Teema

EKRE programm "Päästame Eesti rahvusriigi!" Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades

Praegune Eesti valitsus töötab Eesti rahvusriigi ideaalile vastu, rahvusteadused ja eesti kultuur on alarahastatud, kooliõpetajate puudus kasvab iga aastaga. Eestlaste praegune sündimus ei taga meie rahvuse püsimajäämist, eestlaste väljaränne on endiselt suur, mitte-eestlaste sisseränne enneolematult kõrge, eesti keele kasutusala aheneb hirmuäratava kiirusega. Meid on tabanud massiimmigratsioon, meid ähvardab rahvusena vähemusse jäämine oma kodumaal ja pikemas plaanis hääbumine.

Aitab rahvusriigi lammutamisest! Eesti Konservatiivne Rahvaerakond lähtub meie põhiseaduse preambulist, mis määratleb Eesti olemuslikult rahvusriigina. Meie eesmärgiks on põlisrahva ja eesti keele auväärne ja juhtiv koht Eesti riigis.

Selleks on tarvis rakendada rahvastikupoliitikat, mis kasvatab eestlaste sündimust, soodustab välismaale lahkunud rahvuskaaslaste naasmist, piirab rangelt sisserännet, soodustab viimastel aastatel siia saabunute tagasirännet ning Eestisse püsivalt elama jäänud mitte-eestlaste lõimimist ning assimileerimist.

Kokku lubadust 16
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

16

Tõstame peretoetusi ja vanemahüvitist

Tõstame peretoetusi ja vanemahüvitist.

Vähendame lasteaia kohatasu

Vähendame lasteaia kohatasu.

Seome pensioni selgemalt laste arvuga

Seome pensioni selgemalt laste arvuga.

Toetame noori peresid tulumaksusoodustusega, vähendades tulumaksu veerandi ehk 5 protsendipunkti võrra iga peres kasvava lapse pealt mõlemal tööl käival vanemal

Toetame noori peresid tulumaksusoodustusega, vähendades tulumaksu veerandi ehk 5 protsendipunkti võrra iga peres kasvava lapse pealt mõlemal tööl käival vanemal.

Loome soodsa kodulaenu ja kustutame sellest neljandiku iga uue lapse sünniga

Loome soodsa kodulaenu ja kustutame sellest neljandiku iga uue lapse sünniga.

Kustutame õppelaenu pooles ulatuses, kui peres on üks laps ning täies ulatuses, kui peres on kaks või rohkem last

Kustutame õppelaenu pooles ulatuses, kui peres on üks laps ning täies ulatuses, kui peres on kaks või rohkem last.

Lõpetame odava välistööjõu impordi

Lõpetame odava välistööjõu impordi.

Aitame Eestisse naasta soovijaid tagasipöördumisel

Aitame Eestisse naasta soovijaid tagasipöördumisel.

Jõustame sisserändekvoodi 0,1% Eesti püsielanikkonnast, kuid lubame tööjõu sisserännet vaid kõrgepalgalistele töötajatele

Jõustame sisserändekvoodi 0,1% Eesti püsielanikkonnast, kvoodivälise erandina lubame tööjõu sisserännet vaid kõrgepalgalistele töötajatele (kahekordne Eesti keskmine).

Maksame pere- ja muid sotsiaaltoetusi üksnes Eesti ja Euroopa Liidu kodanikele ja nendele kolmandate riikide kodanikele, kes elavad Eestis pikaajalise elamisloa alusel

Maksame pere- ja muid sotsiaaltoetusi üksnes Eesti ja Euroopa Liidu kodanikele ja nendele kolmandate riikide kodanikele, kes elavad Eestis pikaajalise elamisloa alusel.

Viime koolid ja ülikoolid üle eestikeelsele õppele

Viime koolid üle eestikeelsele õppele, muudame Eesti ülikoolid taas eestikeelseks ning rahastus- ning hindamissüsteemi Eesti-keskseks.

Seisame vastu Euroopa Liidu õigusaktide valimatule rakendamisele

Seisame vastu Euroopa Liidu õigusaktide valimatule rakendamisele ning lükkame tagasi need, mis riivavad meie põhiseaduse aluspõhimõtteid.

Muudame Eesti avaliku ruumi eestikeelseks ja tõstame eesti keele staatust

Muudame Eesti avaliku ruumi eestikeelseks ja tõstame eesti keele staatust.

Toetame senisest enam rahvusteadusi ning Eesti algupärase kirjanduse, kunsti ja muusika edendamist

Toetame senisest enam rahvusteadusi ning Eesti algupärase kirjanduse, kunsti ja muusika edendamist. Viime sisse eesti kultuuriloo kursused ja taastame eesti kirjanduse kursuse nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.

Viime sisse eesti kultuuriloo kursused ja taastame eesti kirjanduse kursuse nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis

Toetame senisest enam rahvusteadusi ning Eesti algupärase kirjanduse, kunsti ja muusika edendamist. Viime sisse eesti kultuuriloo kursused ja taastame eesti kirjanduse kursuse nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.

Me ei luba perekonna – laste ema ja isa– tähenduse muutmist riigi õigusaktides

Kaitseme perekonda kui rahva püsimise, kasvamise ja ühiskonna alust; me ei luba perekonna – laste ema ja isa– tähenduse muutmist riigi õigusaktides.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram