Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Rapla vald)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 48
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

48

Meile on oluline, et lapsed saavad koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse, eluterved ja traditsioone austavad väärtushoiakud.

Meile on oluline, et lapsed saavad koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse, eluterved ja traditsioone austavad väärtushoiakud.

Toetame Rapla valla haridusstrateegia 2035 elluviimist.

Toetame Rapla valla haridusstrateegia 2035 elluviimist.

Toetame kodulähedaste lasteaiarühmade ja koolide säilimist.

Toetame kodulähedaste lasteaiarühmade ja koolide säilimist.

Loome juurde uusi lasteaiakohti.

Loome juurde uusi lasteaiakohti.

Rapla valla igasse haridusasutusse vähemalt üks tugispetsialist.

Rapla valla igasse haridusasutusse vähemalt üks tugispetsialist.

Töötame välja haridustöötajatele motivatsioonipaketi.

Töötame välja haridustöötajatele motivatsioonipaketi.

Leiame võimalusi huvihariduse paremaks rahastamiseks.

Leiame võimalusi huvihariduse paremaks rahastamiseks.

Toome täiskasvanute gümnaasiumi tagasi Raplasse, toetame elukestvat õpet.

Toome täiskasvanute gümnaasiumi tagasi Raplasse, toetame elukestvat õpet.

Kaitseme lapsi ja noori, hoiame LGBT+ ning multikultuurilise mõjutamise lasteaedadest ning koolidest eemal.

Kaitseme lapsi ja noori, hoiame LGBT+ ning multikultuurilise mõjutamise lasteaedadest ning koolidest eemal.

Toetame valla iga piirkonna identiteedi ja kultuuripärandi hoidmist ning arendamist.

Toetame valla iga piirkonna identiteedi ja kultuuripärandi hoidmist ning arendamist.

Toetame Rapla valla kultuuriasutuste jätkamist iseseisvatena.

Toetame Rapla valla kultuuriasutuste jätkamist iseseisvatena.

Toetame maakonna kergejõustiku esindusstaadioni rajamist Rapla linna.

Toetame maakonna kergejõustiku esindusstaadioni rajamist Rapla linna.

Toetame mänguväljakute, virgestusalade, terviseradade rajamist ja arendamist.

Toetame mänguväljakute, virgestusalade, terviseradade rajamist ja arendamist.

Toetame Kabala, Rapla, Karitsa, Pirgu, Öökulli ja teiste ujumisalade edasiarendamist.

Toetame Kabala, Rapla, Karitsa, Pirgu, Öökulli ja teiste ujumisalade edasiarendamist.

Suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi eestluse vaimu.

Suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi eestluse vaimu.

Jätkame Rapla valla esindusvõistkondade rahalist toetamist, ühtlustame toetusi erinevatele spordialadele.

Jätkame Rapla valla esindusvõistkondade rahalist toetamist, ühtlustame toetusi erinevatele spordialadele.

Toetame koerte treeningu- ja mängualade rajamist.

Toetame koerte treeningu- ja mängualade rajamist.

Toetame täiendavate turvakaamerate paigaldamist vallakeskustesse.

Toetame täiendavate turvakaamerate paigaldamist vallakeskustesse.

Tugevdame vallavalitsuse ja vabatahtlike päästekomandode omavahelist koostööd.

Tugevdame vallavalitsuse ja vabatahtlike päästekomandode omavahelist koostööd.

Uuendame Rapla õppesõiduplatsi asfaltkatte ja arendame taristut.

Uuendame Rapla õppesõiduplatsi asfaltkatte ja arendame taristut.

Taastame ja rajame tuletõrje veevõtukohad kogu vallas.

Taastame ja rajame tuletõrje veevõtukohad kogu vallas.

Valgustame Rapla valla bussipeatused.

Valgustame Rapla valla bussipeatused.

Korrastame jäätmekäitluse vallas.

Korrastame jäätmekäitluse vallas.

Loome Rapla valda korrakaitsespetsialisti ametikoha.

Loome Rapla valda korrakaitsespetsialisti ametikoha.

Oleme vastu Härgla lubjakivikarjääri rajamisele.

Oleme vastu Härgla lubjakivikarjääri rajamisele.

Oleme kategooriliselt vastu pagulaskeskuste rajamisele Rapla valda.

Oleme kategooriliselt vastu pagulaskeskuste rajamisele Rapla valda.

Võtame tööle ettevõtlusnõuniku

Võtame tööle ettevõtlusnõuniku, kes korraldab ettevõtlusalast koostööd nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Meie prioriteet on töökohtade loomine läbi ettevõtluse eesmärgistatud arendamise.

Meie prioriteet on töökohtade loomine läbi ettevõtluse eesmärgistatud arendamise.

Arendame koostöövõrgustikku Rapla valla, maakonna kutsekoolide, ettevõtjate ja Töötukassa vahel.

Arendame koostöövõrgustikku Rapla valla, maakonna kutsekoolide, ettevõtjate ja Töötukassa vahel.

Toetame kutsekooli lõpetanud erivajadustega noorte tööle asumist omavalitsuse allasutustesse.

Toetame kutsekooli lõpetanud erivajadustega noorte tööle asumist omavalitsuse allasutustesse.

Peame oluliseks valla erinevates piirkondades tehno- ja tööstusparkide arendamist.

Peame oluliseks valla erinevates piirkondades tehno- ja tööstusparkide arendamist.

Arendame Kuusiku lennuvälja rahvusvahelise hobilennunduse nõuetele vastavaks lennuväljaks.

Arendame Kuusiku lennuvälja rahvusvahelise hobilennunduse nõuetele vastavaks lennuväljaks.

Uuendame asfaltkattega teid ja suurendame mustkattega teedevõrku

Uuendame asfaltkattega teid ja suurendame mustkattega teedevõrku, et iga majapidamise juurde viiks aastaringselt läbitav kodutee.

Toetame kergliiklusteede ehitust.

Toetame Rapla-Uusküla, Rapla-Kuusiku, Rapla-Raikküla, Kuimetsa-Vaopere, Kaiu-Kaiu mõisa ja Juuru aleviku kergliiklusteede ehitust.

Toetame koostöös riigiga kiire interneti rajamist igasse kodusse.

Toetame koostöös riigiga kiire interneti rajamist igasse kodusse.

Suurendame kaasava eelarve rahastamist.

Suurendame kaasava eelarve rahastamist.

Taastame Rapla turu.

Taastame Rapla turu.

Seisame Rapla valla teenuskeskuste säilimise eest.

Seisame Rapla valla teenuskeskuste säilimise eest.

Toetame ujumis- ja saunakeskuse rajamist koostöös ettevõtjatega

Toetame ujumis- ja saunakeskuse rajamist koostöös ettevõtjatega, tagamaks lastele ujumise algõppe, tööealistele lõõgastumise võimaluse, vanemaealistele tervise hoidmiseks sobivad tingimused. Täidame lõpuks selle aastatepikkuse lubaduse!

Tõstame sünnitoetuse 600 euroni.

Tõstame sünnitoetuse 600 euroni.

Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 250 euroni.

Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 250 euroni.

Tõstame sotsiaalhoolekande võimekust ja parandame sotsiaaltranspordi kättesaadavust.

Tõstame sotsiaalhoolekande võimekust ja parandame sotsiaaltranspordi kättesaadavust.

Leiame võimalusi omastehooldajate rahaliseks toetamiseks ning hooldekodude omaosalustasude vähendamiseks.

Leiame võimalusi omastehooldajate rahaliseks toetamiseks ning hooldekodude omaosalustasude vähendamiseks.

Toetame eakate ja erivajadustega inimeste päevakeskuste loomist igasse valla piirkonda.

Toetame eakate ja erivajadustega inimeste päevakeskuste loomist igasse valla piirkonda.

Toome silmaarsti Raplasse tagasi.

Toome silmaarsti Raplasse tagasi.

Kvaliteetne erakorralise meditsiini teenus Raplasse 24/7

Kvaliteetne erakorralise meditsiini teenus Raplasse 24/7.

Tõstame matusetoetuse 300 euroni ja korrastame valla kalmistud

Tõstame matusetoetuse 300 euroni ja korrastame valla kalmistud.

Vaktsineerimine on iga inimese vabatahtlik otsus

Vaktsineerimine on iga inimese vabatahtlik otsus. Laste vaktsineerima meelitamine ja vanemate loata vaktsineerimine on lubamatu!

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram