Teema

Keskerakonna programmi põhisõnumid EP valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 29
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

29

Säilitame Eesti iseseisvuse ja sõltumatuse

Meie peamine välis- ja julgeolekupoliitiline eesmärk on Eesti riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, põhiseadusliku korra ning rahva jõukuse kasv

Osaleme aktiivselt Euroopa Liidus ja NATO-s

Peame ülioluliseks Eesti aktiivset liikmelisust Euroopa Liidus ja NATO-s

Seisame Eesti inimeste huvide ja tugeva Euroopa Liidu eest

Seisame selgelt Eesti inimeste huvide ning tugeva Euroopa Liidu eest

Tagame Euroopa Liidu toimimise kõrge inimarengu tasemele liikumiseks

Euroopa Liit peab jätkuvalt toimima struktuurina, mis soosib liikmesriikide liikumist kõrgeimale võimalikule inimarengu tasemele

Väldime Euroopa Liidus bürokraatia ülemäärast kasvu

Euroopa saab olla edukas vaid siis, kui bürokraatia ei kasva üle kodanike ja ettevõtjate peade

Toetame Euroopa Liidu otsustusvõimekust kriisiolukorras

Viimased aastad on näidanud, et kriisiolukorras on Euroopa Liit võimeline reageerima otsustavalt

Tagame igale riigile hääle Euroopa Liidus

Euroopa Liidus peab jätkuvalt olema igal riigil, olgu see väike või suur, hääl

Säilitame ühehäälsuse põhimõtte

Säilitame ühehäälsuse, sest nii garanteerime, et Eesti inimeste huvisid ei hääletata maha

Loome mehhanismi erandlikeks kriisiolukordadeks

Euroopa vajab mehhanismi, mis võimaldab selgelt tuvastada erandlikku kriisiolukorda ja kiirendada otsustusprotsessi

Arendame Euroopa Liidu iseseisvat kaitsevõimet

Peame ülioluliseks Euroopa Liidu iseseisva kaitsevõime kiiret arendamist

Toetame Euroopa kaitsevoliniku portfelli loomist

Toetame Euroopa kaitsevoliniku portfelli loomist

Liigume Pariisi kokkuleppe eesmärkide suunas

Pürgides Pariisi kokkuleppe eesmärkide poole, peab selgelt võtma arvesse selle sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi

Analüüsime teaduspõhiselt kliimameetmeid

Iga tegu tuleb eelnevalt teaduspõhiselt läbi analüüsida

Ei toeta mõjuanalüüsita kohustusi

Keskerakond ei toeta kohustusi, milledel puuduvad mõjuanalüüsid ja konkreetne finantseerimise plaan

Kaasame poliitilisse arutellu kõik tasandid

Pingutame selle nimel, et Euroopa Liidu poliitika aruteludesse oleksid võimalikult varajasel etapil kaasatud Eestis Riigikogu, kohalikud omavalitsused, kodanikuühendused ja huvigrupid

Tagame selge ja läbipaistva otsustusprotsessi

Tagame, et otsuste langetamine oleks selge, mõistetav ning läbipaistev

Arendame Euroopa strateegilist autonoomiat

Toetame Euroopa strateegilise autonoomia väljaarendamist - kiipide tootmisest ja toidujulgeolekust kuni kaitsetööstuse arendamiseni

Loodame toimiva digitaalse ühisturu

Jätkame tööd selle nimel, et lisaks toimivale ühisturule Euroopa Liidus tekiks ka toimiv digitaalne ühisturg

Tunnustame digiallkirju ja digidokumente

Töötame selle nimel, et liikmesriigid tunnistaksid üksteise digiallkirju ja digidokumente

Tagame energiajulgeoleku

Töötame selle nimel, et tulevikus Eesti ja Euroopa Liit suudaksid iseseisvalt katta oma energianõudmised

Võtame eeskujuks parimad praktikad energiapoliitikas

Selleks võtame eeskujuks liikmesriikide parimad praktikad

Tagame kaasaegsed transpordilahendused

Hoolitseme selle eest, et Eesti saaks Euroopa Liidu kaasabil kaasaegsed transpordilahendused

Pakume kvaliteetseid ühistranspordiühendusi

Peame oluliseks, et Euroopa Liidu elanikel oleksid kvaliteetsed ja taskukohased ühistranspordiühendused

Jagame Tallinna parimaid praktikaid

Tallinn saab siinkohal jagada oma parimaid praktikaid

Rakendame kohalike omavalitsuste otsest ELi rahastamist

Töötame selle nimel, et kohalikele omavalitsustele oleks rakendatav otsene Euroopa Liidu rahastamine

Väldime poliitilist kemplemist ELi vahendite jagamisel

Peame vältima olukordi, kus keskvalitsuse poliitilise kemplemise tulemusena ei saa kohalikud omavalitsused arendada hädavajalikke projekte

Juhime ELi vahendite jagamist elanike huvidest lähtudes

Euroopa Liidu vahendite jagamine peab olema elanike ja ettevõtjate huvidest lähtuv, mitte poliitiline

Tagame õiglase ülemineku Ida-Virumaale

Peame äärmiselt tähtsaks, et õiglane üleminek võtaks arvesse ka regionaalsed, eelkõige Ida-Virumaa kui põlevkivitootja vajadused

Esindame väärikalt Eesti inimesi Euroopa Parlamendis

Igal Eestist valitaval Euroopa Parlamendi saadikul lasub suur vastutus ning kohustus esindada väärikalt Eesti inimesi

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram