Teema

Valimisliidu PROGRESS programm KOV valimistel 2021 (Kohtla-Järve)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 46

Lubatud

46

Teeme korda vanurite hooldekodu hoone ja Loome väärikad elamisvõimalused

Tehtud korda vanurite hooldekodu hoone ja loodud väärikad elamisvõimalused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome väärikad elamistingimused hooldekodudes

Loodud väärikad elamistingimused hooldekodudes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome ligipääsetav linnakeskkond puuetega inimestele, kes vajavad sotsiaalset kaitset ja aktiivset kaasamist ühiskondlikku ellu

Loodud ligipääsetav linnakeskkond puuetega inimestele, kes vajavad sotsiaalset kaitset ja aktiivset kaasamist ühiskondlikku ellu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome sotsiaalne kauplus üksikutele vanuritele

Loodud sotsiaalne kauplus üksikutele vanuritele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Järve linnaosa bussijaam inimestele mugavas kohas

Järve linnaosa bussijaam inimestele mugavas kohas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome korteriühistute esindajate nõukogu, mis võimaldaks kiiremat info levikut ja nõustamist juriidilistes küsimustes

Loodud korteriühistute esindajate nõukogu, mis võimaldaks kiiremat info levikut ja nõustamist juriidilistes küsimustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Jõhvi ja Ahtme vahele jalgrattatee

Ehitatud Jõhvi ja Ahtme vahele jalgrattatee.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Varustame istepinkidega jalakäijate tee Jõhvist Ahtmesse

Valgustatud ja varustatud istepinkidega jalakäijate tee Jõhvist Ahtmesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hooldame ja õigeaegselt remoteerime teed, mitte ainult valimiste eel

Head teed, mis on alati hooldatud ja õigeaegselt remonditud, sest teed peavad olema korras kogu aeg, mitte ainult valimiste eel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome vaba aja veetmise võimalused koolivaheaegadel

Loodud vaba aja veetmise võimalused koolivaheaegadel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tasuta järeleaitamine vähekindlustatud peredele, mis toimiks noortekeskustes

Tasuta järeleaitamine vähekindlustatud peredele, mis toimiks noortekeskustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname meie lastele võimalus õppida kodulinnas vene keeles, samas täiendades oma eesti keele oskust, seejuures peab linna täiskasvanute gümnaasium säilima

Meie lastel võimalus õppida kodulinnas vene keeles, samas täiendades oma eesti keele oskust, seejuures peab linna täiskasvanute gümnaasium säilima (!).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme mõistliku tasu spordiklubidele, kes kasutavad ruumide rendi võimalusi siis ei suurene ka lastevanemate rahaline koormus

Mõistlik tasu spordiklubidele, kes kasutavad ruumide rendi võimalusi siis ei suurene ka lastevanemate rahaline koormus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme uhke meie sportlaste saavutuste üle, mis on saadud rahvusvahelistel ja siseriiklikel võistlustel

Võimalus olla uhke meie sportlaste saavutuste üle, mis on saadud rahvusvahelistel ja siseriiklikel võistlustel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame jalgrattateed, paigaldatud välitenniselauad ja ehitatud skeitpargid

Rajatud jalgrattateed, paigaldatud välitenniselauad ja ehitatud skeitpargid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tasuta võimalused tegeleda spordiga, kasutades selleks välitrenažööre

Loodud tasuta võimalused tegeleda spordiga, kasutades selleks välitrenažööre.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame igas linnaosas noortekeskused või -toad

Avatud igas linnaosas noortekeskused või -toad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tasuta võimalus vabas õhus jälgida spordivõistluste ja muude ürituste ülekandeid

Loodud tasuta võimalus vabas õhus jälgida spordivõistluste ja muude ürituste ülekandeid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame igas linnaosas keskealiste elanike vaba aja veetmise võimalused

Korraldatud igas linnaosas keskealiste elanike vaba aja veetmise võimalused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suudandame munitsipaalomandis olevate kultuuri- ja noorsooettevõtete spetsialistide palku

Suurendatud munitsipaalomandis olevate kultuuri- ja noorsooettevõtete spetsialistide palku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame aktiivselt kultuuri- ja noorteorganisatsioonide tegevuse online-formaadis

Aktiivselt toimiv kultuuri- ja noorteorganisatsioonide tegevus online-formaadis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme nii, et linna aukodaniku tiitlid määratakse sportlastele, kultuuritegelastele, õpetajatele, meedikutele ja teistele aktiivsetele inimestele

Nii, et linna aukodaniku tiitlid määratakse sportlastele, kultuuritegelastele, õpetajatele, meedikutele ja teistele aktiivsetele inimestele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Kohtla-Järve linnamuuseumi

Loodud linnamuuseum, mis kajastaks linna ja selle inimeste ajalugu ning jäädvustaks ettevõtete tegevust läbi aastate.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame sõja- ja tööveteranide ning pensionäride ühingute tegevusele (kaevurid, õpetajad, kultuuritöötajad jne)

Tegus toetus sõja- ja tööveteranide ning pensionäride ühingute tegevusele (kaevurid, õpetajad, kultuuritöötajad jne), sest need inimesed ehitasid ja arendasid meie linna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Juurutame videovalvesüsteemi, mis takistaks stiihiliste prügilate tekkimist ja võimaldaks turvalist linnakeskkonda

Juurutatud videovalvesüsteem, mis takistaks stiihiliste prügilate tekkimist ja võimaldaks turvalist linnakeskkonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hooldame kõik linnatranspordi peatuskohad

Korralikud ja hooldatud kõik linnatranspordi peatuskohad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Plaanipäraselt ja süsteemselt lahendatud tänavakaubanduse korraldus, sh aiasaaduste müük

Plaanipäraselt ja süsteemselt lahendatud tänavakaubanduse korraldus, sh aiasaaduste müük.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurem arv istepinke kõnniteede ääres ja parkides

Suurem arv istepinke kõnniteede ääres ja parkides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ohutud ja kaasaegsed lastemänguväljakud igas linnaosas

Ohutud ja kaasaegsed lastemänguväljakud igas linnaosas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Järve linnaosas rajame suvelava, kus toimuks üritused lastele ning töötaksid lastekohvikud

Järve linnaosas rajatud suvelava, kus toimuks üritused lastele ning töötaksid lastekohvikud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome uued pargid ning hooldatud olemasolevad haljasalad

Loodud uued pargid ning hooldatud olemasolevad haljasalad, kus noored emad, sportlased naudiksid linnakeskonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome volikogu ja spetsialistide komisjon, mis tegeleks koostöös naaberomavalitsustega ühisprojektide realiseerimisega

Loodud volikogu ja spetsialistide komisjon, mis tegeleks koostöös naaberomavalitsustega ühisprojektide realiseerimisega (ühistransport, avalike teenuste tasustamine jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme nii, et linnavolikogu liikmed esitaksid regulaarselt elanikele oma tegevusest aruandeid

Nii, et linnavolikogu liikmed esitaksid regulaarselt elanikele oma tegevusest aruandeid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme nii, et vähemalt pooled volikogu komisjonide liikmed kuuluksid ühiskondlikesse ühingutesse ega sõltuks poliitilistest erakondadest

Nii, et vähemalt pooled volikogu komisjonide liikmed kuuluksid ühiskondlikesse ühingutesse ega sõltuks poliitilistest erakondadest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Regulaarne kodanike vastuvõtt ametnike poolt

Regulaarne kodanike vastuvõtt ametnike poolt, eriti väljasõidu vormis igas linnaosas, mis lühendaks küsimuste lahendamise aega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame tähtsate küsimuste ja teravate sotsiaalsete probleemide avalik arutelu

Tähtsate küsimuste ja teravate sotsiaalsete probleemide avalik arutelu, kuhu saaks kaasata ühiskondlikud organisatsioonid ning aktiivsed linnakodanikud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame valimiseelse kampaania läbiviimine linna rahaliste vahendite arvelt

Lõpetatud valimiseelse kampaania läbiviimine linna rahaliste vahendite arvelt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Läbipaistev linnavalitsuse töökorraldus ja linnaametnikud teeksid oma tööst regulaarseid avalikke aruandeid

Läbipaistev linnavalitsuse töökorraldus ja linnaametnikud teeksid oma tööst regulaarseid avalikke aruandeid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome elektrooniline vastuvõturuum elanike suhtlemiseks võimudega

Loodud n-ö süsteemne kuum liin või elektrooniline vastuvõturuum elanike suhtlemiseks võimudega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame Euroopa, riigi ja maakondlike sihtprogrammide rahastus

Kaasatud Euroopa, riigi ja maakondlike sihtprogrammide rahastus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Efektiivselt kasutatud munitsipaalomand ja rahalised sissetulekud välireklaami paigaldamisest

Efektiivselt kasutatud munitsipaalomand ja rahalised sissetulekud välireklaami paigaldamisest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pidev eelarve- ja majandustegevuse auditeerimine munitsipaalasutustes eesmärgiga lõpetada eelarveliste vahendite mõttetu raiskamine

Pidev eelarve- ja majandustegevuse auditeerimine munitsipaalasutustes eesmärgiga lõpetada eelarveliste vahendite mõttetu raiskamine.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome toetuste süsteem koolilõpetajatele, kes pärast eriala omandamist tuleksid tööle kodulinna

Loodud toetuste süsteem koolilõpetajatele, kes pärast eriala omandamist tuleksid tööle kodulinna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome ettevõtjate nõukoda

Loodud ettevõtjate nõukoda, mis aitaks kaasa linnaarendusele ja kaasaks linnavalitsusega dialoogi suurettevõtjaid ja väikeste firmade omanikke.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lammutatud mahajäetud hooned, mis on koormaks elanikele

Lammutatud mahajäetud hooned, mis on koormaks elanikele (tühjaks jäänud endise kooli nr 7 hoone Purul, hoone Järve linnaosa sissesõidul, hoonete karbid Tammikus jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pidev kontroll eelarveliste vahendite sihikindla kulutamise üle

Pidev kontroll eelarveliste vahendite sihikindla kulutamise üle ning et väheneksid väheefektiivsed valitsemiskulud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram