Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Tapa vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 30

Lubatud

30

Toetame Päästeameti ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.

Toetame Päästeameti ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.

Valla hallatavad objektid peavad olema tagatud turvakaameratega.

Valla hallatavad objektid peavad olema tagatud turvakaameratega.

Tulenevalt Tapa linna kõrgest riskiastmest sõjalise rünnaku korral nõuame riigilt/Kaitseministeeriumilt siinse elanikkonna kaitsesse piisavat panustamist

Tulenevalt Tapa linna kõrgest riskiastmest sõjalise rünnaku korral nõuame riigilt/Kaitseministeeriumilt siinse elanikkonna kaitsesse piisavat panustamist. Tarvis on ehitada kaitserajatised, korraldada teavitustöö ja evakuatsioon, luua vastavad kriisivarud jne. Peab olema selge tegevuskava äärmuslikeks olukordadeks ning elanikkond peab olema teadlik, kuidas toimida sellistel juhtudel.

Tagame turvalisus ning kodanike koolitamine kriisiolukordadeks.

Teeme tihedat koostööd Kaitseliiduga, vabatahtlike päästjatega ja politseiga, et tagada turvalisus ning kodanike koolitamine kriisiolukordadeks.

Tagame regulaarse randade hoolduse.

Tagame regulaarse randade hoolduse.

Püüame laiendada huvialaringide valikut vallas, panustades juhendajate ja treenerite hankimisele ning tegevuste toetamisele.

Püüame laiendada huvialaringide valikut vallas, panustades juhendajate ja treenerite hankimisele ning tegevuste toetamisele.

Pooldame Tapa muuseumi ja raamatukogu laienemist ajaloolisse jaamahoonesse koostöös Eesti Raudteega.

Pooldame Tapa muuseumi ja raamatukogu laienemist ajaloolisse jaamahoonesse koostöös Eesti Raudteega.

Toetame majade värvimist valla toetusega, pöörates erilist tähelepanu ajaloolistele puithoonetele.

Toetame majade värvimist valla toetusega, pöörates erilist tähelepanu ajaloolistele puithoonetele.

Arendame välja programmi noorte õpetajate ja spetsialistide valda juurde toomiseks tagades neile elamispinna ja sotsiaalsed tingimused.

Arendame välja programmi noorte õpetajate ja spetsialistide valda juurde toomiseks tagades neile elamispinna ja sotsiaalsed tingimused.

Kiirendame vastavalt võimalustele üleminekut täielikule eestikeelsele õppele alates lasteaedadest.

Kiirendame vastavalt võimalustele (õpetajad, õppematerjalid jne) üleminekut täielikule eestikeelsele õppele alates lasteaedadest.

Tapal koondame kogu õppetöö Tapa Gümnaasiumisse.

Tapal koondame kogu õppetöö Tapa Gümnaasiumisse.

Tapa ja Tamsalu gümnaasiumides jätkame hariduse andmist kolmes haridusastmes.

Tapa ja Tamsalu gümnaasiumides jätkame hariduse andmist kolmes haridusastmes.

Toetame alghariduse jätkamist ajaloolistes koolimajades maakohtades.

Toetame alghariduse jätkamist ajaloolistes koolimajades maakohtades.

Toetame rahvuslike noorteorganisatsioonide tegevust nii koolides kui ka väljaspool seda.

Tõstame isamaalise kasvatuse au sisse: toetame rahvuslike noorteorganisatsioonide tegevust nii koolides kui ka väljaspool seda.

Hoiame lasteaedadest ning koolidest eemal igasuguse homopropaganda, sooideoloogia ja muud loomuvastased lastele sobimatud idoloogiad ja tegevused.

Hoiame lasteaedadest ning koolidest eemal igasuguse homopropaganda, sooideoloogia ja muud loomuvastased lastele sobimatud idoloogiad ja tegevused.

Kaalume võimalusi rajada vallas eakate päevakodusid, et eakate lähedased saaksid pühenduda ka tööelule.

Kaalume võimalusi rajada vallas eakate päevakodusid, et eakate lähedased saaksid pühenduda ka tööelule.

Tähtsustame enam paljulapselisi peresid.

Tähtsustame enam paljulapselisi peresid.

Kõigil vallas elavatel inimestel on õigus sotsiaalsele turvalisusele

Kõigil vallas elavatel inimestel on õigus sotsiaalsele turvalisusele. Vajadusel töötame välja uued eelnõud sotsiaaltöö valdkonnas ( nt puudega inimeste hooldustasude tõstmine jne ).

Garanteerime, et Tapa valla volikogusse valitud EKRE fraktsiooni liikmed on pidevalt avatud suhtlemisele ka valimistevahelisel ajal.

Garanteerime, et Tapa valla volikogusse valitud EKRE fraktsiooni liikmed on pidevalt avatud suhtlemisele ka valimistevahelisel ajal.

Kasutame valla raha kuluefektiivselt

Kasutame valla raha kuluefektiivselt

Ütleme selge „ei” igasugustele korruptsiooni ilmingutele.

Ütleme selge „ei” igasugustele korruptsiooni ilmingutele.

Toetame olulises osas Tapa Valla Noortekogu ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.

Toetame olulises osas Tapa Valla Noortekogu ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.

Toetame kohalike omavalitsuste korraldamise seaduse muutmist nii, et see võimaldaks kohalike omavalitsuste volikogudel korraldada ja kohalikel elanikel algatada rahvahääletusi.

Toetame kohalike omavalitsuste korraldamise seaduse muutmist nii, et see võimaldaks kohalike omavalitsuste volikogudel korraldada ja kohalikel elanikel algatada rahvahääletusi.

Rajame vabaduse samba

Tapa linnas toetame linnakeskuse kujundamist selliselt, et see väärindaks vabadusvõitluse ajalugu erinevates selle etappides ja võimaldaks nii valla, kui riikliku tähtsusega tseremooniate läbiviimist. Selleks rajame vabaduse samba.

Algatame programmi noorte perede valda lisandumiseks, eraldades selleks elamukrunte ja luues muid soodustusi.

Algatame programmi noorte perede valda lisandumiseks, eraldades selleks elamukrunte ja luues muid soodustusi.

Jätkame 1. Jalaväebrigaadiga igakülgset koostööd Tapa linna ja kaitseväe parimates huvides.

Jätkame 1. Jalaväebrigaadiga igakülgset koostööd Tapa linna ja kaitseväe parimates huvides.

Edendame valla mainekujundust toetudes ajaloolistele objektidele, pärandile, kuvanditele ning loodusele.

Edendame valla mainekujundust toetudes ajaloolistele objektidele, pärandile, kuvanditele ning loodusele.

Toetame tegevusi, mille läbi anda seisvad objektid kasutamiseks ettevõtluse elavdamise eesmärgil.

Toetame tegevusi, mille läbi anda seisvad objektid kasutamiseks ettevõtluse elavdamise eesmärgil.

Leiame võimalusi kommunaalmajanduse parendamiseks

Leiame võimalusi kommunaalmajanduse parendamiseks ( tänavavalgustus , külateede korrashoid jne).

Külakogukondade ääremaastumine on vaja lõpetada

Külakogukondade ääremaastumine on vaja lõpetada . Selleks teeme ettepaneku kokku kutsuda külavanemate nõukoda või külade ümarlaud. Soodustame külade arengut. Toome külade hääle volikokku.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
crossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram