Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Anija vald)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 32
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

32

Seisame hea eestikeelse ja eestimeelse hariduse eest

Seisame hea eestikeelse ja eestimeelse hariduse eest.

Loome kohalikele võõrkeelsetele elanikele tingimused eesti keele ja kultuuri õppimiseks lasteaiast alates

Loome kohalikele võõrkeelsetele elanikele tingimused eesti keele ja kultuuri õppimiseks lasteaiast alates.

Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist noorteorganisatsioonide Noorkotkad ja Kodutütred kaudu

Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist noorteorganisatsioonide Noorkotkad ja Kodutütred kaudu.

Toetame ja innustame eesti kultuuripärandi hoidmist toetavate tegevuste kaudu

Toetame ja innustame eesti kultuuripärandi hoidmist koorilaulu, rahvatantsu, pärimusmuusika ja teiste toetavate tegevuste kaudu.

Hindame valla ajaloolist mitmekultuurilist keskkonda ning seisame vastu pagulaste sisserändele

Hindame valla ajaloolist mitmekultuurilist keskkonda. Seisame vastu pagulaste sisserändele.

Seisame ausa, avatud ja elanikke kaasava vallajuhtimise eest

Seisame ausa, avatud ja elanikke kaasava vallajuhtimise eest.

Tagame ühistranspordi ja eluks vajalikud teenused ka valla ääremaadel

Tagame ühistranspordi, kiire arstiabi, politsei-, pääste-, posti- ja muud eluks vajalikud teenused ka valla ääremaadel.

Otsime paremaid lahendusi vallasisese ja valdade vahelise transpordi korraldamiseks

Otsime paremaid lahendusi vallasisese ja valdade vahelise transpordi korraldamiseks.

Tagame valla teede korrapärase hoolduse ja jätkame teede uuendamist vastavalt teehoiukavale

Tagame valla teede korrapärase hoolduse ja jätkame teede uuendamist vastavalt teehoiukavale.

Kiirendame Kehra-Anija ja Kehra-Alavere vaheliste kergliiklusteede väljaehitamist

Kiirendame Kehra-Anija ja Kehra-Alavere vaheliste kergliiklusteede väljaehitamist.

Toetame külaelu edendamist ja külade ümarlaudade korraldamist

Toetame külaelu edendamist ja külade ümarlaudade korraldamist.

Teeme Kehras puhtaks jõe ja korda jõekaldad

Teeme Kehras puhtaks jõe ja korda jõekaldad. Arendame välja jõeäärse puhkeala koos laada- ja lauluplatsi ning paadisadamaga. Paigaldame avalikesse ujumiskohtadesse riietuskabiinid ja tualetid.

Avame Kehra keskuses talupoe

Avame Kehra keskuses talupoe.

Arendame välja toimiva infosüsteemi kohalike tootjate, kaupmeeste ja teenuste leidmiseks

Arendame välja toimiva infosüsteemi kohalike tootjate, kaupmeeste ja teenuste leidmiseks.

Lisame Anija valla arengukavasse Kehra vabaajakeskuse ehituse ning alustame selle projekteerimist

Lisame Anija valla arengukavasse Kehra vabaajakeskuse ehituse ning alustame selle projekteerimist.

Hoolitseme valla kodanike hea elukeskkonna eest, et väljarännanud noored tuleksid koduvalda tagasi

Hoolitseme valla kodanike hea elukeskkonna eest, et väljarännanud noored tuleksid koduvalda tagasi.

Loome külades elavatele eakatele võimalused huvitegevuses osalemiseks

Loome külades elavatele eakatele võimalused huvitegevuses osalemiseks.

Loome eakatele toetusmeetme arvuti soetamiseks ning tagame tasuta arvutiõppe igale valla eakale

Loome eakatele toetusmeetme arvuti soetamiseks ning tagame tasuta arvutiõppe igale valla eakale.

Tagame, et iga avalikku teenust pakkuva ettevõtteni viiks mõistliku kaldega kaldtee

Tagame, et iga avalikku teenust pakkuva ettevõtteni viiks mõistliku kaldega kaldtee.

Tugevdame korrakaitset, lisades avalikesse kohtadesse vajaduse korral valvekaamerad

Tugevdame korrakaitset, lisades avalikesse kohtadesse vajaduse korral valvekaamerad.

Jätkame traditsiooniliste valla ürituste

Jätkame traditsiooniliste valla ürituste – EV aastapäeva piduliku kontsertvastuvõtu, Aasta tegijate ja Kauni Kodu konkursi, Kehra päeva ning Silvi Vraidi muusikapäeva – korraldamist.

Seisame traditsioonilise peremudeli eest

Seisame traditsioonilise peremudeli eest.

Hoiame sooneutraalsuse ja homopropaganda Anija valla lastest eemal

Hoiame sooneutraalsuse ja homopropaganda Anija valla lastest eemal.

Võimaldame noortele peredele elamuehituseks maad soodsamatel tingimustel

Võimaldame noortele peredele elamuehituseks maad soodsamatel tingimustel.

Tõstame sünnitoetuse 500 euroni

Tõstame sünnitoetuse 500 euroni.

Loome täiendavaid lastehoiu võimalusi, korrastame mänguväljakuid ja ehitame uusi

Loome täiendavaid lastehoiu võimalusi. Korrastame mänguväljakuid ja ehitame uusi.

Ehitame Kehra noortele vaba aja veetmiseks rulapargi

Ehitame Kehra noortele vaba aja veetmiseks rulapargi.

Korraldame õpilastele töö- ja puhkelaagreid ning õpilasmaleva rühmi

Korraldame õpilastele töö- ja puhkelaagreid ning õpilasmaleva rühmi.

Maksame puuetega lastele sünnipäevatoetust

Maksame puuetega lastele sünnipäevatoetust.

Propageerime tervislikke eluviise

Propageerime tervislikke eluviise.

Seisame vastu sundvaktsineerimisele

Seisame vastu sundvaktsineerimisele.

Arstiabi peab jääma võrdselt kättesaadavaks igaühele

Arstiabi peab jääma võrdselt kättesaadavaks igaühele.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram