Teema

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei/KOOS programm Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 39
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

39

Eesti peab olema iseseisev ja õitsev riik

Eesti peab olema iseseisev ja õitsev riik: iseseisvus ja õitseng saavutatakse neutraalsuse säilitamisega kõikide riikide suhtes. Eesti ei pea ei otseselt ega kaudselt osalema teiste riikide sõjalistes konfliktides.

Tagame Eesti seadusandluse prioriteedi Euroopa Liidu seadusandluse ees

Sanktsioonipoliitikast loobumine kui olulise kahju tekitamine kogu Eesti rahvale.

Tagame saadiku ennetähtaegse tagandamise korra loomist

Riigikogu ja kohalike omavalitsuste saadikute, kes ei ole valijate usaldust õigustanud, ennetähtaegne tagandamine valijate endi algatusel. Saadikute isiklik kriminaalvastutus riigi majanduslikke ja poliitilisi huve kahjustavate poliitiliste otsuste langetamise eest, isiklik vastutus Eesti elanike seas riiu ja vaenu õhutamise eest.

Muutume elektroonilise valimissüsteemi avatumaks ja läbipaistvamaks

Elektroonilise valimissüsteemi muutmine avatumaks ja läbipaistvamaks, elektrooniliste valimisnormide kooskõlla viimine Põhiseadusega või nende täielik kaotamine.

Vähendame Riigikogu saadikute arvu 101-lt 85-le

Eesti parlamendi saadikute arvu vähendamine kuni kaheni igast valimisringkonnast (101 saadikult 85 saadikuni). Riigikogu saadikute ja ametnike palkade ümberarvestamine ja nende vähendamine, lähtudes riigi minimaalsest palgast (näiteks, riigikogu saadiku palk – mitte rohkem, kui 5-kordne miinimumpalk).

Presidendi valimine rahva tahtel, otsese ja avaliku hääletamise teel

Rahva tahte vahetu väljendamise süsteemi arendamine rahva algatatud referendumi kaudu.

Kodakondsusetuse institutsiooni likvideerimine

Eesti kodakondsuse ja hääleõiguse andmine kõigile Eesti territooriumil elanud eestimaalastele, selle iseseisvumise ajal 1991. aastal. Kodakondsusetuse institutsiooni likvideerimine.

Alandame toiduainete ja ravimite maksumäära

Toidukaupade maksumäära alandamine (20-lt 5%-le), ravimite ja hügieenitoodete käibemaksu täielik kaotamine.

Emakeele kasutamise õigus haridusasutustes

Emakeelse põhihariduse omandamist tagavate õigustaktide vastuvõtmine. Emakeele kasutamise õigus lasteaedades, huviringides ja spordiklubides.

Erivajadustega lastele sportimisvõimalusi pakkuvate spordiklubide riiklik toetus

Erivajadustega lastele sportimisvõimalusi pakkuvate spordiklubide riiklik toetus, samuti erivajadustega sportlaste toetamise võimaluste väljatöötamine.

Pensioniea algus ei tohi ületada 63 aastat

Vanaduspensioni iga alates 63 eluaastast tingimusel, et ametlikku tööstaaži on vähemalt 38 aastat.

Pensioni miinimumtaseme tõstmine

Pensioni alammäära tõstmine 150%-ni riigi minimaalsest palgast tingimusel, et ametlikku tööstaaži on vähemalt 38 aastat.

Laenumoratooriumi väljatöötamine majanduskriisi ajal

Laenumoratooriumi, maksete edasilükkamise või nendest vabastamise väljatöötamine elanikkonna kaitseks majanduskriisi ajal.

Keelame ajaloo ümberkirjutamise ja monumentide hävitamise

Ajaloo aktsepteerimine kui tagasivõetamatu fakt (fait accompli).

Kaitsekulude suuruse fikseerimine

Kaitsekulutused ei tohiks ületada 1% sisemajanduse kogutoodangust. Eesti on rahumeelne riik. Mittekallaletungi ja rahumeelse kooseksisteerimise põhimõte.

Eesti metsad, veevarud ja maapõu on rahvuslik rikkus

Eesti loodusvarad ja ressursid on rahvuslik aare. Kontroll metsaraie üle. Maapõue, metsa ja veevarude majandussüsteemi läbivaatamine. Keskkonna kaitse tagamine.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram