Teema

Eesti 200 erakonna programm KOV valimistel 2021 (Pärnu linn)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 61
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

61

Tagame linna investeerimissuutlikkuse üle 10% eelarvemahust aastas

Tagame linna investeerimissuutlikkuse üle 10% eelarvemahust aastas

Omavalitsuse tegevus sihib elanike ja ettevõtete tulude kasvu

Omavalitsuse tegevus sihib elanike ja ettevõtete tulude kasvu

Tugevdame siinset kõrgja kutseharidust

Tugevdame siinset kõrgja kutseharidust, sidudes seda tihedamalt kohalike ettevõtete ja investorite vajaduste ning Pärnu arenguvõimalustega

Oleme avatud ja soosivad investeeringutele tasuvatesse töökohtadesse

Oleme avatud ja soosivad investeeringutele tasuvatesse töökohtadesse: detailplaneeringutega alad ootavad investoreid, algatame projekte soodsaks ja taastuvenergial baseeruvaks energiavarustuseks, pakume tasuta hoonestusõigust üle 1,5-kordse keskmise palgaga vähemalt 10 töökoha loojale, turundame linnavara baasil suvisel ajal Pärnus kontorite avamise soodsaid võimalusi

Koondame sõpruslinn Vaasa eeskujul energiaalast kompetentsi taastuvenergia targaks rakendamiseks

Koondame sõpruslinn Vaasa eeskujul energiaalast kompetentsi taastuvenergia targaks rakendamiseks ja selle abil konkurentsivõime loomiseks laiemalt, sh meie bioressursse väärindades

Seame lisandväärtuse kasvu suurendamise ülesandeks Pärnumaa arenduskeskusele ja hoiame ära ettevõtete suunalise tegevuse dubleerimise omavalitsuse poolt

Seame lisandväärtuse kasvu suurendamise ülesandeks Pärnumaa arenduskeskusele ja hoiame ära ettevõtete suunalise tegevuse dubleerimise omavalitsuse poolt

Keskendume meie loodusressursside kasutamisele, sidudes sellega Pärnu haridussüsteemi huviharidusest kõrghariduseni ning algatades arendusprojekte

Keskendume meie loodusressursside kasutamisele, sidudes sellega Pärnu haridussüsteemi huviharidusest kõrghariduseni ning algatades arendusprojekte

Rakendame linna välissuhted majandusarengu teenistusse

Rakendame linna välissuhted majandusarengu teenistusse, avades ettevõtetele eksportturge ja hankides Välisinvesteeringute keskuse toel palgakasvu võimaldavaid investeeringuid

Koostöös suurte tööandjatega arendame energiatõhusaid kortermaju spetsialistide Pärnusse meelitamiseks ning pakume tudengitele stipiprogramme

Koostöös suurte tööandjatega arendame energiatõhusaid kortermaju spetsialistide Pärnusse meelitamiseks ning pakume tudengitele stipiprogramme

Võimaldame Pärnus jalgrattaga kõikjale jõudmise, rajame katusealustega jalgrattaparklate võrgustiku

Võimaldame Pärnus jalgrattaga kõikjale jõudmise, rajame katusealustega jalgrattaparklate võrgustiku

Ehitame kergliiklussilla üle Audru jõe selle Pärnu lahte suubumisalale, et ühendada Vana-Pärnu rand ja Valgerand ühiseks puhkealaks

Ehitame kergliiklussilla üle Audru jõe selle Pärnu lahte suubumisalale, et ühendada Vana-Pärnu rand ja Valgerand ühiseks puhkealaks

Kujundame tänavaid säästvate valgustite ja kauni haljastusega, meelitades ettevõtteid rajama turunduslikke demolahendusi

Kujundame tänavaid säästvate valgustite ja kauni haljastusega, meelitades ettevõtteid rajama turunduslikke demolahendusi

Viime suvel ühistranspordi ka jõgedele, käivitame suvehooajaks jõepraamiliinid osana ühtsest ühistranspordisüsteemist

Viime suvel ühistranspordi ka jõgedele, käivitame suvehooajaks jõepraamiliinid osana ühtsest ühistranspordisüsteemist

Roheenergia – avalikus ruumis päikse-, uue tuule-, geotermaal-, laine-, veeja vesinik-energia tootmise ning lahenduste kasutamine

Roheenergia – avalikus ruumis päikse-, uue tuule-, geotermaal-, laine-, veeja vesinik-energia tootmise ning lahenduste kasutamine

Säästva energia ja kliimakava kehtestamine süsinikemissiooni 40% vähendamiseks aastaks 2030, liitume Euroopa roheliste linnade võrgustikuga ja linnapeade paktiga, et keskkonnasõbralikud lahendused suurendaksid meie konkurentsivõimet äripaiga, elukoha ja turismi sihtkohana

Säästva energia ja kliimakava kehtestamine süsinikemissiooni 40% vähendamiseks aastaks 2030, liitume Euroopa roheliste linnade võrgustikuga ja linnapeade paktiga, et keskkonnasõbralikud lahendused suurendaksid meie konkurentsivõimet äripaiga, elukoha ja turismi sihtkohana

Ringmajanduse põhimõtete järjekindel rakendamine arenduskeskuse eestvedamisel ettevõtete koostöös ning jäätmete kujundamisel väärtuslikuks tooraineks

Ringmajanduse põhimõtete järjekindel rakendamine arenduskeskuse eestvedamisel ettevõtete koostöös ning jäätmete kujundamisel väärtuslikuks tooraineks

Käivitame Lääne-Eesti energiaagentuuri ettevõtetele, omavalitsustele ja majapidamistele

Käivitame Lääne-Eesti energiaagentuuri ettevõtetele, omavalitsustele ja majapidamistele nutikate energialahenduste soovitamiseks ja rahastuse kaasamiseks

Tegutseme aktiivselt Pärnu vesiniktehnoloogia keskuseks saamise nimel rahastust, investoreid ja oskusteavet kaasates

Tegutseme aktiivselt Pärnu vesiniktehnoloogia keskuseks saamise nimel rahastust, investoreid ja oskusteavet kaasates, lähtudes meretuuleparkide potentsiaalist ja eksportsadama olemasolust

Koos teadusasutuste ja Pärnu sadamaga otsime lahendusi mereliiva muuli taha kuhjumise ja jõe kinnikasvamise mõju oluliseks vähendamiseks

Koos teadusasutuste ja Pärnu sadamaga otsime lahendusi mereliiva muuli taha kuhjumise ja jõe kinnikasvamise mõju oluliseks vähendamiseks

Pooldame ehitiste kõrguspiirina 10 korrust, et hoida kompaktset madalhoonestust

Pooldame ehitiste kõrguspiirina 10 korrust, et hoida kompaktset madalhoonestust

Seisame asukohast sõltumata ühtselt tugeva põhihariduse eest

Seisame asukohast sõltumata ühtselt tugeva põhihariduse eest

Hoolitseme õpetajate töövõime eest ja rakendame stippe Pärnusse loodusainete õpetajate saamiseks kõrgkoolidest

Hoolitseme õpetajate töövõime eest ja rakendame stippe Pärnusse loodusainete õpetajate saamiseks kõrgkoolidest

Loome Pärnumaa ressursside ja ettevõtetega seotud õpivõimalusi Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, Pernova loodusja tehnikamajas

Loome Pärnumaa ressursside ja ettevõtetega seotud õpivõimalusi Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, Pernova loodusja tehnikamajas

Rakendame Pärnus Jõhvi Tehnoloogiakooli õpimudeli

Rakendame Pärnus Jõhvi Tehnoloogiakooli õpimudeli

Loome õhtuja kaugõppe võimalused Ühisgümnaasiumis ning aitame kaasa kutsekooli kaudu siinse tööturu tugevdamisele

Loome õhtuja kaugõppe võimalused Ühisgümnaasiumis ning aitame kaasa kutsekooli kaudu siinse tööturu tugevdamisele

Aitame omavalitsusena tugevdada Kutsehariduskeskuse võimekust õppijate saamisel

Aitame omavalitsusena tugevdada Kutsehariduskeskuse võimekust õppijate saamisel, arenduskeskuse kaudu ettevõtluspartnerluste loomisel ning uusi tehnoloogiaid juurutavate õppekavade arendamisel

Piirkondlikest arenguvajadustest lähtuvalt suurendame kõrghariduse omandamise võimalusi kohapeal

Piirkondlikest arenguvajadustest lähtuvalt suurendame kõrghariduse omandamise võimalusi kohapeal, kaasates stipitoega tudengeid ettevõtete tegevusse

Osaleme aktiivse partnerina Multiversitase muutmisel piirideta ülikooliks Pärnus

Osaleme aktiivse partnerina Multiversitase muutmisel piirideta ülikooliks Pärnus, et uute õpivormide kaudu tugevdada siinset arengupotentsiaali erinevate kõrgkoolide teadmuse kaasamisega

Koos Eesti välisteenistustega selgitame väliskõrgkooli meile laienemise huvi ja loome selleks kohapeal tingimusi, et välistudengid tooksid linna värskust ja uut tööjõudu

Koos Eesti välisteenistustega selgitame väliskõrgkooli meile laienemise huvi ja loome selleks kohapeal tingimusi, et välistudengid tooksid linna värskust ja uut tööjõudu

Pärnu arendamine ja turundamine perekeskse elukoha, loovust soosiva sootsiumi ning terviseturismi keskusena

Pärnu arendamine ja turundamine perekeskse elukoha, loovust soosiva sootsiumi ning terviseturismi keskusena

Suurendame erinevate piirkondade (külad, linnaosad, asumid) identiteedi ja eripära kaudu Pärnu kultuurilist mitmekesisust ja külastajatele pakutavat

Suurendame erinevate piirkondade (külad, linnaosad, asumid) identiteedi ja eripära kaudu Pärnu kultuurilist mitmekesisust ja külastajatele pakutavat

Loome ühtse teabeplatvormi avalikku huvi pakkuvate teenuste, kultuurisündmuste, kogukondlike tegevuste jmt kajastamiseks

Loome ühtse teabeplatvormi avalikku huvi pakkuvate teenuste, kultuurisündmuste, kogukondlike tegevuste jmt kajastamiseks

Seame sihiks võimeka, haritud, vaimurikka, loova ja jõuka elanikkonna kujunemise, mida aitab saavutada omavalitsuse aktiivsus vastavate algatuste loomisel ja rahastamisel

Seame sihiks võimeka, haritud, vaimurikka, loova ja jõuka elanikkonna kujunemise, mida aitab saavutada omavalitsuse aktiivsus vastavate algatuste loomisel ja rahastamisel

Luua uusi õpija töövõimalusi, siduda neid transpordivõimalustega, luua tingimusi loovtegevuseks ning arendada kuurorti edasi terviseja loodusturismi suunas

Pärnu ruumiline areng lähtub nooruslikkuse ja uuendusmeelsuse mõtet kandvast huvist luua uusi õpija töövõimalusi, siduda neid transpordivõimalustega, luua tingimusi loovtegevuseks ning arendada kuurorti edasi terviseja loodusturismi suunas

Toetame sellist loovlinnaku arengut

Toetame sellist loovlinnaku arengut, milles kohtuvate kunstialade harrastajad loovad sümbioosis eeldused Pärnu avanemisel kultuurelamuse sihtkoha ja talentide tõmbekohana

Planeerime multifunktsionaalse jäähalli uisutamise, hoki, messide, festivalide, konverentside ja kontsertide Pärnusse toomiseks

Planeerime multifunktsionaalse jäähalli uisutamise, hoki, messide, festivalide, konverentside ja kontsertide Pärnusse toomiseks

Kultuurija spordielu võimalused ja kvaliteet on suunatud elanikkonna elukvaliteedi tõusule

Kultuurija spordielu võimalused ja kvaliteet on suunatud elanikkonna elukvaliteedi tõusule, rahvusvahelisele Läänemere (keha)kultuurikantsi rajamisele ja siinse sihtkoha väärtuse tõusule turistide jaoks

Kindlustame igale koolilapsele 1 külastuse Endlas, 1 kontsertmajas, 1 muuseumis

Kindlustame igale koolilapsele 1 külastuse Endlas, 1 kontsertmajas, 1 muuseumis

Koos Pärnu muuseumiga otsime lahendusi Pätside Raeküla maja korrastamiseks ja avalikuks kasutuseks

Koos Pärnu muuseumiga otsime lahendusi Pätside Raeküla maja korrastamiseks ja avalikuks kasutuseks

Hooliv Pärnu teenib Pärnu elukeskkonna kvaliteedi tõstmise huve ning sihib vanuselise koosseisu tasakaalustamist terviselinnana.

Hooliv Pärnu teenib Pärnu elukeskkonna kvaliteedi tõstmise huve ning sihib vanuselise koosseisu tasakaalustamist terviselinnana.

Tegeleme süvitsi probleeme ennetavate tegevustega hoolekandesüsteemis

Tegeleme süvitsi probleeme ennetavate tegevustega hoolekandesüsteemis, seome lastekaitse osapooled (pere, psühholoogid, nõustajad, eestkoste, noorsoopolitsei) ühtseks meeskonnaks, tagame elukohapõhise teenuste ja teabe kättesaadavuse

Lisame sotsiaalteenuste hulka intervallhoolduse, et pideva lähedase hooldamiskohustusega inimesed saaksid nädalaks-paariks puhata või lähetusse

Lisame sotsiaalteenuste hulka intervallhoolduse, et pideva lähedase hooldamiskohustusega inimesed saaksid nädalaks-paariks puhata või lähetusse

Toetame Väärikate ülikooli tegevust

Toetame Väärikate ülikooli tegevust

Seisame Pärnu haigla apoliitilise ja professionaalse juhtimise eest

Seisame Pärnu haigla apoliitilise ja professionaalse juhtimise eest, tagame selle koostöö spaahotellidega tervikliku tervishoiuteenuse ja rehabilitatsiooni pakkumiseks

Kaasame Estonia spaahotelli omanike hulka ravispaa funktsiooni jätkava investori koos Välisinvesteeringute keskusega

Kaasame Estonia spaahotelli omanike hulka ravispaa funktsiooni jätkava investori koos Välisinvesteeringute keskusega, sihtides rahvusvaheliselt tuntud hotelliketti Pärnu asetamiseks selle turundusvõimekuse fookusse, turismigeograafia laiendamiseks

Algatame koos ravispaahotellidega projekte tervishoiuteenuste pakkumiste tugevdamiseks, et muuta meid sihtkohana aastaringselt atraktiivseks

Algatame koos ravispaahotellidega projekte tervishoiuteenuste pakkumiste tugevdamiseks, et muuta meid sihtkohana aastaringselt atraktiivseks

Aitame andmeside ühenduste kättesaadavusega tagada kaugtöö võimalused kogu haldusalal

Aitame andmeside ühenduste kättesaadavusega tagada kaugtöö võimalused kogu haldusalal.

Säilitame uue silla valmides ülesõidu võimaluse kesksillast Audru, Vana-Pärnu ja Ülejõe elanikele teatri ja raamatukogu piirkonda liikumiseks

Säilitame uue silla valmides ülesõidu võimaluse kesksillast Audru, Vana-Pärnu ja Ülejõe elanikele teatri ja raamatukogu piirkonda liikumiseks

Kasutame Pärnu eeliseid, olles ainus koht Tallinna kõrval tervikliku logistikasõlmena

Kasutame Pärnu eeliseid, olles ainus koht Tallinna kõrval tervikliku logistikasõlmena

Välissuhtluse kaudu ning EAS ja kohaliku turismiklastri turundustoetuse toel käivitame lennud Soomest ja Rootsist, otsime lennujaamale muud ärilist rakendust

Välissuhtluse kaudu ning EAS ja kohaliku turismiklastri turundustoetuse toel käivitame lennud Soomest ja Rootsist, otsime lennujaamale muud ärilist rakendust, sh kaupade liigutamist koos sadamaga

Seisame koos Ruhnuga aastaringsete lendude eest väikesaarele Pärnust

Seisame koos Ruhnuga aastaringsete lendude eest väikesaarele Pärnust

Aitame kaasa Rail Baltica trassiga seotud kaubajaama rajamisele ja selle ühendamisele sadama, lennujaama ja tööstusaladega

Aitame kaasa Rail Baltica trassiga seotud kaubajaama rajamisele ja selle ühendamisele sadama, lennujaama ja tööstusaladega

Aitame kaasa Pärnu, Reiu, Sauga ja Audru jõe kui veeliiklustee arendamisele

Aitame kaasa Pärnu, Reiu, Sauga ja Audru jõe kui veeliiklustee arendamisele

Koos kaasaegse tänavavalgustusvõrgu väljaehitamisega rajame kiire internetiühenduse võimaluse

Koos kaasaegse tänavavalgustusvõrgu väljaehitamisega rajame kiire internetiühenduse võimaluse

Otsime koos saarlaste ja lätlastega võimalusi EL toel Liivi lahte katva vesinikkütusel baseeruva laevaliini loomiseks

Otsime koos saarlaste ja lätlastega võimalusi EL toel Liivi lahte katva vesinikkütusel baseeruva laevaliini loomiseks

Omavalitsus peab arengu võtmeprotsesse algatama ja erainitsiatiivi võimendama

Lähtume arusaamast, et Pärnu suudab oma uueneva potentsiaali täiel määral ära kasutada asjatundliku, inimesekeskse ja tõhusa eestvedamise korral linnajuhtide poolt. Omavalitsus peab arengu võtmeprotsesse algatama ja erainitsiatiivi võimendama

Linna arendavad ennekõike elanikud ise

Linna arendavad ennekõike elanikud ise, tehes seda läbi ettevõtluse, loova, klubilise, ühistulise ja kogukondliku tegevuse. Omavalitsuse roll on selles igakülgselt toeks olla.

Anname kohalike esindajatega osavallakogudele otsustava rolli detailplaneeringute tingimuste määramisel

Anname kohalike esindajatega osavallakogudele otsustava rolli detailplaneeringute tingimuste määramisel ning kohalike sotsiaaltaristu ja tegevustoetuste eeliste nimetamisel.

Aitame Pärnus rakenduse leida tagasipöördunutel ja välismaalt saabunutel, aitame kaasa nende kogukonda lõimumisele.

Aitame Pärnus rakenduse leida tagasipöördunutel ja välismaalt saabunutel, aitame kaasa nende kogukonda lõimumisele.

Tunnustame tulemuslikku ja väikse kaadrivoolavusega juhtimist Pärnu ettevõtetes

Tunnustame tulemuslikku ja väikse kaadrivoolavusega juhtimist Pärnu ettevõtetes

Loome võimekuse osalemiseks rahvusvahelistes projektides

Loome võimekuse osalemiseks rahvusvahelistes projektides, sh EL ja Põhjala rahastusallikate sidumiseks meie arenguvajadustega.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram