Teema

Tartu linna koalitsioonilepe aastateks 2021-2025

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 215
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

214

Jätkame Tartu Teaduspargi ning Tartu Loomemajanduskeskuse arendamist (s.h ruumiline areng) ja tegevuse laiendamist

Loome atraktiivne kasvukeskkond inkubatsioonist väljunud ettevõtetele, eeskätt iduettevõtetele ja loomesektorile.

Osaleme aktiivselt rohetehnoloogiate ärikiirendi käivitamisel

Jätkame teiste innovaatiliste valdkondade (teadusest ärisse, kosmosetehnoloogia, biotehnoloogia, arvutimängutööstus jms) ärikiirendite ja -inkubaatorite toetamist.

Toetame tööstusparkide arendamist

Et jätkusuutlik tööstus (sh teadmismahukas ja keskkonnasõbralik) saaks Tartus edasi areneda. Ravila tänava pikenduse ning Vaksali tänava pikenduse rajamisega anname hoogu Ravila tööstuspargi ja Rohelise Pargi edasisele arendamisele.

Turundame regiooni ühiselt koos Lõuna-Eesti omavalitsuste ja ettevõtetega

Turundame regiooni ühiselt koos Lõuna-Eesti omavalitsuste ja ettevõtetega, tutvustades Tartut hea ja perspektiivika investeerimis- ja ettevõtluskeskkonnana, rahvusvahelise konverentsisihtkohana ning Eesti tervishoiuteenuste keskusena.

Arendame Tartut tootearenduseks parima asukohana

Arendame Tartut tootearenduseks parima asukohana, tänu millele jõuavad uudsed lahendused Tartu igapäevaellu võimalikult varakult, näiteks isejuhtivad sõidukid, nutikad liikluskorraldusvahendid, pakirobotid, vesinikutehnoloogiad jne.

Suurendame Tartu KHK rolli linna arengus. Tõhustame KHK koostööd ettevõtete ning munitsipaal -ja riigisektoriga, suurendades sellega õpilastele mitmekesiste praktikavõimaluste loomist.

Rakendame individuaalsete õpiradade kontseptsiooni ja pakume õpilastele senisest mitmekesisemaid võimalusi valikainete õppimiseks (ettevõtlus, riigikaitse, religiooniõpetus, eetika, tantsukunst jne) ja soodustame ühisõppekavade loomist Tartu Kutsehariduskeskusega (KHK). Toetame täiendavalt erinevate õppesuundadega gümnaasiumiklasse ning formaal- ja mitteformaalse hariduse lõimimise programme.

Lähendame eesti- ja venekeelsete noorte ja laste haridusradasid

Lähendame eesti- ja venekeelsete noorte ja laste haridusradasid, viies kõik haridusasutused järk-järgult nelja aasta jooksul üle eestikeelsele õppele. Eesmärgi saavutamiseks koostame detailse tegevus- ja ajakava, arvestades HEV laste spetsiifikaga ja tehes koostööd lapsevanemate ja teadlastega.

Jätkame euroopaliku linnasüdame väljaehitamist.

Seome omavahel Kesklinna pargi ja Emajõe, suurendades jalakäijate kasutuses olevat tänavaruumi Vabaduse puiesteel ja rajame piirkonda uut haljastust. Elavdame turuhoone ümbrust.

Rajame südalinna kultuurikeskuse.

Vähendame senist kavandatud hoone mahtu, tagades samas parimad tingimused linnaraamatukogule ja kunstimuuseumile. Algatame tervikliku detailplaneeringu Emajõe ja Küüni tänava vahelisel alal. Viime läbi rahvusvahelise arhitektuurivõistluse, väärtustades ajaloolist tänavavõrku.

Teeme koostööd erasektoriga uute sportimisvõimaluste (jäähall, ujula, vehklemishall, golfi harjutusväljak, mägironimisseinad, sisehall rulatajatele ja trikiratturitele jne) rajamisel.

Et igal noorel oleks võimalik osaleda vähemalt ühes huvitegevuses või huvialakoolituses. Soovime, et toetussüsteem oleks taotlejale lihtne, paindlik ning arvestaks ka õppe kvaliteeti, juhendajate kvalifikatsiooni ja tulemusi.

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram