Teema

Isamaa rahvusprogramm Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 28
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

28

Parandame õnneliku paarisuhte loomise ja hoidmise ning vanemahariduse programmide kättesaadavust.

Parandame õnneliku paarisuhte loomise ja hoidmise ning vanemahariduse programmide kättesaadavust, suurendades nende rahastuse 2 000 000 euroni aastas,

Hõlmame erinevaid programme, nagu perehariduse programmid ja pereteraapia

Hõlmame erinevaid programme, nagu perehariduse programmid (prep, imago jt) ja pereteraapia, rasedus-, sünnitus- ja raseduskriisinõustamise (raseduskriisikeskused jt), vanemaharidusprogrammid (imelised aastad, gordoni perekool jt), lastega perede varajane toetamine, kodulähedased teenused ja ennetustöö (perepesad jt), pere rahatarkuse programmid

Seisame peredele vajalike teenuste kättesaadavuse eest üle kogu Eesti

Seisame peredele vajalike teenuste kättesaadavuse eest üle kogu Eesti

Tagame lapsi soovivatele peredele piisava majandusliku toe

Tagame lapsi soovivatele peredele piisava majandusliku toe, et ükski laps ei jääks eestis sündimata majanduslikel põhjustel

Viime ellu perepõhise tulumaksureformi

Viime ellu perepõhise tulumaksureformi: iga alaealise lapse eest kehtestatakse tulumaksuvaba miinumum 5000 eurot, annab abikaasadele õiguse esitada ühine tuludeklaratsioon

Võrdsustame lapsetoetused, suurendades esimese ja teise lapse toetuse 100 eurole

Võrdsustame lapsetoetused, suurendades esimese ja teise lapse toetuse 100 eurole

Parandame eluruumide kättesaadavust nelja ja enama lapsega peredele

Parandame eluruumide kättesaadavust nelja ja enama lapsega peredele, arendades vastavaid riiklikke toetusmeetmeid ja suurendades nende mahtu; toetame neljanda võI enama lapse sündimisel perre investeeringut eluasemesse kuni 75 000 euro ulatuses pere kohta

Parandame kodulaenu kättesaadavust lastega peredele

Parandame kodulaenu kättesaadavust lastega peredele, sh laenu taotlemisel vanemapuhkuse perioodil võI kodu asumisel vähese aktiivsusega kinnisvaraturu piirkonnas

Edendame riigi, kohaliku omavalitsuse ja erakapitali koostöös elamuarendust noortele peredele maapiirkondades

Edendame riigi, kohaliku omavalitsuse ja erakapitali koostöös elamuarendust noortele peredele maapiirkondades

Väärtustame abielu ja laste kasvatamist

Väärtustame abielu ja laste kasvatamist

Algatame põhiseaduse täiendamise naise ja mehe vahelise abielu kui rahvuse püsimajäämise tagatise õiguskaitse parandamiseks

Algatame põhiseaduse täiendamise naise ja mehe vahelise abielu kui rahvuse püsimajäämise tagatise õiguskaitse parandamiseks

Tagame vanemapuhkuselt tööle naasnud lapsevanemale lapse haigestumisel hoolduslehele jäämisel töövõimetushüvitise tema keskmise palga väärtuses

Tagame vanemapuhkuselt tööle naasnud lapsevanemale lapse haigestumisel hoolduslehele jäämisel töövõimetushüvitise tema keskmise palga väärtuses (praegu arvestatakse töövõimetushüvitist miinimumpalgast lähtudes

Vabastame abielu sõlmimise riigilõivust

Vabastame abielu sõlmimise riigilõivust

Kujundame haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna koostöös lasterikkust ja terveid peresuhteid väärtustavaid ühiskondlikke hoiakuid

Kujundame haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna koostöös lasterikkust ja terveid peresuhteid väärtustavaid ühiskondlikke hoiakuid

Seisame vastu perevaenuliku propaganda levikule

Seisame vastu perevaenuliku propaganda levikule

Tunnustame peresõbralikke tööandjaid ja ühiskondlikke algatusi

Tunnustame peresõbralikke tööandjaid ja ühiskondlikke algatusi

Kaitseme lapse huve abielulahutuse korral

Kaitseme lapse huve abielulahutuse korral, et lapsel säiliks lähedussuhe mõlema lahutatud vanemaga ning mõlemad vanemad hoolitseksid lapse eest nii olmeliselt kui ka emotsionaalselt

Kaitseme vanema kaotanud lapse huve

Kaitseme vanema kaotanud lapse huve

Kaitseme üksikvanema perre sündinud lapse huve

Kaitseme üksikvanema perre sündinud lapse huve

Tagame vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsele turvalise, püsiva ja terapeutiliselt kompetentse hoolitsuse perekondliku turvatunde

Tagame vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsele turvalise, püsiva ja terapeutiliselt kompetentse hoolitsuse perekondliku turvatunde ja kiindumussuhte hoidmiseks ning lapse tulevikupotentsiaali parimal viisil avamiseks

Tagame kasuperedele, hooldusperedele ja asenduskodude vanematele supervisiooni, koolitused ja majandusliku toe

Tagame kasuperedele, hooldusperedele ja asenduskodude vanematele supervisiooni, koolitused ja majandusliku toe

Tõstame elatisabi ülempiiri

Tõstame elatisabi ülempiiri, mida riik maksab lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, 200 eurole kuus; elatise maksmata jätnud lapsevanemalt nõuab riik tagatise välja

Pöörame erilist tähelepanu laste väärkohtlemise ja perevägivalla ennetamisele ning vägivallaohvrite toetamisele

Pöörame erilist tähelepanu laste väärkohtlemise ja perevägivalla ennetamisele ning vägivallaohvrite toetamisele

Kaitseme last agressiivse seksuaalpropaganda ja sooärevuse tekitamise eest

Kaitseme last agressiivse seksuaalpropaganda ja sooärevuse tekitamise eest, väärtustades seeläbi lapse vaimset tervist

Kaitseme lapsevanemate õigust kaasa rääkida lastele antava seksuaalhariduse kohasuse osas nii lasteaias kui ka koolis

Kaitseme lapsevanemate õigust kaasa rääkida lastele antava seksuaalhariduse kohasuse osas nii lasteaias kui ka koolis

Toetame lähisuhtevägivalla teadvustamist, ennetamist ja avastamist

Toetame lähisuhtevägivalla teadvustamist, ennetamist ja avastamist, vägivaldse suhte katkestamist, süüdlase vastutuselevõtmist, ohvriabi ja vägivallast loobujate tugiprogramme

Toetame lähisuhtevägivalla ja alaealiste vastu suunatud vägivalla eest määratavate karistuste karmistamist ning pedofiilide registri loomist

Toetame lähisuhtevägivalla ja alaealiste vastu suunatud vägivalla eest määratavate karistuste karmistamist ning pedofiilide registri loomist

Tagame kasuperedele, hooldusperedele ja asenduskodude vanematele supervisiooni, koolitused ja majandusliku toe

Tagame kasuperedele, hooldusperedele ja asenduskodude vanematele supervisiooni, koolitused ja majandusliku toe

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram