Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Järva vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 10

Lubatud

10

Seisame hea ajaloolise mälu säilimise eest

Seisame hea ajaloolise mälu säilimise eest ning suhtume austusega riigi ja rahva jaoks oluliste tähtpäevade tähistamisse. Oleme heaks partneriks isamaalistele ja riigikaitsesuunitlusega ühendustele, mäluasutustele ning kirikutele ja kogudustele

Näeme valla asukohas Eesti olulisima ühendustee ääres strateegilist eelist, millest võib saada omavalitsuse arengumootor

Näeme valla asukohas Eesti olulisima ühendustee ääres strateegilist eelist, millest võib saada omavalitsuse arengumootor. Tallinn-Tartu kiirtee toob lähedale inimesed, ettevõtluse ja võimalused. Sooduspositsiooni toodud võimaluste ära kasutamine valla arengu heaks eeldab eesmärgistatud tegevusi ning pikaajalise vaatega planeerimist

Kaasame ning kuulame valla ettevõtlusringkondi, hindame ettevõtjate võtmerolli valla arenguks eelduste loomisel

Kaasame ning kuulame valla ettevõtlusringkondi, hindame ettevõtjate võtmerolli valla arenguks eelduste loomisel ning seame eesmärgiks ettevõtja bürokraatliku koormuse vähendamise. Teadvustame taristu, eriti teede ning andmeside „viimase kilomeetri“ olulisust ettevõtlussõbraliku keskkonna jaoks

Hindame valla haridusasutuste perspektiivi ning teeme vajalikud otsused ja reformid, arvestades seejuures pikaajalise vaatega

Hindame valla haridusasutuste perspektiivi ning teeme vajalikud otsused ja reformid, arvestades seejuures pikaajalise vaatega. Haridus- ja lasteasutused ning nende pakutavad võimalused on kvaliteetse elukeskkonna oluline osis. Selgus ja perspektiiv viimaste osas on võtmesõnaks elanike arvu säilitamisel ning ääremaastumise pidurdamisel

Otsime täiendavaid võimalusi huvitegevuste

Otsime täiendavaid võimalusi huvitegevuste, spordi ning vaba aja veetmise toetamiseks, kättesaadavuse parandamiseks ning selleks vahendite ja tingimuste loomiseks kogu inimese elukaare ulatuses. Võtame pikaajalises vaates eesmärgiks Järva valda multifunktsionaalse spordi- ja kultuurikeskuse rajamise

Seisame põlvkondadevahelise sotsiaalselt sidusama kogukonna eest

Seisame põlvkondadevahelise sotsiaalselt sidusama kogukonna eest, et vastastikune mõistmine ja üksteisega arvestamine suureneks. Töötame isikukesksete sotsiaal,- rehabilitatsiooni ning esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse, kestlikkuse ja nende teenuste kvaliteedijuhtimise parandamise nimel

Ennetame korruptsioonialti keskkonna tekkimist

Lahendame huvide konfliktid valla asutustes ning ennetame korruptsioonialti keskkonna tekkimist. Viime läbi valla lepinguliste suhete auditeerimise ning vajadusel alustame nende muutmise

Vaatame üle vallavolikogu komisjonide struktuuri ja töökorra

Vaatame üle vallavolikogu komisjonide struktuuri ja töökorra, et muuta need formaalsetest kehanditest reaalselt toimivateks organiteks, mis aitavad lahendada kohaliku elu muresid ning suunata arengut. Komisjonide töö märksõnadeks peavad saama kaasamine ja läbipaistvus

Viime läbi valla asutuste, ametikohtade ja valitsemiskulude asjakohasuse hindamise

Viime läbi valla asutuste, ametikohtade ja valitsemiskulude asjakohasuse hindamise. Leiame, et vajalik on vaadata kriitilise pilguga üle valla ametikohtade nimistu, vältida tegevuste ja vastutuse dubleerimist ning teha vajadusel ümberkorraldused, mille puhul eelistada sotsiaal- ja haridusvaldkonda

Püüdleme valla tasakaalustatud arendamise poole

Püüdleme valla tasakaalustatud arendamise poole. Valla tõmbekeskuste kõrval suuname proportsionaalsuse põhimõtet järgides eelarvevahendeid ja tähelepanu ka väiksematesse asumitesse, sealsesse taristusse ning kogukondlike tegevuste toetamisse

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
crossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram