Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Rapla vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 48

Lubatud

48

Vaktsineerimine on iga inimese vabatahtlik otsus

Vaktsineerimine on iga inimese vabatahtlik otsus. Laste vaktsineerima meelitamine ja vanemate loata vaktsineerimine on lubamatu!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame matusetoetuse 300 euroni ja korrastame valla kalmistud

Tõstame matusetoetuse 300 euroni ja korrastame valla kalmistud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kvaliteetne erakorralise meditsiini teenus Raplasse 24/7

Kvaliteetne erakorralise meditsiini teenus Raplasse 24/7.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome silmaarsti Raplasse tagasi.

Toome silmaarsti Raplasse tagasi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame eakate ja erivajadustega inimeste päevakeskuste loomist igasse valla piirkonda.

Toetame eakate ja erivajadustega inimeste päevakeskuste loomist igasse valla piirkonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame võimalusi omastehooldajate rahaliseks toetamiseks ning hooldekodude omaosalustasude vähendamiseks.

Leiame võimalusi omastehooldajate rahaliseks toetamiseks ning hooldekodude omaosalustasude vähendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame sotsiaalhoolekande võimekust ja parandame sotsiaaltranspordi kättesaadavust.

Tõstame sotsiaalhoolekande võimekust ja parandame sotsiaaltranspordi kättesaadavust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 250 euroni.

Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 250 euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame sünnitoetuse 600 euroni.

Tõstame sünnitoetuse 600 euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ujumis- ja saunakeskuse rajamist koostöös ettevõtjatega

Toetame ujumis- ja saunakeskuse rajamist koostöös ettevõtjatega, tagamaks lastele ujumise algõppe, tööealistele lõõgastumise võimaluse, vanemaealistele tervise hoidmiseks sobivad tingimused. Täidame lõpuks selle aastatepikkuse lubaduse!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame Rapla valla teenuskeskuste säilimise eest.

Seisame Rapla valla teenuskeskuste säilimise eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame Rapla turu.

Taastame Rapla turu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame kaasava eelarve rahastamist.

Suurendame kaasava eelarve rahastamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame koostöös riigiga kiire interneti rajamist igasse kodusse.

Toetame koostöös riigiga kiire interneti rajamist igasse kodusse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kergliiklusteede ehitust.

Toetame Rapla-Uusküla, Rapla-Kuusiku, Rapla-Raikküla, Kuimetsa-Vaopere, Kaiu-Kaiu mõisa ja Juuru aleviku kergliiklusteede ehitust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uuendame asfaltkattega teid ja suurendame mustkattega teedevõrku

Uuendame asfaltkattega teid ja suurendame mustkattega teedevõrku, et iga majapidamise juurde viiks aastaringselt läbitav kodutee.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Kuusiku lennuvälja rahvusvahelise hobilennunduse nõuetele vastavaks lennuväljaks.

Arendame Kuusiku lennuvälja rahvusvahelise hobilennunduse nõuetele vastavaks lennuväljaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame oluliseks valla erinevates piirkondades tehno- ja tööstusparkide arendamist.

Peame oluliseks valla erinevates piirkondades tehno- ja tööstusparkide arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kutsekooli lõpetanud erivajadustega noorte tööle asumist omavalitsuse allasutustesse.

Toetame kutsekooli lõpetanud erivajadustega noorte tööle asumist omavalitsuse allasutustesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame koostöövõrgustikku Rapla valla, maakonna kutsekoolide, ettevõtjate ja Töötukassa vahel.

Arendame koostöövõrgustikku Rapla valla, maakonna kutsekoolide, ettevõtjate ja Töötukassa vahel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Meie prioriteet on töökohtade loomine läbi ettevõtluse eesmärgistatud arendamise.

Meie prioriteet on töökohtade loomine läbi ettevõtluse eesmärgistatud arendamise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame tööle ettevõtlusnõuniku

Võtame tööle ettevõtlusnõuniku, kes korraldab ettevõtlusalast koostööd nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme kategooriliselt vastu pagulaskeskuste rajamisele Rapla valda.

Oleme kategooriliselt vastu pagulaskeskuste rajamisele Rapla valda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme vastu Härgla lubjakivikarjääri rajamisele.

Oleme vastu Härgla lubjakivikarjääri rajamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Rapla valda korrakaitsespetsialisti ametikoha.

Loome Rapla valda korrakaitsespetsialisti ametikoha.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame jäätmekäitluse vallas.

Korrastame jäätmekäitluse vallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valgustame Rapla valla bussipeatused.

Valgustame Rapla valla bussipeatused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame ja rajame tuletõrje veevõtukohad kogu vallas.

Taastame ja rajame tuletõrje veevõtukohad kogu vallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uuendame Rapla õppesõiduplatsi asfaltkatte ja arendame taristut.

Uuendame Rapla õppesõiduplatsi asfaltkatte ja arendame taristut.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tugevdame vallavalitsuse ja vabatahtlike päästekomandode omavahelist koostööd.

Tugevdame vallavalitsuse ja vabatahtlike päästekomandode omavahelist koostööd.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame täiendavate turvakaamerate paigaldamist vallakeskustesse.

Toetame täiendavate turvakaamerate paigaldamist vallakeskustesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame koerte treeningu- ja mängualade rajamist.

Toetame koerte treeningu- ja mängualade rajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Rapla valla esindusvõistkondade rahalist toetamist, ühtlustame toetusi erinevatele spordialadele.

Jätkame Rapla valla esindusvõistkondade rahalist toetamist, ühtlustame toetusi erinevatele spordialadele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi eestluse vaimu.

Suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi eestluse vaimu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Kabala, Rapla, Karitsa, Pirgu, Öökulli ja teiste ujumisalade edasiarendamist.

Toetame Kabala, Rapla, Karitsa, Pirgu, Öökulli ja teiste ujumisalade edasiarendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame mänguväljakute, virgestusalade, terviseradade rajamist ja arendamist.

Toetame mänguväljakute, virgestusalade, terviseradade rajamist ja arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame maakonna kergejõustiku esindusstaadioni rajamist Rapla linna.

Toetame maakonna kergejõustiku esindusstaadioni rajamist Rapla linna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Rapla valla kultuuriasutuste jätkamist iseseisvatena.

Toetame Rapla valla kultuuriasutuste jätkamist iseseisvatena.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame valla iga piirkonna identiteedi ja kultuuripärandi hoidmist ning arendamist.

Toetame valla iga piirkonna identiteedi ja kultuuripärandi hoidmist ning arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaitseme lapsi ja noori, hoiame LGBT+ ning multikultuurilise mõjutamise lasteaedadest ning koolidest eemal.

Kaitseme lapsi ja noori, hoiame LGBT+ ning multikultuurilise mõjutamise lasteaedadest ning koolidest eemal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome täiskasvanute gümnaasiumi tagasi Raplasse, toetame elukestvat õpet.

Toome täiskasvanute gümnaasiumi tagasi Raplasse, toetame elukestvat õpet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame võimalusi huvihariduse paremaks rahastamiseks.

Leiame võimalusi huvihariduse paremaks rahastamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja haridustöötajatele motivatsioonipaketi.

Töötame välja haridustöötajatele motivatsioonipaketi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rapla valla igasse haridusasutusse vähemalt üks tugispetsialist.

Rapla valla igasse haridusasutusse vähemalt üks tugispetsialist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome juurde uusi lasteaiakohti.

Loome juurde uusi lasteaiakohti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kodulähedaste lasteaiarühmade ja koolide säilimist.

Toetame kodulähedaste lasteaiarühmade ja koolide säilimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Rapla valla haridusstrateegia 2035 elluviimist.

Toetame Rapla valla haridusstrateegia 2035 elluviimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Meile on oluline, et lapsed saavad koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse, eluterved ja traditsioone austavad väärtushoiakud.

Meile on oluline, et lapsed saavad koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse, eluterved ja traditsioone austavad väärtushoiakud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram