Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Valimisliidu Ühendus programm KOV valimistel 2021 (Lääne-Harju vald)

Change to Kanban view
Kokku lubadust 30

Lubatud

30

Tagame igal aastal haridustöötajate ja õpilastele tasuta gripivastase vaktsineerimise, et õppetöö koolis sujuks suuremate seisakuteta.

Lubame, et mitte keegi ei jää oma murega üksi. Me kõik võime oma elus sattuda raskustesse, vajada abi ning toetust. Tagame igale vallaelanikule väärika elukaare ning abi neile, kes on sattunud keerulisse olukorda või võitlevad tervisemuredega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa perearstidele heade töötingimuste loomisele ja võtame rahvatervise erilise hoole alla.

Lubame, et mitte keegi ei jää oma murega üksi. Me kõik võime oma elus sattuda raskustesse, vajada abi ning toetust. Tagame igale vallaelanikule väärika elukaare ning abi neile, kes on sattunud keerulisse olukorda või võitlevad tervisemuredega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame koduhooldusteenust ning parandame abivahendite kättesaadavust, et vähendada lähedaste koormust.

Lubame, et mitte keegi ei jää oma murega üksi. Me kõik võime oma elus sattuda raskustesse, vajada abi ning toetust. Tagame igale vallaelanikule väärika elukaare ning abi neile, kes on sattunud keerulisse olukorda või võitlevad tervisemuredega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme aktiivselt ennetusega, mis aitab ära hoida vallaelanike sotsiaalprobleeme ja tervisemuresid.

Lubame, et mitte keegi ei jää oma murega üksi. Me kõik võime oma elus sattuda raskustesse, vajada abi ning toetust. Tagame igale vallaelanikule väärika elukaare ning abi neile, kes on sattunud keerulisse olukorda või võitlevad tervisemuredega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome sotsiaal- ja haridusvaldkonna tugiteenuste kompetentsikeskuse.

Lubame, et mitte keegi ei jää oma murega üksi. Me kõik võime oma elus sattuda raskustesse, vajada abi ning toetust. Tagame igale vallaelanikule väärika elukaare ning abi neile, kes on sattunud keerulisse olukorda või võitlevad tervisemuredega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame tervisedendusse.

Meie vallas on tegusad, terved ja ühtehoidvad kogukonnad ning igaüks saab lüüa kaasa oma kodukandi arengus. Siin tegutsevad elujõulised vabaühendused ning meie toetame kohalikul omaalgatusel ja koostööl põhinevaid ettevõtmisi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame MTÜ-de toetamise süsteemi ja tagame, et toetatakse ettevõtmisi, mis edendavad kohalike kogukondade ühtekuuluvust.

Meie vallas on tegusad, terved ja ühtehoidvad kogukonnad ning igaüks saab lüüa kaasa oma kodukandi arengus. Siin tegutsevad elujõulised vabaühendused ning meie toetame kohalikul omaalgatusel ja koostööl põhinevaid ettevõtmisi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kohalikul omaalgatusel ja koostööl põhinevaid ettevõtmisi – ühisüritustest avaliku ruumi arendamiseni.

Meie vallas on tegusad, terved ja ühtehoidvad kogukonnad ning igaüks saab lüüa kaasa oma kodukandi arengus. Siin tegutsevad elujõulised vabaühendused ning meie toetame kohalikul omaalgatusel ja koostööl põhinevaid ettevõtmisi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome võimalused, et vallaelanikel oleks võimalik oma koduvalla arengu kujundamises kaasa rääkida.

Meie vallas on tegusad, terved ja ühtehoidvad kogukonnad ning igaüks saab lüüa kaasa oma kodukandi arengus. Siin tegutsevad elujõulised vabaühendused ning meie toetame kohalikul omaalgatusel ja koostööl põhinevaid ettevõtmisi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame majanduslikes raskustes peresid aastas ühe lastelaagri eest tasumisel.

Meie südameasi on, et Lääne-Harju valla lapsed saavad sõltumata emakeelest kodu lähedal kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust koolides ja lasteaedades, kus arvestatakse, et iga laps on ainulaadne.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame paindlikud lahendused igale perele lasteaiakoha valikul.

Meie südameasi on, et Lääne-Harju valla lapsed saavad sõltumata emakeelest kodu lähedal kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust koolides ja lasteaedades, kus arvestatakse, et iga laps on ainulaadne.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame õpilasmalevaid.

Meie südameasi on, et Lääne-Harju valla lapsed saavad sõltumata emakeelest kodu lähedal kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust koolides ja lasteaedades, kus arvestatakse, et iga laps on ainulaadne.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tasuta ja tervislik koolilõuna kõigile õpilastele.

Meie südameasi on, et Lääne-Harju valla lapsed saavad sõltumata emakeelest kodu lähedal kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust koolides ja lasteaedades, kus arvestatakse, et iga laps on ainulaadne.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kvalifitseeritud ja motiveeritud haridustöötajad arvestavad iga õppuri vajadustega.

Meie südameasi on, et Lääne-Harju valla lapsed saavad sõltumata emakeelest kodu lähedal kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust koolides ja lasteaedades, kus arvestatakse, et iga laps on ainulaadne.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Igas lasteaias ja koolis on kättesaadavad kvaliteetsed tugiteenused.

Meie südameasi on, et Lääne-Harju valla lapsed saavad sõltumata emakeelest kodu lähedal kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust koolides ja lasteaedades, kus arvestatakse, et iga laps on ainulaadne.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valla koolides on kaasaegne ja õppima innustav õpikeskkond.

Meie südameasi on, et Lääne-Harju valla lapsed saavad sõltumata emakeelest kodu lähedal kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust koolides ja lasteaedades, kus arvestatakse, et iga laps on ainulaadne.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame vallale kuuluvate spordirajatiste korrastamist ja rajamist suurematesse asustusüksustesse piirkondlikult tasakaalustatud viisil ning toetame inimeste algatusi, kes soovivad ise kogukonnana seda tegevust eest vedada.

Meie hoolitseme selle eest, et valla taristu oleks kaasaegne ja korras. Tagame mugavad ja mitmekesised ühendused kogu vallas, et vallaelanikud saaksid turvaliselt liigelda nii vallasiseselt kui ka väljapoole, sõltumata valitud transpordiliigist. Ühistransport on korraldatud vajaduspõhiselt, mugavalt ja mõistlikult.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame, et valla ühis- ja koolitranspordisüsteem on vajaduspõhine ja kaasaegne.

Meie hoolitseme selle eest, et valla taristu oleks kaasaegne ja korras. Tagame mugavad ja mitmekesised ühendused kogu vallas, et vallaelanikud saaksid turvaliselt liigelda nii vallasiseselt kui ka väljapoole, sõltumata valitud transpordiliigist. Ühistransport on korraldatud vajaduspõhiselt, mugavalt ja mõistlikult.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime igal aastal musta katte alla vähemalt 1 km kruusateid ning kavandame ligipääsud avalikele ranna- ja puhkealadele.

Meie hoolitseme selle eest, et valla taristu oleks kaasaegne ja korras. Tagame mugavad ja mitmekesised ühendused kogu vallas, et vallaelanikud saaksid turvaliselt liigelda nii vallasiseselt kui ka väljapoole, sõltumata valitud transpordiliigist. Ühistransport on korraldatud vajaduspõhiselt, mugavalt ja mõistlikult.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame vallateede võrgustiku korrastamisega ning pingutame selle nimel, et igaühe kodutee oleks korras.

Meie hoolitseme selle eest, et valla taristu oleks kaasaegne ja korras. Tagame mugavad ja mitmekesised ühendused kogu vallas, et vallaelanikud saaksid turvaliselt liigelda nii vallasiseselt kui ka väljapoole, sõltumata valitud transpordiliigist. Ühistransport on korraldatud vajaduspõhiselt, mugavalt ja mõistlikult.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame kodukoha turvalisusesse.

Seisame selle eest, et igas valla nurgas on turvaline, mitmekesine ja roheline elukeskkond, kus tunnevad end hästi maakoduomanikud, korterielanikud linnas ja alevikes ning suvitajad Inimeste mugavuse ja turvatunde ning rikkaliku looduskeskkonna säilitamise vahel tuleb leida tasakaal. Keskkonna hoidmine peab muutuma inimeste elu loomulikuks osaks, mille nimel tuleb ühiselt pingutada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame asulakeskuste korrastamist, lähtudes kogukondade vajadustest ja valla piirkondlikust tasakaalustatusest.

Seisame selle eest, et igas valla nurgas on turvaline, mitmekesine ja roheline elukeskkond, kus tunnevad end hästi maakoduomanikud, korterielanikud linnas ja alevikes ning suvitajad Inimeste mugavuse ja turvatunde ning rikkaliku looduskeskkonna säilitamise vahel tuleb leida tasakaal. Keskkonna hoidmine peab muutuma inimeste elu loomulikuks osaks, mille nimel tuleb ühiselt pingutada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame korteriühistuid igal aastal vähemalt 40 000 euroga, et korrastada kortermajade hoovid, parklad, prügimajad.

Seisame selle eest, et igas valla nurgas on turvaline, mitmekesine ja roheline elukeskkond, kus tunnevad end hästi maakoduomanikud, korterielanikud linnas ja alevikes ning suvitajad Inimeste mugavuse ja turvatunde ning rikkaliku looduskeskkonna säilitamise vahel tuleb leida tasakaal. Keskkonna hoidmine peab muutuma inimeste elu loomulikuks osaks, mille nimel tuleb ühiselt pingutada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame aega valla üldplaneeringu läbi rääkimiseks iga huvilisega ja arvestame sealjuures ka elusloodusega, kes enda nimel kõnelda ei saa.

Seisame selle eest, et igas valla nurgas on turvaline, mitmekesine ja roheline elukeskkond, kus tunnevad end hästi maakoduomanikud, korterielanikud linnas ja alevikes ning suvitajad Inimeste mugavuse ja turvatunde ning rikkaliku looduskeskkonna säilitamise vahel tuleb leida tasakaal. Keskkonna hoidmine peab muutuma inimeste elu loomulikuks osaks, mille nimel tuleb ühiselt pingutada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Säilitame looduslähedase ja mitmekesise elukeskkonna, kus inimene ja loodus elavad koostoimes ning üks ei kannata teise pärast.

Seisame selle eest, et igas valla nurgas on turvaline, mitmekesine ja roheline elukeskkond, kus tunnevad end hästi maakoduomanikud, korterielanikud linnas ja alevikes ning suvitajad Inimeste mugavuse ja turvatunde ning rikkaliku looduskeskkonna säilitamise vahel tuleb leida tasakaal. Keskkonna hoidmine peab muutuma inimeste elu loomulikuks osaks, mille nimel tuleb ühiselt pingutada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame jäätmemajanduse inimeste vajadustest lähtuvalt.

Seisame selle eest, et igas valla nurgas on turvaline, mitmekesine ja roheline elukeskkond, kus tunnevad end hästi maakoduomanikud, korterielanikud linnas ja alevikes ning suvitajad Inimeste mugavuse ja turvatunde ning rikkaliku looduskeskkonna säilitamise vahel tuleb leida tasakaal. Keskkonna hoidmine peab muutuma inimeste elu loomulikuks osaks, mille nimel tuleb ühiselt pingutada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd, sest probleemid ja võimalused ei tunne valla piire.

Juhime valda ausalt, avatult ja inimesi kaasates. Oleme omakandi inimesed ja meil on sinu jaoks aega. Ajame asju kiiresti, kaasame meeskonda parimad spetsialistid ning arutame plaanid vallarahvaga läbi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ükski ettevõtmine ei tohi takerduda bürokraatiarägastikku.

Juhime valda ausalt, avatult ja inimesi kaasates. Oleme omakandi inimesed ja meil on sinu jaoks aega. Ajame asju kiiresti, kaasame meeskonda parimad spetsialistid ning arutame plaanid vallarahvaga läbi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Asjaajamine on kiire, lihtne ja mugav.

Juhime valda ausalt, avatult ja inimesi kaasates. Oleme omakandi inimesed ja meil on sinu jaoks aega. Ajame asju kiiresti, kaasame meeskonda parimad spetsialistid ning arutame plaanid vallarahvaga läbi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ükski mure ei ole liiga suur või väike, et sellest mitte teada anda.

Juhime valda ausalt, avatult ja inimesi kaasates. Oleme omakandi inimesed ja meil on sinu jaoks aega. Ajame asju kiiresti, kaasame meeskonda parimad spetsialistid ning arutame plaanid vallarahvaga läbi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram