Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Viimsi vald)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 45
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

45

Lõpetame olukorra kus vallajuhtimine on koondunud vaid kitsa ringi ja huvigrupi kätte

Lõpetame olukorra kus vallajuhtimine on koondunud vaid kitsa ringi ja huvigrupi kätte kes käituvad vallakodanikega nagu teerull asfaldiga!

Lõpetame korruptsiooni ja vabastame vallavalitsuse

Lõpetame korruptsiooni ja vabastame vallavalitsuse ning valla omandis olevate äriühingute nõukogud poliitiliste juhtvfiguuride perekonnaliikmetest, sõpradest ja tuttavatest!

Lõpetame nii rahvusvahelise kui kohaliku maksumaksja raha kanaliseerimise valla võimu juures pesitsevate isikute erahuvide rahuldamiseks

Lõpetame nii rahvusvahelise kui kohaliku maksumaksja raha kanaliseerimise valla võimu juures pesitsevate isikute erahuvide rahuldamiseks!

Loome sõltumatu vallakontrolöri ametikoha, kelle poole saab oma mures pöörduda iga vallakodanik

Loome sõltumatu vallakontrolöri ametikoha, kelle poole saab oma mures pöörduda iga vallakodanik!

Algatame valla valitsemissüsteemis põhjaliku revisjoni

Algatame valla valitsemissüsteemis põhjaliku revisjoni!

Kaasame valla eluliste küsimuste, planeeringute lahendamisel vallaelanikud viies sisse otsedemokraatia ja rahvahääletuse otsustuse mehhanismi ühe selge osana

Kaasame valla eluliste küsimuste, planeeringute lahendamisel vallaelanikud viies sisse otsedemokraatia ja rahvahääletuse otsustuse mehhanismi ühe selge osana!

Oleme katekooriliselt vastu pagulaskeskuste rajamisele Viimsi valda

Oleme katekooriliselt vastu pagulaskeskuste rajamisele Meie valda!

Tagame Viimsi valla koosseisu kuuluvate väikesaarte püsiasustuse taastamise, säilitamise ja arengusuutlikkuse toetamise ning esmatähtsate teenuste püsimise väikesaarte püsielanikkonnale

Tagame Viimsi valla koosseisu kuuluvate väikesaarte püsiasustuse taastamise, säilitamise ja arengusuutlikkuse toetamise ning esmatähtsate teenuste püsimise väikesaarte püsielanikkonnale!

Ei üha rohkemate kortermajade ehitamisele

Ei üha rohkemate kortermajade ehitamisele

Ei elamumaa ohjeldamatule juurde tekitamisele

Ei elamumaa ohjeldamatule juurde tekitamisele

Ei omavolilisele ja ohjeldamatule ehitamisele

Ei omavolilisele ja ohjeldamatule ehitamisele, kaasaarvatud Rohuneeme küla randa kerkivatele eemale peletavale rajatisele

Ei arutule, kaootilisele ning süsteemitule teede remontimistele

Ei arutule, kaootilisele ning süsteemitule teede remontimistele

Soovime arendada välja Viimsi keskväljaku multifunktsionaalse kohana

Soovime arendada välja Viimsi keskväljaku multifunktsionaalse kultuurilis-, spordi-, teenindus- ja ärikompleksina, kogunemiskohana, kuhu on vallaelanikul asja igal ajal, ning muuhulgas tähistada nii riiklike kui isiklikke sündmusi

Soovime rekonstrueerida Haabneeme-Rohuneeme kergliiklustee

Soovime rekonstrueerida Haabneeme-Rohuneeme kergliiklustee

Soovime aidata peredel saada IT-valguskaabel eramajani, kattes vähemalt 50% viimise kuludest

Soovime aidata peredel saada IT-valguskaabel eramajani, kattes vähemalt 50 % viimise kuludest

Vajadusel igasse külasse oma lasteaed ja algkool

Vajadusel igasse külasse oma lasteaed ja algkool!

Toetame kristliku kooli loomist Viimsisse

Toetame kristliku kooli loomist Viimsisse!

Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni

Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni!

Kaitseme lapsi tagades neile loomuliku keskkonna: hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal

Kaitseme lapsi tagades neile loomuliku keskkonna: hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal!

Loome igasse lasteaeda arendus- ja tasandusrühma

Loome igasse lasteaeda arendus- ja tasandusrühma, et koolitee saaks kerge ja Viimsis kasvaks terve ja vaimselt tugev uus noor põlvkond!

Vähemalt üks tugispetsialist Viimsi igasse haridusasutusse

Vähemalt üks tugispetsialist Viimsi igasse haridusasutusse!

Kompenseerime toiduraha eralasteaedades

Kompenseerime toiduraha eralasteaedades!

Igale noorele vähemalt üks tasuta huvi- või spordiring

Igale noorele vähemalt üks tasuta huvi- või spordiring!

Hoiame praegused spordirajatised avatud kõigile huvilistele

Hoiame praegused spordirajatised avatud kõigile huvilistele!

Rajame Viimsisse mooduljäähalli, kus talvel saab uisutada ja suvel palliväljakuna kasutada

Rajame Viimsisse mooduljäähalli, kus talvel saab uisutada ja suvel palliväljakuna kasutada!

Pikendame Viimsi vabaajakeskuse ja spordirajatiste lahtiolekuaegu

Pikendame Viimsi vabaajakeskuse ja spordirajatiste lahtiolekuaegu, et noortel tekiks juurde ja püsiks kohti, kus turvaliselt tegutseda!

Vabastame puuetega jm erivajadustega lapsed 100% ulatuses koolieelse lasteasutuse kohatasust

Vabastame puuetega jm erivajadustega lapsed 100% ulatuses koolieelse lasteasutuse kohatasust!

Maksame igale pensionärile kord aastas 100 eurot sünnipäevatoetust

Maksame igale pensionärile kord aastas 100 eurot sünnipäevatoetust!

Langetame eakatele suunatud koduteenuse hinda

Langetame eakatele suunatud koduteenuse hinda!

Meid valides saab eakas kord kuus tasuta Viimsi spaad külastada

Meid valides saab eakas kord kuus tasuta Viimsi spaad külastada!

Toetame alternatiivmeditsiinikeskuse loomist Viimsisse

Toetame alternatiivmeditsiinikeskuse loomist Viimsisse!

Loome ööpäevaringse valveapteegi Viimsisse

Loome ööpäevaringse valveapteegi Viimsisse!

Rajame Viimsisse naiste varjupaiga seisame igasugusele vägivallale vastu

Rajame Viimsisse naiste varjupaiga! seisame igasugusele vägivallale vastu!

Metsad säilivad: hoiame metsi, mis järel ja muid looduskooslusi: rabad, ranna-alad, heinamaad

Metsad säilivad: hoiame metsi, mis järel ja muid looduskooslusi: rabad, ranna-alad, heinamaad!

Ehitame kaasaegse jäätmejaama mis toimiks vastavuses tänapäevaste teenusstandartitega

Ehitame kaasaegse jäätmejaama mis toimiks vastavuses tänapäevaste teenusstandartitega!

Kõigile küladele ja rohealadele lisame tänava- ja lemmikloomade prügikaste juurde

Kõigile küladele ja rohealadele lisame tänava- ja lemmikloomade prügikaste juurde!

Paigaldame kõikidesse küladesse võõrliikide

Paigaldame kõikidesse küladesse võõrliikide, sh hispaania teetigude kogumiseks konteinerid, tagades lisaks rahastuse valla eelarvest, et nende vastu võidelda!

Rajame lemmikloomade aedikuid / mänguväljakuid juurde

Rajame lemmikloomade aedikuid / mänguväljakuid juurde!

Keelustame ilma rihmata koertega jalutamise ka metsaalal ning paigaldame sellekohase märgistuse

Keelustame ilma rihmata koertega jalutamise ka metsaalal ning paigaldame sellekohase märgistuse!

Paneme rõhku vallasisese üldturvalisuse tõstmisele

Paneme rõhku vallasisese üldturvalisuse tõstmisele!

Liitume Ühiskaardisüsteemiga võimaldamaks Viimsi elanikul lõpuks tasuta Tallinna ühistransporti kasutada

Tasuta Tallinna: liitume Tallinna rohelise Ühiskaardisüsteemiga võimaldamaks Viimsi elanikul lõpuks tasuta Tallinna ühistransporti kasutada!

Tramm Viimsist Tallinnasse

Tramm Viimsist Tallinnasse: alustame keskkonnasõbraliku trammiplaneerimistöödega!

Ühistransport sujuvaks ja kiiremaks

Ühistransport sujuvaks ja kiiremaks: ajakohastame ühistranspordiliine ja graafikuid, vähendades ümberistumisi!

Madalam parkimistasu

Madalam parkimistasu: meie ei laienda Viimsis tasulist parkimisala ning hoopis vähendame parkimistasu praegustel parkimisaladel!

Kõigile avatud slipitee

Kõigile avatud slipitee: rajame Viimsi läänerannikule slipitee - avalikku kasutusse!

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram