Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

Viimsi valla koalitsioonilepe aastateks 2021-2025

Ava täisvaades
Kokku lubadust 149

Lubatud

149

Toetame ja soodustame ettevõtluse arengut Viimsis

Aitame suurendada kodulähedaste töökohtade loomist (sh kaugtöökeskuste tekkimist), vähendamaks pendelrännet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame ettevõtjate kaasatuse valla arenguvõimaluste analüüsimisse, käivitame ettevõtjate ümarlaua.

Tunnustame Viimsi ettevõtjaid ja käivitame ettevõtlusgala.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pöörame erilist tähelepanu koroonapandeemiast tingitud valla elanike vaimse tervise probleemidele

Töötame koos koolidega välja lahendused noorte vaimse tervise probleemide varajaseks märkamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame vallapoolse sotsiaaltoe pakkumise vajaduspõhisemaks ja tulemustele orienteerituks

Muudame vallapoolse sotsiaaltoe pakkumise vajaduspõhisemaks ja tulemustele orienteerituks, kus toimetulekuraskustes inimene ei pea täpselt teadma milline hoolekandeteenus ˇtema abivajadust leevendaks, vaid temaga luuakse kvaliteetne suhe, mis võimaldab aru saada tegelikust abivajadusest ja selle tagamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame Viimsi metsi.

Laiendame Krillimäe MKA ja Leppneeme-Tammneeme MKA piire, et kaitsta sealset looduskeskkonda ja elurikkust ning ühtlasi hoiame sellega ära võimalike kaevanduste rajamise antud piirkonnas. Säilitame loodusalad elanike puhkealadena.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame opositsiooni poolt revisjonikomisjoni juhtimist.

Anname volikogu revisjonikomisjonile õiguse tutvuda kõikide vallavalitsuse ja valla tütarettevõtete tegevusega seotud dokumentidega ning tagame revisjonikomisjoni sisulise töö.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram