Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Valimisliidu Ühine Kodu programm KOV valimistel 2021 (Narva)

Change to Kanban view
Kokku lubadust 57

Lubatud

57

Toetame väikelaevandust ja veeturismi arendamist

Toetame väikelaevandust ja veeturismi arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame riigi tasandil põlevkivitööstuse säilimise eest järgmisel 20 aastal

Seisame riigi tasandil põlevkivitööstuse säilimise eest järgmisel 20 aastal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Asutame väikeja alustavate ettevõtjate toetusfondi uute äriideede toetamiseks

Asutame väikeja alustavate ettevõtjate toetusfondi uute äriideede toetamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome internetikeskkonnas visitnarvajoesuuee, sh Instagramis ja TikTokis

Loome internetikeskkonnas visitnarvajoesuu.ee, sh. Instagramis ja TikTokis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame koostöös erasektoriga Laagna külasse golfiväljaku

Ehitame koostöös erasektoriga Laagna külasse golfiväljaku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa uute elamuja ärialade arendamisele

Aitame kaasa uute elamuja ärialade arendamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostame alakasutatud ja mahajäetud territooriumide arenguvisioonid ning planeeringud

Koostame alakasutatud ja mahajäetud territooriumide arenguvisioonid ning planeeringud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome turismikoordinaatori ametikoha linnavalitsuse struktuuris

Loome turismikoordinaatori ametikoha linnavalitsuse struktuuris.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame turismimaksu kehtestamise eest

Seisame turismimaksu kehtestamise eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suuname vähemalt 20% linnaeelarvest investeeringutele

Suuname vähemalt 20% linnaeelarvest investeeringutele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme Narva-Jõesuust Eesti turismipealinna!

Teeme Narva-Jõesuust Eesti turismipealinna!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme kolmanda sektori probleemide lahendamisega

Tegeleme kolmanda sektori probleemide lahendamisega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Moodustame linnavolikogus külaelu komisjoni

Moodustame linnavolikogus külaelu komisjoni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame korteriühistute ja eramajade toetamist erinevate programmide kaudu ning näeme selleks linnaeelarvest ette vähemalt 50 000 eurot aastas

Jätkame korteriühistute ja eramajade toetamist erinevate programmide kaudu ning näeme selleks linnaeelarvest ette vähemalt 50 000 eurot aastas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame alevike ja külade arengusse lisavahendeid ning aitame neid oma arengukavade koostamisel

Panustame alevike ja külade arengusse lisavahendeid ning aitame neid oma arengukavade koostamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kohalikel ettevõtjatel toetusi saada

Aitame kohalikel ettevõtjatel toetusi saada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame COVID-19 tagajärgede leevendamist ning elanike toetamist koostöös eraja riigisektoriga

Jätkame COVID-19 tagajärgede leevendamist ning elanike toetamist koostöös eraja riigisektoriga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võitleme töötusega loome võimalused täiendõppeks

Võitleme töötusega loome võimalused täiendõppeks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Innustame kogukondi kaasa mõtlema ja tegutsema meie ühise kodu paremaks muutmisel

Innustame kogukondi kaasa mõtlema ja tegutsema meie ühise kodu paremaks muutmisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa uue autopesula ja gaasitankla rajamisele

Aitame kaasa uue autopesula ja gaasitankla rajamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rekonstrueerime Narva-Jõesuu linnasauna ja rajame selle juurde avaliku supluskoha

Rekonstrueerime Narva-Jõesuu linnasauna ja rajame selle juurde avaliku supluskoha.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame Olgina Pritskamänniku puhkeala

Laiendame Olgina Pritskamänniku puhkeala.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Heakorrastame Narva-Jõesuu Pimeda ja Heleda pargi koos tiigiga ning teeme korda Sinimäe ja Laagna külade pargid

Heakorrastame Narva-Jõesuu Pimeda ja Heleda pargi koos tiigiga ning teeme korda Sinimäe ja Laagna külade pargid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lammutame Viivikonna ja Sirgala amortiseerunud ehitised ning asus-tame ümber seal elavad inimesed

Lammutame Viivikonna ja Sirgala amortiseerunud ehitised ning asus-tame ümber seal elavad inimesed.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame küladesse uued külaplatsid ja mänguväljakud

Rajame küladesse uued külaplatsid ja mänguväljakud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valgustame ja muudame tolmuvabaks vähemalt 5 kilomeetrit teid igal aastal

Valgustame ja muudame tolmuvabaks vähemalt 5 kilomeetrit teid igal aastal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame munitsipaalpindu noortele peredele ja linnas töötavatele spetsialistidele

Arendame munitsipaalpindu noortele peredele ja linnas töötavatele spetsialistidele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime ellu Sinimäe parklate projekti II etapi

Viime ellu Sinimäe parklate projekti II etapi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame tiheasustusaladel ühisveevärgija kanalisatsioonitaristut Tõstame joogivee kvaliteeti

Arendame tiheasustusaladel ühisveevärgija kanalisatsioonitaristut. Tõstame joogivee kvaliteeti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Narva-Jõesuu linna esindusväljaku koos külgneva rohealaga

Rajame Narva-Jõesuu linna esindusväljaku koos külgneva rohealaga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame Narva-Jõesuu muuli ja viime ellu rannapromenaadi II etapi

Taastame Narva-Jõesuu muuli ja viime ellu rannapromenaadi II etapi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame autoelamute parklad, elektrirataste laenutuspunktid ja elektriautode laadimispunkti

Rajame autoelamute parklad, elektrirataste laenutuspunktid ja elektriautode laadimispunkti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme linna puhtaks Paigaldame prügikonteinerid ja sorteerimisjaamad ning rajame komposteerimisväljaku Koostame ja viime ellu omavalitsuse heakorrastuskava

Teeme linna puhtaks. Paigaldame prügikonteinerid ja sorteerimisjaamad ning rajame komposteerimisväljaku. Koostame ja viime ellu omavalitsuse heakorrastuskava.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame metsa kaitse alla läbi uue üldplaneeringu

Võtame metsa kaitse alla läbi uue üldplaneeringu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa Vaivara viadukti taastamisele ja ehitame Sillamäe ning Vaivara küla vahele uue kergliiklustee

Aitame kaasa Vaivara viadukti taastamisele ja ehitame Sillamäe ning Vaivara küla vahele uue kergliiklustee.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame terviseradu Narva-Jõesuus ja Sinimäel

Arendame terviseradu Narva-Jõesuus ja Sinimäel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime ellu Narva-Jõesuu sadama II etapi

Viime ellu Narva-Jõesuu sadama II etapi ja kalurite sadama projekti. Jätkame kergliiklusteede võrgustiku arendamist Narva ja Narva-Jõesuu ning Sillamäe, Sinimäe ja Narva-Jõesuu vahel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Olgina lennujaama

Arendame Olgina lennujaama.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame Aia tänava autovabaks

Muudame Aia tänava autovabaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame jalgratta soetamist lapsele 50 euro ulatuses

Toetame jalgratta soetamist lapsele 50 euro ulatuses.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame linnaelanike digioskusi

Arendame linnaelanike digioskusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome uued hooldusteenused Narva-Jõesuu Hooldekodus, sh päevahoid ja intervallhooldus

Loome uued hooldusteenused Narva-Jõesuu Hooldekodus, sh. päevahoid ja intervallhooldus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame abivajajatele sotsiaaltranspordi ning eakatele ja puudega inimestele tasuta basseinikülastused

Tagame abivajajatele sotsiaaltranspordi ning eakatele ja puudega inimestele tasuta basseinikülastused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame eakaid ja loome selleks uued sotsiaalteenused ning kindlustame isikliku koduhooldusteenuse igale abivajajale

Toetame eakaid ja loome selleks uued sotsiaalteenused ning kindlustame isikliku koduhooldusteenuse igale abivajajale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Säilitame olemasolevad sotsiaaltoetused, sh juubelitoetuse ja koolitoetuse ning maksame täiendavalt 100 eurot 1 klassi õpilastele

Säilitame olemasolevad sotsiaaltoetused, sh. juubelitoetuse ja koolitoetuse ning maksame täiendavalt 100 eurot 1. klassi õpilastele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame kolme või enama lapsega peredele täiendavaid toetusi

Võimaldame kolme või enama lapsega peredele täiendavaid toetusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame noori peresid ja hüvitame neile osaliselt krundi või korteri ostuga seotud kulud

Toetame noori peresid ja hüvitame neile osaliselt krundi või korteri ostuga seotud kulud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame töötasu tõstmist haridusja kultuuriasutustes

Toetame töötasu tõstmist haridusja kultuuriasutustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame piirkondliku „Aasta õpetaja ja kultuuriedendaja" tänuürituse

Korraldame piirkondliku „Aasta õpetaja ja kultuuriedendaja" tänuürituse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame uued tenniseväljakud

Rajame uued tenniseväljakud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rekonstrueerime Narva-Jõesuu linna koduloomuuseumi, laiendame Sinimäe muuseumi

Rekonstrueerime Narva-Jõesuu linna koduloomuuseumi, laiendame Sinimäe muuseumi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame külaelu kultuuri ja tähistame külade päeva igas külas

Arendame külaelu kultuuri ja tähistame külade päeva igas külas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rekonstrueerime staadionid Sinimäel ja Narva-Jõesuus

Rekonstrueerime staadionid Sinimäel ja Narva-Jõesuus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame Olgina rahvamaja ja loome seal uue noortekeskuse

Laiendame Olgina rahvamaja ja loome seal uue noortekeskuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame huvihariduse ja huvitegevuse toetamist, loome uusi arenguvõimalusi lastele ja noortele

Jätkame huvihariduse ja huvitegevuse toetamist, loome uusi arenguvõimalusi lastele ja noortele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome koolidesse ja lasteaedadesse robootika-, IT-ja keskkonnaõppe

Toome koolidesse ja lasteaedadesse robootika-, IT-ja keskkonnaõppe.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame 2026 aastaks Narva-Jöesuu uue hariduskompleksi, mis toob ühe katuse alla põhikooli, lasteaia „Karikakar" ja raamatukogu

Ehitame 2026. aastaks Narva-Jöesuu uue hariduskompleksi, mis toob ühe katuse alla põhikooli, lasteaia „Karikakar" ja raamatukogu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram