Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Viimsi vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 45

Lubatud

45

Kõigile avatud slipitee

Kõigile avatud slipitee: rajame Viimsi läänerannikule slipitee - avalikku kasutusse!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Madalam parkimistasu

Madalam parkimistasu: meie ei laienda Viimsis tasulist parkimisala ning hoopis vähendame parkimistasu praegustel parkimisaladel!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ühistransport sujuvaks ja kiiremaks

Ühistransport sujuvaks ja kiiremaks: ajakohastame ühistranspordiliine ja graafikuid, vähendades ümberistumisi!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tramm Viimsist Tallinnasse

Tramm Viimsist Tallinnasse: alustame keskkonnasõbraliku trammiplaneerimistöödega!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Liitume Ühiskaardisüsteemiga võimaldamaks Viimsi elanikul lõpuks tasuta Tallinna ühistransporti kasutada

Tasuta Tallinna: liitume Tallinna rohelise Ühiskaardisüsteemiga võimaldamaks Viimsi elanikul lõpuks tasuta Tallinna ühistransporti kasutada!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paneme rõhku vallasisese üldturvalisuse tõstmisele

Paneme rõhku vallasisese üldturvalisuse tõstmisele!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Keelustame ilma rihmata koertega jalutamise ka metsaalal ning paigaldame sellekohase märgistuse

Keelustame ilma rihmata koertega jalutamise ka metsaalal ning paigaldame sellekohase märgistuse!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame lemmikloomade aedikuid / mänguväljakuid juurde

Rajame lemmikloomade aedikuid / mänguväljakuid juurde!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paigaldame kõikidesse küladesse võõrliikide

Paigaldame kõikidesse küladesse võõrliikide, sh hispaania teetigude kogumiseks konteinerid, tagades lisaks rahastuse valla eelarvest, et nende vastu võidelda!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kõigile küladele ja rohealadele lisame tänava- ja lemmikloomade prügikaste juurde

Kõigile küladele ja rohealadele lisame tänava- ja lemmikloomade prügikaste juurde!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame kaasaegse jäätmejaama mis toimiks vastavuses tänapäevaste teenusstandartitega

Ehitame kaasaegse jäätmejaama mis toimiks vastavuses tänapäevaste teenusstandartitega!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Metsad säilivad: hoiame metsi, mis järel ja muid looduskooslusi: rabad, ranna-alad, heinamaad

Metsad säilivad: hoiame metsi, mis järel ja muid looduskooslusi: rabad, ranna-alad, heinamaad!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Viimsisse naiste varjupaiga seisame igasugusele vägivallale vastu

Rajame Viimsisse naiste varjupaiga! seisame igasugusele vägivallale vastu!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome ööpäevaringse valveapteegi Viimsisse

Loome ööpäevaringse valveapteegi Viimsisse!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame alternatiivmeditsiinikeskuse loomist Viimsisse

Toetame alternatiivmeditsiinikeskuse loomist Viimsisse!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Meid valides saab eakas kord kuus tasuta Viimsi spaad külastada

Meid valides saab eakas kord kuus tasuta Viimsi spaad külastada!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Langetame eakatele suunatud koduteenuse hinda

Langetame eakatele suunatud koduteenuse hinda!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Maksame igale pensionärile kord aastas 100 eurot sünnipäevatoetust

Maksame igale pensionärile kord aastas 100 eurot sünnipäevatoetust!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vabastame puuetega jm erivajadustega lapsed 100% ulatuses koolieelse lasteasutuse kohatasust

Vabastame puuetega jm erivajadustega lapsed 100% ulatuses koolieelse lasteasutuse kohatasust!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pikendame Viimsi vabaajakeskuse ja spordirajatiste lahtiolekuaegu

Pikendame Viimsi vabaajakeskuse ja spordirajatiste lahtiolekuaegu, et noortel tekiks juurde ja püsiks kohti, kus turvaliselt tegutseda!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Viimsisse mooduljäähalli, kus talvel saab uisutada ja suvel palliväljakuna kasutada

Rajame Viimsisse mooduljäähalli, kus talvel saab uisutada ja suvel palliväljakuna kasutada!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame praegused spordirajatised avatud kõigile huvilistele

Hoiame praegused spordirajatised avatud kõigile huvilistele!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Igale noorele vähemalt üks tasuta huvi- või spordiring

Igale noorele vähemalt üks tasuta huvi- või spordiring!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kompenseerime toiduraha eralasteaedades

Kompenseerime toiduraha eralasteaedades!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähemalt üks tugispetsialist Viimsi igasse haridusasutusse

Vähemalt üks tugispetsialist Viimsi igasse haridusasutusse!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome igasse lasteaeda arendus- ja tasandusrühma

Loome igasse lasteaeda arendus- ja tasandusrühma, et koolitee saaks kerge ja Viimsis kasvaks terve ja vaimselt tugev uus noor põlvkond!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaitseme lapsi tagades neile loomuliku keskkonna: hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal

Kaitseme lapsi tagades neile loomuliku keskkonna: hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni

Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kristliku kooli loomist Viimsisse

Toetame kristliku kooli loomist Viimsisse!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vajadusel igasse külasse oma lasteaed ja algkool

Vajadusel igasse külasse oma lasteaed ja algkool!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soovime aidata peredel saada IT-valguskaabel eramajani, kattes vähemalt 50% viimise kuludest

Soovime aidata peredel saada IT-valguskaabel eramajani, kattes vähemalt 50 % viimise kuludest

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soovime rekonstrueerida Haabneeme-Rohuneeme kergliiklustee

Soovime rekonstrueerida Haabneeme-Rohuneeme kergliiklustee

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soovime arendada välja Viimsi keskväljaku multifunktsionaalse kohana

Soovime arendada välja Viimsi keskväljaku multifunktsionaalse kultuurilis-, spordi-, teenindus- ja ärikompleksina, kogunemiskohana, kuhu on vallaelanikul asja igal ajal, ning muuhulgas tähistada nii riiklike kui isiklikke sündmusi

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei arutule, kaootilisele ning süsteemitule teede remontimistele

Ei arutule, kaootilisele ning süsteemitule teede remontimistele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei omavolilisele ja ohjeldamatule ehitamisele

Ei omavolilisele ja ohjeldamatule ehitamisele, kaasaarvatud Rohuneeme küla randa kerkivatele eemale peletavale rajatisele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei elamumaa ohjeldamatule juurde tekitamisele

Ei elamumaa ohjeldamatule juurde tekitamisele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei üha rohkemate kortermajade ehitamisele

Ei üha rohkemate kortermajade ehitamisele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame Viimsi valla koosseisu kuuluvate väikesaarte püsiasustuse taastamise, säilitamise ja arengusuutlikkuse toetamise ning esmatähtsate teenuste püsimise väikesaarte püsielanikkonnale

Tagame Viimsi valla koosseisu kuuluvate väikesaarte püsiasustuse taastamise, säilitamise ja arengusuutlikkuse toetamise ning esmatähtsate teenuste püsimise väikesaarte püsielanikkonnale!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme katekooriliselt vastu pagulaskeskuste rajamisele Viimsi valda

Oleme katekooriliselt vastu pagulaskeskuste rajamisele Meie valda!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame valla eluliste küsimuste, planeeringute lahendamisel vallaelanikud viies sisse otsedemokraatia ja rahvahääletuse otsustuse mehhanismi ühe selge osana

Kaasame valla eluliste küsimuste, planeeringute lahendamisel vallaelanikud viies sisse otsedemokraatia ja rahvahääletuse otsustuse mehhanismi ühe selge osana!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame valla valitsemissüsteemis põhjaliku revisjoni

Algatame valla valitsemissüsteemis põhjaliku revisjoni!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome sõltumatu vallakontrolöri ametikoha, kelle poole saab oma mures pöörduda iga vallakodanik

Loome sõltumatu vallakontrolöri ametikoha, kelle poole saab oma mures pöörduda iga vallakodanik!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame nii rahvusvahelise kui kohaliku maksumaksja raha kanaliseerimise valla võimu juures pesitsevate isikute erahuvide rahuldamiseks

Lõpetame nii rahvusvahelise kui kohaliku maksumaksja raha kanaliseerimise valla võimu juures pesitsevate isikute erahuvide rahuldamiseks!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame korruptsiooni ja vabastame vallavalitsuse

Lõpetame korruptsiooni ja vabastame vallavalitsuse ning valla omandis olevate äriühingute nõukogud poliitiliste juhtvfiguuride perekonnaliikmetest, sõpradest ja tuttavatest!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame olukorra kus vallajuhtimine on koondunud vaid kitsa ringi ja huvigrupi kätte

Lõpetame olukorra kus vallajuhtimine on koondunud vaid kitsa ringi ja huvigrupi kätte kes käituvad vallakodanikega nagu teerull asfaldiga!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram