Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Tapa vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 30

Lubatud

30

Toetame Päästeameti ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.

Toetame Päästeameti ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valla hallatavad objektid peavad olema tagatud turvakaameratega.

Valla hallatavad objektid peavad olema tagatud turvakaameratega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tulenevalt Tapa linna kõrgest riskiastmest sõjalise rünnaku korral nõuame riigilt/Kaitseministeeriumilt siinse elanikkonna kaitsesse piisavat panustamist

Tulenevalt Tapa linna kõrgest riskiastmest sõjalise rünnaku korral nõuame riigilt/Kaitseministeeriumilt siinse elanikkonna kaitsesse piisavat panustamist. Tarvis on ehitada kaitserajatised, korraldada teavitustöö ja evakuatsioon, luua vastavad kriisivarud jne. Peab olema selge tegevuskava äärmuslikeks olukordadeks ning elanikkond peab olema teadlik, kuidas toimida sellistel juhtudel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame turvalisus ning kodanike koolitamine kriisiolukordadeks.

Teeme tihedat koostööd Kaitseliiduga, vabatahtlike päästjatega ja politseiga, et tagada turvalisus ning kodanike koolitamine kriisiolukordadeks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame regulaarse randade hoolduse.

Tagame regulaarse randade hoolduse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Püüame laiendada huvialaringide valikut vallas, panustades juhendajate ja treenerite hankimisele ning tegevuste toetamisele.

Püüame laiendada huvialaringide valikut vallas, panustades juhendajate ja treenerite hankimisele ning tegevuste toetamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pooldame Tapa muuseumi ja raamatukogu laienemist ajaloolisse jaamahoonesse koostöös Eesti Raudteega.

Pooldame Tapa muuseumi ja raamatukogu laienemist ajaloolisse jaamahoonesse koostöös Eesti Raudteega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame majade värvimist valla toetusega, pöörates erilist tähelepanu ajaloolistele puithoonetele.

Toetame majade värvimist valla toetusega, pöörates erilist tähelepanu ajaloolistele puithoonetele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame välja programmi noorte õpetajate ja spetsialistide valda juurde toomiseks tagades neile elamispinna ja sotsiaalsed tingimused.

Arendame välja programmi noorte õpetajate ja spetsialistide valda juurde toomiseks tagades neile elamispinna ja sotsiaalsed tingimused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kiirendame vastavalt võimalustele üleminekut täielikule eestikeelsele õppele alates lasteaedadest.

Kiirendame vastavalt võimalustele (õpetajad, õppematerjalid jne) üleminekut täielikule eestikeelsele õppele alates lasteaedadest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tapal koondame kogu õppetöö Tapa Gümnaasiumisse.

Tapal koondame kogu õppetöö Tapa Gümnaasiumisse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tapa ja Tamsalu gümnaasiumides jätkame hariduse andmist kolmes haridusastmes.

Tapa ja Tamsalu gümnaasiumides jätkame hariduse andmist kolmes haridusastmes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame alghariduse jätkamist ajaloolistes koolimajades maakohtades.

Toetame alghariduse jätkamist ajaloolistes koolimajades maakohtades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame rahvuslike noorteorganisatsioonide tegevust nii koolides kui ka väljaspool seda.

Tõstame isamaalise kasvatuse au sisse: toetame rahvuslike noorteorganisatsioonide tegevust nii koolides kui ka väljaspool seda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame lasteaedadest ning koolidest eemal igasuguse homopropaganda, sooideoloogia ja muud loomuvastased lastele sobimatud idoloogiad ja tegevused.

Hoiame lasteaedadest ning koolidest eemal igasuguse homopropaganda, sooideoloogia ja muud loomuvastased lastele sobimatud idoloogiad ja tegevused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaalume võimalusi rajada vallas eakate päevakodusid, et eakate lähedased saaksid pühenduda ka tööelule.

Kaalume võimalusi rajada vallas eakate päevakodusid, et eakate lähedased saaksid pühenduda ka tööelule.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tähtsustame enam paljulapselisi peresid.

Tähtsustame enam paljulapselisi peresid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kõigil vallas elavatel inimestel on õigus sotsiaalsele turvalisusele

Kõigil vallas elavatel inimestel on õigus sotsiaalsele turvalisusele. Vajadusel töötame välja uued eelnõud sotsiaaltöö valdkonnas ( nt puudega inimeste hooldustasude tõstmine jne ).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Garanteerime, et Tapa valla volikogusse valitud EKRE fraktsiooni liikmed on pidevalt avatud suhtlemisele ka valimistevahelisel ajal.

Garanteerime, et Tapa valla volikogusse valitud EKRE fraktsiooni liikmed on pidevalt avatud suhtlemisele ka valimistevahelisel ajal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame valla raha kuluefektiivselt

Kasutame valla raha kuluefektiivselt

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ütleme selge „ei” igasugustele korruptsiooni ilmingutele.

Ütleme selge „ei” igasugustele korruptsiooni ilmingutele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame olulises osas Tapa Valla Noortekogu ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.

Toetame olulises osas Tapa Valla Noortekogu ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kohalike omavalitsuste korraldamise seaduse muutmist nii, et see võimaldaks kohalike omavalitsuste volikogudel korraldada ja kohalikel elanikel algatada rahvahääletusi.

Toetame kohalike omavalitsuste korraldamise seaduse muutmist nii, et see võimaldaks kohalike omavalitsuste volikogudel korraldada ja kohalikel elanikel algatada rahvahääletusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame vabaduse samba

Tapa linnas toetame linnakeskuse kujundamist selliselt, et see väärindaks vabadusvõitluse ajalugu erinevates selle etappides ja võimaldaks nii valla, kui riikliku tähtsusega tseremooniate läbiviimist. Selleks rajame vabaduse samba.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame programmi noorte perede valda lisandumiseks, eraldades selleks elamukrunte ja luues muid soodustusi.

Algatame programmi noorte perede valda lisandumiseks, eraldades selleks elamukrunte ja luues muid soodustusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame 1. Jalaväebrigaadiga igakülgset koostööd Tapa linna ja kaitseväe parimates huvides.

Jätkame 1. Jalaväebrigaadiga igakülgset koostööd Tapa linna ja kaitseväe parimates huvides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Edendame valla mainekujundust toetudes ajaloolistele objektidele, pärandile, kuvanditele ning loodusele.

Edendame valla mainekujundust toetudes ajaloolistele objektidele, pärandile, kuvanditele ning loodusele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame tegevusi, mille läbi anda seisvad objektid kasutamiseks ettevõtluse elavdamise eesmärgil.

Toetame tegevusi, mille läbi anda seisvad objektid kasutamiseks ettevõtluse elavdamise eesmärgil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame võimalusi kommunaalmajanduse parendamiseks

Leiame võimalusi kommunaalmajanduse parendamiseks ( tänavavalgustus , külateede korrashoid jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Külakogukondade ääremaastumine on vaja lõpetada

Külakogukondade ääremaastumine on vaja lõpetada . Selleks teeme ettepaneku kokku kutsuda külavanemate nõukoda või külade ümarlaud. Soodustame külade arengut. Toome külade hääle volikokku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram