Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Anija vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 32

Lubatud

32

Arstiabi peab jääma võrdselt kättesaadavaks igaühele

Arstiabi peab jääma võrdselt kättesaadavaks igaühele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame vastu sundvaktsineerimisele

Seisame vastu sundvaktsineerimisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Propageerime tervislikke eluviise

Propageerime tervislikke eluviise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Maksame puuetega lastele sünnipäevatoetust

Maksame puuetega lastele sünnipäevatoetust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame õpilastele töö- ja puhkelaagreid ning õpilasmaleva rühmi

Korraldame õpilastele töö- ja puhkelaagreid ning õpilasmaleva rühmi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Kehra noortele vaba aja veetmiseks rulapargi

Ehitame Kehra noortele vaba aja veetmiseks rulapargi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome täiendavaid lastehoiu võimalusi, korrastame mänguväljakuid ja ehitame uusi

Loome täiendavaid lastehoiu võimalusi. Korrastame mänguväljakuid ja ehitame uusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame sünnitoetuse 500 euroni

Tõstame sünnitoetuse 500 euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame noortele peredele elamuehituseks maad soodsamatel tingimustel

Võimaldame noortele peredele elamuehituseks maad soodsamatel tingimustel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame sooneutraalsuse ja homopropaganda Anija valla lastest eemal

Hoiame sooneutraalsuse ja homopropaganda Anija valla lastest eemal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame traditsioonilise peremudeli eest

Seisame traditsioonilise peremudeli eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame traditsiooniliste valla ürituste

Jätkame traditsiooniliste valla ürituste – EV aastapäeva piduliku kontsertvastuvõtu, Aasta tegijate ja Kauni Kodu konkursi, Kehra päeva ning Silvi Vraidi muusikapäeva – korraldamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tugevdame korrakaitset, lisades avalikesse kohtadesse vajaduse korral valvekaamerad

Tugevdame korrakaitset, lisades avalikesse kohtadesse vajaduse korral valvekaamerad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame, et iga avalikku teenust pakkuva ettevõtteni viiks mõistliku kaldega kaldtee

Tagame, et iga avalikku teenust pakkuva ettevõtteni viiks mõistliku kaldega kaldtee.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome eakatele toetusmeetme arvuti soetamiseks ning tagame tasuta arvutiõppe igale valla eakale

Loome eakatele toetusmeetme arvuti soetamiseks ning tagame tasuta arvutiõppe igale valla eakale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome külades elavatele eakatele võimalused huvitegevuses osalemiseks

Loome külades elavatele eakatele võimalused huvitegevuses osalemiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoolitseme valla kodanike hea elukeskkonna eest, et väljarännanud noored tuleksid koduvalda tagasi

Hoolitseme valla kodanike hea elukeskkonna eest, et väljarännanud noored tuleksid koduvalda tagasi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lisame Anija valla arengukavasse Kehra vabaajakeskuse ehituse ning alustame selle projekteerimist

Lisame Anija valla arengukavasse Kehra vabaajakeskuse ehituse ning alustame selle projekteerimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame välja toimiva infosüsteemi kohalike tootjate, kaupmeeste ja teenuste leidmiseks

Arendame välja toimiva infosüsteemi kohalike tootjate, kaupmeeste ja teenuste leidmiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame Kehra keskuses talupoe

Avame Kehra keskuses talupoe.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme Kehras puhtaks jõe ja korda jõekaldad

Teeme Kehras puhtaks jõe ja korda jõekaldad. Arendame välja jõeäärse puhkeala koos laada- ja lauluplatsi ning paadisadamaga. Paigaldame avalikesse ujumiskohtadesse riietuskabiinid ja tualetid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame külaelu edendamist ja külade ümarlaudade korraldamist

Toetame külaelu edendamist ja külade ümarlaudade korraldamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kiirendame Kehra-Anija ja Kehra-Alavere vaheliste kergliiklusteede väljaehitamist

Kiirendame Kehra-Anija ja Kehra-Alavere vaheliste kergliiklusteede väljaehitamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame valla teede korrapärase hoolduse ja jätkame teede uuendamist vastavalt teehoiukavale

Tagame valla teede korrapärase hoolduse ja jätkame teede uuendamist vastavalt teehoiukavale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime paremaid lahendusi vallasisese ja valdade vahelise transpordi korraldamiseks

Otsime paremaid lahendusi vallasisese ja valdade vahelise transpordi korraldamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame ühistranspordi ja eluks vajalikud teenused ka valla ääremaadel

Tagame ühistranspordi, kiire arstiabi, politsei-, pääste-, posti- ja muud eluks vajalikud teenused ka valla ääremaadel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame ausa, avatud ja elanikke kaasava vallajuhtimise eest

Seisame ausa, avatud ja elanikke kaasava vallajuhtimise eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hindame valla ajaloolist mitmekultuurilist keskkonda ning seisame vastu pagulaste sisserändele

Hindame valla ajaloolist mitmekultuurilist keskkonda. Seisame vastu pagulaste sisserändele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ja innustame eesti kultuuripärandi hoidmist toetavate tegevuste kaudu

Toetame ja innustame eesti kultuuripärandi hoidmist koorilaulu, rahvatantsu, pärimusmuusika ja teiste toetavate tegevuste kaudu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist noorteorganisatsioonide Noorkotkad ja Kodutütred kaudu

Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist noorteorganisatsioonide Noorkotkad ja Kodutütred kaudu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome kohalikele võõrkeelsetele elanikele tingimused eesti keele ja kultuuri õppimiseks lasteaiast alates

Loome kohalikele võõrkeelsetele elanikele tingimused eesti keele ja kultuuri õppimiseks lasteaiast alates.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame hea eestikeelse ja eestimeelse hariduse eest

Seisame hea eestikeelse ja eestimeelse hariduse eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram