Teema

Vaba Eesti valimisliidu üldprogramm KOV valimistel 2021

Ava täisvaades
Kokku lubadust 29

Lubatud

29

Usu-, meelsusvabadus ja sõnavabadus

Meil on täielik usu- ja meelsusvabadus, sõnavabadus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame tegevust kooskõlas tervikliku mõtlemisega

Me toetame leiundust, teadust, tervishoidu, haridust, mis on kooskõlas tervikliku mõtlemisega, loodust austav ja inimese teenistuses.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Strateegilised ettevõtted kuuluvad Vaba Eesti liikmetele

Strateegilised ettevõtted nagu energia, vesi, kanalisatsioon, prügimajandus, TV, raadio, internet, telefonilevi, maavarade ja loodusvarade tööstus, raudtee, lennutransport, laevandus, kinnisvara kuuluvad Vaba Eesti liikmetele ja teenindavad Vaba Eesti liikmete huve.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eestimaa maa, õhk, vesi, veekogud, maavarad ja loodusvarad kuuluvad Vaba Eesti liikmele ehk Eestimaa kodanikele

Eestimaa maa, õhk, vesi, veekogud, maavarad ja loodusvarad kuuluvad Vaba Eesti liikmele ehk Eestimaa kodanikele, ning nende kasutus otsustatakse Vanemate koja saadikute kaudu ja liikmete heakskiidul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Iga kodanik saab tegeleda sellega, mis on temale just südamelähedane

Töölkäimine on nauding ja iga kodanik saab tegeleda sellega, mis on temale just südamelähedane.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Iga inimene on kui ettevõtja

Iga inimene on kui ettevõtja ja elu toimib kokkulepete ja südametunnistuse alusel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eestimaa kodanik saab sünni hetkest alates iga kuu Eestimaa omaniku tulu oma kontole

Eestimaa kodanik saab sünni hetkest alates iga kuu Eestimaa omaniku tulu oma kontole, mille ta saab kätte üks kord aastas. Omaniku tulu katab ära iga kodaniku inimväärsed elamiskulud ja see tulu kasvab, kui ta panustab oma aega Eestimaa kui maa väärtuse kasvu ja arengusse. Inimesed käivad ka tööl, et panustada [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Meil on üks arvelduskeskus - Eesti Rahahoidla

Meil on üks arvelduskeskus Eestimaa kodanike jaoks, Eesti Rahahoidla, mis vahendab Vaba Eesti liikmete ja mitte liikmete arveldusi, kus Vaba Eesti liikmete laenud on intressivabad. Igal Eestimaa kodanikul on automaatselt arvelduskonto ja seda ei saa ära võtta, blokeerida, sulgeda, kui elad Eestimaa inimesi ja keskkonda austades, hoides ja väärtustades. Konto [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Meil on oma raha ja rahasüsteem

Meil on oma raha ja rahasüsteem. See on ülemineku perioodil kombineeritud väärtuste ja aja vahetusega, et liikuda samm sammult rahavabasse, täielikku iseorganiseeruvasse ja väärtuste vahetuse ühiskonda. Rahavaba ühiskond oli tuhandeid aastaid tagasi ja siis elasin inimesed harmoonias, külluses ja inimesed olid terved.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme maksusüsteemi väga lihtsaks

Teeme maksusüsteemi väga lihtsaks. Ülemineku perioodi maksusüsteem on lihtne, kõigile arusaadav ja täidetav. Makse kogume selleks, et katta ära vajalikud kulutused Eestimaa arendamisel. On üks maks, 12% igalt rahaliselt tehingult. Import toodetel on lisaks impordimaks 12%. Loodusele ja tervisele kahjulikud tehnoloogiad (ka import), tooted (ka import) sealhulgas suhkur, alkohol, tubakas, [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Juriidiliste ettevõtete likvideerimine

Juriidiliste ettevõtete asemel on inimesed isiklikult oma nime ja vastutusega tehingute tegemisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame ainult tervisele ohutuid tehnoloogiaid, tooteid, teenuseid

Me kasutame oma igapäeva elus ja igas valdkonnas ainult tervisele ohutuid tehnoloogiaid, tooteid, teenuseid ning vabaenergia lahendusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ametkondade asemel on nõustamiskeskused

Ametkondade asemel on nõustamiskeskused, kus töötavad konsultant-koolitajad ja nad aitavad liikmeid vajalike toimingute ja protsesside läbiviimisel. Konsultant-koolitaja on liikme parim sõber tema ettevõtluse ja elutoimingute edendamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Haiglate asemel on tervisenõustamise keskused

Haiglate asemel on tervisenõustamise keskused, kus pakutakse ühtlasi ka ravi haigetele uudsete, inimese sõbralike tehnoloogiatega ja ravimitega, tervise spetsialistide sissetulek sõltub tervete inimeste arvust. Mida rohkem terveid inimesi, seda suurem on tervisespetsialisti tasu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lubame, et vaktsiinid ja ohtlikud ravimid asendatud tervendavate ravimitega

Meil on vaktsiinid ja ohtlikud ravimid asendatud tervendavate ravimitega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Partei liikmetele tervishoid, haridus, elekter, vesi tasuta.

Vaba Eesti liikmel on tervishoid, haridus, elekter, vesi tasuta.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toitlustus on tervislik (suhkru ja keemiavaba) tervisesaadiku kontrolli all

Toit on elu alus ja kõigi haiguste ravim. Laste ja kogu liikmeskonna toitlustus on tervislik (suhkru ja keemiavaba) tervisesaadiku kontrolli all.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame laste spordi tegemist

Toetame laste spordi tegemist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lapsed hakkavad tööl käima põllumajanduse ettevõtetes

Lapsed hakkavad tööl käima põllumajanduse ettevõtetes ning õpivad toidu loomist, distsipliini ja töötegemist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Õppimine loovtööde ja praktikate kaudu

Lastele mõeldud uus haridusprogramm õpetab looma ja täisväärtuslikult elama. Kodutööd ei anta, osaliselt on õpe online ja osaliselt koolis kohapeal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jagame teadvustöö koolitusprogramme tasuta nii interneti vahendusel kui väljatrükina

Koolitajad käivad ettevõtetes ja asutustes kohapeal, lisaks jagame koolitusprogramme tasuta nii interneti vahendusel kui väljatrükina.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teadvustustöö toimub nii virtuaalselt kui ka hariduskeskustes kohapeal

Teadvustustöö toimub nii virtuaalselt kui ka hariduskeskustes kohapeal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Haridusprogramm ja teadvustustöö uue ühiskonna elukorraldusest, tervislikust eluviisist ja toitumisest

Meie haridusprogramm ja teadvustustöö uue ühiskonna elukorraldusest, tervislikust eluviisist ja toitumisest on igas lasteaias, koolis, kinnipidamis kohtades, samuti kõigi vanusegruppide õppes ja ümberõppes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vanglatest saavad eristaatusega haridus ja töökeskused

Muudame karistusi ja vanglatest saavad eristaatusega haridus ja töökeskused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname amnestia vangidele

Anname amnestia vangidele ja tühistame karistused, välja arvatud nendele, kes on tapnud inimese, vägistanud, inimröövi, kahjustanud inimese tervist, rasked varavastased kuriteod, vargad, pedofiilia, lapsepilastaja, riigireetur.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kutsume tagasi kõik ajateenijad võõrriikidest

Me ei saada oma liikmeid võõrriikide konflikte lahendama ja me kutsume tagasi kõik ajateenijad võõrriikidest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaitseks ning korra hoidmiseks Rahvaarmee ja Rahva Kaitse üksus

Meil on Vaba Eesti territooriumi ja liikme kaitseks ning korra hoidmiseks Rahvaarmee ja Rahva Kaitse üksus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Õiguse koja loomine

Meil on Vaba Eesti Õigus Koda, kus rahva poolt valitud õigusemõistjad teevad otsused ühiskonna kokkulepete rikkujate kohta.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Iga erakonna saadik pole puutumatu

Iga saadik Vanemate kojas pole puutumatu ja vastutab samuti oma sõnade ja tegude eest oma isikliku varaga ja ajaga. Vaba Eesti kodukord tugineb ainult südametunnistusest lähtuvatele põhimõtetele. Inimesel pole lubatud kahjustada ühtegi elusolendit, loodust ega materiaalset vara ühiskonna kokkuleppeid eirates.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram