseks kesklinnatänavaks, mis sobib kultuurikeskusega ja võimaldab siduda kesklinna pargi Emajõe-äärse rohelusega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uute avalike hoonete kavandamisel eelistame kesklinna ja lähiümbrust

Uute avalike hoonete kavandamisel eelistame kesklinna ja lähiümbrust. Arendame kesklinnas kõigile avatud, kultuuritihedat ja tarbimisvaba linnaruumi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Elav linn peab olema turvaline kogu ööpäeva vältel

Elav linn peab olema turvaline kogu ööpäeva vältel. Toetame paljude maailma arenenud linnade eeskujul öölinnapea ametikoha loomist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome liikuvuskeskused

Loome liikuvuskeskused, mis võimaldavad väljastpoolt Tartut tulevate sõidukite mugavat vahetamist tõukeratta, ratta, bussi, trammi või takso vastu ning parkimismurest vaba asjaajamist kesklinnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame suuna autoliikluse rahustamisele ̶ 30 km/h piirkiirusele

Võtame suuna autoliikluse rahustamisele ̶ 30 km/h piirkiirusele ning liiklust rahustavale tänavadisainile kogu linnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Sõidukid, kergliiklejad ja jalakäijad liiklevad ohutult teineteisest eraldi radadel, mis on hooldatud aastaringselt.

Sõidukid, kergliiklejad ja jalakäijad liiklevad ohutult teineteisest eraldi radadel, mis on hooldatud aastaringselt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Südalinn saagu eelkõige jalgsi ja kergliikuritega liikumise alaks

Südalinn saagu eelkõige jalgsi ja kergliikuritega liikumise alaks. Parkimiskohtade asemel anname tänavatel rohkem ruumi jalakäijale. Eelistame parkimist hoonete nullkorrustel ja parkimismajades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pürgime mõnusaks ja ohutuks linnaks kõigile ̶ lastele

Pürgime mõnusaks ja ohutuks linnaks kõigile ̶ lastele, lisavajadusega inimestele, eakatele, loomadele, ratturitele, bussikasutajatele, autojuhtidele jt. Linna liikuvuse korralduses juhindume 8/80 põhimõttest – linna elukeskkond ja liikuvus peab võimaldama võimalikult iseseisvalt, turvaliselt ja mugavalt liikuda nii 8- kui ka 80-aastasel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram